• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Fonduri europene pentru agricultură: Ce proiecte se depun la AFIR în luna iunie!

  Roxana Dobre -

  Submăsuri deblocate la Agenţia pentru Finanțarea Investiţiilor Rurale (AFIR) în luna iunie. Circa 57.685.903 de euro vor fi disponibili din bani europeni pentru investițiile pe care vor să le facă fermierii românii cu fonduri de la UE. Ministerul Agriculturii le-a promis fermierilor că în această lună vor fi deschise sesiunile pentru trei submăsuri care se adresează investițiilor în irigații, procesarea/marketingul produselor agricole și sectorul pomicol.

  Agrointeligența-AGROINTEL.RO vă spune care sunt submăsurile pentru care puteți depunde proiecte pentru banii europeni în luna iunie, conform graficului făcut public de Ministerul Agriculturii pe site-ul propriu:

  sM 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole și silvice – componenta irigații. Suma alocată este de  43.700.259 euro.

  Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de restructurare a modului de administrare şi utilizare a infrastructurii de acces și de adaptare a infrastructurii de acces la noua structură agricolă şi forestieră, precum şi folosirea eficientă a infrastructurii utilizabile.

  Beneficiarii sunt organizații/federații ale utilizatorilor de apă, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole în conformitate cu legislația în vigoare. Federațiile Organizațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii pot depune cereri de finanțare numai în măsura în care sunt deținători de infrastructură secundară de irigații preluată prin protocol/proces verbal de predare-primire/alte documente, infrastructură definită conform Legii nr. 138/2004 a îmbunătățirilor funciare cu modificările și completările ulterioare.

  Sprijinul nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și nu va depăși: 1.000.000 Euro/ proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune(SPP).

  sM 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole”. Suma alocată este de 12.000.000 euro. 

  Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea întreprinderilor care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene, cu excepția produselor pescărești.

  Obiectivele  submăsurii:
  -Înființarea și/ sau modernizarea unităților de procesare și comercializare;
  -Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese;
  -Aplicarea măsurilor de protecția mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES;
  -Promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile;
  -Creşterea numărului de locuri de muncă.

  Beneficiarii:
  -Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare;
  -Cooperativele, grupurile de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare.

  Sprijinul nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative sau de 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși:

  – 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM, în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
  – 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
  – 2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative (cooperative și grupuri de producători) în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat.

  sM 9.1a „Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol! Suma alocată este de 1.985.644 euro.

  Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de înființare a grupurilor de producători în sectorul pomicol.

  Obiectivele  submăsurii 9.1a:
  -Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor pomicole;
  -O mai bună integrare pe piață a producătorilor primari;
  -Creșterea veniturilor producătorilor prin comercializarea în comun a producției;
  -Crearea și promovarea lanțurilor scurte;
  -Respectarea standardelor comunitare de mediu si climă, siguranță alimentară etc;

  Beneficiarii:
  -Grupurile de producători din sectorul pomicol care se încadrează în definiția IMM-urilor și care au fost recunoscute oficial de către autoritatea competentă după 1 ianuarie 2014 și înainte de solicitarea sprijinului;

  Valoarea sprijinului nerambursabil acordat este 100% public și nu poate să depășească anual 10% din valoarea producției comercializate și 100.000 euro/an. Sprijinul nerambursabil se plătește sub forma unui ajutor forfetar degresiv, în tranșe anuale, pe o perioadă care nu poate depăși cinci ani de la data la care grupul de producători a fost recunoscut.

  Sprijinul nerambursabil se calculează pe baza producției comercializate anual prin intermediul grupului. În primul an, se poate plăti grupului de producători un sprijin calculat pe baza valorii medii anuale a producției comercializate de membrii acestuia, în ultimii trei ani înainte de aderarea la grup. Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din producția comercializată prin intermediul grupului astfel:
  • anul I – 10%
  • anul II – 8%
  • anul III – 6%
  • anul IV – 5%
  • anul V – 4%

  Reamintim că documentele pentru banii europeni se depun în format electronic. AFIR precizează că înainte de a depune în format electronic pe portalul AFIR orice fel de documente sau anexe la proiectul dumneavoastră, vă rugăm să verificați dacă acestea sunt completate utilizând cele mai recente versiuni electronice disponibile pe site-ul AFIR. Acest lucru este foarte important în vederea evitării disfuncționalităților apărute ca urmare a depunerii unor versiuni mai vechi sau eventual neactualizate, ale documentelor menționate, care, după depunere, generează erori în sistemul electronic automat. Acest fapt duce la blocarea evaluării proiectului depus în diverse etape.

  Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) vă sfătuieşte să analizaţi foarte atent informaţiile furnizate de site-urile neoficiale despre Programul Special de preaderare SAPARD (Programul Special de Preaderare pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală), precum şi despre Programele Europene post-aderare – FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală), FEP (Fondul European pentru Pescuit) sau FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă). AFIR semnalează riscul unei informări deficitare şi subiective de pe site-urile neoficiale – toate aceste site-uri reprezintă interesele unor diverse societăţi, majoritatea de consultanţă.


  Te-ar mai putea interesa

  Lege nouă: Obligație pentru toți conducătorii de tractoare Fermierii care au pierdut prima pe cap de vacă. Calcul ANT bovine după data de referință Șeful ANZ – mesaj pentru apicultori

  Ultimele știri

  ANM a actualizat prognoza! De miercuri încep ploile în aproape toată țara Fermierii – protest cu tractoarele la două stații de lansare rachete antigrindină (FOTO) Celebru târg de animale – redeschis pentru micii crescători!