• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Prima lege pentru fermieri promulgată de președintele Klaus Iohannis după confirmarea mandatului

  agrointeligenta.ro agrointeligenta.ro -

  Președintele Klaus Iohannis a semnat primele decrete după alegerile prezidențiale din acest an printre ele aflându-se și o lege pentru fermieri. Șeful statului a promulgat luni, 25 noiembrie, la numai o zi de la confirmarea sa ca președinte ales prin vot, Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor de piață a carcaselor și ale animalelor vii.

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 4 din 30 ianuarie 2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă a carcaselor şi ale animalelor vii, adoptată în temeiul art. 1 pct. III poz. 1 din Legea nr. 4/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 31 ianuarie 2019, se arată în legea promulgată de șeful statului.

  Agrointeligența-AGROINTEL.RO vă spune ce prevede această ordonanță care stabilește cadrul legal de reorganizare, desfășurare și funcționare a sistemului național de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine. Funcționarea Sistemului național de clasificare, înregistrarea primară a rezultatelor de clasificare a carcaselor și a prețurilor acestora, prelucrarea, monitorizarea, controlul și raportarea acestor date se desfășoară în conformitate cu prevederile regulamentelor europene din domeniul clasificării carcaselor și raportării prețurilor de piață ale carcaselor și animalelor vii.

  Sistemul național de clasificare asigură aplicarea obligatorie a grilelor comunitare pentru clasificarea carcaselor conform regulamentelor europene din domeniul clasificării carcaselor și a legislației naționale în vigoare pentru a îmbunătăți transparența pieței și pentru a stabili prețuri de piață comparabile pentru carcase atât la nivel național, cât și la nivel european, acestea constituind baza pentru gestionarea măsurilor de piață și pentru aplicarea mecanismelor de intervenție ale Comisiei Europene în acest sector. Sistemul național de clasificare are ca scop monitorizarea prețurilor de piață ale carcaselor la poarta abatorului și ale animalelor vii, gradarea obiectivă a carcaselor în abatoare, în funcție de grila de prețuri, în vederea efectuării unei plăți echitabile pentru animalele livrate pentru sacrificare de furnizorii/crescătorii de animale.

  Sistemul național de clasificare colectează, prelucrează și deține informații privind identificarea operatorilor economici, a animalelor/carcaselor, informații privind aplicarea grilelor de clasificare, respectiv rezultatele de clasificare și informații privind prețurile carcaselor pe specii într-o bază națională de date a clasificării care funcționează pe baza unui sistem informatic, parte integrantă a acesteia, iar monitorizarea, verificarea și controlul înregistrărilor de date primare de clasificare și prețuri, precum și raportările lor în acest sistem și către Comisia Europeană sunt asigurate de către un organism de inspecție.

  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale reprezintă autoritatea publică centrală responsabilă cu implementarea prevederilor europene în legislația națională, stabilind derogările pe care le aplică la nivel național, și asigură cadrul organizatoric privind aplicarea obligatorie a grilelor utilizate în Uniunea Europeană pentru clasificarea carcaselor de porcine, bovine și ovine, raportarea săptămânală a prețurilor acestora și a celorlalte notificări către Comisia Europeană. În domeniul de activitate prevăzut la alin. (1) se desemnează ca autoritate competentă Inspecția Clasificare Carcase, formată din personalul cu atribuții de inspecții, verificare, monitorizare și control angajat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și în cadrul direcțiilor pentru agricultură județene. Personalul angajat la nivel zonal are arondată, în mod individual, o zonă de control, constituită din mai multe județe. Inspecția Clasificare Carcase de la nivel central evaluează și coordonează din punct de vedere tehnic și metodologic activitatea personalului angajat la nivel zonal.

  Inspecția Clasificare Carcase este organismul unic de legătură cu Comisia Europeană, responsabil cu îndeplinirea obligațiilor de raportare a notificărilor obligatorii din domeniul clasificării carcaselor, conform prevederilor europene. Inspecția Clasificare Carcase efectuează controale la fața locului și întocmește rapoarte de inspecție, conform prevederilor europene, acordă, suspendă și/sau anulează autorizațiile de clasificare, constată contravenții și aplică sancțiuni.

  La nivel național se reorganizează Sistemul național de clasificare, care este alcătuit și funcționează cu mai multe componente, acestea fiind entități distincte care îndeplinesc funcții diferite în desfășurarea activității de clasificare și raportare a prețurilor cărnii. Fiecare entitate, cu excepția furnizorilor/crescătorilor de animale, are obligația de a înregistra și raporta rezultate de clasificare și prețuri, printr-un sistem informatic, în baza națională de date a clasificării. Pe baza acestor informații se întocmesc rapoartele naționale de prețuri de piață ale cărnii, pentru care autoritatea competentă trebuie să ia măsurile necesare și să se asigure că acestea sunt relevante pentru piața națională, exacte și complete, înainte de a fi raportate către Comisia Europeană.

  Entitățile componente care asigură funcționarea Sistemului național de clasificare sunt:

  a) operatori economici, persoane fizice și juridice, respectiv furnizori/crescători de animale, abatoare, agenții de clasificare a carcaselor, clasificatori carcase independenți;

  b) entitate, persoană juridică de drept public sau privat, desemnată în baza unei proceduri și a unor condiții stabilite, cu respectarea principiilor de transparență, competitivitate și nediscriminare, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, emis în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, care să fie responsabilă cu gestionarea bazei naționale de date a clasificării și a sistemului informatic aferent acestei activități, cu colectarea, prelucrarea, centralizarea rezultatelor de clasificare a carcaselor, a prețurilor acestora și a anumitor categorii de animale vii, cu întocmirea rapoartelor naționale de prețuri, precum și cu organizarea cursurilor de formare profesională pentru ocupația de clasificator carcase, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare privind formarea profesională a adulților, cu respectarea standardului ocupațional aprobat și cu eliberarea atestatelor pentru această calificare. Desemnarea entității se realizează prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale;
  Puneri în aplicare (1)

  c) Inspecția Clasificare Carcase, autoritatea competentă, potrivit art. 3 alin. (2) – (4).

  Datele și informațiile înregistrate și raportate în Sistemul național de clasificare prin intermediul sistemului informatic sunt confidențiale, fiind interzisă difuzarea sau divulgarea conținutului acestora. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are drept de proprietate asupra datelor și informațiilor din baza națională de date a clasificării.

  Modul de organizare și funcționare a Sistemului național de clasificare, reorganizat potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, atribuțiile, obligațiile, responsabilitățile entităților componente ale acestui sistem, natura juridică a datelor și informațiilor din baza națională de date a clasificării și natura juridică a sistemului informatic, precum și acordarea, suspendarea și/sau anularea autorizației de clasificare, stabilirea contravențiilor și a sancțiunilor aplicate în cazul nerespectării prevederilor legislației se aprobă prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

  În condițiile hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1) și în conformitate cu prevederile europene în vigoare, normele tehnice de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine, procedurile, regulamentele și metodologiile prin care se asigură funcționarea Sistemului național de clasificare, a bazei naționale de date a clasificării și a sistemului informatic aferent, obținerea certificatelor de calificare sau de absolvire și/sau a certificatelor de competențe profesionale pentru ocupația clasificator carcase, respectiv obținerea ulterioară a atestatelor de clasificare a carcaselor și a autorizațiilor de clasificare se aprobă prin ordine ale ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, emise în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1).

  Până la data desemnării entității prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b), Sistemul național de clasificare cu toate componentele sale funcționează potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2009, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 445/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare și a metodologiilor de colectare, prelucrare, interpretare și difuzare a datelor statistice, cu modificările ulterioare.

  Transferul/Preluarea bazei naționale de date a clasificării se realizează prin protocol de predare-preluare încheiat între actuala entitate care o gestionează și entitatea desemnată prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 7 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestuia.

  Până la data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la art. 6, atestatele eliberate clasificatorilor de carcase, precum și autorizațiile acordate agențiilor de clasificare a carcaselor rămân valabile până la expirarea perioadei pentru care au fost emise.

  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 35/2015 privind reorganizarea activității de inspecție pentru clasificarea carcaselor, funcționarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, monitorizarea și raportarea prețurilor acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 27 august 2015, aprobată prin Legea nr. 25/2016.

  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  Doi hoţi de animale au fost prinşi şi încătuşaţi în câmp, în timp ce fugeau cu trei vaci şi doi cai! Caz de infectare cu COVID-19 la MADR. Daniel Botănoiu: ”Ar fi vorba despre o angajată de la PNDR” România, în topul țărilor cu cele mai mari vânzări la pesticide!

  Ultimele știri

  Adrian Oros: Fermierii ne-au cerut să plătim despăgubirile de secetă până pe 30 iulie! Proiect MADR: Testele pentru genotiparea berbecilor – GRATUITE până la sfârșitul anului! TRANSMISIE VIDEO: Ziua Câmpului SAATEN UNION și RAPOOL din platforma de la Drajna

  Căutare în articole