• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • EXPLOZIV! Crescătorii de animale – adresă către Președintele Iohannis: ”Fermele sunt în pericol de faliment!”

  Roxana Dobre -

  Mai multe asociații ale crescătorilor de ovine, caprine și bovine au semnat o adresă care urmează să fie înaintată către președintele României, Klaus Iohannis, și în care se cere expres să se intervină ”în vederea înlăturării amenințării la siguranța națională extinsă a României, în sensul modificării legislației relevante referitoare la autorizarea la montă a masculilor (ovine, caprine, bovine)”. Este vorba despre ”celebrul” ordin 180/2020 care i-a determinat și pe ciobani să cheme autoritățile vizate în Instanță, în prezent aflându-se în acest sens un proces pe rol iar primul termen este 27 octombrie 2020.

  Agrointeligența-AGROINTEL.RO a intrat în posesia unui document pregătit de asociații și care va fi trimis către Administrația Prezidențială în care se subliniază că, din cauza Ordinului 180/2020, ”activitatea tuturor crescătorilor autorizați de caprine, ovine și bovine – este în pericol de a fi efectiv paralizată, cu consecințe grave nu doar în privința acestora, a crescătorilor de animale, ci a întregii siguranțe alimentare a țării”.

  Asociațiile de crescători mai atrag atenția că în situația în care nu vor fi promovate, în regim de urgență – modificări legislative ale normelor tehnice reglementate prin Ordinul nr.180/2020 – efectele acestora pe termen mediu și lung sunt absolut catastrofale, fiind de natură să conducă la diminuarea până la dispariție a efectivelor de caprine, ovine și bovine (autorizate și cu origine verificată autohtonă) în România.

  Mai mult, se aduce la cunoștință șefului statului că  ”în urma publicării OM nr. 180/2020, în data de 3 august 2020, între ANZ (autoritatea statului în zootehnie) și asociațiile de crescători s-a creat în mod artificial o disfucționalitate care s-a soldat cu neautorizarea la montă a masculilor pentru campania de montă a anului 2020, situație fără precedent în istoria zootehniei românești de la externalizarea serviciilor de ameliorare și până în prezent”.

  Crescătorii de animale mai avertizează că ”dincolo de falimentarea afacerilor din zootehnie, aplicarea OM nr. 180/2020 va conduce la reducerea catastrofală a șeptelului țării, la pierderea siguranței alimentare conferită de această rezervă inestimabilă, la pierderea mai multor zeci de mii de locuri de muncă din industria zootehnică și derivatele acesteia, la reducerea veniturilor statului corespunzător cu reducerea bazei de impozitare actuale”.

  Agrointeligența-AGROINTEL.RO vă inserează integral adresa pregătită de crescătorii de animale:

  ”Subscrisele: Asociațiile Județene a Crescătorilor de Ovine/Caprine/Bovine menționate în Tabelul anexat prezentei, prin prezenta vă rugăm să efectuați demersurile legale în vederea înlăturării amenințării la siguranța națională extinsă a României, în sensul modificării legislației relevante referitoare la autorizarea la montă a masculilor (ovine, caprine, bovine).

  Astfel, având în vedere :
  1. Legea nr. 415/2002 privind Organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării;
  2. Strategia națională de apărare a țării pentru perioada 2020-2024 : „Împreună, pentru o Românie sigură și prosperă într-o lume marcată de noi provocări”;
  3. Ordinul nr. 180/2020, dat de Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Nechita-Adrian Oros, prin care s-au stabilit Normele tehnice privind organizarea și desfășurarea montelor naturale autorizate din 29.07.2020 text publicat în Monitorul Oficial Partea 1 din 03.08.2020 – norme de natură să aducă atingere Siguranței Naționale Extinse (SNE):

  Potrivit Constituției României, organizarea și coordonarea unitară a activităților care privesc apărarea țării și securitatea națională se realizează de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

  Vă aducem la cunoștință faptul că, în prezent – activitatea subscriselor, ca și activitatea tuturor crescătorilor autorizați de caprine, ovine și bovine – este în pericol de a fi efectiv paralizată, cu consecințe grave nu doar în privința noastră, a crescătorilor de animale, ci a întregii siguranțe alimentare a țării.

  Vă rugăm să constatați că, în raport de situația juridico-administrativ creată – efectele imediate ale Ordinului nr. 180/2020 sunt de natură să creeze o amenințare la adresa SNE, de natură a afecta valorile, interesele şi obiectivele naţionale de securitate şi să pună în pericol direct sau indirect securitatea naţională, prin afectarea funcţionării normale a siguranței alimentare cât și a organizării comunităţilor umane.

  În situația în care nu vor fi promovate, în regim de urgență – modificări legislative ale normelor tehnice reglementate prin Ordinul nr.180/2020 – efectele acestora pe termen mediu și lung sunt absolut catastrofale, fiind de natură să conducă la diminuarea până la dispariție a efectivelor de caprine, ovine și bovine (autorizate și cu origine verificată autohtonă) în România. Consecința acestei dispariții a efectivelor de caprine, ovine și bovine (autorizate și cu origine verificată) în România – este în fapt o situație de natură să afecteze grav siguranța națională a României, siguranța alimentară a cetățenilor români și, nu în ultimul rând – să priveze statul român de venituri importante ce au fost (și nu vor mai fi) asigurate de întregul lanț economic asigurat la bază de noi – crescătorii de animale.

  Dincolo de activitatea de export a animalelor vii (care a produs cu titlu de taxe, impozite, accize și TVA – venituri importante la bugetul de stat al României ) – de la baza acestor activități de creștere a animalelor s-a format pe orizontală o întreagă industrie pendinte de cea zootehnică: Abatoare; Măcelărie; Pielărie; Tăbăcărie; Carmangerie; Desfacere produse din carne, piele, derivate ale acestora.

  Astfel, în urma publicării OM nr. 180/2020, în data de 3 august 2020, între ANZ (autoritatea statului în zootehnie) și asociațiile de crescători s-a creat în mod artificial o disfucționalitate care s-a soldat cu neautorizarea la montă a masculilor pentru campania de montă a anului 2020, situație fără precedent în istoria zootehniei românești de la externalizarea serviciilor de ameliorare și până în prezent.
  Potrivit legii, societățile de ameliorare și asociațiile de crescători culeg și înregistrează datele de origine și producție ale animalelor din programele de ameliorare iar ANZ controlează, inspectează, validează aceste date sau îndrumă tehnic în cazul în care datele nu pot fi validate. Autorizarea la montă este o validare tehnică a lucrărilor de ameliorare.

  Prin Noua reglementare (Ordinul nr. 180/2020) – s-au introdus o serie de dispoziții/obligații – în fapt imposibil de realizat efectiv, incompatibile cu legislația națională și comunitară, dar mai ales apte să conducă la „punerea pe butuci” a tuturor crescătorilor de ovine, caprine și bovine, prin aceasta realizându-se indubitabil o amenințare la adresa siguranței naționale- așa cum a fost definită aceasta prin Strategia națională de apărare a țării pentru perioada 2020-2024 : „Împreună, pentru o Românie sigură și prosperă într-o lume marcată de noi provocări”.

  Vă rugăm să constatați că, dincolo de faptul că OM nr. 180/2020 impune obligații nelegale și contrare chiar și legislației Uniunii Europene – aceasta are ca efect distrugerea afacerilor tuturor crescătorilor autorizați de animale, cu consecința principală a reducerii șeptelului Țării, a pierderii veniturilor realizate de Statul român din taxarea/impozitarea acestora – cât și a tuturor subramurilor economice derivate din această activitate.

  Astfel, dincolo de falimentarea afacerilor noastre, aplicarea OM nr. 180/2020 va conduce la reducerea catastrofală a șeptelului Țării, la pierderea siguranței alimentare conferită de această rezervă inestimabilă, la pierderea mai multor zeci de mii de locuri de muncă din industria zootehnică și derivatele acesteia, la reducerea veniturilor statului corespunzător cu reducerea bazei de impozitare actuale.
  Vă rugăm să dispuneți a se efectua o analiză specifică – de către structurile din sistemul de siguranță națională, pentru a se identifica entitățile interesate în distrugerea capitalului zootehnic autohton, a șeptelului țării, a raselor de tradiție autohtone. Este foarte important de stabilit dacă dispozițiile introduse forțat, intempestiv și nejustificat sunt doar rodul incompetenței sau instrumentul unor vectori de influență/decizie interesați fie în distrugerea șeptelului și capitalului din zootehnie autohton/fie în câștigarea, cu orice preț – a unor importante sume de bani, prin înlocuirea procesului de montă naturală, practicat de secole cu tradiție de crescătorii români – cu montă artificială, scumpă și de natură să ne falimenteze rapid pe noi, crescătorii români de animale.

  Vă rugăm să analizați dispozițiile OM 180/2020, să constatați că se impune revizuirea acestei legislații secundare, și să îndrumați Guvernul României în sensul înlăturării dispozițiilor ce sunt apte să conducă la afectarea gravă a siguranței naționale alimentare/economice/sociale.

  Punctual, vă rugăm să analizați următoarele dispoziții ale OM 180/2020 – care sunt incompatibile cu desfășurarea în continuare a activității de creștere autorizată a ovinelor, caprinelor și bovinelor :
  • Art.6
  • Art.9. alin.2,
  • Art.9. alin.5,alin.6,
  • Art.10 si
  • Art.20 din Ordinul nr. 180/03.08.2020 .

  Astfel, art.6 din Ordinul nr. 80/2020 prevede că : “Societățile de Ameliorare recunoscute, pe specii, Asociațiile de crescători pe specii, autorizate ca părți terțe, vor determina deținătorii de animale să declare efectivele de femele din speciile bovine, porcine din rasele autohtone în pericol de abandon, ovine, caprine si cabaline, pentru care se solicită efectuarea montei naturale în vederea stabilirii necesarului de reproducători.” Prin acest articol se impune o obligație contrară dispozițiilor din legislația primară – Legea zootehniei nr.32/2019, contrară și dispozițiilor din legislația comunitară – Regulamentul (U.E.) 1012/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind condițiile zootehnice și genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproducție de rasă pură, a porcilor de reproducție hibrizi și a materialului germinativ provenit de la acestea, comerțului cu acestea și introducerii lor în Uniune și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 652/2014 și a Directivelor 89/608/CEE și 90/425/CEE ale Consiliului, precum și de abrogare a anumitor acte în sectorul ameliorării animalelor („Regulamentul privind ameliorarea animalelor”). Punctual, articolul 6 contravine dispozițiilor art.8.1 din Legea Zootehniei care prevede: “în scopul evidențierii statistice, al apărarii statistice, stabilirii valorii genetice, înregistrării, deplasării, etichetării și al valorificării efectivelor de animale, este obligatorie identificarea și înregistrarea tuturor animalelor din speciile taurine, bubaline, ecvidee, ovine, caprine și porcine, în conformitate cu prevederile legislației Uniunii Europene și nu prevede obligația declarării efectivelor de femele pentru montă”.

  Art. 9 din Ordinul 180/2020 are 6 aliniate – dintre care vă rugăm să constatați că alineatele 2, 5 si 6 sunt nelegale și în totală contradicție cu prevederile alin. 1 din ordinul mai sus menționat. Astfel, art. 9. alin 1 din Ordinul 180/2020 prevede că: “Pentru montă naturală se acceptă reproducători de rasă pură identificați în conformitate cu legislația Uniunii Europene în domeniul sănătății animalelor privind identificarea și înregistrarea animalelor, care au vârsta optimă pentru introducerea și utilizarea la montă, sunt în stare perfectă de sănătate, îndeplinesc condițiile sanitar-veterinare, condițiile pentru aptitudinea de reproducător și comportamentul sexual, condițiile minime privind capacitatea de fertilizare a materialului seminal și condițiile minime privind performanțele.” Art. 9 alin. 2 din Ordinul nr. 180/2020 prevede “pentru reproducătorii care nu îndeplinesc condițiile menționate mai sus și care activează la reproducția femelelor cuprinse în lucrările de ameliorare, autorizarea se face conform derogărilor prevăzute de societățile/exploatațiile de ameliorare în programele de ameliorare rasiale.” Dincolo de aspectele de nelegalitate ale acestei dispoziții – aceasta nu doar că nu are vreo aplicabilitate practică – ci chiar conduce la imposibilitatea efectivă de continuare a activității de creștere/reproducere a șeptelului. Prin introducerea în art. 9 al. 2 din Ordinul nr. 180/2020 a ”posibilității obținerii de derogari” se încalca acte de nivel superior, respectiv Legea zootehniei nr.32/2019 și Regulamentul (U.E.) 1012/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind condițiile zootehnice și genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproducție de rasă pură, a porcilor de reproducție hibrizi și a materialului germinativ provenit de la acestea, comerțului cu acestea și introducerii lor în Uniune și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 652/2014 și a Directivelor 89/608/CEE și 90/425/CEE ale Consiliului, precum și de abrogare a anumitor acte în sectorul ameliorării animalelor („Regulamentul privind ameliorarea animalelor”).

  Dispozițiile art. 9 alin. 2 prevăzute în Ordinul nr. 180/2020 sunt nelegale deoarece acesta este un act cu caracter subsecvent legilor, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului şi altor acte de nivel superior, iar Legea zootehniei nr.32/2019 și Regulamentul (UE) 2016/1012 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 – nu prevăd aceste derogări.

  Tot nelegale sunt și dispozițiile art 9 alin. 5 din Ordinul 180/2020: “Toți berbecii și țapii prezentați pentru autorizare trebuie să dețină testul de genotipare pentru rezistența la scrapie, conform protocolului de colaborare încheiat între Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (A.N.S.V.S.A.) și A.N.Z.” Aceste dispoziții sunt în fapt de natură să împiedice în mod efectiv activitatea de reproducere autorizată a șeptelului și să distrugă iremediabil resursa națională de ovine, caprine, taurine și porcine de origine și proveniență națională – distrugând totodată economic activitatea crescătorilor români de animale, dar lăsând loc liber strict furnizorilor străini de material seminal pentru inseminare artificială, și nu pentru monta naturală așa cum prevede art. 9 al. 6 din Ordinul nr. 180/2020.

  Vă rugăm să constatați că Ordinul nr. 180/2020 a intrat în vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial, iar prevederile art. 9 al. 5 nu puteau fi aplicate deoarece până la această dată nu puteau fi recoltate probele pentru testul de genotipare pentru rezistența la scrapie, iar procesarea rezulatelor este estimată la aproximativ 4 luni.

  De asemenea nu este publicat protocolul de colaborare (act cu nr. de înregistrare, afișat public) încheiat între Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (A.N.S.V.S.A.) și Agentia Națională pentru Zootehnie (A.N.Z.) . Pentru ca toți berbecii și țapii să prezinte la autorizarea la montă un test de genotipare, era imperios necesară – anterior adoptării Ordinului nr. 180/2020 o strategie națională de genotipare, deoarece este vorba de peste 100. 000 de masculi care acționează în programele de ameliorare în România.

  Noi, crescătorii de animale – NU am primit nici o îndrumare pentru a ne îndrepta spre laboratoare care să efectueze rapid acest test.
  Nici una dintre cele două autorități (ANZ și ANSVSA) nu s-au implicat pentru a elabora un program pe care să-l derulăm noi, asociațiile de crescători, care să aibe drept rezultat genotiparea tuturor masculilor din programele de ameliorare.
  Această legislație intempestivă este utopică și incompatibilă cu realitatea zootehnică din România.

  Astfel, șeptelul României este alcătuit în prezent din aproximativ 2.500.000 de capete ovine și caprine, din care în evidența ANZ sunt :
  1. Femele ovine in programele de ameliorare 1 000 000 capete;
  2. Femele caprine în programele de ameliorare 200 000 capete;
  3. Masculi care necesită autorizare la ambele specii 100 000;
  4. Femele bovine în programele de ameliorare 400 000;
  5. Masculi folosiți la monta 3500 capete.

  Dintre acestea, din rasa autohtonă Țigaie ruginie
  – 53700 cap. Femele
  – 1800 cap masculi

  În 07.07.2020, la Comisia de Agricultură din Parlamentul României, s-au comunicat 3 Laboratoare DSVSA:
  1. IDSA Buc – cu 2500 kituri (1000 pt mioare iar 1500 pt berbeci) in cadrul programului gratuit;
  2. Laboratorul de la Iași – fără kit uri;
  3. Laboratorul de la Prahova – fără kit uri;

  Ulterior a fost disponibil și laboratorul ANZ care a avut finanțat un nr de 2000 de probe pt berbecii cu anul nașterii 2019.
  ANZ a demarat în 2018 un Program prin care s-a reușit – până în anul 2019 genotiparea a 5% din berbecii din Programele de ameliorare.
  Ce se întâmplă cu restul masculilor (95% !!!) și spre ce laborator să-i îndreptăm? Pentru testul de filiație nu avem adrese de contact, nu avem informații cu privire la metodologia de recoltare și transport a probelor de sânge în afara României (România nu are un laborator care să determine filiația), date fiind starea de alertă și dificultatea transportării probelor biologice, în pandemie.

  ANZ a cerut structurilor sale teritoriale să autorizeze masculi la montă, ulterior derulării campaniei de montă, și prin încălcarea OM 180/2020, astfel: se vor autoriza la montă masculii pentru care crescătorul depune o declarație pe proprie răspundere că a recoltat probe de sânge și a transmis către un laborator iar peste 30 de zile se obligă să aducă rezultatul testului.

  Am fost astfel „îndrumați” noi crescătorii de animale, să „depășim” un Ordin abuziv, nelegal – prin comiterea de infracțiuni. Practic, pentru a putea să realizăm monta, ni s-a cerut să completăm o declarație falsă, aceasta fiind singura modalitate în care puteam continua activitatea, întrucât Ordinul nr. 180/2020 este imposibil de aplicat, neasigurându-se posibilitatea reală de prelevare a probelor și de efectuare a analizelor de către laboratoarele autorizate – decât pentru 5% din populația de reproducători!

  Art. 9 al. 6 din Ordinul nr. 180/2020 stipulează: “Reproducătorii care participă la programele de ameliorare aprobate, indiferent de specie, trebuie să fie identificați prin analiza grupei sanguine (verificarea filiației), în procent de 3%, din efectivul de masculi existent în exploatație, dar nu mai puțin de 1 cap. În exploatațiile în care rezultatele testării depășesc 20% neconformități, A.N.Z. dispune verificarea întregului efectiv.”

  Art. 9 al. 6 din Ordinul nr. 180/2020 este nelegal deoarece adaugă condiții inexistente în actele normative superioare, desi Ordinul nr. 180/2020 trebuia emis în limitele şi potrivit normelor care le ordonă. art. 22 alin. 1. Regulamentul 1012 al U.E./2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016, care prevede că societățile de ameliorare impun cerința ca animalele de reproducție de rasă pură din specia bovină, ovină, caprină și ecvină să fie identificate prin analiza grupei sanguine sau prin orice altă metodă adecvată care oferă cel puțin același grad de certitudine ca analiza ADN-ului, atunci când animalele de reproducție de rasă pură respective sunt utilizate pentru colectarea de material seminal pentru inseminare artificială.

  Prin Regulamentul (U.E.) 1012/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 sunt solicitate analiza grupei sanguine sau prin orice altă metodă adecvată care oferă cel puțin același grad de certitudine ca analiza ADN-ului, doar atunci când animalele de reproducție de rasă pură respective sunt utilizate pentru colectarea de material seminal pentru inseminare artificială, și nu pentru monta naturală așa cum prevede art. 9 al. 6 din Ordinul nr. 180/2020.

  Anterior adoptării dispozițiilor nelegale, contrare legislației comunitare NU – acestea NU au fost supuse dezbaterii publice, NU au fost luate în considerare interesele noastre, ale crescătorilor de animale, ci dimpotrivă – acest act este unul care tinde către desființarea activității zootehnice naționale, și aducerea Țării la o dependență de nepermis strict față de material seminal de proveniență străină, precum și, prin diminuarea inevitabilă a șeptelului (nu există resursă financiară pentru montă artificială cu material seminal scump/proceduri scumpe – pentru majoritatea crescătorilor români – astfel creându-se premisele unei viitoare dependențe alimentare a Țării – strict față de produse de carne din import.

  Norma tehnică privind autorizarea la montă, trebuia să țină cont de realitatea din teritoriu și ordinea lucrărilor din exploatațiile crescătorilor de reproducători, astfel:
  1. Toate exploatațiile din programele de ameliorare erau înregistrate A.N.S.V.S.A, chiar și rezervațiile naturale și gradinile zoologice.
  2. Tineretul ovin al anului 2019 era format din animale adulte și deja acceptate la montă, ce trebuiau montate în campania de montă 2020 (la ovine încep la sfârșitul lui iulie- începutul lunii august).
  3. Pentru a păstra coerența actelor normative Autoritatea competentă autorizează pentru reproducție:
  1. masculii obținuți în programul de ameliorare, o singură dată în viața productivă, iar dacă autoritatea competentă consideră necesar să inspecteze animalele și să controleze calitatea materialului seminal anual, emite reautorizare, însoțită de buletin de analiză ;
  -Acceptarea la reproducție se face de către societățile de ameliorare, ca etapă a programului de ameliorare, conform regulamentului ameliorării;
  -Autorizarea se face, conform Legii zootehniei, de către autoritatea competentă, constituindu-se în validarea realizării parametrilor tehnici ai programului de ameliorare; această validare vizează transmiterea progresului genetic rapid şi eficient în fermele din programele de ameliorare și din afara programelor de ameliorare. Condițiile de apreciere a reproducătorilor, de către autoritatea competentă, nu trebuie să exceadă cadrul stabilit de programul de ameliorare aprobat.
  2. punctele de montă- funcţionează la adresa crescătorilor de reproducători (adică exploatații din programele de ameliorare), pentru exploatațiile care doar dețin reproducători, achiziționați din puncte de montă autorizate, este suficientă autorizarea masculului.
  Prin Regulamentul (UE) 2016/1012 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 sunt solicitate analiza grupei sanguine sau prin orice altă metodă adecvată care oferă cel puțin același grad de certitudine ca analiza ADN-ului, doar atunci când animalele de reproducție de rasă pură respective sunt utilizate pentru colectarea de material seminal pentru inseminare artificială, și nu pentru monta naturală așa cum prevede art. 9 al. 6 din Ordinul nr. 180/2020 .

  Astfel, prin dispozițiile art. 9 alin. 6 din Ordinul nr. 180/2020 – s-a adăugat la lege, dar mai grav, s-au introdus norme ce au făcut imposibilă în fapt monta naturală la ovine pentru anul 2020, fapt ce va conduce la o reducere din cauze artificiale a șeptelului de ovine al Țării.

  Art. 10. din Ordinul nr. 180/2020 prevede: “Reproducătorii care activează la reproducția femelelor care nu sunt cuprinse în lucrările de ameliorare vor fi autorizați conform derogărilor elaborate de A.N.Z. la recomandarea Consiliului tehnico-științific.” Nelegalitatea art. 10 alin. 1 din Ordinul 180/2020 constă în aceea că acordă prerogative legislative A.N.Z. și nu stabileste care derogari trebuiesc incluse în acte normative respectiv în lege. Având în vedere importanța derogărilor și mai ales ca acestea vin la recomandarea Consiliului Tehnico-Științific, se impune introducerea lor în norme, pentru a nu da curs speculațiilor sau unor eventuale interpretări eronate. De asemenea, nu este cunoscut și nici publicat, documentul privind punctul de vedere al Consiliului Tehnico-Stiintific (nr. înregistrare, semnături)

  Cu privire la programele de ameliorare, acestea prevăd ameliorarea rezistenței la scrapie, dar acest lucru nu va fi posibil decât DUPĂ ce vom avea masculii și femelele din secțiunea principală a RG genotipate. Pentru aceasta ANSVA trebuie să-și deruleze programul strategic și să genotipeze, conform Regulamentului European, animalele de mare valoare genetică din rasele cuprinse în program, adică masculii și femelele din secțiunea principală pentru a putea fi dirijate împerecherile în acest sens.

  Vă rugăm să luați act de faptul că și art. 20 din ordinul 180/2020 cuprinde dispoziții nelegale :” lunar, până în data de 10, punctele de montă vor transmite la Oficiile Județene de Zootehnie tabele nominale cu femelele montate și produșii obținuți, pentru luna anterioară, în vederea constituirii bazei de date pentru ameliorare și reproducție în zootehnie.” Potrivit legii, baza de date pentru ameliorare și reproducție în zootehnie este constituită de către societățile de ameliorare și este subvenționată de la bugetul de stat.

  Constituirea aceleași baze de date în paralel și de către Oficiile Județene de Zootehnie ar conduce la o evidență paralelă și la o dublă finanțare de la bugetul de stat pentru aceeași activitate, ar conduce la ineficiența activității și la un moment dat la apariția unor date și informații care pot fi fictive și care nu mai pot fi controlate, măsură ce pune în dificultate credibilitatea societăților de ameliorare care au fost împuternicite (acreditate) de autoritatea statului, de asemenea, ar fi în dezavantajul crescătorilor de animale aducându-ne prejudicii incomensurabile.

  Având în vedere prevederile din Hotărârea nr. 22/2020 privind aprobarea Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2020-2024, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 574 din 01 iulie 2020, reținem din aceasta că dvs., domnule Președinte al României, ați arătat că :

  În viziunea mea, România trebuie să fie statul care funcționează pentru fiecare cetățean, cu instituții care să lucreze pentru dezvoltarea țării, să promoveze și să garanteze democrația reală, drepturile și libertățile cetățenilor, să asigure dezvoltarea societății și afirmarea țării. Aceasta plasează cetățeanul în centrul acțiunii instituțiilor publice, realizându-se triada stat-societate-cetățean, drept o constantă a interesului și demersurilor publice. O Românie funcțională înseamnă o țară sigură, care oferă cetățenilor săi toate condițiile necesare pentru a duce un trai mai bun, în deplină siguranță și care își protejează identitatea, valorile, patrimoniul și resursele, precum și parametrii statului de drept.

  Politica de securitate națională constituie, alături de politica externă, una dintre politicile publice ale căror elaborare și punere în practică constituie prerogativa constituțională și legală a Președintelui României.
  Continuitatea, predictibilitatea și transparența decizională sunt condiții esențiale ale exercitării actului de conducere strategică, pe care le-am aplicat în timpul primului meu mandat de Președinte al României și pe care le voi aplica cu consecvență și pe durata următorului mandat.

  Securitatea națională reprezintă chiar expresia practică a normalității pe care mi-o doresc pentru România, țara în care fiecare cetățean trăiește într-un mediu sigur și are încredere că instituțiile, pe care el le susține, îl apără și îl protejează.

  Strategia națională de apărare a țării reprezintă, în mod firesc și legitim, cumulul sintetic al aspirațiilor, dorințelor, viziunilor și ideilor de libertate, demnitate și prosperitate menite să construiască o Românie normală, o Românie a secolului XXI. Strategia reflectă nevoia de a asigura un echilibru firesc între securitatea națională și alte domenii vitale, precum economia, sănătatea sau educația.
  Strategia națională de apărare a țării pentru perioada 2020-2024 va opera cu același concept de securitate națională extinsă introdus și definit în precedentul document. Pe lângă apărarea armată – înțeleasă în dublă calitate, de apărare națională și apărare colectivă, Strategia vizează și alte dimensiuni precum politica externă, ordinea publică, activitatea de informații, contrainformații și de securitate, managementul crizelor, domeniile educație, cultură, sănătate, economic, demografie, financiar, mediu, securitatea energetică sau cea cibernetică, securitatea infrastructurilor critice și a patrimoniului istoric și cultural.

  Valorile, interesele și obiectivele naționale joacă un rol central în definirea strategiei naționale de apărare, oferindu-i legitimitate. Interesele naționale sunt perene și sunt definite în primul rând în Constituția României … economia de piață solidă și competitivă, ca fundament al generării și valorificării eficiente a resurselor naționale necesare asigurării funcționării statului, securității și bunăstării cetățenilor.

  Pentru ca aceste valori să fie promovate efectiv și eficient, Strategia se bazează pe respectarea unor principii, primordiale în acest sens fiind continuitatea și predictibilitatea. Interese naționale de securitate. Interesul național de securitate este starea dezirabilă de existență a unei națiuni, a unei comunități organice și incluzive, care vizează apărarea și promovarea valorilor naționale fundamentale, asigurarea prosperității, garantarea respectării drepturilor și libertăților democratice, a protecției și securității membrilor ei. Aceasta constituie baza pentru dezvoltarea obiectivelor naționale interne și externe care garantează existența și identitatea statului, stabilitatea și continuitatea acestuia și definește misiunea/scopul acestuia și se referă la: asigurarea unei dezvoltări economice sustenabile, cu gestionarea judicioasă a resurselor pentru asigurarea bunăstării cetățenilor;

  Obiective naționale de securitate – înlăturarea deficiențelor care afectează buna guvernare, întărirea capacității, eficienței și obiectivității sistemului administrativ , asigurarea unui mediu economic predictibil, competitiv, performant și atractiv în plan investițional și antreprenorial, precum și prevenirea și contracararea (in)acțiunilor cu potențial de afectare a capacității de finanțare sustenabilă a ansamblului sistemelor socio-economice, atragerea și gestionarea judicioasă a fluxurilor financiare aferente … asigurarea securității alimentare și a calității mediului …promovarea identității naționale, inclusiv prin prezervarea și valorificarea patrimoniului cultural și natural,

  Amenințări, riscuri și vulnerabilități : În înțelesul Strategiei, conceptele de amenințare, risc și vulnerabilitate au același înțeles cu cel promovat prin Strategia de apărare a țării 2015-2019 și în Ghidul Strategiei 2015-2019, respectiv: Amenințări: acțiuni, fapte sau stări de fapt, capacități, strategii, intenții ori planuri ce pot afecta valorile, interesele și obiectivele naționale de securitate și/sau sunt de natură să pună în pericol direct sau indirect securitatea națională, prin afectarea caracterului național, a suveranității, independenței, unității și integrității teritoriale, a funcționării normale a instituțiilor statului, a vieții și integrității fizice a cetățenilor și a organizării comunităților umane. Riscuri: probabilități de producere sau manifestare a oricărui eveniment, situație, condiție cu potențial de manifestare incert, a cărui concretizare ar conduce la afectarea în orice mod a funcționării normale a instituțiilor statului, organizării și funcționării comunităților umane, precum și a vieții, integrității fizice a cetățenilor, într-o împrejurare dată sau context determinat. Vulnerabilități: deficiențe funcțional-sistemice/structurale care pot fi exploatate sau pot contribui la materializarea unor amenințări sau a unor riscuri, determinând slăbirea capacității statului de a diminua impactul evenimentelor cu potențial de afectare gravă a funcționării normale a instituțiilor sale, a vieții și integrității fizice a cetățenilor și organizării comunităților umane, precum și a capacității de protejare, apărare și promovare a valorilor, intereselor și obiectivelor naționale de securitate.

  Direcții de acțiune și principalele modalități pentru asigurarea securității naționale a României : Securitatea națională a României este rezultatul acțiunii coerente și coordonate a statului în mai multe planuri ale acțiunii strategice, care, corespunzător specializării instituțiilor publice responsabile, definesc dimensiunile de realizare a stării de securitate, precum și a percepției acesteia de către cetățeni, în primul rând, dar și de către instituțiile publice, de către opinia publică internațională și de aliații și partenerii țării noastre. Însumarea tuturor activităților desfășurate și acțiunilor întreprinse în cadrul arealului acestor dimensiuni definesc securitatea națională ca stare generală a societății românești. Dimensiunea educațională, de sănătate, socială și demografică (Dimensiunea societală)…Direcțiile de acțiune vizează:
  Potrivit Constituției României, organizarea și coordonarea unitară a activităților care privesc apărarea țării și securitatea națională se realizează de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Îndeplinirea obiectivelor naționale promovate de această Strategie implică un efort conjugat și sinergic al tuturor instituțiilor române, iar cooperarea dintre acestea trebuie să se bazeze pe principiile continuității și predictibilității prin:
  – implementarea coerentă și consecventă a strategiilor și planurilor existente la nivel național și actualizarea acestora, conform noilor orientări strategice pentru perioada 2020-2024… Pentru realizarea obiectivelor Strategiei naționale de apărare a țării, la nivelul instituțiilor, formatelor și mecanismelor interinstituționale de cooperare și prin modificarea, unde se impune, a legislației aferente, trebuie avute în vedere:
  – asumarea de către instituțiile administrației publice centrale a elaborării și implementării strategiilor de resort, în conformitate cu obiectivele Strategiei, pentru realizarea obiectivelor naționale de securitate prin direcții de acțiune specifice sau, de la caz la caz, armonizate în cadrul formatelor/parteneriatelor de lucru;
  – modificarea legislației specifice în domeniile în care se impune aceasta;
  – elaborarea de strategii și planuri de acțiune sectoriale și pe domenii, în deplin acord cu direcțiile de acțiune prevăzute de Strategie;
  – elaborarea la nivel interinstituțional de planuri de acțiune pentru comunicarea strategică în plan extern, având ca scop promovarea intereselor de securitate ale României și îndeplinirea obiectivelor naționale de securitate ce decurg din acestea;
  În ceea ce privește rolul formatelor de cooperare internațională în realizarea obiectivelor prevăzute de Strategia națională de apărare a țării, prin extinderea și consolidarea parteneriatelor strategice, precum și a relațiilor de cooperare cu ceilalți actori internaționali, se vor avea în vedere:
  – aprofundarea cooperării pe domeniile deja inițiate, potrivit algoritmului: schimb de informații, reuniuni de experți, operații comune;
  – identificarea unor noi formule de cooperare multilaterală și valorificarea superioară a celor existente; creșterea contribuției instituțiilor în formatele multilaterale atât la nivel conceptual, cât și operațional;

  Corelarea direcțiilor de acțiune cu obiectivele naționale de securitate reprezintă esența Strategiei naționale de apărare a țării. Aceasta presupune un efort permanent de actualizare, în condițiile în care obiectivele, ce rămân fixe, trebuie îndeplinite prin acțiuni pe direcții ce trebuie să mențină un anumit grad de flexibilitate, susceptibil să permită adaptarea activităților concrete la evoluțiile amenințărilor, riscurilor și vulnerabilităților.

  Stabilirea obiectivelor naționale de securitate determină implicit și direcțiile concrete de acțiune pentru atingerea acestora. Astfel, instituțiile publice abilitate vor acționa permanent pentru identificarea, anticiparea, prevenirea, diminuarea, respectiv contracararea amenințărilor, riscurilor și vulnerabilităților care ar putea împiedica îndeplinirea obiectivelor de securitate.
  Corelarea direcțiilor de acțiune cu obiectivele naționale de securitate va rămâne un efort permanent, interinstituțional, sprijinit și pe un dialog mai aprofundat al instituțiilor cu cetățenii … va fi efort integrat, coordonat la nivel strategic, în baza unui plan unic de implementare, ceea ce va implica cooperarea pe orizontală, cu monitorizare permanentă, în cadrul unor grupuri de lucru interinstituționale reunite în formate adecvate temelor concrete pe care le abordează. .. inclusiv prin …asigurarea securității energetice, alimentare și a mediului;

  Rolul Consiliului Suprem de Apărare a Țării este de o importanță deosebită, având în vedere că la acest nivel sunt reunite capabilitățile și funcționalitățile de planificare strategică la nivel național. Corelarea direcțiilor de acțiune cu obiectivele naționale de securitate prevăzute de Strategia națională de apărare a țării se face prin:
  – asigurarea unui cadru legal adaptat … protejarea și valorificarea eficientă a resurselor materiale naționale; încurajarea investitorilor autohtoni.

  Având în vedere competențele constituționale ce vă revin, în calitate de Președinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, Strategia de Securitate Națională a României pentru perioada 2020-2024 : „Împreună, pentru o Românie sigură și prosperă într-o lume marcată de noi provocări”, aspectele de drept și de fapt supuse atenției dds supra – vă rugăm, stimate domnule președinte, să constatați că, în loc ca acest act normativ (OM nr. 180/2020) sa fie un sprijin real pentru crescatorii de animale – acesta cuprinde norme care nu doar că ne ingradesc activitatea, dar vor avea ca efect diminuarea șeptelului Țării, pierderea siguranței și a independenței alimentare a Țării, distrugerea unui sector tradițional de activitate și de importanță națională, ca și efecte fiind creator de adevărate riscuri la adresa siguranței naționale, constând în dependența alimentară față de produse și derivate din carne din import.
  Stimate domnule Președinte, având în vedere potențialul mediatic, campania electorală ce se apropie, nu am dorit să dăm o conotație politică/mediatică acestui demers. Nu suntem interesați în dezbateri politice, nu dorim ca problema noastră să fie asumată/utilizată în scopuri electorale. Din acest motiv nu ne-am adresat altor instituții/presei – ci dumneavoastră, Președintele nostru, singura persoană care poate stabili atât de ce s-a introdus această legislație, cât și care este drumul corect pe care trebuie să se îndrepte resursa națională zootehnică. În virtutea prerogativelor constituționale ce vă revin, vă rugăm, stimate domnule Președinte – să solicitați Guvernul României în sensul înlăturării dispozițiilor din OM nr. 180/2020 – ce sunt apte să conducă la afectarea gravă a siguranței naționale alimentare/economice/sociale”.


  Te-ar mai putea interesa

  Ordin MADR pentru plata subvențiilor APIA – publicat în Monitorul Oficial! Anunțul premierului Cîțu despre funcționarea piețelor și introducerea unor noi taxe în agricultură! Focar de pestă porcină în gospodăria unui pădurar! 44 de porci au fost eutanasiați!

  Ultimele știri

  Anunț de la Bruxelles privind noile ajutoare de stat pentru fermieri! Oros intră la judecata premierului Cîțu. Ce a făcut cu banii pentru fermieri? Alertă ANM emisă astăzi pentru 34 de județe și valabilă până sâmbătă, pe 31 iulie