• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • OUG MADR: Subvenție nouă de 500 euro/ha! Plata maximă – 100.000 de euro/beneficiar!

  Angelica Lefter -

  Subvenție nouă plătită în cuantum de 500 de euro pe hectar! Ministerul Agriculturii a publicat un proiect de Ordonanță de Urgență privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19. Actul normativ a fost lansat în dezbatere publică și prevede un sprijin de tip plată directă către viticultori, în cuantum de maxim 100.000 de euro/beneficiar.

  ”Obiectul prezentei scheme de ajutor de stat îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat, cu caracter temporar pentru susținerea activității producătorilor din sectorul vitivinicol, denumită în continuare schemă, având ca scop acordarea de subvenții directe, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19”, se arată în actul normativ.

  Totodată, este specificat, la Art. 6 (1) că ”Prin prezenta schemă se acordă un ajutor de stat sub formă de subvenție directă beneficiarilor prevăzuți la art. 5 alin. (1), respectiv o subvenție egală cu echivalentul în lei a 500 euro/ha, dar nu mai mult decât echivalentul în lei a 100.000 euro pentru același beneficiar. Ajutorul de stat (…) poate fi cumulat cu alte forme de sprijin acordate în conformitate cu Comunicarea CE – Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID19 (2020/C91I/01), fără a depăși echivalentul în lei a 100.000 euro pentru același beneficiar.”

  Subvenție viticultură 2020. Beneficiarii schemei de ajutor

  Beneficiarii schemei de ajutor sunt ”ProducătoriI vitivinicoli care desfășoară activități pentru producerea strugurilor pentru vin, respectiv persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, constituite în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016 și persoanelor juridice, denumiți în continuare beneficiari. (2) Schema nu se aplică beneficiarilor menționată la alin. (1) care au obținut un ajutor ilegal anterior declarat incompatibil cu piața internă printr-o decizie a Comisiei Europene, atât timp cât ajutorul ilegal 3 nu este rambursat sau plătit într-un cont cu destinație specială, reprezentând valoarea totală şi dobânzile aferente ajutorului ilegal şi incompatibil cu piața internă.

  Subvenție viticultură 2020. Criterii și eligibilitate

  Actul normativ mai arată că beneficiarii care solicită ajutorul de stat trebuie să îndeplinească, la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului, următoarele criterii de eligibilitate:

  a) să fie înregistrați în evidențele APIA în anul 2020, cu cerere unică de plată pe suprafață;
  b) să exploateze plantații viticole înscrise în Registrul plantațiilor viticole și să aibă pentru acestea depuse și înregistrate declarații de recoltă aferente campaniei de recoltare a strugurilor pentru anul 2019, potrivit prevederilor legale în vigoare;
  c) să nu depășească valoarea totală de 100.000 Euro/beneficiar în baza punctului 3.1 din Comunicarea CE – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), cu modificările și completările ulterioare;
  d) să nu se afle în dificultate, respectiv reorganizare, lichidare, faliment în baza evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului la data de 31 decembrie 2019 sau, în cazul persoanei fizice, nu a fost emisă o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului până la data de 31 decembrie 2019.

  Subvenție viticultură 2020. Plățile până la 31 decembrie

  ”Perioada de valabilitate a schemei este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și 31 decembrie 2020. Totodată, plata ajutorului de stat se efectuează până la 31 decembrie 2020”, se arată în proiect.

  Nu se acordă plăți ulterior datei de 31 decembrie 2020 dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate din cauze imputabile beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

  Bugetul schemei de ajutor de stat este de 59.500.000 de lei, în baza prevederilor bugetare aprobate pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2020.

  Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim de 100.000 euro este cursul Băncii Naționale a României valabil la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

  Subvenție viticultură 2020. Acte necesare pentru acordarea ajutorului de stat

  Beneficiarii care solicită ajutorul de stat depun cererea de solicitare a ajutorului de stat la centrele județene ale Agenției de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA), respectiv al municipiului București, pe raza cărora își au sediul social, însoțită de următoarele documente:

  a) copie de pe B.I./C.I. al/a beneficiaruluisau certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerţului al beneficiarului, împuternicire şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal, după caz;
  b) coordonate bancare/trezorerie.

  Perioada de depunere a cererilor şi a documentelor justificative prevăzute la alin. (1) este de 7 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

  Cererile însoțite de documentele justificative pot fi transmise și prin fax, poştă sau în format electronic ca document scanat, prin e-mail, cu condiția semnării de către reprezentantul legal al beneficiarului a fiecărei pagini a documentului transmis, se mai arată în actul normativ.

  Cei interesați de acest sprijin,  pot transmite opinii, propuneri sau sugestii privind forma actului normativ, în termen de 10 zile, de astăzi, joi – 12 noiembrie, data publicării, pe adresa de e-mail: politici.agricole@madr.ro.


  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  Guvernul României a aprobat subvențiile APIA pentru acest an! Ministrul Oros: Am decis păstrarea plafonului maxim de 250 de capete pentru subvenția APIA bovine! Fermieri disperați: ”O greșeală la intepretarea controlului prin teledetecție ne blochează plățile APIA!”

  Ultimele știri

  Producătorii de flori, la un pas de dezastru. Ministrul Educației clarifică: Se pot oferi flori și mărțișoare la școală! Agricultură ecologică 2021. Termen pentru fermierii care vor să-și înregistreze culturile în acest an Fonduri pentru investiții în ferme 2021. Sprijinul: minim 350.000 euro/fermă, maxim 1.500.000 euro/fermă