• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Programul Tomata 2020: termene cerere, acte necesare, condiții, plăți

  agrointeligenta.ro -

  Programul Tomata continuă și în 2020. Este promisiunea actualului Executiv care vineri, pe 31 ianuarie, a publicat proiectul de Hotărâre de Guvern cu toate reglementările și condițiile în care fermierii vor putea accesa ajutorul de minimis pentru cultura de tomate în spații protejate – solar și seră.

  Imediat după intrarea în noul an, legumicultorii pregătesc planul de culturi în solar și încep producerea de răsaduri pentru roșiile timpurii. Fermierii se întreabă deja când vor putea să depună cererile pentru ajutorul de minimis din Programul Tomata, sprijin care anul trecut a fost de 3.000 de euro pe 1.000 mp (vechiul Guvern anunțase că sprijinul va fi majorat la 6.000 de euro pentru aceeași suprafață). Banii sunt plătiți anuală, într-o singură tranșă, iar în acest an, conform proiectului de HG, sprijinul se va achita numai pentru cultura de roșii din ciclul I.

  Direcțiile Agricole nu au început încă să primească cererile fermierilor

  Agrointeligența – AGROINTEL.RO a luat legătura cu mai multe direcții agricole din țară și la acest moment funcționarii nu primesc cereri pentru Programul Tomata 2020. Este nevoie ca proiectul de Hotărâre de Guvern să fie aprobat și să intre în vigoare pentru ca solicitările din partea fermierilor să poată fi înregistrate în baza noului act normativ pentru ajutorul de minimis la tomate pe 2020.

  Programul Tomata 2020. Cererile se depun până pe 15 aprilie

  De la intrarea în vigoare a hotărârii de guvern cu condițiile programului Tomata 2020, fermierii vor avea la dispoziție o perioadă suficientă pentru a depune cererile la Direcțiile Agricole. Anul trecut, termenul-limită pentru depunerea cererilor a fost 20 martie. Conform informațiilor transmise de către Ministerul Agriculturii, anul acesta, cererile de înscriere în program se pot depune până pe 15 aprilie.

  Atenție! Din actualul proiect de HG au dispărut prevederile legate de cererile pentru culturile din ciclul II, deci termenul-limită pentru depunerea cererilor este unic.

  De precizat că ajutorul de minimis se plătește pentru o suprafață cultivată cu roșii numai o singură dată pe an.

  Programul Tomata 2020. Ce condiții trebuie să îndeplinească fermierii

  Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească fermierii care accesează Programul Tomata presupun existența unui spațiu protejat pentru cultura legumelor – solar sau seră. Fermierul trebuie să aibă o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minim 1.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă prin care să fie specificat că solarul sau sera respectivă face parte din Programul Tomata.

  Începând din 2020, producția minimă pe care trebuie să o obțină fermierul este de 3 kg de tomate pe metru pătrat, adică 3.000 de kilograme pentru cele 1.000 mp.

  Foarte important, fermierul trebuie să fie înregistrat în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate în anul de cerere.

  Pentru a încasa banii, producătorul de legume trebuie să depună o cerere la direcția agricolă județeană unde este înregistrat și unde are suprafața agricolă. În situația în care solicitantul deține în exploatație suprafețe de teren care sunt situate în județe diferite, acesta poate formula cereri de înscriere în program, care se depun la fiecare dintre direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, unde se găsește suprafața deținută.

  Pentru a fi eligibil la plată, legumicultorul facă dovada că a valorifica cantitatea minimă de tomate – minim 3 tone începând din 2020, iar vânzarea roșiilor trebuie făcută în perioada ianuarie-15 iunie pentru roșiile din ciclul I. Dacă vor exista condiții deosebite, Guvernul poate schimba aceste perioade de valorificare.

  Pentru a deveni eligibili, fermierii trebuie să aibă grijă ca vânzarea producției de roșii să fie făcută pentru cele 3.000 de kilograme de tomate în baza unor documente justificative. Se iau în considerare următoarele: bon fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.

  Termenul limită pentru valorificarea cu acte a roșiilor este 15 iunie inclusiv, iar termenul pentru depunere a documentelor doveditoare este 30 iunie.

  De precizat că o noutate pentru acest an este obligativitatea fermierilor de a deține Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, conform unui model prevăzut în HG. Acest registru trebuie completat începând cu data înființării culturii.

  Programul Tomata 2020. Documente necesare

  Fermierii care intră în Programul Tomata trebuie să știe că ajutorul de minimis este gestionat prin direcțiile agricole județene. Aici se vor depune cererile, documentele cerute la înscrierea în program, dar și documentele care dovedesc valorificarea roșiilor.

  Lista documentelor ce se depun împreună cu cererea de înscriere la direcțiile agricole pentru Programul Tomata:
  a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
  b) copie a atestatului de producător;
  c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
  d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
  e) adeverința în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, suprafața de teren cu spatii protejate utilizată de solicitant, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;
  f) declarație pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 din HG;
  g) copie a filelor din Registrul agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate în anul de cerere, din care să rezulte suprafețele deținute și cultivate în sere, solarii și alte spații protejate.

  Documentele prevăzute la literele a) și c) sunt prezentate în original și în copie, în vederea certificării de către reprezentantul direcției pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”. În privința literei g) aceasta este o prevedere nouă care intră în vigoare din acest an și îi obligă pe legumicultori să prezinte și dovada că dețin suprafețele pe care le declară în cadrul programuluide minimis.

  Programul Tomata 2020. Cât se plătește pentru un hectar cu roșii

  Ajutorul de minimis pentru tomate s-a plătit până acum în lei în echivalentul a 3.000 de euro pentru cei minim 1.000 mp pătrați cultivați cu roșii. Suma a fost fixă și chiar dacă fermierul cultivă o suprafață mai mare și/sau vinde o cantitate mai mare, subvenția a fost aceeași. Începând din acest an, plata va fi de maxim 3.000 de euro, adică bugetul alocat se va împărți fermierilor eligibili, astfel că suma ce va reveni unui beneficiar ar putea fi mai mică dacă suprafețele la plată sunt mai mari.

  ”Valoarea ajutorului de minimis care se acordă beneficiarilor este de maximum 14.248,8 lei/beneficiar/an, care reprezintă contravaloarea în lei a maximum 3.000 euro/beneficiar/an, la cursul de schimb de 4,7496 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2019, pentru schema prevăzută la art. 4 alin. (1), în condiţiile prevăzute la art. 5”, se arată în proiectul de HG.

  Banii se plătesc într-o singură tranșă, din bugetul alocat de Guvern prin Ministerul Agriculturii. Subvenția se virează în conturi de către Direcțiile Agricole numai după ce s-a finalizat campania de depunere a cererilor și a documentelor care dovedesc valorificarea recoltei.

  Programul Tomata 2020. Cum se ia ajutorul de minimis pentru roșii

  Fermierii care vor să acceseze ajutorul de minimis pentru tomate trebuie să depună cererile în termen, însoțite de documentele prevăzute în legislația în vigoare. Atât cererile de înscriere cât și actele ce le însoțesc se depun la direcțiile agricole județene.

  Odată intrați în program, legumicultorii trebuie să obțină producția minimă de 3 tone/ 1.000 mp pe care să o valorifice, iar documentele privind vânzarea recoltei se depun tot la direcțiile agricole. Pentru anul 2020, actele doveditoare trebuie depuse la direcțiile agricole până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, precum și copia Registrului de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat la zi şi avizat de Oficiul Fitosanitar Județean.

  Reprezentanții direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, verifică dacă legumicultorii care au cerut ajutorul de minimis au încasat și în alți ani acest tip de sprijin. Sumele primite în ultimii trei ani din ajutoare de minimis nu trebuie să depășească 20.000 de euro. Până acum acesta, limita era de 15.000 de euro.

  Având în vedere cererea de înscriere în program și declarația pe propria răspundere pe care o depun fermierii și în baza comunicării solicitanților, funcționarii direcțiilor agricole verifică înființarea culturii și începutul rodirii, și sunt direct răspunzători de veridicitatea verificărilor.

  Dacă în urma verificărilor, fermierul este declarat eligibil pentru a încasa ajutorul de minimis la cultura de tomate în spații protejate, direcția agricolă va dispune plata sprijinului în contul bancar declarat la înscrierea în program.


  Te-ar mai putea interesa

  Vremea se schimbă radical! Temperaturile scad – județe cu ploi, vijelii și căderi de grindină Fermieri, verificați conturile! APIA a efectuat noi plăți din subvenții Producții și prețuri la grâu și orz în ferma ing. Gheorghe Albu care a investit în perdele forestiere

  Ultimele știri

  Fabrica de compost a lui Puiu Ilisei, în flăcări. Pagubă de 400.000 – 500.000 de euro O primărie a anunțat plata subvenției de 1.500 euro la Programul Tomata. Data la care banii sunt în conturi Fermierii, chemați la APIA pentru subvenția la motorină!