• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Măsura 21 BOVINE. Până la 7.000 euro/fermă pentru crescătorii cu 5-90 capete: condiții, acte necesare, termen cereri

  agrointeligenta.ro -

  Crescătorii de animale care între 5 și 90 de capete de vaci de lapte sau de carne (ori echivalent în Unitate Vită Mare) sau bivolițe adulte pot să beneficieze de ajutorul plătit din fonduri europene prin Măsura 21. Ministerul Agriculturii a făcut publice astăzi, miercuri – 23 septembrie, condițiile și pașii ce trebuie urmați de către fermierii care doresc să acceseze sprijinul de până la 7.000 de euro. De menționat că această subvenție este achitată suplimentar față de sumele ”clasice” de la APIA și pot intra la plată fermierii cu bovine, ovine, caprine, bubașline sau culturi vegetale, precum și cei care au ferme mixte.

  Măsura 21 Bovine – Ajutoare COVID-19. Ce fermieri sunt eligibili

  MADR a anunțat că cererile fermierilor vor începe să fie primite începând de pe 25 septembrie la centrele APIA: ”Depunerea cererilor de sprijin pentru măsura 21, se poate face personal / prin reprezentant, conform precizărilor din Ghidul Solicitantului, începând cu data de 25 septembrie 2020. Cererile de sprijin temporar cu caracter excepțional aferente sectoarelor bovine, ovine / caprine, legume-fructe și cartofi, însoțite de documentele generale și specifice, pot fi depuse la centrele județene / locale ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București sau transmise prin fax, poștă sau format electronic scanat prin e-mail, cu condiția asumării prin semnătură de către beneficiar pe fiecare pagină a documentului transmis”.

  ”Sprijinul are în vedere atenuarea problemelor legate de lichidități care periclitează continuitatea activităților agricole, respectiv a producţiei primare în agricultură, în special în sectoarele zootehnic (bovine, ovine și caprine), legume– fructe și cartofi, ca fiind cele mai afectate de impactul COVID-19”, se arată în Ghidul Măsurii 21. ”Sprijinul se acordă fermierilor din sectorul zootehnic, respectiv bovine, ovine / caprine și celor din sectorul legume-fructe și cartofi, în vederea reluării fluxului tehnologic normal al fermei și menținerea viabilității fermelor”, se mai arată în document.

  Măsura 21 Bovine – Ajutoare COVID-19. Ce fermieri sunt eligibili

  Potențialii beneficiari ai acestui sprijin temporar cu caracter excepțional sunt fermierii activi, înscrişi în evidenţa APIA cu cod unic de identificare, care au depus cerere unică de plată în anul 2020 și care respectă criteriile de eligibilitate, specifice schemei de sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19. Astfel, acești fermierii activi sunt: -beneficiarii care au îndeplinit calitatea de fermier activ și au încasat plăți directe conform dovezilor verificabile aferente cererii unice de plată din campania 2019; -beneficiarii care au solicitat plăți directe pentru prima dată în anul 2020 și îndeplinesc prevederile OM nr. 619/2015 cu modificările şi completările ulterioare.

  Măsura 21 Bovine: Condiții specifice

  Solicitantul deține minimum 5 UVM și maximum 90 UVM femele adulte din specia bovine (taurine+bubaline), înregistrate în RNE, cu condiția de a avea înscrise minimum 5 UVM femele adulte din specia bovine (taurine+bubaline) pe fiecare unitate de producţie (exploatație cu cod ANSVSA).

  Astfel, se precizează că fermieruș trebuie să dețină minimum 5 UVM femele adulte (vârsta de minimum 24 luni la data de 01.07.2020) din specia bovine (taurine+bubaline) înregistrate în RNE în fiecare exploatație cu cod ANSVSA. Solicitantul trebuie să dețină la data de 01.07.2020 maximum 90 UVM femele adulte (vârsta de minimum 24 luni la data de 01.07.2020) din specia bovine (taurine+bubaline), în toate exploatațiile cu cod ANSVSA înregistrate în RNE. Dacă numărul de animale bovine (taurine+bubaline) eligibile pentru această schemă, din toate exploatațiile din cerere, depășește numărul de 90 de capete, cererea de solicitare a sprijinului temporar cu caracter excepțional în sectorul bovine, este respinsă de la plată.

  Fiecare femelă adultă din specia bovine (taurine+bubaline) pentru care se solicită sprijin, trebuie să aibă vârsta de minimum 24 luni la data de 1 iulie 2020.

  Bovinele (taurine+bubaline) înregistrate în RNE ulterior datei de 1 iulie nu vor fi eligibile pentru sprijin.

  Măsura 21 Bovine: Ce sume se achită pe fermă

  Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară, care urmează să fie plătită până la 30 iunie 2021, pe baza cererii de sprijin aprobată de autoritatea competentă până la 31 decembrie 2020.

  Cuantumul sprijinului este de maximum 7000 Euro/fermier/exploatație, după cum urmează pentru sectorul bovine/exploatație:
  între 5 UVM – 10 UVM – 1000 Euro
  între 11 UVM – 20 UVM – 2500 Euro
  între 21 UVM – 30 UVM – 3500 Euro
  între 31 UVM – 40 UVM – 4750 Euro
  între 41 UVM – 50 UVM – 5000 Euro
  între 51 UVM – 60 UVM – 6000 Euro
  între 61 UVM – 90 UVM – 7000 Euro

  În cazul în care solicitantul care îndeplinește condițiile de eligibilitate deține mai mult de o exploatație cu cod ANSVSA, sprijinul se acordă pentru efectivul total de bovine deținute în exploatația agricolă și nu separate pentru fiecare exploatație cu cod ANSVSA.
  În cazul în care un fermier are o exploataţie mixtă (zootehnic și vegetal sau sector zootehnic – specii de animale diferite sau sector vegetal culturi anuale sau perene diferite), care se încadrează în aria de eligibiliate, sprijinul poate fi cumulat până la valoarea maximă de 7000 Euro/fermier/exploatație.

  În cazul în care beneficiarul a solicitat sprijin temporar cu caracter excepțional pentru mai multe sectoare iar valoarea totală de plată depășește suma de 7000 euro, plata se va efectua după cum urmează:

  Măsura 21 Bovine: Unde și când se depun cererile

  Pentru Măsura 21, în cazul tuturor fermierilor, solicitările se depun la centrele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură unde aceștia au depus și cererea unică pe acest an.

  ”Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță lansarea în perioada 25 septembrie – 23 octombrie 2020 a sesiunii de depunere a cererilor de sprijin pentru măsura 21 „Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, potrivit unui anunț publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii.

  Cererile depuse ulterior perioadei stabilite nu vor fi luate în considerare pentru plată, fiind neeligibile.

  Măsura 21 Bovine: Cum se depun cererile la APIA

  Cererea de solicitare sprijin se poate depune personal / prin reprezentant.

  În cazul în care, cererea este depusă prin reprezentantul unei persoane fizice, reprezentarea în vederea completării şi semnării cererii de solicitare a sprijinului temporar cu caracter excepțional, în locul solicitantului, se face în baza unei procuri notariale care trebuie să fie însoțiță de o copie BI/CI a reprezentantului.

  În cazul în care, persoana fizică autorizată, titularul întreprinderii individuale, reprezentantul întreprinderii familiale sau administratorul/reprezentantul legal al persoanei juridice nu depune personal cererea de plată pentru sprijinul temporar cu caracter excepțional, ci prin intermediul unui reprezentant, acesta din urmă va completa cererea de solicitare a sprijinului temporar cu caracter excepțional cu denumirea şi CUI/CIF ale persoanei juridice/PFA/ÎI/ÎF, cu datele de identificare ale administratorului/titularului/reprezentantului legal, iar la rubricile din cererea de solicitare a sprijinului temporar cu caracter excepțional, rezervate pentru împuternicit, va completa datele de identificare ale împuternicitului.

  Cererea de solicitare a sprijinului temporar cu caracter excepțional aferent sectoarelor bovine, ovine, caprine, sectorul legume-fructe și cartofi, însoțită de documentele generale și specifice, pot fi depuse la centrele județene/locale ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București sau transmise prin fax, poștă sau format electronic scanat prin e-mail, cu condiția asumării prin semnătură de către beneficiar pe fiecare pagină a documentului transmis.

  În situația în care solicitantul sprijinului deține mai multe exploatații de creștere a bovinelor/ovinelor/caprinelor, cu coduri ANSVSA sau exploatații vegetale situate pe raza mai multor unități administrativ teritoriale din județe diferite, acesta depune o singură cerere la centru județean/local al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură pe raza căruia își are sediul social/domiciliul, sau unde a depus cererea unica de plata pentru anul 2020, după caz.

  Completarea cererii de solicitare a sprijinului temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19 se face potrivit Formularului de cerere de solicitare a sprijinului temporar cu caracter excepțional – M21, aferent sectorului pentru care se solicită sprijin, respectiv sectorului zootehnic – bovine și ovine/caprine și sectorului vegetal – legume-fructe și cartofi. (Anexa nr. 1, Anexa nr. 2, Anexa nr. 3 din prezentul Ghid).

  Beneficiarul are obligația să anunțe orice modificare privind datele din cerere la centrul județean / local al APIA, respectiv al municipiului București, unde a depus cererea de solicitare a sprijinului temporar cu caracter excepțional în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea documentului.

  Măsura 21 Bovine: Documente necesare

  Fermierii care solicită ajutorul prin Măsura 21 trebuie să depună o serie de documente generale și câteva documente specifice ”direcției” pe care cer banii. Astfel, documentele generale sunt:
  – coordonatele bancare / trezorerie. Copia documentului menționat mai sus trebuie depusă doar dacă aceasta prezintă modificări față de documentul depus la cererea unică 2020.
  – procură notarială și o copie a CI / BI a reprezentantului (dacă este cazul).

  În cazul sectorului de creștere a bovinelor, se mai cere și:

  În contextul epidemiei de Coronavirus pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile din Fișa Măsurii 21 – Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19, documentele generale și specifice pe care fermierii trebuie să le prezinte la APIA la depunerea cererii de solicitare sprijinul temporar cu caracter excepțional – M21, pot fi transmise la centrele județene /locale APIA, prin fax, poștă sau format electronic scanat prin e-mail, cu condiția asumării prin semnătură de către beneficiar pe fiecare pagină a documentului transmis.

  Măsura 21 Bovine: Ce controale se fac în ferme

  Pentru stabilirea sumelor cuvenite, APIA efectuează controale administrative şi la faţa locului, conform Manualelor/Ghidurilor de proceduri elaborate, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii.

  În cazul în care fermierul, care a depus cerere de solicitare sprijin temporar cu caracter excepțional, a fost selectat pentru controlul la fața locului și nu permite efectuarea controlului, cererea de solicitare a sprijinului temporar cu caracter excepțional va fi respinsă de la plată conform art. 59 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificări şi completări ulterioare.

  În cadrul controlului la fața locului reprezentanții autorității competente vor verifica :

  Măsura 21 Bovine: Buget alocat, termen de plată

  În total, Măsura 21 are alocat un buget de 150 de milioane de euro din fonduri europene rămase necheltuite din PNDR 2014-2020. Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară, care urmează să fie plătită până la 30 iunie 2021, pe baza cererii de sprijin aprobată de autoritatea competentă până la 31 decembrie 2020.


  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  OFICIAL: Certificatele de origine eliberate pentru berbeci – valabile pe toată viața animalului! Ea este super-văcuța BIO cu vârf de producție: 54 DE LITRI de lapte pe zi! Ministerul Agriculturii: 29 septembrie, TERMEN-LIMITĂ pentru ajutorul de stat de 100 euro/UVM!

  Ultimele știri

  Președintele ANSVSA: În 2021 avem deja trei focare de scrapie, în trei județe diferite Perioada din an în care pășunatul pe terenuri agricole este interzis – lege promulgată Ce trebuie să știi despre subvenția la cultura de usturoi în 2021