• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Subvenții APIA 2021: Primele cuantumuri stabilite! Sumele în plus pe hectar!

  Roxana Dobre -

  Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) anunță primele cuantumuri din 2021, așa cum vor fi ele plătite fermierilor! Conform unui material de informare lansat de APIA pe pagina proprie,  schemele pentru care fermierii știu exact ce bani urmează să ia în campania 2021 pentru subvenții sunt pentru plățile compensatorii, subvenșii ce nu se aprobă anual ca în cazul plăților directe fiind măsuri delegate către Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) la APIA.

  Agrointeligența-AGROINTEL.RO vă spune ce sume se plătesc în 2021 pentru schemele compensatorii, așa cum ne-au fost transmise de APIA:

  Măsura 10 – Agro-mediu şi climă

  Măsura 10 are ca scop încurajarea fermierilor să adopte, pe baze voluntare, practici agricole care să asigure menținerea valorii de mediu a zonelor rurale, menținerea habitatelor specifice terenurilor agricole importante pentru speciile sălbatice, precum și utilizarea durabilă a resurselor naturale și păstrarea peisajelor tradiționale. În cadrul măsurii se pot cere următoarele pachete:

  Pachetul 1 – Pajişti cu înaltă valoare naturală – 142 euro/ha/an;

  Cerinţele specifice:

  Pachetul 2 – Practici agricole tradiţionale (poate fi aplicat doar adiţional, în combinaţie cu Pachetul 1):

  Cerinţe specifice:

  Cerinţe specifice comune ambelor variante ale Pachetului 2:

  Pachetul 3 – Pajişti importante pentru păsări:

  Subpachetul 3.1 – Crex crex:
  varianta 3.1.1 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru Crex crex – 310 euro/ha/an;
  varianta 3.1.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Crex crex – 231 euro/ha/an;
  Subpachetul 3.2 – Lanius minor şi Falco vespertinus:
  varianta 3.2.1 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus – 159 euro/ha/an;
  varianta 3.2.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus – 80 euro/ha/an.

  Cerinţele specifice sub-pachetului 3.1 – Crex crex:

  Cerinţele specifice sub-pachetului 3.2 – Lanius minor şi Falco vespertinus:

  Cerinţe specifice comune ambelor sub-pachete ale Pachetului 3:

  Pachetul 4 – Culturi verzi – 128 euro/ha/an;

  Cerinţele specifice:

  Pachetul 5 – Adaptarea la efectele schimbărilor climatice – 125 euro/ha/an;

  Cerinţele specifice:

  Pachetul 6 – Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)
  varianta 6.1 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 410 euro/ha/an;
  varianta 6.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 331 euro/ha/an.

  Cerinţe specifice:

  Pachetul 7 – Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) – 250 euro/ha/an.

  Cerinţe specifice:

  Pachetul 8 – Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon

  Cerinţe specifice:

  Beneficiarii acestor plăți sunt fermierii care cresc femele adulte de reproducție de rasă pură locală în pericol de abandon din speciile şi rasele prezentate mai jos, înscrise în Registrele genealogice ale raselor – secțiunea principală – conduse de asociații acreditate de Agenția Națională pentru Zootehnie – ANZ.

  Rasele de animale locale eligibile, pe specii, sunt:
  Ovine: Țigaie cu cap negru de Teleorman (Oaie cap negru de Teleorman), Rațca (Valahă cu coarne în tirbușon), Karakul de Botoșani, Merinos de Suseni, Merinos Transilvănean, Merinos de Cluj, Merinos de Palas, Țigaie – varietatea ruginie
  Caprine: Carpatina, Alba de Banat
  Bovine : Taurine- Sura de Stepă
  Bovine : Bubaline – Bivolul românesc
  Ecvidee: Furioso North Star, Huțul, Gidran, Semigreul românesc, Shagya Arabă, Nonius, Lipițan
  Porcine: Bazna, Mangalița.

  Pachetul 9 – terenuri agricole importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina)
  sub-pachetul 9.1 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică – 200 euro/ha/an,
  sub-pachetul 9.2 – pajişti permanente importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică cu 2 variante:
  varianta 9.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru acvila țipătoare mică – 269 euro/ha/an,
  varianta 9.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru acvila țipătoare mică – 190 euro/ha /an

  Cerinţele specifice sub-pachetului 9.1:

  Cerinţele specifice sub-pachetului 9.2:

  Cerinţe specifice comune ambelor sub-pachete ale Pachetului 9:

  Pachetul 10 – refugii ecologice pe terenuri arabile pentru speciile de păsări comune asociate terenurilor agricole – 92 euro/ha/an

  Cerinţe specifice:

  Pachetul 11 – terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda) sub-pachetul 11.1 – terenuri arabile importante pentru dropie (Otis tarda)
  varianta 11.1.1 – conversia terenurilor arabile în pajiști – 255 euro/ha/an
  varianta 11.1.2 – zonă de protecție pentru dropie (Otis tarda) pe teren arabil – 100 euro/ha/an
  sub-pachetul 11.2 – pajiști importante pentru dropie (Otis tarda)
  varianta 11.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru dropie (Otis tarda) – 269 euro/ha/an
  varianta 11.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru dropie (Otis tarda) – 190 euro/ha/an
  varianta 11.2.3 – lucrări cu utilaje grele pe pajişti importante pentru dropie (Otis tarda) – 169 euro/ha/an

  Cerinţe specifice sub-pachetului 11.1:

  Cerinţe specifice sub-pachetului 11.2:

  Cerinţe specifice comune pachetului 11:

  Măsura 11 – Agricultură ecologică (M.11) (cf. Art. 29 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu modificările ulterioare)

  Submăsura 11.1 – Sprijin pentru conversia la practicile și metodele de agricultură ecologică:
  Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) – 293 euro/ha/an;
  Pachetul 2 – Legume aflate în conversia la agricultura ecologică – 500 euro/ha/an;
  Pachetul 3 – Livezi aflate în conversia la agricultura ecologică – 620 euro/ha/an;
  Pachetul 4 – Vii aflate în conversia la agricultura ecologică – 530 euro /ha/an;
  Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică – 365 euro/ha/an;
  Pachetul 6 – Pajiști permanente aflate în conversia la agricultura ecologică:
  – varianta 6.1 – pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică – aplicabilă la nivel național pe suprafețe fără angajament M.10 – 143 euro/ha/, varianta 6.2 – pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică – aplicabilă în zonele eligibile M.10 și numai împreună cu un angajament M.10 – 39 euro/ha/an

  Cerinţe specifice:

  Submăsura 11.2 – Sprijin pentru menţinerea practicilor și metodelor de agricultură ecologică:

  Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultură ecologică – 218 euro /ha/an;
  Pachetul 2 – Legume certificate în agricultură ecologică – 431 euro/ha/an;
  Pachetul 3 – Livezi certificate în agricultură ecologică – 442 euro /ha/an;
  Pachetul 4 – Vii certificate în agricultură ecologică – 479 euro /ha/an;
  Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice certificate în agricultură ecologică – 350 euro/ha/an;
  Pachetul 6 – Pajiști permanente certificate în agricultură ecologică:
  varianta 6.1 – pajişti permanente certificate în agricultura ecologică – aplicabilă la nivel național pe suprafețe fără angajament M.10 – 129 euro/ha/an
  varianta 6.2 – pajişti permanente certificate în agricultura ecologică – aplicabilă în zonele eligibile M.10 și numai împreună cu un angajament M.10 – 73 euro/ha/an;

  Cerinţe specifice:

  Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (M.13) (cf. Art 31, 32 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu modificările ulterioare)

  Submăsura 13.1 – Plăţi compensatorii în zona montană – 97 euro/ha;
  Submăsura 13.2 – Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative – 62 euro/ha;
  Submăsura 13.3 – Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice – 75 euro/ha.

  Sprijinul este de tip compensatoriu, acordat anual, ca sumă fixă, pe hectar şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de fermierii activi care încheie angajamente voluntare anuale pentru continuarea activităţilor agricole în zonele (UAT-urile) eligibile corespunzătoare fiecărei submăsuri.

  Conform PNDR 2014 – 2020, la nivelul fiecărei submăsuri, pentru fermele cu suprafețe agricole mai mari de 50 ha se va aplica degresivitatea sprijinului financiar, valoarea plății scăzând pentru acele suprafețe agricole care depășesc această valoare, după cum urmează:
  • 1-50 ha – 100% din prima acordată pe hectar,
  • 50,01-100 ha – 75% din prima acordată pe hectar,
  • 100,01-300 ha – 50% din prima acordată pe hectar,
  • peste 300 ha – 35% din prima acordată pe hectar.

  Pentru sM.13.2 și sM13.3, în cazul în care în urma aplicării degresivității, valoarea plății compensatorii/ha ar ajunge la un nivel inferior celui de 25 euro/ha, plata compensatorie acordată pe unitatea de suprafaţă va fi în cuantum de 25 euro/ha.

  Pentru UAT care au fost eligibile în perioada 2015-2018 în cadrul sM.13. 2, dar care au devenit neeligibile începând din anul 2019 în urma actualizării procesului de fine tuning, se va realiza o scădere progresivă a plăţilor, în limitele prevăzute la art. 31 alin. (5) al R.1305/2013. Astfel, în anul 2020 cuantumul pentru aceste UAT este de 25 euro/ha/an (20% din valoarea plăţii acordate în zonele care au fost eligibile în perioada de programare 2007-2013 în temeiul art. 36 lit. (a) punctul (ii) din R.1698/2005 / art. 19 al R.1257/1999, dar nu mai puţin de 25 euro/ha/an).

  Reamintim că APIA a anunțat luni, 15 ianuarie, că fermierii vor putea să-și înregistreze Cererile unice de plată în anul 2021 fără a se prezenta la Centrele județene/locale APIA şi/sau al Centrul Municipiului Bucureşti, în perioada 1 martie – 15 mai 2021. Se va completa o singură Cerere Unică de Plată, chiar dacă se utilizează suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe.


  Te-ar mai putea interesa

  Județul unde jumătate din suprafața semănată cu grâu este deja calamitată de secetă Guvernul a majorat bugetul APIA. Când ar intra în conturi subvenția de 100 euro Vremea se schimbă radical. Meteorologii anunță temperaturi scăzute, dar și vijelii și căderi de grindină

  Ultimele știri

  Avertismentul unui șef APIA: Fermierii care rămân fără subvenții în acest an! Anchetat de fraudă după ce a câștigat licitația pentru a cumpăra un port la Dunăre ANAF s-a răzgândit! Noua taxă pentru transport nu se va mai aplica pentru micii fermieri!