Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2019

SUBVENȚII APIA. OIERI TĂIAȚI DE LA PLATA SPRIJINULUI CUPLAT ÎN 2019

Greșelile care vă pot tăia de la plata  sprijinului cuplat (SCZ – schema cuplată în sector zootehnic) pentru ovine și caprine! Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a făcut publice lista condițiilor și a documentelor pe care oierii trebuie să le pregătească pentru depunerea cererii unice în Campania 2019 dar și care sunt reguliele care dacă sunt încălcate pot duce la tăierea sprijinului plătit pe cap de animal!

Agrointeligența-AGROINTEL.RO vă spune cum puteți beneficia de SCZ ovine/caprine în campania care începe la 1 martie 2019 dar și care sunt greșelile ce vă pot lăsa fără subvenție. 

Beneficiarii care sunt fermieri activi şi solicită sprijin cuplat pentru specia ovine trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să solicite SCZ pentru un efectiv de minimum 150 și maximum 500 de capete de femele ovine şi/sau berbeci, inclusiv, pe beneficiar, cu excepţia celor din UAT-urile din zona montană definită în anexa 8.2 Lista zonelor eligibile M10, M11, M13 a PNDR 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei C (2015) 3508/ 26.05.2015, publicată pe site-ul www.madr.ro, Informare Măsuri de Mediu şi Climă PNDR 2014-2020, Ghid-informativ-MMC-zone eligibile.xlsx, pentru care se solicită SCZ pentru un efectiv cuprins între 60 şi 500 de capete femele ovine şi/sau berbeci, inclusiv, pe beneficiar, care au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de solicitare;
b) solicitanții cu un efectiv mai mare de 500 de capete de femele ovine și/sau berbeci beneficiază de SCZ calculat la nivelul a maximum 500 de capete de femele ovine și/sau berbeci;
c) femelele ovine și/sau berbecii din exploatație pentru care beneficiarul solicită SCZ, să aibă vârsta de maxim 8 ani pentru femele și, respectiv, 6 ani pentru berbeci la data limită de depunere a cererii unice de plată;
d) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat și înregistrat în RNE la data depunerii cererii;
e) să dețină registrul individual al exploatației, completat și actualizat, în conformitate cu prevederile Reg. (CE) nr. 21/2004;
f) femelele ovine și/sau berbecii pentru care se solicită SCZ trebuie să fie menţinute/menținuți, pe o perioada de reținere de 100 de zile de la data-limită de depunere a cererilor unice de plată, în exploataţia pentru care s-a depus cererea unică de plată sau în exploataţiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care în perioada celor 100 de zile au suferit intrări, respectiv ieşiri în/din exploataţiile deţinute de acelaşi beneficiar;
g) berbecii pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscrişi în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală;
h) efectivul de femele ovine înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară, pentru care se acordă SCZ respectă raportul de sexe de minimum un berbec înscris în registrul genealogic al aceleiaşi rase, secțiunea principală la 35 de femele ovine;
i) efectivul de femele ovine neînscrise și neînregistrate într-un registru genealogic pentru care se acordă SCZ respectă raportul de sexe de minimum un berbec cu certificat de origine la 35 de femele ovine;
j) solicitanții respectă normele de ecocondiţionalitate prevăzute la Art. 93 şi Anexa II din Reg. (UE) nr. 1.306/2013, pe întreaga exploataţie;
k) animalele beneficiază de sprijinul cuplat în zootehnie astfel:
– anual pentru berbeci până la împlinirea vârstei de 6 ani la data limită de depunere a cererii de plată;
– anual pentru femelele ovine până la împlinirea vârstei de 8 ani la data limită de depunere a cererii de plată.

Beneficiarii care sunt fermieri activi şi solicită sprijin cuplat pentru specia caprine trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) Să solicite SCZ pentru un efectiv de minimum 50 și maximum 500 de capete de femele caprine și/sau țapi, inclusiv, pe beneficiar, în exploatații cu cod ANSVSA, care au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de solicitare;
b) solicitanții cu un efectiv mai mare de 500 de capete de femele caprine și/sau țapi de reproducție beneficiază de SCZ calculat la nivelul a maximum 500 de capete de femele caprine și/sau țapi;
c) femelele caprine și/sau țapii de reproducție din exploatație pentru care beneficiarul solicită SCZ să aibă vârsta de maximum 8 ani femelele și, respectiv, 6 ani țapii de reproducție la data limită de depunere a cererii de plată;
d) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat și înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată;
e) să dețină registrul individual al exploatației, completat și actualizat în conf.cu prevederile Reg.(CE)nr.21/2004;
f) femelele caprine și/sau țapii de reproducție pentru care se solicită SCZ trebuie să fie menținuți, pe o perioadă de reținere de 100 de zile de la data-limită de depunere a cererilor unice de plată, în exploataţia pentru care s-a depus cererea unică de plată sau în exploataţiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care a fost transferat temporar pentru păşunat. Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care în perioada celor 100 de zile au suferit intrări, respectiv ieşiri în/din exploataţiile deţinute de acelaşi beneficiar;
g) ţapii pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscrişi în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală;
h) efectivul de femele caprine înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară, pentru care se acordă SCZ respectă raportul de sexe de minimum un ţap înscris în registrul genealogic al aceleiaşi rase, secțiunea principală la 35 de femele caprine;
i) efectivul de femele caprine neînscrise și neînregistrate într-un registru genealogic pentru care se acordă SCZ respectă raportul de sexe de minimum un ţap cu certificat de origine la 35 de femele caprine ;
j) solicitanții respectă normele de ecocondiţionalitate prevăzute la Art. 93 şi Anexa II din Reg. (UE) nr. 1306/2013, pe întreaga exploataţie;
k) animalele beneficiază de sprijinul cuplat în
zootehnie astfel:
– anual pentru țapi până la împlinirea vârstei de 6 ani la data limită de depunere a cererii de plată;
– anual pentru femelele caprine până la împlinirea vârstei de 8 ani la data limită de depunere a cererii de plată.

Documentele specifice care însoţesc cererea unică de plată pentru sprijinul cuplat sunt:

● adeverinţă eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic
al rasei, vizată de către Oficiul pentru Zootehnie județean, prin care se confirmă:
– înscrierea berbecilor/ţapilor în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală;
– înscrierea/înregistrarea ovinelor / caprinelor pentru care se solicită SCZ, în Registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară;
– numărul și femelele ovine/caprine pentru care solicită SCZ detaliate pe crotalii, numărul și berbecii/ţapii înscriși în Registrul genealogic al rasei detaliați pe crotalii;
– respectarea raportului de maximum 35 de femele ovine/caprine la un berbec/țap înscris în registrul genealogic al aceleiaşi rase; şi/sau
● adeverinţă eliberată de Oficiul pentru Zootehnie județean, prin care se confirmă:
– respectarea raportului de maximum 35 femele ovine/caprine neînscrise și neînregistrate într-un registru genealogic al rasei la un berbec/ţap cu certificat de origine;
– numărul și femelele ovine/caprine pentru care solicită SCZ detaliate pe crotalii și numărul de berbeci/ţapi, cu certificat de origine.

Ce încălcări ale regulamentelor pentru subvenții vă pot tăia de  la plată

  • în cazul în care controlul la faţa locului nu a putut fi efectuat din motive generate de fermier/ reprezentantul legal, întreaga cerere se respinge de la plată,
  • în cazul în care, în urma controlului efectuat la faţa locului, s-a constatat inexactitatea înregistrărilor din registrul individual al exploataţiei pentru 12 luni anterioare controlului, solicitarea SCZ Ovine se exclude de la plată pentru anul în curs;
  • sprijinul se calculează pentru un efectiv de minim 150 capete ovine eligibile /60 capete ovine eligibile, din zona montană;
  • orice schemă de plată poate fi retrasă total, în scris, în orice moment, mai puţin în situaţiile în care beneficiarul a fost informat cu privire la neregulile din cererea sa de sprijin sau a fost înstiinţat cu privire la intenţia APIA de a efectua un control la faţa locului şi dacă în urma controlului la faţa locului au fost identificate nereguli, conform art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014;
  • în cazul constatării unor nereguli/fraude, APIA întreprinde demersurile necesare recuperării sumelor acordate necuvenit conform art. 63 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 şi/sau aplică prevederile O.U.G. nr. 66/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  • nu se acordă nici o plată dacă se stabileşte că au fost create condiţii artificiale pentru obţinerea plăţilor aferente schemelor de plată, cu scopul de a obţine un avantaj contrar obiectivelor respectivei scheme/măsuri de plată conform art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013;
  • structurile de control de la nivelul MADR, APIA, Comisiei Europene, Curţii de Conturi a României şi alte structuri competente au dreptul de a verifica informaţiile din dosarul cererii unice de plată precum şi documentele aflate în legătură cu aceasta, etc (conform art. 47, 48 din Regulamentul UE nr. 1306/2013);
  • animalul solicitat în cererea unică de plată pentru SCZ supus unei circumstanţe naturale, care se notifică la APIA în maxim 10 zile lucrătoare de la data emiterii documentului , poate fi înlocuit cu alt animal existent în exploatația cu cod ANSVSA până la data notificării, fără pierderea dreptului la plata sprijinului, în următoarele condiţii:
  • beneficiarul să nu fi fost informat de APIA în privinţa unei neconformităţi din cererea unică de plată;
  • beneficiarul să nu fi fost informat cu privire la intenţia APIA de a efectua un control la faţa locului;
  • animalul, care înlocuieşte animalul cu circumstanţă naturală, trebuie să îndeplinească toate condiţiile de acordare la data notificării către APIA a cazului de circumstanţă naturală;
  • beneficiarul trebuie să depună pentru animalul care înlocuieşte animalul cu circumstanţă naturală documentaţia specifică (adeverinţa prevăzută în anexa nr. 61 partea A/B din OMADR 619/2015 modificat și completat).

Reamintim că pentru Campania 2018 oierii au primit o subvenție de 15,97 euro pe cap de animal pentru Sprijinul Cuplat Zootehnic.

Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru telefoane Android și iPhone!


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!