• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri agricole
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Subvenții APIA: Sancțiunile la animale se calculează din plata totală pe fermă

  agrointeligenta.ro agrointeligenta.ro -

  Crescătorii de animale pot pierde bani serioși din subvenție dacă nu respectă regulile impuse de APIA. Controalele în teren se află în plină desfășurare iar fermierii în exploatațiile cărora se găsesc neconformități pot fi sancționați și pentru partea de vegetal dacă au cerut subvenții pentru terenuri sau pășuni.

  ”Fiind o cerere unică de plată APIA poate penaliza crescătorii de animale și pe partea de vegetal dacă se găsesc neconformități la controalele în teren. Excepție din câte îmi amintesc fac anumite măsuri cum ar fi Măsura 10 unde nu se pun penalizări. Dar pe schemele directe se pot pune sancțiuni dacă, repet, sunt găsite neconformități la controlul pe zootehnie”, a declarat pentru Agrointeligența-AGROINTEL.RO Ionică Nechifor președintele Asociației Crescătorilor de Ovine Moldoovis și, totodată, Secretar general al Federației Romovis.

  Agrointeligența-AGROINTEL.RO reamintește crescătorilor de animale că pentru stabilirea sumelor cuvenite, APIA efectuează controale administrative şi la faţa locului, conform Manualelor/Ghidurilor de proceduri elaborate şi aprobate prin decizie a directorului general al APIA şi avizate de direcţia de specialitate din MADR.

  În cazul în care fermierul, care a depus cerere unică de plată – declarația privind sectorul zootehnic, a fost selectat pentru controlul la fața locului nu permite efectuarea controlului de către reprezentanţii organismelor abilitate, se consideră că acesta nu a respectat angajamentul. În acest caz cererea fermierului va fi respinsă de la plată pentru anul în curs.

  Cum se calculează sancțiunile  APIA

  În cazurile de neîndeplinire a condiţiilor de acordare, pentru animalele cu neconformităţi se aplică sistemul se sancţiuni prevăzut de OMADR nr. 476 / 2016 privind sistemul de sancțiuni aplicabil schemelor de sprijin cuplat și ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic, aferente cererilor unice de plată depuse la APIA.

  Valoarea ajutorului tranzitoriu cuvenit pentru speciile ovine/caprine se reduce în baza unui procent (Pr) calculat prin raportarea numărului de animale cu neconformități la numărul de animale determinate, după cum urmează:

  a) În cazul în care procentul (Pr) calculat este mai mic sau egal cu 3%, nu se aplică nicio reducere, iar ajutorul se calculează la numărul de animale determinat;

  b) În cazul în care procentul (Pr) calculat este mai mare de 3%, ajutorul se reduce astfel:
  – cu 5% dacă procentul (Pr) calculat este mai mic sau egal cu 10%;
  – cu 10% dacă procentul (Pr) calculat este mai mare de 10%, dar mai mic sau egal cu 20%;
  – cu 15% dacă procentul (Pr) calculat este mai mare de 20%, dar mai mic sau egal cu 30%;
  – cu 20% dacă procentul (Pr) calculat este mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50%;
  – cu excludere de la plată pentru anul în care se face solicitarea ajutorului național tranzitoriu, dacă procentul (Pr) calculat este mai mare de 50%.

  În conformitate cu Art. 17, din OMADR nr. 476/2016, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea sprijinului cuplat în sectorul zootehnic, cuvenit pe fiecare categorie, se reduce în baza unui procent calculat ca raport între numărul animalelor declarate, în cazul cărora s-au constatat neconformităţi şi numărul animalelor determinate după cum urmează:

  1. Dacă numărul de animale cu neconformităţi este de maximum 3, valoarea sprijinului cuplat cuvenit pe fiecare categorie se reduce cu procentUL stabilit.

  2. În cazul în care numărul de animale cu neconformităţi este mai mare de 3, valoarea sprijinului cuplat cuvenit pe fiecare categorie, pentru anul de cerere în cauză se reduce astfel:
  a) cu un procentul, calculat ca raport între numărul animalelor cu neconformități și numărul animalelor determinate, dacă acesta nu depăşeşte 10%;
  b) cu de două ori procentul, calculat ca raport între numărul animalelor cu neconformități și numărul animalelor determinate, dacă acesta este mai mare de 10%, dar de maximum 20%.
  c) dacă procentul, calculat ca raport între numărul animalelor cu neconformități și numărul animalelor determinate, depăşeşte 20%, nu se acordă sprijinul cuplat la care ar fi avut dreptul beneficiarul în cadrul categoriei pentru anul de cerere în cauză.
  d) dacă procentul, calculat ca raport între numărul animalelor cu neconformități și numărul animalelor determinate, depăşeşte 50%, nu se acordă sprijinul cuplat la care ar fi avut dreptul beneficiarul în cadrul categoriei pentru anul de cerere în cauză. În plus, beneficiarul este supus unei sancţiuni suplimentare în cuantum egal cu cel care corespunde numărului de animale cu neconformităţi.

  Foarte important! Sancţiunea suplimentară (multianuală) se recuperează în totalitate în cei trei ani calendaristici care urmează anului calendaristic al constatării.

  Care sunt excepţiile de la aplicarea sancțiunilor administrative

  Nerespectarea angajamentelor asumate ca urmare a unui caz de forţă majoră / circumstanţă excepţională (în conformitate cu art.30 din OUG 3/2015) cu modificările și completările ulterioare, cu condiția ca fermierul să informeze în scris APIA în acest sens, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care solicitantul /succesorul său în drepturi se afla în situația prevazută la art. 30 din OUG 3/2015 cu modificările și completările ulterioare (15 zile lucrătoare de la data emiterii documentului doveditor).

  Nerespectarea perioadei de reținere ca urmare a unei circumstanţe naturale (în conformitate cu prevederile art. 32 din Reg. Delegat (UE) nr. 640/2014) cu modificările și completările ulterioare, cu condiţia ca fermierul să informeze în scris APIA în acest sens, în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii documentului doveditor. Circumstanţa naturală produsă după termenul limită de reținere nu influenţează acordarea ANTZ ovine/caprine și/sau SCZ, înştiinţarea circumstanţei nefiind obligatorie.

  Atenție! În cazul în care fermierul depăşeşte termenul prevăzut la art. 31 din OUG 3/2014 cu modificările și completările ulterioare Înştiinţarea depusă la APIA nu se ia în considerare.

  În cazul în care sunt respectate toate celelalte condiţii de acordare, inclusiv perioada de reținere până la data evenimentului de CN, animalele supuse circumstanţelor naturale NU sunt determinate la plată, dar nici nu sunt animale cu neconformități, fiind exceptate de la aplicarea sancțiunilor administrative.

  Deoarece animalele cu circumstanţe naturale nu sunt animale determinate, în cazul în care spre exemplu un animal din 10 capete vaci de lapte este supus unui caz de Circumstanţă Naturală, schema de sprijin cuplat-categoria vaci de lapte va fi respinsă de la plată.

  Câți crescători de animale sunt la control în 2019

  Reamintim că verificările la fața locului pentru crescătorii de animale se fac anual de specialiștii Agenției Naționale de Zootehnie în baza procedurii de  control care oferă instrucțiuni clare și detaliate cu privire la realizarea efectivă a controlului la fața locului.

  Pentru anul 2019 au fost eșantionați la nivel național 4.367 solicitanți de sprijin ANTZ/SCZ, cu variații cuprinse între 24-150 de solicitanți/județ. Prin controalele la fața locului se verifică dacă sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate specifice și vizează toate animalele din speciile bovine, ovine/caprine, pentru care au fost depuse cereri de ajutor sau de plată în cadrul schemelor.

  În conformitate cu Ordinul MADR nr.69 din 25.01.2019 privind stabilirea modalitații de coordonare a implementării schemelor de plăți directe și a ajutoarelor naționale tranzitorii între 02.07.2019 – 01.10.2019 se va efectua controlul lafața locului pentru cererile eșantionate în acest scop.

  Reamintim care sunt sumele primite de fermieri pentru sectorul zootehnic în Campania 2018:

  Sprijin cuplat ovine/caprine: 15,9737 euro/animal;
  Sprijinul cuplat vaci de lapte: 340,9081 euro/animal;
  Sprijinul cuplat vaci de carne: 291,4906 euro/animal;
  Sprijinul cuplat bivolițe: 160,8187 euro/animal.

  ANT 7 – Ajutor Naţional Tranzitoriu – Schema decuplată de producţie, specia bovine – sector lapte: 16,5777 euro/tonă;
  ANT 8 – Ajutor Naţional Tranzitoriu – Schema decuplată de producţie, specia bovine – sector carne: 76,0774 euro/cap;
  ANT 9 – Ajutor Naţional Tranzitoriu – Schema cuplată de producţie, speciile ovine/caprine: 4,8503 euro/cap.

  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Abonare gratuită la știri

  Te-ar mai putea interesa

  Subvenția pe pășune și fânețe în 2020: Codurile care vă pot lăsa fără banii de la APIA! PRIMA ANUALĂ pentru VACI achitată de APIA. Cine primește banii și care sunt condițiile! Subvenții APIA: Sfaturi pentru fermierii care vor să încaseze subvenții agricole în acest an

  Ultimele știri

  Necazul unei familii care a rămas fără solarii înainte de a planta răsadurile de legume! 9 MARTIE: ÎNTÂLNIRE DE GRAD 0 LA BUCUREȘTI PE TEMA AGRICULTURII DIGITALE! Semințe gratuite Ecoruralis 2020: Comenzile pentru soiuri țărănești de legume se preiau începând de luni, 2 martie!

  Căutare în articole