• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Ordin în vigoare: Mistreții-problemă trebuie OBLIGATORIU să fie vânați!

  Roxana Dobre -

  Animalele care produc pagube în terenurile agricole pot fi vânate ”la liber” fără o aprobare prealabilă privind cotele de vânătoare. În Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul nr. 1.400 din 13 iulie 2020 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 2020-14 mai 2021. În cadrul documentului se specifică faptul că exemplarele din speciile admise la vânătoare care produc pagube culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice se recoltează în orice perioadă a anului, la solicitarea scrisă a gestionarului, de către vânători sub coordonarea personalului de specialitate angajat al gestionarului, precum și de către acesta din urmă.

  Articolul 6 din Ordinul nr. 1.400 din 13 iulie 2020 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 2020-14 mai 2021 arată că exemplarele din speciile admise la vânătoare care produc pagube culturilor agricole se recoltează în orice perioadă a anului, la solicitarea scrisă a gestionarului, de către vânători sub coordonarea personalului de specialitate angajat al gestionarului, precum și de către acesta din urmă, după cum urmează:

  a) în baza aprobării conducerii structurilor teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de vânătoare în raza căreia se află fondul cinegetic, în situația în care cota de recoltă aprobată prin prezentul ordin nu a fost realizată;

  b) în baza aprobării conducerii autorității publice centrale care răspunde de vânătoare, prin referat de aprobare, la propunerea structurilor sale teritoriale de specialitate pe fondurile cinegetice pe care nu au fost aprobate cote de recoltă, precum și în situația în care cota de recoltă aprobată prin prezentul ordin a fost realizată.

   În scopul prevenirii pagubelor produse culturilor agricole și pentru prelevarea de probe biologice de la exemplarele de mistreț, autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare poate aproba, prin referat de aprobare, recoltarea acestora în orice perioadă a anului, la solicitarea scrisă a gestionarului sau la solicitarea direcțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, după caz. Recoltarea exemplarelor se realizează de către vânători sub coordonarea personalului de specialitate angajat al gestionarului, precum și de către acesta din urmă.

  Aprobările prevăzute mai sus se acordă după ce personalul de specialitate al structurilor teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de vânătoare a verificat la fața locului situația pagubelor produse, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și nivelurile populaționale ale speciei mistreț și iminența producerii de pagube  sau solicitările direcțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene. Aprobările pentru recoltarea exemplarelor care produc pagube se acordă în baza raportului de control întocmit de către personalul de specialitate din domeniul silvic sau cinegetic avizat de conducătorul structurii teritoriale a autorității publice centrale care răspunde de vânătoare, în urma verificării în teren privind situația pagubelor.

  În scopul cooperării la îndeplinirea programelor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a pestei porcine clasice, a pestei porcine africane și a rabiei, gestionarii fondurilor cinegetice au obligația de a lua măsurile prevăzute de legislația aplicabilă în domeniul sanitar-veterinar, conform următoarelor acte normative:

  a) Hotărârea Guvernului nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului național de supraveghere, prevenire și control al pestei porcine africane, precum și pentru completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

  b) Hotărârea Guvernului nr. 55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul și eradicarea turbării la vulpe în România, cu modificările și completările ulterioare;

  c) Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013 pentru aprobarea acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, a acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, precum și a tarifelor aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.

  Mistreții vânați ”obligatoriu” în zonele de mare risc pentru PPA

  Pentru prevenirea răspândirii pe teritoriul României a virusului pestei porcine africane, autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare modifică mărimea cotelor de recoltă la specia mistreț prin referat de aprobare, la solicitarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, în conformitate cu strategia pentru pesta porcină africană în partea estică a Uniunii Europene și cu prevederile Deciziei Comisiei 2014/709/UE.

  Pe fondurile cinegetice aflate pe frontiera de stat cu Ungaria, Ucraina și Republica Moldova, precum și în zone încadrate la categoria „mare risc“ în ceea ce privește riscul de răspândire a virusului pestei porcine africane, recoltarea exemplarelor de mistreț se realizează obligatoriu din ambele sexe, urmărindu-se realizarea în proporție de 50% din fiecare. Recoltarea exemplarelor de femele se va realiza atât din categoria celor adulte, cât și din categoria celor subadulte.

  Pe suprafața de teren cuprinsă de la fâșia de protecție a frontierei de stat spre interior, recoltarea exemplarelor de mistreț se realizează în acord cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 23/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea reglementărilor în vigoare în domeniul vânătorii referitoare la autorizarea, organizarea și practicarea vânătorii prin metoda „la pândă“. Gestionarii fondurilor cinegetice completează și transmit la structurile teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de vânătoare pe a cărei rază de activitate se află fondul cinegetic situația recoltării exemplarelor de mistreț,

  În zona afectată definită ca aria calculată cu o rază de 13 km de la cazul de pestă porcină africană, compusă din zona infectată cu o rază de 8 km și zona-tampon de 5 km în exteriorul zonei infectate, se recoltează întregul efectiv de mistreți și cotele de recoltă aprobate pentru speciile șacal, vulpe, cioară grivă și coțofană, prin metode de vânătoare care nu dislocă efectivul, respectiv prin metoda „la pândă“ și „la dibuit“, în termen de 30 de zile de la confirmarea virusului. Acțiunile de recoltare prevăzute mai sus se continuă și după îndeplinirea termenului dacă în zona afectată se regăsesc exemplare de mistreț sau dacă nu au fost realizate, din motive justificate, cotele de recoltă aprobate pentru speciile șacal, vulpe, cioară grivă și coțofană, până la ridicarea restricțiilor de către organismele abilitate. Exemplarele din speciile șacal, vulpe, cioară grivă și coțofană din fondurile cinegetice afectate de pesta porcină africană pot fi recoltate în orice perioadă a anului cu respectarea procedurilor. În zonele de frontieră cu Ucraina, Republica Moldova și Ungaria se va acționa pentru recoltarea mistreților și a exemplarelor din speciile șacal, vulpe, cioară grivă și coțofană de către vânători și personal de specialitate al gestionarului, cu sprijinul personalului Ministerului Afacerilor Interne, până la linia frontierei de stat, potrivit prevederilor legale în vigoare. 

  Nerespectarea prevederilor Ordinul nr. 1.400 atrage răspunderea gestionarilor fondurilor cinegetice potrivit legii și clauzelor contractelor de gestionare în vigoare.  Te-ar mai putea interesa

  Stâna Ștefanu de pe Transalpina și-a redeschis porțile, după ce anul trecut a ars din temelii Primar: Apele au distrus total 550 de hectare de culturi agricole Comercianții din piețe – amenzi de 15.000 de lei pentru marfa neetichetată

  Ultimele știri

  În atenția cultivatorilor de porumb! Se înregistrează zbor masiv de Helicoverpa armigera Tratamentele ideale pentru o livadă curată Ajutorul de Covid bovine – aprobat de Guvern! Cuantumurile care se plătesc crescătorilor de vaci!