• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Lege nouă! Pășunatul, doar cu autorizație. Animalele găsite pe terenurile fermierilor – confiscate!

  Roxana Dobre -

  Legislație nouă pentru pășunatul animalelor. Legislația în vigoare urmează să fie modificată printr-un proiect de lege privind prevenirea şi combaterea distrugerii culturilor agricole şi a păşunatului neautorizat, proiect ce a fost înregistrat la Senat pentru dezbatere. Pentru a intra în vigoare inițiativa legislativă trebuie să treacă de votul Senatului, al Camerei Deputaților care este for decizional, promulgată de președintele Klaus Iohannis și publicată în Monitorul Oficial.

  Proiectul de lege de la Senat stabilește drepturile și obligațiile deținătorilor de vaci, oi, capre, cai sau porci în legătură cu pășunarea animalelor. Noua legislație vine ca un răspuns la problemele pe care de ani buni fermierii le reclamă cu privire la pășunatul abuziv pe terenurile agricole cultivate.

  Document util: Proiect de lege pentru pășunat

  Noua lege a pășunatului a fost inițiată de parlamentarii UDMR care au semnat masiv proiectul în calitate de co-inițiatori. Lor li s-au alăturat și membri ai Comisiei de agricultură din Camera Deputaților: președinte Florin Barbu – deputat PSD, Emil Dumitru – deputat PNL, și Alin Prunean – deputat USR.

  Regulile pentru pășunat – aprobate de consiliile locale ale Primăriilor

  Proiectul de lege prevede că în vederea reglementării perioadelor şi condiţiilor de păşunat, consiliile locale vor aproba regulamentul de păşunat valabil pe întreg teritoriul administrativ al unității administrativ-teritoriale. Regulamentul de păşunat, aprobat prin hotărâre a consiliului local, stabileşte reguli de exploatare a pajiştilor prin păşunat de pe raza teritorială a unității administrativ-teritoriale și conține următoarele:

  a) condițiile de păşunat;
  b) perioada în care este permis păşunatul;
  c) condițiile și procedura de emitere a autorizaţiei de păşunat;
  d) numărul de animale care pot fi hrănite pe suprafata de pajişte în întreaga perioadă de păşunat, exprimată în unități vită mare/UVM la hectar, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

  În cazul în care există amenajament pastoral valabil pentru pajiștile aflate pe unitatea administrativ teritorială, regulamentul de păşunat se elaborează în baza acestuia.

  Pășunatul animalelor – doar cu autorizație

  Deținerea autorizaţiei de păşunat este obligatorie sub sancțiunile prevăzute de legea care ar urma să fie aprobată. Autorizația de păşunat conține următoarele:

  a) datele de identificare ale deținătorului animalului;
  b)datele de identificare ale persoanei împuternicite cu paza animalelor;
  c) datele de identificare ale terenului;
  d) efectivul de animale;
  e) perioada de valabilitate a autorizaţiei.

  Ce obligații vor avea deținătorii de bovine, ovine și caprine 

  Conform proiectului de lege, deținătorii de animale vor avea de respectat o serie de obligații. Acestea inclusd să se efectueze păşunatul în conformitate cu autorizaţia de păşunat și să se supravegheze animalele. 

  Fermierii sau localnicii pot anunța autoritățile dacă găsesc animale pe culturile lor

  Proiectul de lege mai prevede că orice persoană poate anunța autorităţile administraţiei publice locale dacă există o suspiciune de păşunat neautorizat. Autoritățile se sesizează și din oficiu.

  În urma sesizării, reprezentantul autorității administraţiei publice locale și polițistul din cadrul Poliției Române, au obligaţia constatării la fața locului a veridicității celor sesizate. Deplasarea se asigură de către autoritatea administraţiei publice locale, iar cheltuielile acesteia se suportă din bugetul local. În măsura în care situația impune, reprezentantul autorității administraţiei publice locale solicită intervenția de urgență a Jandarmeriei Române. 

  Animalele găsite nesupravegheate – plasate în adăpost pentru o perioadă de 3 zile

  În cazul în care animalele sunt supravegheate, se va proceda la controlul respectării autorizației de păşunat. În cazul în care animalele nu sunt supravegheate, se constată abandonul acestora. În acest caz polițistul emite de îndată ordinul de plasare în adăpost pentru o perioadă de 3 zile.

  Ordinul de plasare a animalelor în adăpost cuprinde următoarele mențiuni:

  a) constatarea directă şi consemnarea celor constatate într-un înscris ori înregistrarea celor constatate cu mijloace tehnice;
  b)înregistrări video sau audio ori fotografii, indiferent de provenienţa acestora;
  c) înscrisuri, inclusiv cele de natura mesajelor sau publicărilor în mediul electronic şi/sau de telefonie mobilă.

  Ordinul de plasare a animalelor în adăpost se pune în executare de îndată de către personalul care asigură prestarea serviciilor de adăpostire, în prezenţa poliţistului care l-a emis şi, după caz, a jandarmului. În cazul în care punerea în executare nu este posibilă de îndată, aceasta poate fi amânată până la sosirea personalului care asigură prestarea serviciilor de adăpostire, dar nu mai mult de 6 ore. În acest timp adăpostirea animalelor se asigură de consiliul local. Ordinul de plasare a animalelor în adăpost poate fi contestat de deținătorul acestora în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

  Consiliile județene și Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a asigura cu caracter continuu şi permanent servicii de adăpostire a animalelor care fac obiect al ordinului de plasare în adăpost. Serviciile de adăpostire presupun capturarea, preluarea, ridicarea, transportul, cazarea, hrănirea, constatare stării de sănătate la momentul ajungerii animalului în adăpost de către un medic veterinar şi asistenţa veterinară de urgență.

  Serviciile de adăpostire se asigură prin una sau mai multe dintre următoarele modalități:

  a) organizarea de adăposturi proprii;
  b) încheierea unor contracte cu proprietarii unor adăposturi, respectiv cu unul sau mai mulți operatori economici, organizaţii, entități care se obligă să presteze unul sau mai multe servicii.

  Primăriile pot vinde animalele dacă nu se cere restituirea lor în 3 zile de la plasarea în adăpost

  În scopul restituirii către deţinător, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti publică pe site-ul propriu informațiile privind animalele care fac obiectul ordinului de plasare în adăpost, în termen de maximum 24 de ore de la emiterea acestuia.

  Solicitarea de restituire a animalelor plasate în adăpost se face de către deţinătorul animalului până la expirarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (3), adică 3 zile. Restituirea animalelor este condiţionată de achitarea în prealabil a tarifelor presupuse de serviciile de adăpostire. La restituirea animalului se întocmeşte un proces-verbal.

  Aplicarea măsurii de plasare în adăpost încetează de drept la data expirării termenului prevăzut la art.7 alin. (3), sau, în interiorul acestei perioade, la data la care deţinătorul animalului a obţinut restituirea, respectiv la data pronunţării de către instanţa de contencios administrativ a solutiei de suspendare sau de anulare a ordinului de plasare a animalului în adăpost.

  În cazul în care nu se solicită restituirea animalelor în interiorul termenului prevăzut la art. 7 alin. (3), aceasta va fi valorificat prin vânzare, în condiţiile legii. Veniturile încasate potrivit alin. (1) se fac venit la bugetul județean.

  Amenzi de până la 20.000 de lei pentru deținătorii de animale 

  Constituie contravenţii următoarele fapte:

  a) păşunatul în afara perioadei stabilite în autorizația de păşunat;
  b) exploatarea pajiştilor proprietatea altei persoane;
  c) păşunatul efectuat pe fâneţe sau terenuri arabile;
  d) lăsarea animalelor nesupravegheate;
  e) păşunatul în lipsa autorizaţiei de păşunat;

  Contravenţiile prevăzute mai sus săvârşite de persoane fizice se sancționează după cum urmează:
  a) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei faptele prevăzute la lit. a);
  b) cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei faptele prevăzute la lit. b), d);
  c) cu amendă de la 2.500 lei la 3.500 lei faptele prevăzute la lit. c), e);

  Contravențiile prevăzute mai sus săvârşite de persoane fizice într-o perioadă de 6 luni de la prima constatare, se sancţionează după cum urmează:

  a) cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei faptele prevăzute la lit. a);
  b) cu amendă de la 4.000 lei la 5.000 lei faptele prevăzute la lit. b), d);
  c) cu amendă de la 5.000 lei la 6.000 lei faptele prevăzute la lit. c), e).

  Contravenţiile prevăzute mai sus, săvârşite de persoane juridice, se sancţionează după cum urmează:
  a) cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei faptele prevăzute la lit. a);
  b) cu amendă de la 8.000 lei la 12.000 lei faptele prevăzute la lit. b), d);
  c) cu amendă de la 8.500 lei la 12.500 lei faptele prevăzute la lit. c), e).

  Contravenţiile prevăzute mai sus, săvârşite de persoane juridice într-o perioadă de 6 luni de la prima constatare, se sancționează după cum urmează:

  a) cu amendă de la 8.000 lei la 9.000 lei faptele prevăzute la lit. a);
  b) cu amendă de la 16.000 lei la 18.000 lei faptele prevăzute la lit. b), d);
  c) cu amendă de la 17.000 lei la 20.000 lei faptele prevăzute la lit. c), e).

  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancțiunilor se fac de către polițist.

  Proiectul mai prevede că legea intră în vigoare la 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial, Partea I. Contractele de închiriere/concesionare aflate în desfăşurare, ale căror termene și condiții sunt contrare prevederilor proiectului de lege vor fi modificate corespunzător în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii. 

  La intrarea în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 32/2019 a zootehniei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 21 ianuarie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

  1. La alineatul (1) al articolului 42, lit. o) se abrogă. 
  2. La alineatul (2) al articolul 42, lit. a) se modifică si va avea următorul cuprins: ”a) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, faptele prevăzute la lit. d), e), j), k), l), m), n) şi p);”

  La intrarea în vigoare a prezentei legi, Legea 407/2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

  1. La alineatul (1) al articolului 23, lit. c) se abrogă. 
  2. 2. La alineatul (1) al articolului 48, lit. b) se modifică şi va avea următorul cuprins: ”b) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. d), j), k), l). g) şi w), precum şi la art. 39 lit. h), k), n) şi r), cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei;”

  La intrarea în vigoare a prezentei legi, Ordonanţă de urgenţă 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 86/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 2 iulie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

  1. La articolul 6, alin. (5) se abrogă. 2. La alineatul (1) al articolului 14, lit. a) se abrogă. 
  2. La alineatul (2) al articolului 14, lit. b) se modifică şi va avea următorul cuprins: ”b) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei pentru persoana juridică, faptele prevăzute la lit. d), e) şi n)”. 


  Te-ar mai putea interesa

  Anunț pentru fermieri: Astăzi s-a făcut plata pentru subvenția de 100 euro la hectar! Plantare castraveți: perioade, distanțe între răsaduri Fasolea, cea mai nouă cultură în ferma familiei Gheorghiță. De la 2 hectare, la 100 de hectare

  Ultimele știri

  Comisia Europeană ne trântește ușa în nas: Nu există temei juridic pentru utilizarea neonicotinoidelor! Seceta – subiect fierbinte la Bruxelles. România a cerut Comisiei Europene măsuri concrete pentru fermieri O familie de oieri își vinde produsele prin propriile magazine. Cel mai cerut este cotletul de berbecuț