• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Subvenția pentru tomate 2019. Condiții complete și acte necesare

  agrointeligenta.ro -

  Ministerul Agriculturii a stabilit regulile pentru o subvenție așteptată de fermieri! Producătorii agricoli au la dispoziție într-un porietc de lege publicat pe site-ul MADR, regulile după care se vor da banii în anul 2019 pentru schema de „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate”, pentru anul 2019.

  Potrivit proiectului de lege care se află în dezbatere publică, schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, pentru susținerea produsului tomate în spații protejate.

  Prevederile schemei se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice care exploatează culturi de tomate în spații protejate, respectiv:
  a) producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil până la data plății ajutorului de minimis;
  b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;
  c) producătorilor agricoli persoane juridice.

  Atenție! O suprafață de teren cultivată cu tomate în spații protejate poate face obiectul schemei de ajutor de minimis o singura dată pe an.

  Care sunt condițiile de eligibilitate

  Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru cultura de tomate fermierii care solicită ajutoare de minimis conform prevederilor prezentei hotărâri, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
  a) să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția „Program susținere tomate, anul 2019, beneficiar numărul ….., Direcția pentru Agricultură a Județului ………../Municipiului București”;
  b) să obțină o producție de minimum 2 kg tomate/mp;
  c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativteritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate în anul de cerere;
  d) să facă dovada producției realizate potrivit prevederilor lit. a) și b) prin documente justificative privind comercializarea producției.

  Sprijin de 14.000 de lei pe an

  Valorificarea producției de minimum 2 kg tomate/mp se face în perioadele ianuarie-mai inclusiv și/sau noiembrie – 20 decembrie inclusiv. Valoarea sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 13.991.4 lei/beneficiar/an, care reprezintă contravaloarea în lei a 3.000 euro/beneficiar/an, la cursul de schimb de 4,6638 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 28 septembrie 2018.

  Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranșă, pe durata Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate, în anul 2019. Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt în sumă de 233.190,000 lei, reprezentând echivalentul în lei al sumei 50.000 euro și se asigură din bugetul pe anul 2019 repartizat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Resursele financiare necesare implementării ajutorului de minimis reglementat de proiectul de hotărâre se încadrează în limitele de cheltuieli comunicate pentru bugetul pe anul 2019 și perspectiva 2020-2022.

  Ce acte sunt necesare pentru accesarea sprijinului

  Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii, beneficiarii depun o cerere de înscriere în program prin care solicită înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate însoțită de următoarele documente:
  a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și
  o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
  b) copie a atestatului de producător;
  c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
  d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
  e) adeverința în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, suprafața de teren cu spatii protejate utilizată de solicitant, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;
  f) declarație pe propria răspundere,

  Cererea se depune până cel târziu la data de 15 martie inclusiv, pentru producția valorificată în perioada ianuarie-mai, respectiv 15 septembrie, inclusiv, pentru tomatele valorificate în perioada noiembrie – 20 decembrie;

  În situația în care solicitantul deține în exploatație suprafețe de teren care sunt situate în județe diferite, acesta poate formula cereri de înscriere în program, care se depun la fiecare dintre direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, unde se găsește suprafața deținută.

  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  Instalarea Tinerilor Fermieri 2020. Proiectele se depun din 15 iulie, sprijinul maxim – 50.000 euro/fermă! TRANSFORMER – cel mai nou ameliorator de sol! De ce este acest produs UNIC PE PIAȚA DIN ROMÂNIA! Azot în formă lichidă de la Agro-Est Muntenia. Azofol, produsul câștigător pentru plante!

  Ultimele știri

  Incendiu la o mare fermă din România! Pompierii s-au luptat cu flăcările timp peste 24 de ore! Funcționarii APIA, scoși din comisiile de evaluare a secetei. Localizarea parcelelor – o problemă! CADASTRU GRATUIT 2020: Lista cu cele 261 de comune unde încep lucrările de cadastrare!

  Căutare în articole