Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2019

SUBVENȚII! ANUNȚ URGENT DE LA APIA pentru CRESCĂTORII DE ANIMALE!

Anunț important pentru crescători! Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează printr-un comunicat remis către Agrointeligența-www.agrointel.ro că, prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 1040 din 10 mai au fost aprobate Ghidurile Solicitantului pentru Măsura 14 – „Bunăstarea Animalelor” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, pachetul a) Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor şi pachetul b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor.

Totodată, prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 1041 din 10 mai a fost aprobat modelul Cererii de plată privind Măsura 14 – „Bunăstarea Animalelor” – pachetul a) Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, iar prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 1042 din 10.05.2018 a fost aprobat modelul Cererii de plată privind Măsura 14 – „Bunăstarea Animalelor” – pachetul b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor.

APIA face precizarea că Cererile de plată aferente pachetelor a) și b) ale Măsurii 14 –„Bunăstarea Animalelor” se vor depune la Centrele judeţene/locale APIA şi al Municipiului Bucureşti, până la data de 15 MAI 2018, inclusiv. Beneficiarii plăților sunt exploatațiile comerciale autorizate sanitar-veterinar, încadrate în categoria fermierilor activi (conform art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013) care își asumă voluntar angajamente anuale în favoarea bunăstării animalelor.

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este o plată compensatorie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de beneficiari. Prima compensatorie este plătită anual, ca sumă fixă pe unitatea vită mare (UVM). APIA mai menționează că sprijinul este acordat în cadrul acestei măsuri în urma încheierii pe o perioadă de 1 an a unor angajamente voluntare în favoarea bunăstării animelelor.

Toate documentele enuntațe mai sus se pot consultata pe site-ul APIA (www.apia.org.ro), la secţiunea Măsuri de Sprijin și IACS, subsecțiunea Măsuri delegate din PNDR.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


1 comentariu

  1. Ordinul MADR nr 1040, nr1041,nr1042 privind Măsura 14-,,Bunăstarea Animalelor” din cadrul PNDR 2014-2020 ,sunt emise în data de10 mai 2018 şi cererile se depun până la 15 mai 2018.De ce un termen atât de scurt,domnule Ministru ? Aceste ordine de ministru,eu suspectez că sunt date intenţionat mai târziu,este clar ,cu dedicaţie,să profite numai un nr. restrans de persoane,sunt pentru grupuri de interese.ŞI nici nu ne informați dacă au fost publicate ın Mon Oficial al României .

Scrie un comentariu