• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Plata pe hectar de maxim 3.000 de euro: 29 noiembrie, termen final pentru prezentarea documentelor!

  Roxana Dobre -

  Fermierii care au cerut plata de maxim 3.000 euro/hectar au de respectat în perioada următoare două termene obligatorii pentru ca ulterior să poată încasa banii. Este vorba despre date limită din luna noiembrie când producătorii din sectorul legumicol trebuie să finalizeze valorificarea producției de usturoi pentru subvenție și prezentarea documentelor justificative în acest sens!

  Fermierii care s-au înscris la începutul anului, până la termenul limită de 15 mai 2021, în Programul Usturoiul au de respectat alte două termene importante pentru a intra pe lista beneficiarilor finali ai subvenției: 22 noiembrie pentru valorificarea producției, respectiv 29 noiembrie pentru prezentarea la Direcțiile Agricole a documentelor justificative care să ateste valorificarea producţiei.

  22 noiembrie, termen limită pentru valorificarea producției

  Fermierii care s-au înscris în program au la dispoziție intervalul 15 iunie – 22 noiembrie să își vândă producția iar pentru a fi consideraţi eligibili în cadrul acestei scheme de ajutor de minimis, producătorii agricoli trebuie să deţină o suprafaţă cultivată cu usturoi de minimum 3.000 mp şi să obţină o producţie de minimum 3 kg usturoi/10 mp.

  Documentele justificative se depun anul acesta până la data de 29 noiembrie

  După valorificarea producției producătorii de usturoi trebuie să depună la Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, documentele justificative care să ateste vânzarea. Se iau în considerare următoarele: bon fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.

  Totodată, cei care s-au înscris în program trebuie să țină un registru cu toate tratamentele fitosanitare aplicate culturii, dar și să depună odată cu restul actelor o copie a filelor din Registrul agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ teritorială se află terenul utilizat în anul de cerere, din care să rezulte suprafețele cultivate cu usturoi.

  Reamintim care sunt condițiile generale pentru a beneficia de sprijinul de maximum 3.000 de euro la hectar:

  a) să dețină o suprafață cultivată cu usturoi de minim 3.000 mp;
  b) să obțină o producție de minim 3 kg usturoi/10 mp;
  c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu usturoi în anul de cerere.
  d) să facă dovada producției realizate potrivit prevederilor lit. a) și b) prin documente justificative (se iau în considerare următoarele: bon fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare).

  Plata pe hectar în Programul Usturoi 2021

  În anul 2021, valoarea ajutorului de minimis care se acordă beneficiarilor este de maximum 14.617,5 lei/ha, care reprezintă contravaloarea în lei a maximum 3.000 euro/ha, la cursul de schimb de 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020.

  ”Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis pentru anul 2021 sunt în sumă de maximum 15.000 mii lei, reprezentând echivalentul sumei de maximum 3.078 mii euro, şi se asigură din bugetul pe anul 2021, repartizat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare», titlul 51 «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice», articolul 51.01 «Transferuri curente», alineatul 51.01.01 «Transferuri către instituţii publice», direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, care asigură sumele necesare acordării schemei de la capitolul 83.10 «Agricultură, Silvicultură, piscicultură şi vânătoare», titlul 40 «Subvenţii», articolul 40.15 «Sprijinirea producătorilor agricoli»”, se arată în HG nr. 436/2021 aprobat de Guvern.

  În situaţia în care, după centralizarea tuturor situaţiilor privind sumele necesare reprezentând ajutor de minimis, se constată depăşirea sumei maxime, valoarea ajutorului de minimis care se acordă per beneficiar se reduce proporţional în vederea încadrării în buget.

  În situaţia în care totalul sumelor se încadrează în resursele financiare alocate schemei de ajutor de minimis pentru anul 2021, prevăzute la art. 82 alin. (1), Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale întocmeşte situaţia centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare.

  Dacă totalul sumelor depăşeşte resursele financiare alocate schemei de ajutor de minimis pentru anul 2021, Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale calculează coeficientul de reducere a sumelor, cu încadrarea în bugetul maxim alocat schemei, şi îl comunică direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, în vederea refacerii corespunzătoare a situaţiilor centralizatoare.

  În termen de trei zile lucrătoare de la primirea comunicării, direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti refac situaţiile centralizatoare cu sumele necesare reprezentând sprijin financiar pe baza coeficientului de reducere corespunzător şi le retransmit Direcţiei generale buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru întocmirea situaţiei centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare.

  2021 este ultimul an în care cultivatorii pot beneficia de plata pentru usturoi

  Programul de susţinere a producţiei de usturoi se desfăşoară pe o perioada de trei ani, respectiv 2019 – 2021, astfel acest an fiind ultimul în care se poate beneficia de sprijin sub această formă. Sumele acordate în cadrul programului au fost de 4,551 milioane de lei în 2019, respectiv 976.524 euro, iar anul trecut au depăşit 7,5 milioane de lei (1,579 milioane de euro).

  În acest an au fost aprobate prin Hotărâre de Guvern 15 milioane de lei, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 3,078 milioane de euro, care se asigură din bugetul MADR pe anul 2021. Plățile urmează să se facă până la sfârșitul anului după 29 noiembrie când se încheie perioada pentru depunerea documentelor justificative, și verificarea acestora.

  Pe larg despre ajutorul pentru usturoi aici: Ce trebuie să știi despre subvenția la cultura de usturoi în 2021


  Te-ar mai putea interesa

  Avans APIA 2021: Prima listă cu 39.623 de fermieri – transmisă ASTĂZI la plată! Lege pentru fermieri: Salariu minim de 3.000 de lei și facilități fiscale ca în construcții! Cine conduce MADR după demisia lui Oros. Premierul Cîțu a făcut anunțul!

  Ultimele știri

  Ce mănâncă vacile din ferma lui Dimitrie Muscă Ucraina: Plan național de irigații în valoare de 4 miliarde de dolari Văruirea pomilor toamna. Când și cum văruim pomii înainte de venirea iernii