• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • SUBVENȚIA APIA LA OVINE: TERMENUL care îi poate lăsa pe CIOBANI FĂRĂ BANI!

  Roxana Dobre -

  Condițiile pentru a lua subvenția APIA la ovine și caprine sunt importante de știut de către ciorbanii care cer subvenții.

  Nerespectarea unui termen stabilit de autorități îi poate lăsa pe crescătorii de ovine fără banii de la Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură (APIA)  iar mulți oieri au pierdut subvențiile în 2017 din cauză că au încălcat regula impusă de agenția de plăți.

  Ciobanii care cer Sprijinul Cuplat Zootehnic (SCZ ) au obligația să rențină în exploatație  ovinele pentru care se solicită bani europeni pe o perioadă de 100 de zile de la data limită de depunere a cererii unice de plată fără penalizări, adică 16 mai 2018 – 23 august 2018 inclusiv) . 

  Atenție! Încălcarea acestui termen vă poate lăsa fără banii de la APIA!

  În plus, pentru subvenția SCZ care în Campania 2017 a avut un cuantum de 25,0020 euro pe cap de ovină/caprină, trebuie îndeplinite următoarele condiții obligatorii:

  să dețină un efectiv de minimum 150 capete și maximum 500 capete de femele ovine şi/sau berbeci, inclusiv, pe beneficiar, cu excepția UAT-urilor din zonele montane pentru care se poate solicita un efectiv de minimum 60 capete și maximum 500 capete de femele ovine şi/sau berbeci inclusiv, pe beneficiar, în exploataţii cu cod ANSVSA;
  -Animalele trebuie să aibă vârsta de minim 1 an la data de 31 martie a anului de solicitare;
  – Femele ovine trebuie să aibă vârsta de maximum 8 ani la data limită de depunere a cererilor. Berbecii trebuie să aibă vârsta de maximum 6 ani la data limită de depunere a cererilor (inclusiv pentru cererile depuse în perioada cu penalizări);
  -Efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depuneri cererii unice de plată;
  -Berbecii pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscrişi în registrul genealogic al rasei ;
  -Efectivul de femele ovine înscrise registrul genealogic al rasei pentru care se acordă SCZ respectă raportul de sexe de minimum un berbec înscris în registrul genealogic al aceleiaşi rase la 35 de femele ovine ;
  -Efectivul de femele ovine neînscrise într-un registru genealogic pentru care se acordă SCZ respectă raportul de sexe de minimum un berbec cu certificat de origine la 35 de femele ovine;
  -Ovinele pentru care se solicită SCZ trebuie să fie menţinute pe perioada de reţinere de 100 de zile de la data limită de depunere a cererii unice de plată fără penalizări (16 mai 2018 – 23 august 2018 inclusiv) în exploataţia/ exploataţiile cu cod ANSVSA menţionate în cerere;
  -Fermierul trebuie să deţină registrul individual al exploataţiei cu cod ANSVSA, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004.

  Atenție! Sunt eligibile la plată inclusiv femelele caprine care până la finalul perioadei de reținere de 100 de zile, au intrat, respectiv au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar și/sau în/din exploataţiile asociaţiilor/ cooperativelor/ grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat.

  Agrointeligența-www.agrointel.ro vă spune și ce acte obligatorii trebuie să pregătiți pentru Sprijinul Cuplat Zootehnic (SCZ) în 2018. Acestea se adaugă la actele obligatorii cu care faceți dovada calității de fermier activ sau pentru suprafețele pentru care mai solicitați sprijin.

  -Adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea berbecilor/țapilor/oilor/caprelor, pentru care se solicită SCZ, în Registrul Genealogic al rasei și respectarea raportului de maximum 35 femele ovine/caprine la un berbec/țap, avizată de către ANZ prin Oficiile pentru Zootehnie județene, după caz, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 61 partea A din OMADR 619/2015 modificat şi completat (termen limită de depunere 01.09.2018).

  -Adeverinţa eliberată de Oficiul pentru zootehnie județean, prin care se confirmă respectarea raportului de maximum 35 femele ovine/caprine neînscrise într-un Regisru Genealogic la un berbec/țap cu certificat de origine, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 61 partea B din OMADR 619/2015 modificat şi completat (termen limită de depunere 01.09.2018).

  Deși depunerea cererii unice a început pe 1 martie, din experiența anilor trecuți crescătorii de animale sunt invitați să aducă actele în ultima perioadă, în lunile aprilie-mai, termenul final fiind de 15 mai pentru înregistrarea cererii unice la APIA.

  Fermierii pot beneficia și de Ajutorul Național Tranzitoriu – ANTZ 9 pentru ovine

  Fermierii care nu au animalele înscrise în Registrul genealogic (RG) rămân cu ajutorul plătit de la bugetul de stat care în campania 2017 a avut un cuantum de 24,13 lei pe cap de animal.

  Iată care sunt  condițiile de eligibilitate:

  -efectivul din exploataţia înregistrată în RNE este de minimum 50 de capete de femele ovine/25 de capete de femele caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului în care se depune cererea unică de plată;
  -la data solicitării ANTZ 9 efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită ANTZ 9 este înscris în RNE;
  -efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită ANTZ 9 se menţine în exploataţia/exploatatiile cu cod ANSVSA mentionate in cerere pe perioada de reţinere de 100 de zile de la data limită de depunere a cererii unice de plată;
  -fermierul deţine registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 şi a Directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE.

  Alte condiții de acordare:

  –   sunt eligibile la plată inclusiv femelele de ovine şi/sau femelele de caprine care până la finalul perioadei de reținere de 100 de zile au intrat, respectiv au ieşit în/din exploataţiile deţinute de acelaşi beneficiar sau în/din exploataţiile asociaţiilor/cooperativelor/ grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat;

  Atenție! În cazul în care controlul la faţa locului nu a putut fi efectuat din motive generate de crescător  întreaga cererea se respinge de la plată!

  Ce trebuie să mai rețineți despre controalele APIA în exploatațiile de ovine:

  -în cazul în care, în urma controlului efectuat la faţa locului, s-a constatat inexactitatea înregistrărilor din registrul individual al exploataţiei pentru 12 luni anterioare controlului, solicitarea ANTZ9 O/C se exclude de la plată pentru anul în curs;
  -în cazul în care în urma tuturor controalelor administrative şi la faţa locului apar diferenţe între animalele solicitate şi animalele determinate oierii suportă penalităţile / excluderile de la plată conform prevederilor legislative referitoare la sancţiuni şi penalităţi;
  -orice schemă de plată poate fi retrasă total, în scris, în orice moment, mai puţin în situaţiile în care beneficiarul a fost informat cu privire la neconformităţile din cererea sa de sprijin sau a fost înstiinţat cu privire la intenţia APIA de a efectua un control la faţa locului şi dacă în urma controlului la faţa locului au fost identificate neconformităţi, conform art. 3 din Regulamentul (UE) nr.809/2014;
  -în cazul constatării unor nereguli/fraude, APIA întreprinde demersurile necesare recuperării sumelor acordate necuvenit conform art. 63 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 şi/sau aplică prevederile O.U.G. nr. 66/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  -nu se acordă nici o plată dacă se stabileşte că au fost create condiţii artificiale pentru obţinerea plăţilor aferente schemelor de plată, cu scopul de a obţine un avantaj contrar obiectivelor respectivei scheme/măsuri de plată conform art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013;
  -structurile de control de la nivelul MADR, APIA, Comisiei Europene, Curţii de Conturi a României şi alte structuri competente au dreptul de a verifica informaţiile din dosarul cererii unice de plată precum şi documentele aflate în legătură cu aceasta, etc (conform art. 47, 48 din Regulamentul UE nr. 1306/2013).

  În plus, oierii au următoarele obligații:

  -să pună la dispoziţia APIA în orice moment documentele suplimentare solicitate;
  -să comunice în scris APIA, în termen de 15 zile calendaristice, orice modificare a datelor declarate în cerere şi în documentele  doveditoare survenită în perioada cuprinsă între data depunerii cerererii şi data acordării plăţii (conform art. 8 alin.(1) litera i din OUG 3/2015, cu modificări şi completări);
  -să comunice în scris APIA, în termen de 10 zile calendaristice reducerea efectivului de animale, în perioada de menţinere de 100 de zile de la data limită de depunere a cererii unice de plată , ca urmare a unor cazuri de circumstanţe naturale);
  -dacă exploataţia a fost afectată de un caz de forţă majoră, să comunice în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în termen de 15 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului (conform art. 31 alin. (1) din OUG 3/2015, cu modificări şi completări);
  -să prezinte dovezile cerute de APIA la apariţia unor cazuri de forţă majoră, circumstanţe excepţionale şi circumstanţe naturale;
  -să permită accesul în exploataţie pentru efectuarea controlului la faţa locului.

  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  MADR: Sumă majorată pentru ajutorul de stat acordat crescătorilor de animale! APIA ÎNCEPE PLĂȚILE! Adrian Oros: De mâine se virează banii pentru despăgubirile de secetă! Anunț despre plata avansului APIA! 1,78 miliarde de euro vor ajunge în contul fermierilor!

  Ultimele știri

  Campioana de la Banat Agri Group! Fiica lui Valentin din Bălțată Fleckvieh – vârf de 52,9 de litri de lapte pe zi! ANM: Vremea se răcește brusc. Când și unde pot apărea și ploile! APA Brăila, propunere pentru MADR: Linii de credit de minim 500 euro pe hectarul calamitat!

  Căutare în articole