• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Apicultori, pregătiți documentele! Dublu control în stupine pentru banii de la APIA!

  agrointeligenta.ro -

  Controale la crescătorii de albine! Apicultorii vor fi verificați de specialiștii din cadrul Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA), dar și de către cei din cadrul Agenției Naționale în Zootehnie. Cei care vor să obțină ajutorul financiar prin intermediul Programului Național Apicol (PNA) vor fi verificați de către autorități.

  Agrointeligența-AGROINTEL.RO vă spune tot ce trebuie să știți despre controalele destinate verificării respectării condițiilor de eligibilitate prevăzute în actul normativ care reglementează acordarea sprijinului financiar prin Programul Apicol, dar și ce documentele trebuie să pregătiți pentru verificări. Controalele se efectuează înainte de plată, dar și după plata de către APIA.

  Foarte important de precizat că apicultorii și Cooperativele agricole pentru a beneficia de sprijin financiar acordat prin PNA, trebuie să se supună oricărui control efectuat de reprezentanţii APIA și ANZ, respectiv reprezentanții biroului de control expost din cadrul MADR ai Organismului de Certificare precum şi de către reprezentanţii Comisiei Europene.

  Atât reprezentanții legali ai cooperativelor agricole cât și apicultorii selectați care au depus o cerere de plată a sprijinului financiar la APIA, trebuie să fie prezenți la data comunicată pentru efectuarea controlului sau să mandateze un reprezentant. Solicitanții înștiințați cu privire la efectuarea controlului trebuie să însoţească echipa/echipele de control pe perioada controlului şi să pună la dispoziţia echipei/echipelor de control orice document solicitat spre a fi verificat. În caz contrar, aceştia vor fi excluşi de la plată sau se va recupera suma plătită. De asemenea,utilajele achiziționate, familiile de albine achiziționate, cutiile vechi, accesoriile sau utilajele apicole achiziționate și stocurile de medicamente trebuie să poată fi identificate de către echipa de control.

  Controalele sunt destinate verificării respectării condițiilor de eligibilitate prevăzute în actul normativ care reglementează acordarea sprijinului financiar prin PNA precum și condițiile de eligibilitate din ghidul solicitantului.Controalele se pot efectua atât înainte de plată cât și după plată de către instituțiile/organismele abilitate pentru efectuarea acestora. În timpul efectuării controlului la fața locului inspectorii pot ridica în copie orice document conform legislației în vigoare care poate să demonstreze eligibilitatea sprijinului solicitat.

  Reprezentanții biroului de control ex-post din cadrul MADR ai Organismului de Certificare precum şi ai Comisiei Europene pot efectua vizite de inspecţie și la nivelul furnizorilor de material biologic/produse apicole/accesorii și utilaje apicole. Echipa/echipele de control verifică existenţa documentelor justificative care trebuie păstrate de solicitanţi și le confruntă cu documentele depuse de aceştia la APIA Centrul județean/Centrul municipiului București la dosarul cererii de solicitare a sprijinului financiar pentru PNA 2019.

  Solicitanţii vor fi informaţi în prealabil cu maxim 48 ore cu privire la perioada de desfășurare a controlului pe teren.

  Foarte important! Documentele care trebuie să fie păstrate de apicultorii solicitanți de sprijin financiar

  Apicultorii trebuie să dețină:
   originalele documentelor depuse în copie la dosarul cererii de plată ;
   toate documentele emise pentru apicultorii care practică apicultura convențională sau ecologică;
   evidențe contabile din care să reiasă toate operațiunile efectuate, conform legislației în vigoare;

  Apicultorii trebuie să păstreze și să arhiveze toate documentele care au legătură cu Programul Național Apicol 2017-2019 pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la întocmirea acestora.

  Documentele care trebuie să fie păstrate de cooperativele agricole

  Cooperativele agricole trebuie să dețină:
   originalele documentelor depuse în copie la dosarul cererii de plată;
   statutul cooperativei agricole;
   Registrul pentru evidența membrilor și a părților sociale, conform statutului;
   Registrul de inventar;
   împuternicirile persoanelor desemnate să administreze cooperativa agricolă;
   procesele verbale încheiate între cooperativă şi apicultorul/apicultorii care au beneficiat de utilizarea utilajelor achiziţionate până la data efectuării controlului la fața locului;
   copiile adeverințelor eliberate de ANZ cu numărul de familii deținute, pentru fiecare membru al cooperativei;

  Cooperativele trebuie să păstreze și să arhiveze toate documentele care au legătură cu Programul Național Apicol 2017-2019 pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la întocmirea acestora.

  Documente transmise după plata sprijinului financiar

  Cooperativele agricole, care au solicitat sprijin pentru acțiunea A.- Asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori trebuie să depună anual până la data de 1 Martie pe o perioadă de 3 ani de la achiziţionarea maturatorului, centrifugei, topitorului de ceară cu abur din
  inox, procesele verbale încheiate între cooperativă şi apicultorul/apicultorii care au beneficiat de utilizarea utilajelor achiziţionate.

  Documentele de mai sus vor fi transmise sau depuse la APIA Centrul Judetean/ Centrul Municipiului București unde a fost depusă cererea de plată a sprijinului. În cazul netransmiterii proceselor verbale în termenul prevăzut, se va recupera de la cooperativă sprijinul financiar acordat prin Program.

  Ce sancțiuni riscă apicultorii

  În cazul în care în urma controlului efectuat de reprezentanţii APIA şi/sau organismul delegat pentru efectuarea controalelor la faţa locului se identifică neconcordanţe între informaţiile furnizate în cererea de plată, documentele justificative şi situaţia de la faţa locului, beneficiarilor li se aplică la suma eligibilă o reducere a ajutorului cuvenit cu 20% sau se respinge cererea de plată, după caz.

  În cazul în care solicitantului sprijinului nu anuntă orice modificare privind identificarea lui, la centrul județean al APIA, respectiv al municipiului București, în termen de 5 zile lucrătoare de la respectiva modificare, acestuia i se va aplica la suma eligibilă o reducere a ajutorului cu 20%.

  Refuzul controlului la faţa locului la data comunicată atrage excluderea de la plată. Netransmiterea documentelor solicitate de APIA, caracterul incomplet, neconcordanţa dintre documente, lipsa de coerenţă a datelor cuprinse în documente, orice fals în declaraţii sau înscrisuri determină reducerea sau respingerea sprijinului solicitat, precum şi sesizarea organelor competente, potrivit prevederilor legale în vigoare, dacă este cazul.

  De pecizat că solicitanţii sprijinului financiar pot contesta orice notificare/decizie de neplată a sprijinului emisă de APIA în termen de 30 de zile lucrătoare, dacă consideră că prin notificarea de reducere a sprijinului sau prin cea de respingere a cererii de plată a sprijinului solicitat au fost vătămați întrun drept al lor. Contestaţia va fi depusă şi înregistrată la APIA Centrul Județean/Centrul municipiului București.

  Contestaţia formulată se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunere conform Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, în urma analizării şi verificării fiecărei situaţii de fapt.


  Te-ar mai putea interesa

  O familie de legumicultori și-a găsit solarii tăiate și toți ardeii furați Un mare lac, o sursă de apă pentru irigații, pe cale să dispară din cauza secetei Canicula se extinde! Lista cu județele unde vor fi temperaturi foarte ridicate astăzi și mâine

  Ultimele știri

  Șef din APIA – anunț pentru crescătorii de animale care vor să ia subvențiile în avans Pajiștile sunt pârjolite, prețul nutrețului a explodat. Crescător de vaci: ”Trebuie să găsim un ajutor” Agrometeo: Secetă puternică la porumbul neirigat. Zonele unde culturile sunt cel mai afectate