• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • O NOUĂ SCHEMĂ DE FINANȚARE pentru CRESCĂTORII DE ANIMALE!

  Roxana Dobre -

  60 milioane de euro – bani prevăzuți pentru fermierii români. O nouă lege care să vină pentru ajutorul crescătorilor de animale a fost aprobată de senatorii din Parlamentul României la începutul lunii martie iar acum proiectul se află la stadiul de primire a avizelor din partea comisiilor de specialitate din Camera Deputaților. Este vorba despre PL-x nr. 79/2018, Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare a laptelui în zona montană. 

  Agrointeligența-www.agrointel.ro vă spune ce prevede acest proiect de lege, care a fost dezbătut astăzi, miercuri – 21 martie, în Comisia de agricultură a Camerei Deputaților.

  Programul se va derula în perioada 2018-2020

  Programul de investiții pentru înființarea centrelor de colectare a laptelui în zona montană urmează să fie derulat pe perioada 2018-2020, având ca obiect facilitarea accesului la finanțare în vederea realizării de investiții pentru înființarea centrelor.

  Programul vizează realizarea de investiții pentru înființarea centrelor de colectare a laptelui în localitățile din zona montană. Investițiile au ca obiectiv valorificarea superioară a produselor montane, limitarea declinului sectorului de producție primară, în scopul asigurării consumului intern, menținerea şi crearea de noi locuri de muncă, cu accent deosebit pe stoparea depopulării.

  Înființarea centrelor de colectare a laptelui în zona montană se va realiza în conformitate cu proiectele tip puse la dispoziție de către Agenția Zonei Montane. Numărul centrelor, tipul acestora, amplasamentul în localitățile din zona montană, proiectul tip de realizare se stabilesc anual, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

  În sensul prezentei legi, expresiile utilizate, precum și termenii au explicații clare:

  a) zona montană – astfel cum este definită la art.1 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformității datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan” şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei mențiuni, cu modificările ulterioare;
  b) centre de colectare a laptelui în zona montană – construcții unde se face preluarea cantităților de lapte şi păstrarea acestuia în recipiente specifice în conformitate cu legislația în vigoare;
  c) beneficiari privaţi – persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.182/2016, grupuri de producători înființate conform Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, cu modificările şi completările ulterioare și a Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și ministrului mediului, apelor și pădurilor nr.358/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 37/2005, persoane juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii cooperației agricole nr.566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, persoane juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperației, republicată, şi persoanele juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară activități în agricultură şi/sau industrie alimentară;
  d) proiect-tip pus la dispoziție de Agenția Zonei Montane – documentaţie tehnico-economică elaborată de AZM, conform legislației în vigoare, pentru realizarea şi dotarea unei construcţii-cadru, amplasată în zona montană, care corespunde standardelor în domeniu și se încadrează în bugetul previzionat pentru finanțarea acestui Program.

  Modul de finanțare și de accesare a Programului

  Se va institui o schemă de finanțare prin care beneficiarii Programului primesc maximum 40% din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiției în vederea realizării de centre de colectare a laptelui în zona montană.

  Intensitatea sprijinului poate fi majorată cu 20 de puncte procentuale, cu condiția ca ajutorul maxim combinat să nu depăşească 90 de puncte procentuale din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiției pentru:
  a) tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat în cinci ani anteriori datei de depunere a cererii de înscriere în Program;
  b) investițiile care se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice;
  c) cooperativele constituite în conformitate cu prevederile Legii nr.566/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

  Finanțarea prevăzută se va acorda o singură dată pentru un beneficiar privat şi pentru un singur obiectiv dezvoltat prin Program. Sumele necesare pentru finanțarea Programului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, destinate în acest scop. ‘

  Valoarea anuală a schemei, condițiile de eligibilitate, cheltuielile eligibile, modul de acordare a finanțării, precum și modalitățile de verificare și control se stabilesc anual, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

  Valoarea totală a Programului este de 60 milioane euro echivalent în lei la data accesării Programului și se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

  Schema de ajutor de stat prevăzută de prezenta lege trebuie notificată Comisiei Europene

  Centrele de colectare a laptelui din zona montană, realizate în cadrul acestui Program vor putea presta servicii și altor beneficiari privați, pe bază de contract de prestări-servicii.

  Atenție! Această schemă de ajutor nu este moment în vigoare ci se află la stadiul de proiect. Fermierii vor beneficia de sprijin doar după ce legea va fi promulgată de președintele Klaus Ionannis și publicată în Monitorul Oficial.

  Dacă sunteți interesați puteți urmări parcursul legislativ al PL-x nr. 79/2018 AICI! 

  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  AECTRA, prima companie care introduce DISCOUNT DE SOLIDARITATE pentru fermieri! MADR: 50.655 hectare de teren agricol sunt disponibile pentru tineri. Cererile – la ADS! Președintele IOHANNIS a promulgat LEGEA MIROSURILOR!

  Ultimele știri

  După ce a întors culturile de toamnă, fermierul DAN ARGHIR va avea producție ZERO și la porumb și floarea-soarelui! Liderii din zootehnie, la București. Rezultatul? MADR va retrage ordinul cu vârsta MINIMĂ pentru reproducători! Noul record mondial la producția de grâu: 17,398 de tone la hectar!

  Căutare în articole