• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • SUBVENȚIA APIA pentru LAPTELE VÂNDUT: Condiții complete și cuantumuri PE TONA DE LAPTE

  Oana Timar -

  Subvenția APIA pentru laptele comercializat, vândut cu acte! Agenția pentru Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) vine cu informații complete pentru fermierii crescători de animale care, din acest an, pot accesa schema ANT 7 lapte și dacă au exploatații înființate după desființarea cotelor de lapte.

  Ajutorul Național Tranzitoriu pentru laptele comercializat este una dintre schemele ce se achită fermierilor de la bugetul național. ”Sunt eligibili la plată toți fermierii care în anii de cotă 2012, 2013,2014, 2015 au fost înscriși în sistemul cotelor de lapte cu o cantitate minimă de 3 tone și care au beneficiat în anii 2015-2018 de acest sprijin financiar. În baza acestui sprijin financiar, pentru documentele pe care trebuie să le depună sunt numai extrasul de cont și buletinul dacă au mai accesat și în anii anteriori. Să nu uite că obligatoriu”, a declarat într-un interviu acordat emisiunii Satul Hunedorean, ing. Mirela Paraschiv – şef serviciu măsuri specifice APIA Hunedoara.

  ”Noutate este pentru cei care n-au fost înscriși niciodată în sistemul cotelor de lapte. Știm că la 31 martie 2015 această cotă de lapte – acest sistem al cotelor de lapte s-a închis și toți cei care și-au deschis exploatații noi nu au putut să beneficieze de această cotă de lapte. Le reamintim că toți cei care n-au fost înscriși până la această dată, toți cei care și-au înscris exploatații noi 2016, 2016,2018 și vor urma cu cererea în 2019 pot să beneficieze de această formă de sprijin dacă în intervalul 1 martie 2018-28 februarie 2019 au comercializat o cantitate de minim 3 tone de lapte”, a anunțat recent, într-un interviu acordat emisiunii Satul Hunedorean, ing. Mirela Paraschiv – şef serviciu măsuri specifice APIA Hunedoara.

  Astfel, Mirela Paraschiv explică: ”Toți cei care au exploatații nou înființate și care, în anul anterior celui pentru care solicită prima, anul anterior fiind 1 martie 2018-1 martie 2019, au comercializat o cantitate de minim 3 tone de lapte pot beneficia de această formă de sprijin, având ca documente justificative facturile fiscale sau o copie după fila din carnetul de comercializare. O copie sau mai multe, cât să facă dovada celor 3 tone de lapte comercializat”.

  Subvenția pe lapte poate fi accesată și după transferul de exploatație, în anumite condiții: ”Cei care și-au transferat exploatațiile în anul anterior pentru care solicită prima că vor beneficia în continuare cei care au preluat exploatația cu condiția să fie soț-soție, moștenitori sau să își fi schimbat forma de organizare”.

  Ajutorul național tranzitoriu pentru schema decuplată de producţie în sectorul lapte se acordă producătorilor agricoli înregistrați în sistemul cotelor de lapte care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  Pentru fermierii înregistrați în Sistemul de administrare a cotelor de lapte până la data de 1 aprilie 2015:
  a) la data solicitării ajutorului național tranzitoriu, exploataţia să fie înregistrată în RNE în care există cel puţin un animal identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare din speciile bovine, ovine, caprine şi/sau suine;
  b) solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte în anul de cotă de referinţă (2012- 2013/2013-2014/2014-2015, după caz);
  c) solicitantul să fie înregistrat în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2014 – 2015.

  Ajutorul național tranzitoriu se acordă pentru o cantitate de minimum 3 tone de lapte produsă şi înregistrată la livrări şi/sau vânzări directe în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă de referință.

  Pentru fermierii crescători de bovine care NU au fost înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte cu exploatația cu cod ANSVSAdin cerere, până la data de 1 aprilie 2015:
  a) la data solicitării ajutorului național tranzitoriu, exploataţia să fie înregistrată în RNE în care există cel puţin un animal identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare din speciile bovine, ovine, caprine şi/sau suine;
  b) solicitantul să fi comercializat o cantitate de minimum 3 tone de lapte pe exploataţia din cerere în perioada de referinţă.
  Perioada de referinţă este perioada cuprinsă între data începerii depunerii cererii unice de plată a anului anterior şi ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii unice de plată în primul an de cerere în care obţine un drept de plată pe exploataţia respective.
  Prin excepţie pentru anul de cerere 2016 perioada de referinţă este cuprinsă între 1 aprilie 2015 şi ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii unice de plată în anul 2016;
  c) pentru fermierii care au obținut un drept la prima ANTZ 7-L pe exploataţia din cerere, pentru o perioadă de referință anterioară anului de depunere, plata ANTZ 7-L se acordă doar pentru perioada de referință și cantitatea pentru care fermierul a obținut un drept la primă.

  Pentru fermierii care NU au obținut un drept la primă pe exploataţia din cerere, pentru o perioada de referință anterioară anului de depunere, plata ANTZ 7-L se acordă, pentru o cantitate de minimum 3 tone de lapte, comercializată în perioada de referinţă aferentă anului de cerere curent.

  Dreptul la primă obţinut în anii anteriori pentru schema ANTZ 7-L poate fi cedat în aceeași exploatație cu cod ANSVSA cu condiţia respectării cumulative a condiţiilor de eligibilitate, pentru următoarele cazuri:
  a) între soţi;
  b) în urma schimbării formei de organizare;
  c) în urma moştenirii exploataţiei cu cod ANSVSA

  Pentru anul de cerere 2018, cuantumul ANT 7 lapte nu a fost încă stabilit, nefiind aprobată Legea Bugetului pe 2019 din care se plătește sprijinul. În Campania APIA 2017, fermierii au primit 22,1885 euro/tonă de lapte livrat. 

  Documente necesare pentru subvenția APIA pentru laptele livrat

  ● copie de pe cartea de identitate/ buletinul de identitate/ paşaport/ certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/paşaport;
  ● dovada deţinerii unui cont bancar activ;
  ● procură notarială în cazul în care fermierul persoană fizică împuterniceşte o persoană pentru depunerea cererii unice de plată în numele său ori pentru a-l reprezenta în relaţia cu APIA;
  ● copia de pe dovada de înregistrare a solicitantului în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2014 – 2015 precum şi a cantităţilor de lapte livrate şi/sau vândute direct, în cazul fermierilor înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte până la data de 1 aprilie 2015 și care nu au solicitat ANTZ7-Lapte, pentru exploatația cu cod ANSVSA din cerere, în anii de acordare anteriori.
  ● pentru fermierii neînregistrați în sistemul de administrare a cotelor de lapte până la data de 1 aprilie 2015, care solicită ajutor național tranzitoriu pentru schema decuplată de producţie în sectorul lapte pentru perioada de referință aferentă anului de cerere curent, documentul specific care însoţeşte cererea unică de plată și care atestă livrarea/vânzarea/procesarea proprie a minimum 3 tone lapte este unul din următoarele, după caz:
  i) copie de pe cel puţin un contract cu un cumpărător, valabil pe o perioadă de minimum 6 luni, însoţită de copii de pe cel puţin o factură sau de pe cel puţin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care efectuează livrarea de lapte;
  ii) copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoană fizică ce efectuează vânzarea directă a laptelui din care să rezulte cantitatea de lapte comercializată în perioada de referință aferentă anului curent;
  iii) copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi de pe dispoziţia de încasare a valorii/documente fiscale aferente laptelui comercializat pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică, din care să rezulte cantitatea de lapte comercializată în perioada de referință aferentă anului curent;
  iv) copie de pe factura/bonuri fiscale de vânzare directă a laptelui pentru PFA, II, IF şi SC, din care să rezulte cantitatea de lapte comercializată în perioada de referință aferentă anului curent;
  v) pentru procesarea laptelui în unităţi proprii – copie de pe avizele de însoţire a mărfii care atestă livrarea şi de pe notele de intrare-recepţie în unitatea de procesare din care să rezulte livrarea şi recepţia a minimum 3 tone lapte la unitatea proprie de procesare, în perioada de referinţă a anului de solicitare, precum şi copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte.

  Fermierii neînregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte până la data de 1 aprilie 2015 care au obţinut dreptul la prima ANTZ pentru schema decuplată de producţie în sectorul lapte, într-un an anterior anului de cerere, pot solicita acest drept şi beneficia de primă doar pentru cantitatea pentru care au obţinut acest drept fără a mai prezenta documentele specifice prezentate mai sus.

  ● copia de pe paşaportul fiecărui animal/copie de pe documentele care atestă ieşirile din efectiv, după caz, pentru care se solicită ajutor național tranzitoriu pentru schema decuplată de producţie în sectorul carne, în cazul exploataţiilor nou înfiinţate şi/sau pentru care nu s-a solicitat/beneficiat de primă în anii de acordare anteriori.


  Te-ar mai putea interesa

  Plantare castraveți: perioade, distanțe între răsaduri Anunț pentru fermieri: Astăzi s-a făcut plata pentru subvenția de 100 euro la hectar! Fasolea, cea mai nouă cultură în ferma familiei Gheorghiță. De la 2 hectare, la 100 de hectare

  Ultimele știri

  Comisia Europeană ne trântește ușa în nas: Nu există temei juridic pentru utilizarea neonicotinoidelor! Seceta – subiect fierbinte la Bruxelles. România a cerut Comisiei Europene măsuri concrete pentru fermieri O familie de oieri își vinde produsele prin propriile magazine. Cel mai cerut este cotletul de berbecuț