• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • SCHIMBĂRI pentru ATESTATUL DE PRODUCĂTOR: Cum va arăta și VALABILITATEA LUI începând DE ANUL VIITOR!

  Roxana Dobre -

  Noutăți pentru fermierii care dețin sau vor să obțină atestat de producător. Ministerul Agriculturii a elaborat un ordin care se află în acest moment timp de 10 zile în dezbatere publică prin care propun o serie de schimbări pentru documentul justificativ al producătorilor. Printre schimbări se află și numărul filelor pe care acesta le va avea, actualizat la perioada de valabilitate de 5 ani, și modelul și conținutul pe care îl vor avea pe viitor coperțile atestatului!

  Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr.1846/2408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul  agricol, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.881 din 4 decembrie 2014, se modifică și se completează după cum urmează:

  La articolul 3, alineatul 2 se  modifică și va avea următorul cuprins:

  – (2) Atestatul de producător este valabil cinci ani de la data emiterii.”

  La articolul 3, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:

  -,,(3) Atestatul de producător conţine cinci file, câte o filă distinctă pentru fiecare an, se completează anual cu datele din registrul agricol şi se vizează prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii primarului comunei, oraşului, municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, după caz;

  -Filele distincte completate potrivit indicațiilor de mai sus trebuie să se încadreze în perioada de valabilitate a atestatului de producător, adică 5 ani.

  Atenție! Noile măsuri se vor aplica începând cu 1 ianuarie 2018. Atestatele de producător eliberate până la data de 1 ianuarie 2018 în baza Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările ulterioare, sunt valabile până la expirare.

  Și Anexa nr.1 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin! Astfel noile certificate eliberate vor avea coperțile după următorul model:

  Iată cum vor arăta și filele atestatului de producător, aliniate la noua legislație:

  Și modelul carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se schimbă 

  Potrivit Ordinului ministrului agriculutii, se aprobă un nou model și pentru carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol eliberat de primari persoanelor fizice care deţin atestat de producător valabil şi desfăşoară o activitate economică în sectorul agricol.  Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol este valabil 5 ani și conține 5 file, cu datele privind identitatea producătorului agricol, câte una pentru fiecare an de valabilitate.

  Ca și în cazul atestatelor, noile modificări la carnetele de comercializare intră în vigoare de la 1 ianuarie 2018. Carnetele de comercializare eliberate până la data de 1 ianuarie 2018 în baza Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, sunt valabile până la expirare.

  Iată cum va arăta coperta pentru noile carnete de comercializare: 

  Iată cum vor arăta primele cinci file din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol:

  La secțiune ”produsul” se va completa prin înscrierea tuturor produselor zootehnice, sericicole, apicole, pentru care se solicită emiterea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol.

  Produsele zootehnice, sericicole, apicole, conservele de fructe şi/sau legume şi/sau sucuri naturale se înscriu în carnetul de comercializare cu respectarea prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitara veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a
  produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările şi completările ulterioare.

  Atestatul de producător reprezintă documentul care confirmă persoanei fizice care desfăşoară o activitate economică în sectorul agricol calitatea de producător agricol, în timp ce carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol reprezintă documentul utilizat de persoana fizică care deţine atestat de producător, precum şi de soţul/soţia, rude/afini de gradul I, după caz, pentru exercitarea actului de co­merţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul, a produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie.

  Ambele documente se emit de primării, la solicitarea producătorilor agricoli persoane fizice care doresc să-şi valorifice produsele obţinute în ferma /gospodăria proprie. Atestatul de producător se emite cu avizul consultativ al structurilor asociative profesio­nale/patronale/sindicale din agricultură, constituite conform legii şi organizate la nivel judeţean/regional/naţional, care se înregistrează în acest scop la primării. Valabilitatea atestatului de producător este de un an calendaristic de la data emiterii şi se vizează semestrial, prin aplicarea ştampilei şi semnăturii primarului comunei, oraşului, municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, după caz.  Atestatul de producător şi Avizul entităţilor menţionate elimină posibilitatea substituirii calităţii de producători agricoli a solicitanţilor care nu deţin această calitate.

  Atenție! Carnetul de comercializare este valabil DOAR însoțit de atestatul de producător!


  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  Tractor cuprins de flăcări pe câmp, în timp ce efectua lucrări agricole Fermier amendat cu 6.000 de lei de către inspectorii de la Garda de Mediu Ministrul Mediului a semnat ordinul prin care fermierii pot fertiliza și în perioadele de interdicție!

  Ultimele știri

  FORȚA FERMIERILOR cu Vlad Macovei – 3 martie 2021 Calendarul plăților APIA în 2021: plăți și termene obligatorii la subvenții! Malagrow lansează un nou concurs pentru producători: ”Made in Romania”