• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Amnistie fiscală pentru fermierii care își achită datoriile la stat până pe 15 decembrie 2020!

  Ramona Dascălu -

  Amnistie fiscală pentru fermierii care își achită datoriile la stat până pe 15 decembrie 2020! Guvernul a aprobat amnistia fiscală propusă de Ministerul Finanţelor pentru dobânzi, penalităţi şi alte accesorii datorate de contribuabilii care vor achita principalul restanţelor până la data de 15 decembrie 2020.

  Principalele beneficii ale introducerii amnistiei sunt relansarea economiei şi depăşirea unor probleme economice ale contribuabililor, precum şi diminuarea datoriilor acestora.

  Facilităţile fiscale vizează toţi contribuabilii care au datorii restante la 31 martie 2020: persoane fizice, juridice, persoane fizice care desfãşoarã activitãţi economice sau profesii libere, entităţi fără personalitate juridicã, instituţii publice, etc.

  Prin aprobarea amnistiei se are în vedere încasarea obligaţiilor bugetare restante la 31 martie 2020, precum şi obligaţiile bugetare cu termene de plată între 1 aprilie 2020 si 15 decembrie 2020, astfel cã, pe de o parte, anularea accesoriilor sprijinã contribuabilii care pot folosi lichiditãţile de care dispun pentru continuarea activitãţii afectatã direct sau indirect de criza Covid – 19 şi permite curãţarea bilanţurilor de datorii, iar pe de altă parte, se asigură o creştere a veniturilor la bugetul general consolidat, informează Agerpres.
  Ministerul de Finanţe estimează un impact bugetar pozitiv de până la 2 miliarde de lei.
  Ordonanţa de Urgenţă reglementează 4 tipuri de facilităţi fiscale şi acoperă toate situaţiile cu care se pot confrunta contribuabilii:

  Măsura 1 vizează anularea dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, în cazul contribuabililor care la aceastã datã au în sold atât obligaţii bugetare accesorii cât şi obligaţii bugetare principale.

  În acest caz, pentru a beneficia de mãsura anulãrii accesoriilor, contribuabilii trebuie sã plãteascã obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020, sã achite obligaţiile curente (cele nãscute dupã 31 martie 2020), sã depunã toate declaraţiile fiscale şi sã depunã cererea de anulare a accesoriilor pânã la 15 decembrie 2020.

  Cu alte cuvinte, la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, contribuabilul nu trebuie sã mai aibã niciun fel de datorie, cu excepţia accesoriilor care se anuleazã.

  Cea de-a doua măsură are în vedere anularea dobânzilor, penalitãţilor şi a tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale, declarate suplimentar de debitor prin declaraţie rectificativã, cu scadenţã anterioarã datei de 31 martie 2020 inclusiv.

  În acest caz, contribuabilii care considerã cã sunt erori în sumele declarate iniţial pot depune declaraţie rectificativã prin care sã declare obligaţiile suplimentare şi pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligaţiilor declarate suplimentar dacã plãteşte aceste obligaţii, precum şi obligaţiile curente (cele nãscute dupã 31 martie 2020), depune toate declaraţiile fiscale şi, bineînţeles, depune cererea de anulare a accesoriilor pânã la 15 decembrie 2020.

  Măsura a treia se referă la anularea dobânzilor, penalitãţilor şi a tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv dacã la aceastã datã contribuabilul are în sold doar accesorii iar obligaţiile bugetare principale au fost stinse.

  În acest caz, pentru a beneficia de mãsura anulãrii accesoriilor, contribuabilii trebuie sã plãteascã obligaţiile curente (cele nãscute dupã 31 martie 2020), sã depunã toate declaraţiile fiscale si sã depunã cererea de anulare a accesoriilor pânã la 15 decembrie 2020.

  Măsura 4 vizează anularea dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă ca urmare a inspecţiei fiscale sau verificării situaţiei fiscale personale, care este în curs de derulare la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţa.

  În acest caz, contribuabilii care la data intrării în vigoare a ordonanţei au în derulare o inspecţie fiscală ori o verificare a situaţiei fiscale personale pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligaţiilor stabilite suplimentar de organul de control dacă plătesc aceste obligaţii până la termenul de plata stabilit în decizia de impunere şi dacă depun cererea de anulare a accesoriilor în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei, indiferent dacă acest control a fost finalizat până la 15 decembrie 2020 sau ulterior acestei date.

  Aceste facilităţi fiscale pot fi aplicate şi de autorităţile administraţiei publice locale, opţional, dacă consiliul local stabileşte, prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi, precum şi procedura aplicabilă.

  Facilităţile fiscale sunt aplicate şi de alte autorităţi sau instituţii publice care administrează obligaţii bugetare, în sensul ca şi aceste entităţi anulează accesoriile pentru obligaţiile bugetare pe care le administrează, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de ordonanţa de urgenţa.

  Contribuabilii pot notifica organului fiscal intenţia de a beneficia de anularea accesoriilor. În acest caz, pentru accesoriile ce pot forma obiectul anulării se instituie un regim special de administrare. Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal pentru a beneficia de anularea accesoriilor, dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile care pot fi anulate şi care au fost achitate după data intrării in vigoare a ordonanţei de urgenţa, se restituie, la cerere, potrivit Codului de procedură fiscală.

  În cazul contribuabililor pentru care au fost instituite popriri la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, în scopul acordării posibilităţii de a beneficia de anularea accesoriilor se reglementează posibilitatea contribuabilului de a efectua plăţi din sumele indisponibilizate ca efect al popririi.

  Dacă îndeplineşte condiţiile, un contribuabil poate beneficia de anularea accesoriilor în oricare dintre facilităţile fiscale menţionate anterior. Astfel, un contribuabil poate să cumuleze toate facilităţile dacă până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv îndeplineşte condiţiile prevăzute de ordonanţa de urgenţă.

  Contribuabilii care la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţa beneficiază de eşalonare la plata pot beneficia de facilităţile fiscale dacă îndeplinesc condiţiile impuse de ordonanţa, pe de o parte, iar pe de alta parte, doresc şi menţinerea eşalonării la plata, ori dacă finalizează eşalonarea până la 15 decembrie 2020, textul ordonanţei făcând distincţie între aceste situaţii.


  Te-ar mai putea interesa

  Ultima oră de la APIA despre plata subvențiilor ANT la hectar și animale! Instalarea Tinerilor Fermieri 2023 – condiții. Proiecte care au prioritate Tinerii recent instalați ca șefi de fermă – sprijin de 200.000 euro din fonduri europene

  Ultimele știri

  Reacție oficială: Fermierii nu au putut aduna banii necesari pentru investiția în fabrica de la Luduș Ninsori și viscol în mai multe județe! ANM a actualizat astăzi alerta meteo Șeful APIA – anunț despre banii care intră acum în conturile fermierilor!