• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Subvenție Covid-19 bovine – 100 euro/UVM: condiții, acte necesare, cerere, termen depunere, plăți

  Roxana Dobre -

  Ajutor de stat tip subvenție COVID-19 plătită crescătorilor de bovine în 2020 ca măsură de compensare a pierderilor cauzate de pandemie. Crescătorii de bovine pot depune cererile și actele justificative la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) după ce Ordonanța de Urgență nr. 149/2020 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19, având ca scop compensarea pierderilor în perioada cuprinsă între 1 martie – 1 iulie 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial, miercuri- 2 septembrie.

  Atenție! Ajutorul de stat se achită numai fermierii cu peste 91 de capete, crescătorii cu afective sub acest prag și minim 5 capete eligibile vor beneficia de sprijin prin Măsura 21, schemă finanțată din fonduri europene.

  Ce subvenție se plătește în plus crescătorilor de bovine

  Guvernul a aprobat și s-a publicat în Monitorul Oficial, în data de 2 septembrie, Ordonanța de urgență nr. 149/2020 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19.

  ”Prezenta ordonanță de urgență instituie schema de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, valabilă până la data de 31 decembrie 2020, denumită în continuare schemă, în scopul compensării pierderilor cauzate de pandemie în perioada 1 martie – 1 iulie 2020”, se arată în actul normativ.

  Ajutoarele de stat acordate în baza schemei sunt compatibile cu piața comună în conformitate cu prevederile pct. 3.1 din Comunicarea Comisiei Europene (CE) – Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (UE) din 20 martie 2020, cu modificările și completările ulterioare.

  Schema de ajutor de stat se notifică la Comisia Europeană și se aplică pe întreg teritoriul României.

  Schema nu se cumulează cu alte ajutoare de stat sau ajutoare de minimis cu aceleași costuri eligibile identificabile.

  Cine poate primi subvenție COVID-19 pentru bovine

  Ajutorul de stat se acordă crescătorilor care dețin animale din speciile bovine, respectiv întreprinderilor individuale și familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice, după caz, precum și persoanelor juridice.

  Subvenții COVID-19 pentru bovine. Condiții de eligibilitate

  Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de stat beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
  a) să dețină femele adulte din specia bovine înregistrate în RNE, în exploatații cu cod ANSVSA, la data de 1 iulie 2020;
  b) să nu fi solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile în baza Comunicării CE – Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01);
  c) să nu se afle în dificultate, respectiv reorganizare, lichidare sau faliment, în baza evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului la data de 31 decembrie 2019, sau, în cazul persoanei fizice, nu a fost emisă o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului până la data de 31 decembrie 2019.

  Beneficiarii care accesează ajutorul de stat nu pot accesa și Măsura 21 – Măsură specifică de acordare a unui sprijin temporar cu caracter excepțional în cadrul FEADR ca răspuns la epidemia COVID-19 din cadrul PNDR 2014-2020.

  Ajutorul de stat se acordă beneficiarilor care dețin minimum 91 de capete femele adulte bovine înregistrate în RNE la data de 1 iulie 2020.

  Acte necesare pentru subvenția COVID-19

  Pentru subvenția acordată crescătorilor de bovine ca măsură de compensare a pierderilor cauzate de COVID-19, fermierii trebuie să depună o cerere și o serie de acte la APIA.

  Iată de acte trebuie depuse împreună cu cererea:
  a) copie de pe B.I./C.I. al/a beneficiarului, certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al beneficiarului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
  b) registrul exploatației emis de operatorul Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor, din care rezultă efectivul de bovine deținut la data 1 iulie 2020, pentru exploatația/exploatațiile cu cod atribuit de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, înscrisă/e în cerere;
  c) coordonate bancare/trezorerie.

  Cererea de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative pot fi depuse la centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București sau transmise prin fax, poștă sau în format electronic ca document scanat, prin e-mail, cu condiția asumării prin semnătură de către reprezentantul legal al beneficiarului pe fiecare pagină a documentului transmis.

  În situația în care fermierii dețin mai multe exploatații de creștere a bovinelor cu coduri ANSVSA situate pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale din județe diferite, aceștia depun o singură cerere la centrul județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură pe raza căruia au sediul social sau își au domiciliul, după caz.

  Beneficiarul are obligația să anunțe orice modificare privind datele din cerere la centrul județean al APIA, respectiv al municipiului București unde a depus cererea de solicitare, în termen de 5 zile lucrătoare de la respectiva modificare.

  Cât se plătește subvenție COVID-19 pentru bovine

  Cuantumul ajutorului de stat reprezintă echivalentul în lei a 100 euro/cap femelă bovină adultă.

  ”Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea valorii totale maxime/cuantumului este cel al Băncii Naționale a României valabil la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență”, se arată în textul OUG care a intrat în vigoare pe 2 septembrie.

  Valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare exploatație și nu poate depăși echivalentul în lei a 100.000 euro.

  Când se pot depune cererile și actele la APIA

  Perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat și a documentelor justificative pentru ajutorul acordat crescătorilor de bovine este de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, adică din 2 septembrie.

  Când se plătesc subvențiile pentru bovine

  Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2020. Nu se acordă plăți ulterior datei de 31 decembrie 2020 dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate din cauze imputabile beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

  Câți bani sunt alocați de Guvern

  Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 35.700.000 de lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2020.

  ”Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură efectuează control la fața locului la 5% din numărul beneficiarilor sau 10% din efectivul de femele adulte bovine pentru care se solicită ajutor”, se precizează în documentul publicat în Monitorul Oficial.

  DOCUMENT UTIL: Cerere-tip pentru sprijinul excepțional acordat crescătorilor de bovine

  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  Bulgaria a cerut menținerea ANT cu 2018 ca nou an de referință pentru plata subvențiilor! În lucru! Fond mutual public-privat: procent din subvenții pentru a interveni în caz de catastrofe! Ghidul pentru ajutorul COVID-19 pentru fermieri. Anunțul făcut astăzi de Ministerul Agriculturii!

  Ultimele știri

  Doi bărbaţi au semănat canabis pe 6 hectare. Cultura depistată era în plină recoltă cu zilieri angajaţi! ÎN VIGOARE! Guvernul a emis NORMELE după care tinerii fermieri primesc până la 50 ha! Fraudă de 1 milion lei la subvenția pe pășune! Primar, viceprimar și președinți de asociații – în judecată!

  Căutare în articole