• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Subvenția APIA vaci 2022. Noua dată de referință pentru plata ANT bovine în acest an!

  Roxana Dobre -

  Data de referință pentru ANT bovine, subvenția APIA acordată din bugetul de stat pentru exploatațiile care au minim trei capete de animale înregistrate. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) va continua să aplice regulile de acordare a subvențiilor pe perioada de tranziție la noua Politică Agricolă Comună, ceea ce înseamnă că pentru anul de cerere 2022, plata ANT bovine va fi făcută similar, având la bază data de referință din ianuarie 2013.

  Ajutorul Național Tranzitoriu Zootehnic (ANTZ) la bovine nu se schimbă nici în 2022. O nouă dată de referință va fi aplicată de anul viitor (este în discuție la acest moment data de 1 iunie 2018), pentru 2022 va fi aplicat un Regulament de Tranziție care prevede menținerea tuturor condițiilor existente pentru achitarea subvențiilor prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

  Potrivit unui material de informare al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), în prezent data de referinţă se stabilește în funcție de data intrării primului animal în exploatația cu cod ANSVSA conform înregistrărilor existente în baza națională de date (RNE) a ANSVSA. De data de referință depinde plata Ajutorului Național Tranzitoriu (ANT) pentru schema decuplată de producţie în sectorul de creștere a vacilor.

  ANTZ se plătește pentru minim 3 vaci

  ANTZ bovine se achită fermierilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  a) deţin un efectiv de minimum 3 capete bovine purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă şi/sau nepurtătoare de primă cu vârsta de minimum 16 luni la data de referinţă, înregistrate în RNE;
  b) la data solicitării primei, exploataţia cu cod ANSVSA este înregistrată în RNE, în care există cel puţin un animal identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare din speciile bovine, ovine, caprine şi/sau suine.

  Data de referinţă este ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii unice de plată a fiecărui an de depunere pentru exploataţiile cu cod ANSVSA nou-înfiinţate în perioada cuprinsă între data începerii depunerii cererii unice a anului anterior şi ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii unice în anul în curs.

  Pentru anul de cerere 2022 datele de referință sunt:
  – 31.01.2013 pentru exploatațiile înființate până la data de 31.01.2013 inclusiv;
  – 17.04.2014 pentru exploatațiile înființate în intervalul 01.02.2013 – 17.04.2014 inclusiv;
  – 31.03.2015 pentru exploatațiile înființate în intervalul 18.04.2014 – 31.03.2015 inclusiv;
  – 29.02.2016 pentru exploatațiile înființate în intervalul 01.04.2015 – 29.02.2016 inclusiv;
  – 28.02.2017 pentru exploatațiile înființate în intervalul 01.03.2016 – 28.02.2017 inclusiv;
  – 28.02.2018 pentru exploatațiile înființate în intervalul 01.03.2017 – 28.02.2018 inclusiv;
  – 28.02.2019 pentru exploatațiile înființate în intervalul 01.03.2018 – 28.02.2019 inclusiv;
  – 29.02.2020 pentru exploatațiile înființate în intervalul 01.03.2019 – 29.02.2020 inclusiv;
  – 28.02.2021 pentru exploatațiile înființate în intervalul 01.03.2020 – 28.02.2021 inclusiv;
  – 28.02.2022 pentru exploatațiile înființate în intervalul 01.03.2021 – 28.02.2022 inclusiv.

  Ajutorul național tranzitoriu – schema decuplată de producție în sectorul carne, se acordă pentru un efectiv de minim 3 capete bovine purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă şi/sau nepurtătoare de primă, pentru exploataţiile nou-înfiinţate cu vârsta de minim 16 luni, la care se adaugă şi tineretul bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploataţie la data de referinţă.

  Dreptul la primă obţinut în anii anteriori pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, poate fi cedat unei alte persoane pe baza unei declaraţii notariale/moștenit, în altă exploataţie înfiinţată ulterior datei de referinţă pentru care a fost stabilit dreptul la primă, în urma preluării integrale a animalelor purtătoare de primă, cu condiţia respectării cumulative a condiţiilor de eligibilitate, pentru exploataţiile nou-înfiinţate.

  În cazul persoanelor juridice, dreptul la primă obţinut în anii anteriori pentru schema decuplată de producţie specia bovine sectorul carne poate fi cedat unei alte persoane juridice sau aceleiaşi persoane juridice rezultată dintr-o reorganizare cu excepţia divizării, atestată prin certificatul constatator de la ONRC, în altă exploataţie cu cod ANSVSA, înfiinţată ulterior datei de referinţă pentru care a fost stabilit dreptul la primă, în urma preluării integrale a animalelor purtătoare de primă, cu condiţia respectării cumulative a condiţiilor de eligibilitate, pentru exploataţiile nou-înfiinţate.

  Dreptul la primă obţinut în anii anteriori pentru schema ANTZ 8-C poate fi cedat în aceeaşi exploataţie, cu cod ANSVSA, cu condiţia respectării cumulative a condiţiilor de eligibilitate, în următoarele cazuri:
  a) între soţi;
  b) în urma schimbării formei de organizare;
  c) în urma donării/vânzării exploataţiei cu cod ANSVSA;
  d) în urma moştenirii exploataţiei cu cod ANSVSA.

  ANTZ se achită din bugetul de stat și se plătește de APIA întotdeauna din bugetul pe anul viitor celui în care s-a solicitat cererea unică. Pentru anul de cerere 2021 nu s-a stabilit încă valoarea subvenției ce va fi plătită fermierilor din bugetul pe acest an. 

  Reamintim că pentru Campania 2020, fermierii au primit un cuantum stabilit pe cap de animal de 140,37 lei iar cuantumul pe tona de lapte a fost de 541,87 lei. Anterior aceștia au primit sume simbolice în contul ANT-urilor pentru speciile bovine și bubaline.

  Cuantumul total al ajutoarelor naționale tranzitorii care pot fi acordate per sector este limitat la următoarele procente din nivelul plăților pentru fiecare pachet financiar sectorial, autorizate de Comisie în 2013, în conformitate cu articolul 132 alineatul (7) sau cu articolul 133a alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (53):

  – 50 % în 2023;
  – 45 % în 2024;
  – 40 % în 2025;
  – 35 % în 2026;
  – 30 % în 2027.


  Te-ar mai putea interesa

  Fiasco cu microgranturile! Au rămas bani necheltuiți în loc să fie alocați pentru fermierii eligibili din listă Guvernul a aprobat banii fermierilor! APIA poate vira fermierilor subvenția la motorină! Fermierii cu ajutorul de Covid în conturi! Județe unde crescătorii au primit deja banii de la APIA!

  Ultimele știri

  Eurodeputat: Fără subvenții, un kg de carne de porc ar costa 60 de euro, iar un litru de lapte 20 de euro Slujbe pentru ploaie în mai multe comune unde culturile s-au pârjolit pe câmp, iar fântânile au secat Vin zile de foc! Alertă ANM emisă astăzi, în vigoare până marți!