• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Ajutor de minimis de 23,7 lei/familia de albine. Ce se întâmplă cu proiectul care prevede banii pentru stupari!

  Roxana Dobre -

  Ce se întâmplă cu plata de 23,7 lei pe familia de albine, promisă de Ministerul Agriculturii în luna septembrie? Apicultorii întreabă pe grupurile de profil care este statusul proiectului de Hotărâre de Guvern privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2021 asupra sectorului apicol, care a fost lansat în dezbatere publică pe site-ul ministerului încă din 14 septembrie.

  ”Știe cineva ce se mai aude de ajutorul de minimis 2021 acordat pe familia de albine? Au început să se depună actele?”, a întrebat apicultorul Romică Grigorescu pe un grup de profil. În prezent HG-ul care prevede ajutorul pentru stuparii nu a fost aprobat de Guvern deci nu se află în vigoare și nu se aplică. Schema, care se va derula prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), va beneficia de o perioadă de 30 de zile pentru depunerea cererilor, care va demara la cinci zile după intrarea în vigoare a HG-ului, așa cum se precizează în proiectul lansat de MADR. ”Perioada de depunere a cererilor şi documentelor însoţitoare este de 30 zile, începând cu a cincea zi lucrătoare după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri”, arată sursa citată.

  Document util: HG-minimis-albine-2021

  Ajutor de minimis în apicultură: stupari eligibili

  Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

  a) să aibă familii de albine înscrise în baza de date naţională apicolă la data 1 martie 2021, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, gestionat de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor cu modificările și completările ulterioare;
  b) să aibă stupine înregistrate/autorizate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, la data depunerii cererii;
  c) să fie înregistrați în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA.

  Solicitanții care nu dețin cod unic de înregistrare în RUI, înainte de solicitarea ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre au obligația obținerii acestuia de la centrele locale/județene ale APIA, prin completarea și depunerea formularului prevăzut în anexa nr.1 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de politica agricolă comună.

  Documente necesare pentru ajutorul de minimis în apicultură

  Conform documentului lansat de MADR în dezbatere publică, la depunerea cererii pentru accesarea ajutorului de minimis solicitanții  care îndeplinesc criteriile de eligibilitate completează cererea de solicitare a ajutorului de minimis și o depun însoţită de următoarele documente:

  a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
  b) copie a atestatului de producător în cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 5, lit. a);
  c) copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică;
  d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
  e) copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a stupinei/stupinelor, eliberat de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe a cărei rază teritorială se desfăşoară permanent activitatea stupinei;

  Cererea, însoţită de documentele prevăzute mai sus poate fi transmisă la centrele locale/județene APIA și respectiv al municipiului București şi prin mijloace electronice și/sau poștă/curierat. Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate și datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul” de către solicitant.

  În situaţia în care solicitantul deţine în exploataţie mai multe stupine care sunt situate în unități administrative teritoriale diferite, acesta va formula și depune o singură cerere la centrele județene/locale APIA, respectiv al municipiului București unde are domiciliul/sediul social sau deține numărul cel mai mare de familii de albine.

  Plata pe familia de albine la ajutorul de minimis în apicultură

  Cuantumul ajutorului de minimis pentru apicultori în 2021 este de 23,7 lei pe familia de albine, conform proiectului publicat de MADR. ” Sprijinul financiar reprezentând ajutor de minimis potrivit prezentei hotărâri se acordă beneficiarilor prevăzuţi la art.5, care îndeplinsec criteriile de eligibilitate prevăzute la art.6 alin.(1), pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2021 asupra sectorului apicol, astfel încât să se asigure continuarea ciclului de producţie, în cuantum de 23,7 lei/familia de albine”, arată sursa citată.

  Valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a 3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii şi în cele două exerciţii financiare precedente, conform prevederilor art.3 alin.(2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

  Inițial apicultorii se așteptau la un cuantum de 25 de lei/familie, așa cum au primit în anii trecuți.

  Plata ajutorului de minimis – până la finele anului 2021

  Conform proiectului lansat de MADR, Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranşă, în anul 2021. De precizat că proiectul de Hotărâre de Guvern trebuie aprobat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial ca să intre în vigoare. Doar atunci apicultorii pot depune cererile pentru acest ajutor. În 2020, ultima zi de depunere a cererilor pentru sprijinul în apicultură a fost 15 septembrie, iar ajutorul de minimis s-a acordat prin Direcțiile Agricole.

  Reamintim că în 2020, suma plătită apicultorilor a fost de 25 lei/familia de albine, iar valoarea totală a schemei de ajutor de minimis a fost de 49.948.500 lei, reprezentând circa 10.516.359,27 euro la cursul de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2019, respectiv 4,7496 lei.


  Te-ar mai putea interesa

  Noi alerte de vreme severă. Ploi, vijelii și temperaturi până la 37 de grade în mai multe județe Doi tineri din București au investit într-o livadă de cireși amari. Au pornit la drum cu un singur pom bătrân Roșii mari de grădină – cinci secrete ale cultivatorilor cu experiență

  Ultimele știri

  Incendiu în ferma lui Ion Olteanu din Mihăilești. Peste 30 de hectare au ars chiar în timpul recoltatului Start fonduri europene pentru achiziția de utilaje! Proiectele se depun de marți, 25 iunie, la AFIR Bogdan Cățoi, fermier: La cultura de grâu am recoltat sub 700 de kilograme la hectar