• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Legea anti-secetă 2020: Schemă de ajutor de stat pentru fermierii care au culturi afectate de lipsa ploilor

  agrointeligenta.ro -

  Lege pentru despăgubirea fermierilor ale căror terenuri au fost afectate de secetă. Președintele Comisiei de Agricultură din Parlament, deputatul PSD, Alexandru Stănescu, a finalizat un proiect de lege care urmează să fie depus în această săptămână la Parlament, pentru toți producătorii agricoli care au terenurile afectate mai mult de 30 la sută din cauza secetei sau a altor fenomene meteo extreme.

  Alexandru Stănescu a inițiat un proiect de lege care să vină în ajutorul fermierilor afectați de secetă

  ”Pierderile financiare înregistrate de producătorii agricoli ca urmare a calamităţilor naturale, pot periclita în multe cazuri, reluarea procesului de producţie şi determină mari dificultăţi în rambursarea creditelor angajate de aceştia. Seceta excesivă, inundaţiile şi temperaturile scăzute produc importante pabuge în agricultură. Pentru a veni în sprijinul agriculturii este necesară elaborarea unui act normativ care să prevadă mecanisme economice specifice pentru protejarea producătorilor agricoli confruntaţi cu aceste fenomene. Sectorul agricol din România este puternic afectat de secetă. Fenomenul s-a agravat începând cu luna ianuarie 2020 și a avut diferite intensități la nivelul țarii. În conformitate cu datele furnizate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), în perioada ianuarie-aprilie 2020 cantitatea de precipitații s-a redus drastic. Pe aproape 40% din teritoriul României se manifestă seceta pedologică extremă”, specifică Alexandru Stănescu în expunerea de motive pentru proiectul de lege.

  Acesta completează că potrivit orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020, fenomenele meteorologice nefavorabile pot fi asimilate calamităţilor naturale.  ”Având în vedere situația extraordinară creată se impune luarea unor măsuri de sprijinire a producătorilor agricoli pentru a reduce impactul pierderilor de venit asupra continuării activității producătorilor agricoli, prezenta lege prevede instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv acordarea de compensații producătorilor agricoli afectați de efectele fenomenelor meteorologice nefavorabile. Faţă de cele prezentate, am iniţiat propunerea legislativă, pe care o supunem spre dezbatere şi adoptare Parlamentului în procedură de urgenţă”, mai specifică deputatul social-democrat.

  Schema de ajutor se va aplica pe tot teritoriul țării

  Legea va stabili cadrul legal pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat, având ca obiectiv acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectaţi de fenomene meteorologic nefavorabile. Schema se aplică pe întreg teritoriul României și tuturor fermierilor, indiferent dacă aceștia au încheiate asigurări pe suprafețe sau nu.

  Ministerul agriculturii si dezvoltării rurale prin Direcțiile județene agricole, reprezintă autoritatea competentă responsabilă cu implementarea schemei.

  În sensul legii, expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

  a) schemă de ajutoare – orice act pe baza căruia, fără să mai fie nevoie de măsuri de punere în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite în cadrul actului în mod general și abstract, precum și orice act pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific, uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de timp și pentru o valoare nedefinită;

  b) producția agricolă primară – producția de produse ale solului și ale creșterii animalelor, prevăzute în anexa nr. I la Tratatul pentru funcționarea Uniunii Europene, fără a se efectua nicio altă operațiune de modificare a naturii produselor respective;

  c) fenomen meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale – condițiile meteorologice nefavorabile, cum ar fi: secetă excesivă care afecteaza terenurile neirigate, inundaţii şi temperaturii excesiv de scăzute sub limita biologica de rezistenţă a plantelor.

  Cine va putea beneficia de despăgubiri în baza noii legi:

  Beneficiarii schemei sunt producătorii agricoli care își desfășoară activitatea în producția agricolă primară, respectiv:
  a) producători agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;
  b) producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;
  c) producători agricoli persoane juridice, precum și orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică, constituite conform legii.

  Pentru a fi eligibili schemei de ajutor de stat, beneficiarii prevăzuți mai sus trebuie să dețină proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, încheiat de către o comisie formată în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, şi în care să fie cuprinse cultura şi suprafaţa afectată si gradul de afectare.

  Atenție! Despăgubirile se acordă producătorilor agricoli ale căror culturii au fost afectate de fenomene meteorologice nefavorabile numai pentru daune ce depăşesc 30% din producţie, dar nu mai mult de 70% din cheltuielile efectuate pînă la data producerii fenomenului.

  Modalitatea de acordare a ajutorului

  Beneficiarii sprijinului ale căror culturi au fost afectate de fenomene meteorologice nefavorabile și care îndeplinesc condițiile de eligibilita depun la DAJ, o cerere de acordare a ajutorului, însoțită de următoarele documente:
  a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului mandatat;
  b) copie a atestatului de producător, după caz;
  c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, precum și copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului/reprezentantului legal;
  d) copie a procesului-verbal de constatare și evaluare a pagubelor;
  e) numărul contului deschis la instituții de credit.

  Documentele prevăzute mai sus sunt prezentate și în original, în vederea certificării de către reprezentantul DAJ, prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul” sau pot fi transmise in format electronic insotite de declaratie pe proprie raspundere a beneficiarului semnata electronic privitoare la “conformitatea cu originalul”. Mai departe, DAJ-urile verifică, stabilesc sume și beneficiari, întocmesc și transmit la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale situații centralizatoare lunare.

  Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale transmite Ministerului Finanțelor Publice, pe baza situatiilor centralizatoare lunare transmise de DAJ, cereri de deschidere a creditelor bugetare însoțite de situații centralizatoare a ajutorului de stat. După aprobarea cererilor pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanțelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se alimentează contul DAJ, care virează sumele cuvenite în conturile solicitanților ajutorului de stat, potrivit legislației în vigoare. Resursele financiare necesare aplicării prezentei scheme de ajutor de stat se asigură de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2020, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare”, Titlul 40 „Subvenții”, Articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli”.

  Controalele se vor face pe un eșantion de 5 la sută

  Conform proiectului de lege,  DAJ efectuează controale pe teren la beneficiari pe un eșantion de 5%. În situația în care, în urma controalelor rezultă diferente între suprafețele sau culturile declarate care au făcut obiectul schemei de ajutor de stat se va proceda la calcularea si recuperarea sumelor plătite în plus, necuvenite. Acestea se recuperează, cu dobânzi și penalități calculate de la data încasării ajutorului, conform legislației specifice.

  Sumele astfel recuperate se vor vira de către DAJ după cum urmează:
  a) creanța bugetară se virează în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare;
  b) dobânzile și penalitățile aferente creanțelor bugetare se vor vira în contul de venituri ale bugetului de stat.

  În baza prevederilor prezentei legi, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale va elabora proceduri de verificare și control, aprobate prin ordin de ministru.

  Schema de ajutor de stat va fi notificată Comisiei Europene. În situația în care, anterior emiterii deciziei de aprobare, Comisia Europeană solicită modificări privind schema de ajutor de stat, prevederile prezentei legi pot fi modificate in mod corespunzator. In cazul in care Comisia Europeana nu emite o decizie de aprobare a schemei de ajutor de stat sumele platite beneficiarilor vor ramane definitiv suportate de la bugetul de stat si nu vor fi solicitate spre returnare de catre beneficiari.

  Textul prezentei scheme se publică integral pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pe adresa www.madr.ro.

  Reamintim că și Ministerul Agriculturii are un proiect de ordin aflat momentan în dezbatere publică. Despre acest subiect Agrointeligența-AGROINTEL.RO a scris în premieră aici: Ordin MADR: Fermierii afectați de secetă au la dispoziție 3 zile să depună înștiințare la Primărie!


  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  ANSVSA: 428 de focare de pestă porcină africană – active în acest moment în România! Alo, Opoziția, mai ușor cu demagogia! „Hoți de voturi” sunteți și voi, ați speculat politic drama fermierilor! Calendarul plăților APIA în 2021: plăți și termene obligatorii la subvenții!

  Ultimele știri

  Circulaţie feroviară întreruptă din cauza unui incendiu de vegetație de pe un teren agricol! Subvenții APIA 2021: Noile reguli care au intrat în vigoare pentru plățile din acest an Andreas Huber, Corteva Agriscience: Multe dintre țintele noastre de sustenabilitate sunt în concordanță cu obiectivele Acordului Verde!