• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Subvenții pe suprafață: Cine sunt fermierii controlați de APIA până pe 1 august!

  Roxana Dobre -

  Au început verificările pentru subvențiile agricole primite în plus de fermieri. Potrivit unui buletin informativ emis de APIA Gorj, au fost extrase primele eșantioane din acest an pentru verificările ce vor fi efectuate pe Măsura 10, agro-mediu, iar verificările sunt programate să se încheie la 1 august.

  Conform APIA Gorj, în data de 30 iunie, s-a realizat eșantionarea pentru Măsura 10 Agromediu, controlul în teren urmând a se finaliza până la 1 august și a verifica respectarea:

  Eșantionarea pentru ecocondiționalitate

  S-a realizat, de asemenea, extragerea unui eșantion parțial cu scop ecoconditionalitate pentru verificarea cerințelor SMR2, SMR3 și GAEC 7, în conformitate cu Ordinul nr. 352/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările și completările ulterioare, în dată de 9 iunie, cu termen de realizare 30 iunie. Eșantionul a fost extras din baza de date IACS și. în cazul fermierilor din Gorj, cuprinde un număr de 42 fermieri (6 verificați prin control clasic și 36 prin teledetecție), dintr-o populație de 8688 beneficiari cu declarație de suprafață, care trebuie să respecte condițiile de ecocondiționalitate.

  Ecocondiţionalitatea (conformitatea încrucişată) ca parte componentă a Politicii Agricole Comune, este un mecanism care condiţionează acordarea sprijinului financiar din fonduri europene şi naţionale (plăţi directe, ajutoare naţionale tranzitorii, plăţi prin măsurile de dezvoltare rurală şi măsuri de piaţă), de respectarea unor norme obligatorii privind mediul, siguranţa alimentară, sănătatea animalelor şi a plantelor, bunăstarea animalelor, precum şi menţinerea terenurilor în bune condiţii agricole şi de mediu. Potrivit art. 94 al Regulamentului (UE) nr. 1306 /2013 „Statele membre se asigură că toate terenurile agricole, în special cele care nu mai sunt exploatate în scopul producţiei, sunt menţinute în bune condiţii agricole şi de mediu. Statele membre definesc, la nivel naţional sau regional, cerinţele minime pentru bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC), în baza cadrului stabilit în Anexă III, ţinând seama de caracteristicile zonelor în cauză, în special de condiţiile pedologice şi climatice, de tipurile de exploataţii existente, de gradul de utilizare a terenurilor
  în cauză, de rotaţia culturilor, de practicile agricole şi de structura exploataţiilor”.

  Potrivit art. 93 şi 94, respectiv Anexei II din Regulamentul nr. 1306/2013, fermierii care solicită sprijin financiar trebuie să respecte:

  Nerespectarea de către fermieri a normelor de ecocondiţionalitate conduce la reducerea plăţilor sau excluderea de la plată, la una sau mai multe scheme de
  sprijin, pentru unul sau mai mulţi ani (conform art. 91, 97 şi 99 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 şi în conformitate cu Ordinului MADR nr. 999/2016 privind aprobarea sistemului de sancţiuni privind ecocondiţionalitatea, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale care au împiedicat
  respectarea acestor norme potrivit art. 2, alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 şi anume:
  · decesul agricultorului;
  · incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului;
  · o catastrofă naturală de proporţii care afectează grav suprafeţele agricole ale exploataţiei;
  · distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţie;
  · o epizootie care afectează parţial sau integral şeptelul agricultorului.
  · exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei părţi a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată.

  Constatarea respectării sau nerespectării cerinţelor de ecocondiţionalitate se realizează prin acţiunile de control (administrativ şi control clasic ) desfăşurate de inspectorii APIA, respectiv ANSVSA/ANF, sau prin teledetecţie, conform prevederilor legislaţiei europene. Potrivit legislaţiei europene şi naţionale, orice
  fermier care solicită plăţi în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin, trebuie să respecte aceste norme pe tot parcursul anului, pe toate parcelele agricole din
  cadrul exploataţiei, indiferent de mărimea acestora (inclusiv pe cele nesolicitate la plată şi pe cele care nu mai sunt folosite în scopul producţiei).

  Raportul de control întocmit de inspector cuprinde o evaluare a cazurilor de neconformitate (nerespectare) pentru fiecare dintre cerinţele / normele aplicabile, pe baza criteriilor de „gravitate”, „amploare”, „persistenţă” şi „repetare” a neconformităţilor (art. 99 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013).
  Conform art. 3. (1) din Ordinul nr.352/636/54/2015, normele privind ecocondiţionalitatea, sunt obligatorii pentru:
  a) fermierii care solicită plăţi directe și fermierii care solicită ajutoare naționale tranzitorii în sectorul vegetal;
  b) beneficiarii primelor anuale în cadrul măsurilor pentru împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite, plăţi de agromediu şi climă, sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică, sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică, plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, plăţi pentru angajamente de silvomediu și măsuri de sprijin în sectorul pomicol;
  c) fermierii care solicită sprijin prin măsura de restructurare/reconversie plantații viticole cu soiuri de struguri pentru vin;
  d) fermierii care solicită plăţi prin alte scheme şi măsuri de sprijin din fonduri europene sau din bugetul naţional pentru care trebuie respectate normele de
  ecocondiţionalitate, în conformitate cu reglementările în vigoare.

  Organismele responsabile cu efectuarea controlului

  Funcționarii care vă pot controla privind respectarea de către fermieri a normelor de ecocondiționalitate, în raport cu domeniul de competenţă, sunt:

  Verificarea respectării normelor de ecocondiţionalitate în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri, se realizează prin acţiunile de control, în raport cu domeniul de competenţă, desfăşurate de APIA şi ANSVSA. Pentru controlul cerinţelor de ecocondiţionalitate se aplică regulile generale prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 şi de Regulamentul (UE) nr. 809/2014. În temeiul art. 94 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, „Statele membre se asigură că toate suprafeţele agricole, inclusiv cele care nu mai sunt exploatate pentru producţie, sunt menţinute în bune condiţii agricole şi de mediu”, selecţia parcelelor, din cadrul unei ferme supuse controlului la faţa locului, are în vedere şi controlul parcelelor nesolicitate la plată, pentru a se verifica respectarea ecocondiţionalităţii.

  În cazul în care solicitantul refuză sau restricţionează accesul în exploataţie a reprezentanţilor APIA pentru efectuarea controlului la faţa locului, cererea prin care s-a solicitat sprijin pe suprafața devine neeligibilă.

  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  Subvenţie COVID-19 pentru vaci: 1.000 euro la fermele cu 5-10 capete, 7.000 de euro la peste 100 capete! Funcționarii APIA, scoși din comisiile de evaluare a secetei. Localizarea parcelelor – o problemă! Subvenție COVID-19 pentru fermele de păsări: 100 euro/UVM, termen pentru depunerea cererilor – 20 de zile!

  Ultimele știri

  Subvenția de 5 lei i-a înfuriat pe mulți oieri! ”Să vă fie rușine tuturor celor care ați hotărât acești bani pentru ciobani!” Soluția cu bor și zer: rețeta pentru îngrășământul cu care poți stropi toate legumele! Revoltă în vestul țării! Fermierii și primarii se luptă să blocheze o firmă care ar vrea să extragă gaze de șist pe ascuns!

  Căutare în articole