• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • DIRECT DE LA BRUXELLES. Ce au decis eurodeputații despre FUZIUNEA APIA CU AFIR!

  agrointeligenta.ro -

  Vot la Bruxelles pentru funcționarea, în continuare, a agențiilor de plăți prin care se achită fermierilor subvențiile și fondurile europene pentru investiții. Astăzi, luni – 8 aprilie, europarlamentarii din Comisia pentru agricultură au decis, dintr-o multitudine de amendamente, forma finală a unui regulament în baza cărora vor continua să funcționeze Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

  Din primele informații, putem vorbi despre o continuitate, în sensul că forma legislativă adoptată la Bruxelles lasă portița deschisă pentru ca atât APIA, cât și AFIR, să își continue activitatea. În plus, eurodeputații au stabilit că statele membre își pot păstra numărul de agenții de plăți, două așa cum este cazul României sau al Franței. Nu se vor putea înființa însă alte entități de plată deoarece pentru exercițiul financiar viitor, cel după 2020, se va menține ”starea de fapt” de la finele acestui an. Referitor la condiția legată de regionalizarea sistemului de plăți, aceasta este deja funcțională atât la nivelul APIA, cât și la AFIR unde sunt organizate structuri regionale, conduse și coordonate de șefi din cadrul APIA, de regulă directori județeni.

  Agrointeligența – AGROINTEL.RO vă prezintă forma finală a prevederilor adoptate astăzi de europarlamentarii din Comisia pentru agricultură – COMAGRI:

  Agențiile plătitoare sunt departamentele sau organismele statelor membre și, dacă este cazul, regiunile responsabile de gestionarea și controlul cheltuielilor menționate la articolul 5 alineatul (2) și la articolul 6.

  Cu excepția plății, poate fi delegată îndeplinirea acestor sarcini.

  (2) Statele membre acreditează, în calitate de agenții de plăți, departamente sau organisme care au o organizare administrativă și un sistem de control intern care oferă suficiente garanții că plățile sunt legale, regulate și contabilizate corespunzător. În acest scop, agențiile plătitoare respectă condițiile minime de acreditare în ceea ce privește mediul intern, activitățile de control, informarea și comunicarea și monitorizarea stabilite de Comisie în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) litera (a).

  Fiecare stat membru limitează numărul agențiilor sale de plăți acreditate după cum urmează:

  a) unei singure agenții la nivel național sau, dacă este cazul, unei regiuni; și

  b) unei singure agenții pentru gestionarea cheltuielilor FEGA și FEADR.

  Cu toate acestea, în cazul în care agențiile de plăți sunt stabilite la nivel regional, statele membre fie acreditează o agenție de plată la nivel național pentru sistemele de ajutoare care, prin natura lor, trebuie gestionate la nivel național, fie statele membre conferă gestionarea aceste scheme la agențiile lor regionale de plată.

  Acreditarea agențiilor de plăți pentru perioada 2014-2020 se reportează până în perioada de programare 2021-2027, cu condiția ca acestea să fi informat autoritatea competentă că respectă criteriile de acreditare și dacă nu este efectuată o revizuire efectuată în conformitate cu la articolul 12 alineatul (2) primul paragraf litera (a) arată că nu este cazul.

  Agențiile de plăți care nu au gestionat cheltuielile FEGA sau FEADR cel puțin trei ani, trebuie retrase din acreditarea lor.

  Statele membre pot să numească noi agenții de plăți după … [data intrării în vigoare a prezentului regulament], cu condiția ca numărul agențiilor de plăți acreditate să nu crească în raport cu situația la 31 decembrie 2019 sau în cazul reorganizării administrative în statului membru (3) În sensul articolului 63 alineatele (5) și (6) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 (denumit în continuare „Regulamentul financiar”), persoana responsabilă de agenția de plăți acreditată an după exercițiul financiar în cauză, să întocmească și să furnizeze Comisiei următoarele:

  (e) conturile anuale ale cheltuielilor efectuate pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate agenției lor de plată acreditate, în conformitate cu articolul 63 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul financiar, însoțite de informațiile necesare pentru în conformitate cu articolul 51 alineatul (1):

  (f) raportul anual de verificare menționat la articolul 51 alineatul (2), care conține informațiile privind rezultatele obținute și cheltuielile realizate, care arată că cheltuielile au fost efectuate în conformitate cu articolul 35;

  (g) o declarație de gestiune prevăzută la articolul 63 alineatul (6) din Regulamentul financiar, cu privire la:

  (i) faptul că informațiile sunt prezentate corect, complete și exacte, în conformitate cu articolul 63 alineatul (6) litera (a) din Regulamentul financiar,

  (ii) funcționarea corespunzătoare a sistemelor de control intern instituite și respectarea cerințelor de bază ale Uniunii care oferă, în conformitate cu articolul 63 alineatul (6) literele (b) și (c) din Regulamentul financiar, garanții privind rezultatele raportate în raportul anual de verificare și conformitatea tipurilor de intervenții menționate în Regulamentul (UE) … / … [Regulamentul strategic al PAC] cu legislația Uniunii aplicabilă;

  (iii) o analiză a naturii și extinderii erorilor și a punctelor slabe identificate în sisteme prin audit și controale, precum și acțiunile corective întreprinse sau planificate, astfel cum se prevede la articolul 63 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul financiar

  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  Subvenţie COVID-19 pentru vaci: 1.000 euro la fermele cu 5-10 capete, 7.000 de euro la peste 100 capete! Funcționarii APIA, scoși din comisiile de evaluare a secetei. Localizarea parcelelor – o problemă! Subvenție COVID-19 pentru fermele de păsări: 100 euro/UVM, termen pentru depunerea cererilor – 20 de zile!

  Ultimele știri

  Subvenția de 5 lei i-a înfuriat pe mulți oieri! ”Să vă fie rușine tuturor celor care ați hotărât acești bani pentru ciobani!” Soluția cu bor și zer: rețeta pentru îngrășământul cu care poți stropi toate legumele! Revoltă în vestul țării! Fermierii și primarii se luptă să blocheze o firmă care ar vrea să extragă gaze de șist pe ascuns!

  Căutare în articole