Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2019

Decizie APIA privind PLATA SUBVENȚIILOR CĂTRE FERMIERI!

Decizie la APIA cu privire la banii fermierilor! Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) demarează o nouă licitație pentru softul subvențiilor! Potrivit unui anunț postat pe site-ul propriu, APIA informează că este în căutarea de Servicii de mentenanță, extindere si dezvoltare a sistemului informatic. Valoarea totală estimată pe care agenția de plăți este dispusă să plătească este de 80.514.219,26 lei fără TVA!

Citiți și: Avansul APIA, în pericol: APIA a anulat licitația pentru softul subvențiilor

Aceasta este cea de-a doua licitație pentru softul de la APIA, după expirarea ultimului contract. La prima licitație, în urma contestațiilor primite și a deciziilor finale din instanță, APIA a decis să reia procedura, fiind obligată ca inclusiv pentru această decizie să se judece și să obțină o decizie judecătorească finală. Pe perioada litigiilor, pentru ca sistemul să nu aibă de suferit, agenția de plăți a contractat în regim de urgență extremă servicii de mentenanță a sistemului IT destinat plății subvențiilor către fermieri de la Siveco România.

Data limită pentru transmiterea noilor oferte este 14 martie, la ora 15.00. ”La data prezentei, APIA deține un sistem informatic specific activităților pe care le desfășoară în direcția gestionării fondurilor europene și naționale destinate sprijinirii agriculturii. Modificarea permanentă și completarea manualelor cu proceduri și a politicilor europene și naționale care reglementează politicile în domeniul agricol fac însă necesare atât adaptări, modificări și dezvoltări continue ale acestui sistem informatic, cât și servicii de mentenanță și întretinere, astfel încât el să răspundă în permanență nevoilor operative ale APIA”, se arată în anunțul APIA.

Potrivit sursei citate, obiectivul general al acordului cadru este menținerea funcționalităților sistemului informatic al APIA, respectiv, prestarea de servicii software de dezvoltare/extindere si suport tehnic pentru intretinerea sistemului informatic centralizat APIA în acord cu modificările legislației europene și naționale pentru asigurarea gestionării corecte (administrare,control, plată) a subvențiilor în domeniul agriculturii, conform Polticii Agricole Comune.

Totodată, mai subliniază APIA, se urmărește asigurarea suportului tehnic necesar utilizării în parametri normali de funcționare a sistemului. Serviciile care se propun a fi achiziționate constau, pe de o parte, în realizarea de servicii de dezvoltare software pentru realizarea de noi funcționalități ale Sistemului IT sau de extindere a celor existente, iar pe de altă parte constau în prestarea de servicii cu caracter de regularitate, respectiv, servicii de suport tehnic, mentenanță corectivă și administrare pentru sistemul informatic, prestate în vederea rezolvării eventualelor disfunctionalități care pot apare în operarea sistemului, conform caietului de sarcini.

Durata contractului va fi de 36 de luni iar acordul cadru se va încheia cu un singur operator economic. Descrierea detaliată a serviciilor care se solicită a fi realizate, precum și cerințele tehnice ale serviciilor, sunt prezentate în Caietul de sarcini. Operatorii economici pot solicita clarificări cu un număr de 16 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări în a 11-a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!