• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • O fermă de porci a obținut în instanță anularea în parte a Ordinului prin care s-au tăiat subvențiile APIA pentru bunăstarea animalelor!

  Roxana Dobre -

  Dreptate în instanță pentru o fermă de porci din România! Societatea Landbruk a câștigat un proces intentat în anul 2016 Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) și Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR). După cinci ani în care, prin avocații din cadrul Societății Civile de Avocați Strătulă și Asociații, societatea a încercat să convingă instanța că dreptatea este de partea sa, în acest an a reușit să obțină anularea în parte a unui act administrativ normativ, Ordinul 826/2016, și plata subvenției pentru subpachetele 3 a) și 5 a) la valoarea anterioară Ordinului 826/2016.

  Oana Strătulă, avocat partener în cadrul Societății Civile de Avocați Strătulă și Asociații, a declarat pentru Agrointeligența-AGROINTEL.RO că procesul intentat a avut ca obiect reducerea nelegală a sprijinului financiar nerambursabil aferent subpachetelor 3 a) și 5 a) din cadrul Măsurii 215, dispusă inițial printr-o Notă a MADR către APIA și, ulterior, prin Ordinul MADR 826/2016. De precizat că, deși plățile se fac prin APIA, Măsura 215 este o schemă delegată de la AFIR către agenție, finanțată din bugetul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

  Valoarea sprijinului financiar aferent Măsurii 215 a fost stabilita prin PNDR 2007-2014, aprobat prin Decizie a Comisiei Europene, care este obligatorie pentru România, ca stat destinatar, precum și prin ordine ale MADR, prin care au fost aprobate modelul cererii de ajutor si modelul cererilor de plată. De asemenea, și Ghidul solicitantului aferent Măsurii 215 a prevăzut cuantumul subvenției pentru fiecare subpachet în parte.

  Practic, fermierii și-au asumat obligația de a asigura standarde suplimentare de bunăstare a animalelor, pe o durată de cinci ani, în considerarea dreptului corelativ de a primi sprijinul financiar nerambursabil, în forma și în cuantumul stabilit prin PNDR, Ghidul solicitantului, și Ordinele MADR. Însă, cu ocazia unei misiuni de audit desfășurate de Curtea de Conturi Europeană, s-a constatat că au existat unele erori de calcul în metodologie, atât pentru pachetul adresat creșterii porcilor, cât și pentru pachetul adresat creșterii păsărilor, erori care nu au fost identificate pe parcursul procesului de negociere a Fișei tehnice a Măsurii 215 cu serviciile Comisiei Europene.

  Ca urmare a identificării acestor erori, MADR a decis reducerea cuantumului sprijinului financiar nerambursabil aferent subpachetelor 3 a) și 5 a) (porc) și 3 b) și 4 b) (păsări) din cadrul Măsurii 215, iar AFIR și APIA au pus în aplicare această decizie, inițial, fără nicio bază legală și, ulterior, în baza Ordinului MADR 826/2016. Această reducere a afectat toți fermierii care au depus cereri de ajutor pe Măsura 215, iar unii dintre aceștia, cum este și Landbruk, au contestat în instanță atât reducerea sprijinului, cât și legalitatea Ordinului 826/2016.

  „În cererea de chemare în judecată, am susținut că Ordinul MADR 826/2016 este un act administrativ normativ nelegal, din mai multe motive. În primul rând, pentru că acesta s-a aplicat și pentru perioada de dinainte de intrarea sa în vigoare – deci a retroactivat – apoi, pentru că a fost emis cu încălcarea limitelor actelor normative în executarea cărora a fost adoptat. De asemenea, a încălcat Decizia Comisiei Europene de aprobare a PNDR și, nu în ultimul rând, a încălcat principiile comunitare ale securității juridice și protecției încrederii legitime. Dintre aceste motive de nelegalitate, Curtea de Apel Brașov, în recurs, a analizat și a găsit întemeiate argumentele referitoare la nelegalitatea Ordinului MADR 826/2016, ca urmare a retroactivității și a încălcării limitelor actelor normative în executarea cărora a fost adoptat. În consecință, a anulat în parte Anexa nr. 3 la Ordin, în ceea ce privește modelul formularului de accesare a clauzei de revizuire a angajamentelor asumate în cadrul Măsurii 215 – pachetul a) Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor. Astfel, instanța a constatat că, sub aparența unei reglementări numai pentru viitor, prin Ordinul 826 s-a impus obligația solicitantului de a depune o clauză de revizuire a angajamentelor, prin care solicitantul declara că este de acord cu anularea cererii de plată depusă în perioada 14.01.2016-15.02.2016 și cu recalcularea efectivului estimat prin cererea de plată, în cuprinsul tabelului din anexa 3 fiind prevăzut pentru subpachetul 3 a sumei de 1,43 euro/UVM, în loc de 4,8 euro/UVM, iar pentru subpachetul 5 a), suma de 14,18 euro/UVM, în loc de 16,8 euro/UVM. De asemenea, deși Regulamentul Comisiei 7671/2016 a permis derogări numai pentru anul 2016, nu și pentru trecut, Ordinul 826 s-a aplicat și situațiilor de dinainte de intrarea sa în vigoare, ceea ce a atras anularea în parte a acestuia” a declarat avocat Oana Strătulă, pentru Agrointeligența-AGROINTEL.RO.

  În afară de anularea în parte a Ordinului 826/2016, Landbruk a obținut în instanță diferența aferentă subpachetelor 3 a) și 5 a) (suma de 4,8 euro/UVM în loc de 1,43 euro/UVM pentru subpachetul 3 a) și 16,8 euro/UVM în loc de 14,18 euro/UVM pentru subpachetul 5 a), pentru cererea de plată din anul III de angajament, depusă înainte de intrarea în vigoare a Ordinului 826/2016.

  „În ceea ce privește cererile de plată, instanța a decis că acestea se supun prevederilor legale în vigoare la momentul depunerii acestora. De asemenea, s-a statuat că, deși reducerea spijinului a fost cauzată de unele  erori de calcul în metodologie, totuși îndreptarea acestora nu se poate face în afara unui cadrul legal, instanța sancționând, astfel, comportamentul MADR care, anterior adoptării Ordinului 826/2016, a dispus reducerea sprijinului pentru subpachetele afectate, fără a avea nicio bază legală” a mai declarat Oana Strătulă.

   

  Fermierii care nu au dat în judecată MADR rămân cu paguba

  Anularea în parte a Ordinului 826/2016 reprezintă o măsura de restabilire a legalității și de reconfirmare a faptului că autoritățile publice care emit astfel de acte administrative normative sunt obligate să respecte legea în activitatea de legiferare.

  Totuși, deși hotărârile judecătoreşti definitive prin care s-a anulat în tot sau în parte un act administrativ cu caracter normativ, cum este și Ordinul 826/2016, sunt general obligatorii, efectele anulării în parte a Ordinului 826/2016 sunt limitate la procesele aflate pe rolul instanțelor de judecată la momentul anulării ordinului și care vizează reducerea nelegală a sprijinului financiar nerambursabil aferent Măsurii 215.

  Altfel spus, pot beneficia de această hotărare doar acei fermieri care au contestat, în termenul legal, deciziile de plată prin care s-a redus sprijinul aferent subpachetelor 3 a) și 5 a) (porc) și 3 b) Și 4 b) (păsări) din cadrul Măsurii 215 și altor litigii care se află încă pe rolul instanțelor de judecată.  Te-ar mai putea interesa

  Start cereri la APIA pentru noile ajutoare de minimis! Ajutor minimis plante aromatice 2021: culturi, condiții, acte necesare, plăți APIA Guvernul României a aprobat subvenția APIA de 2.000 euro/fermă!

  Ultimele știri

  Terenuri agricole de vânzare în Ucraina. Noua lege funciară intră în vigoare la 1 iulie Mana la roșii: cauze, semne, tratament, prevenirea bolii la tomate Perioada de retenție a animalelor în ferme omoară piața cărnii de vită din România!