• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Schimbări în ORDINUL SECETEI! Termene limită pentru evaluarea pagubelor: 15 iunie și 15 septembrie!

  agrointeligenta.ro agrointeligenta.ro -

  Termen limită pentru centralizarea situațiilor din terenurile calamitate de secetă! Ministerul Agriculturii modifică Ordinul Secetei introducând prevedere că: ”rapoartele de sinteză se întocmesc până cel târziu la data de 15 iunie inclusiv, pentru culturile înființate în toamnă, respectiv până cel târziu la data de 15 septembrie inclusiv, pentru culturile înființate în primăvară și se comunică Instituției Prefectului, Consiliului Județean și Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale”.

  Conform unui proiect de act normativ, Ministerul Agriculturii și Afacerilor de Interne modifică Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgența generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020.

  Alte modificări:

  – Intră ca eligibile la plata despăgubirilor și suprafețele din intravilan

  La articolul 5 litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
  ”c) mediul natural (ecosisteme acvatice şi terestre, păduri, terenuri cu destinație agricolă, intravilanul localităţilor, altele)”.

  – La nivelul unui județ se pot înființa mai multe comisii

  La articolul 9 alineatul (3) punctul I litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:
  ”h) numeşte prin ordin comisiile alcătuite din specialişti pentru evaluarea estimativă a pagubelor produse în urma fenomenului meteorologic de secetă pedologică;”

  – Numai fermierii înscriși la APIA pot primi și despăgubiri de secetă

  La articolul 15 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
  ”(1) Utilizatorii de terenuri cu destinație agricolă înscriși în evidențele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, ale căror suprafeţe cu culturi agricole au fost afectate în procent de peste 30% din suprafeţele destinate producţiei vegetale, aferente fiecărei culturi, depun înştiinţări scrise la unitatea administrativ-teritorială pe a căror rază teritorială se află terenul, în format fizic sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în termen de 3 zile de la constatarea distrugerii sau vătămării culturilor agricole deţinute”.

  – În procedură de introduc termene clare pentru finalizarea și centralizarea proceselor verbale

  Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Art. 18. – (1) În funcţie de pagubele înregistrate şi raportate de Grupul de suport tehnic, prefectul, în calitatea sa de preşedinte al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, numeşte, prin ordin, comisiile de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole.
  (2) Din cadrul comisiilor de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole fac parte reprezentanţi ai administraţiei publice locale, un reprezentant al centrului judeţean/local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi un reprezentant al direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
  (3) Prezenţa tuturor reprezentanţilor prevăzuţi la alin. (2) și a fermierului sau a reprezentantului acestuia este obligatorie.
  (4) Secretariatele comisiilor prevăzute la alin. (1) sunt asigurate de către persoane din cadrul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
  (5) Comisiile prevăzute la alin. (1) întocmesc procese-verbale de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole, al căror model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament, prin validarea şi centralizarea datelor conţinute în rapoartele operative întocmite la nivelul comitetelor locale pentru situaţii de urgenţa şi evaluarea acestora.
  (6) Persoanele nominalizate în comisiile pentru constatarea şi evaluarea pagubelor la culturile agricole au obligaţia asumării proceselor-verbale, pe baza experienţei şi a cunoştinţelor tehnice/profesionale deţinute.
  (7) Comitetul local pentru situaţii de urgenţă înregistrează procesele-verbale pentru constatarea şi evaluarea pagubelor la culturile agricole şi le înaintează comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă.
  (8) Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă înaintează procesele-verbale de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole către Grupul de suport tehnic, în vederea întocmirii raportului de sinteză cu pagubele la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul regulament.
  (9) Rapoartele de sinteză se întocmesc până cel târziu la data de 15 iunie inclusiv, pentru culturile înființate în toamnă, respectiv până cel târziu la data de 15 septembrie inclusiv, pentru culturile înființate în primăvară și se comunică Instituției Prefectului, Consiliului Județean și Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale”.

  Reamintim că pe 16 aprilie, ca anexă la un ordin ministerial (Ordinul nr. 97/63/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice), a fost publicat și a intrat în vigoare Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice. În baza acestui act normativ, fermierii afectați de secetă pot solicita la primării să le fie constatat gradul de calamitate în baza căruia statul le va despăgubi pierderile.

  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  Manevră pentru a-i lăsa pe unii fermieri fără despăgubiri? Producția din câmp, ”umflată” de comisia de secetă! Primarul din Matca: Cărările din solar nu se scad la măsurătorile din Programul Tomata! Graficul plăților pentru subvențiile APIA în luna iunie!

  Ultimele știri

  Director APIA: Nu suntem responsabili pentru legalitatea adeverințelor emise de primării! Șef APIA: Aplicația pentru subvenții poate da erori în ultimele zile de depunere a cererilor! TRANSMISIE LIVE: FORȚA FERMIERILOR cu Vlad Macovei – 3 iunie 2020

  Căutare în articole