• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Ce trebuie să facem ca anul 2021 să fie unul cu recolte bogate? Soluții pentru producţii superioare, atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ!

  Dr. Ing. Bogdan Costea -

  2021 este un an agricol foarte complex, ciudat pe alocuri, cu părţi pozitive şi negative deopotrivă. Ca şi părţi bune putem aminti preţurile foarte mari la cereale, rapiță, floarea soarelui, precipitaţiile bune căzute în mai toată ţara (excepţie făcând din păcate județul Satu Mare, unde, din cauza excesului de apă, suprafeţele enorme destinate culturilor de primăvară nu s-au putut însămânţa) dar şi starea de vegetaţie optimă în care se află acum atât culturile de toamnă cât şi cele de primăvară. Ca şi parte negativă amintim aici, creşterea foarte mare a preţurilor îngrăşămintelor (plus politica UE de a impune în viitor taxe suplimentare asupra îngrăşămintelor importate din afara UE). Sub semnul întrebării îl reprezintă anul agricol, care chiar dacă acum arată perfect, până nu avem suprafeţele recoltate, ar fi o greşeală să ne pronunţăm.

  Ce ar trebui să facem?

  Primul lucru care îmi vine în minte este că ar trebui să folosim mai bine solul. Ar trebui să folosim toate îngrăşămintele pe care le aplicăm. Cum vine asta? Păi, de exemplu, am un pH de 5.3 al solului. Conform disponibilităţii elementelor nutritive (reprezentat mai jos), avem 34% din fosfor disponibil plantelor, restul este blocat. Păi, tradus financiar în româneşte, 1 tonă de DAP 18:46 costă 3000 de lei, din aceasta practic 2000 lei îi blocăm în sol! Iar culturii îi privăm cele 310 kg (66%) fosfor substanţă activă la tonă de DAP.

  O altă problemă care îmi vine în minte este cea a structurii solului. O băltire în parcelă îmi aduce un amalgam de probleme:
  – Intru să lucrez solul de abia când se usucă (şi atunci e „beton”, îmi rup toate utilajele)
  – O astfel de suprafaţă acoperită cu apă îmi încurcă lucrările, nu le pot face la timp
  – Îmi provoacă pierderi de producţie/ha care pot merge şi până la pierderea totală a producţiei
  – Îmi spală tot azotul disponibil acolo
  Suprafaţa respectivă nu o pot trata cu pesticide (astfel că ea constituie un mediu propice pentru buruieni, boli şi dăunători)

  Este extrem de important să am un sol afânat, uşor de lucrat, cu un procent de argilă de aproximativ 20-25% şi o aciditate hidrolitică în jur de 1 ca şi valoare, ceea ce corespunde unui sol cu un pH neutru 6.8-7.2, ideal!

  Vom prezenta cele 2 produse care rezolvă problemele de mai sus, mai precis care deblochează elementele nutritive blocate şi care structurează solul: TERRACALCO®95 şi TerraCalco® 55 ECO. Dar să le luăm pe rând, cu o descriere scurtă a celor 2.

  TERRACALCO®95 – sau soluţia ideală pentru creşterea productivităţii solului

  Până în prezent, în Ungaria, TerraCalco a câştigat deja titlul de” Produsul anului pentru agricultură”, iar în alte țări europene face parte din tehnologia fiecărui fermier, cu aplicare an de an, pentru a obţine un plus de producţie şi a tampona efectele nocive ale fertilizării chimice (acidificarea solului şi scăderea conţinutului de materie organică). În România, TerraCalco 95 a început să fie folosit de fermieri din anul 2014. E mai mult decât un produs, e substanța activă pură. Inițial a fost introdus pe suprafeţe de test, apoi, după ce s-au convins de beneficiile reale şi vizibile ale produsului asupra solului şi culturii, TerraCalco 95 a fost introdus pe suprafețe tot mai mari şi a devenit prima alegere pentru un număr tot mai mare de fermieri.

  Cultură de grâu unde a fost folosit Terracalco
  Cultură de porumb unde a fost folosit Terracalco
  Cultură de rapiță unde a fost folosit Terracalco

  Dar să citim ce spun doi specialişti cu renume în România, Dr. Ing Felicia Chetan, de la Staţiunea de Cercetări Didactice Turda şi Ing. Demian Viorel, Specialist în Nutriţia Plantelor şi consultant agronom independent:

  „Solurile din perimetrul SCDA Turda sunt de tip cernoziom argilo-iluvial, conţinutul în argilă fiind de aproximativ 40%, prezentând posibilităţi de tasare rapidă la trecerea unor agregate agricole de dimensiuni mari sau când se lucrează mecanic în condiţii de umiditate ridicată. Prin achiziţionarea unor maşini şi utilaje moderne, la Turda s-a implementat sistemul no-tillage şi minimum tillage la culturile de cereale păioase şi soia, sisteme care au contribuit în timp la evoluţia fertilităţii solului şi conservarea acestuia.

  În anul agricol 2019-2020 am testat produsul TERRACALCO 95 la cultura de grâu şi porumb. La ambele culturi aplicarea acestui amendament a condus la obţinerea unor producţii superioare, atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ, comparativ cu varianta martor. La porumb, de exemplu s-a remarcat varianta în care s-a aplicat 300 kg/ha iar la grâu varianta cu 1000 kg/ha (produs comercial), înainte de semănat.

  Pe lângă loturile de producere de seminţe de cereale păioase, porumb şi soia, unitatea noastră are inclusă în asolament şi sfecla de zahăr pe suprafeţe de 60-80 ha. În condiţiile pedo-climatice specifice zonei şi prin respectarea tuturor elementelor tehnologice, producţiile realizate la această cultură oscilează în jurul valorii de 70 tone/ha rădăcini şi cu conţinut de zahăr cuprins între 19-22%. Anul acesta, suprafaţa de teren destinată însămânţării culturii de sfeclă cuprinde şi o porţiune pe care este prezent fenomenul de băltire a apei (în anii cu primăveri ploioase). În tehnologia de cultură am inclus pe această suprafaţă şi două variante cu amendament pe bază de oxid de calciu (97,8%) TERRACALCO95: 1000 kg/ha, respectiv 500 kg/ha care s-au aplicat înainte de semănat la pregătirea patului germinativ (încorporat în sol). Cultura de sfeclă în momentul actual, datorită condiţiilor climatice destul de prielnice au o dezvoltare normală şi chiar în zonele afectate de surplusul de apă plantele sunt în fenofaza de 6-8 frunze!”

  Dr. Ing Felicia Chetan, Staţiunea de Cercetări Didactice Turda

  De ce TERRACALCO® 95? Analiza și explicația chimico-științifică

  Demian Viorel – consultant agricol independent: “Calciul este un arbitru pe terenul de fotbal al macronutrienților”.

  – De ce constitue o prioritate calciul?

  În primul rând Calciul are rolul de NUTRIENT şi apoi are rolul de AMENDAMENT. Rolul de nutrient constă în faptul că el este pe locul trei ca număr de atomi extraşi de plante după azot-N şi potasiu-K dar poate să fie şi pe primul loc după masa atomică în anumite situaţii. Deci practic se consumă în procesul de producţie şi se exportă cu producţia. Porumbul consumă spre exemplu minim 8-9 kg de Ca pe/tonă de boabe (mai mult că fosforul).

  Rolul de amendament constă în faptul că el este “purtătorul” de anion de hidroxil OH – -acest anion atât de deficitar în solul acid, el face diferenţa de pH. Cantitatea mică de cation de calciu în solurile acide va avea efect şi asupra cationului de potasiu care de obicei se blochează atunci când pH scade prea mult. Nu intrăm în detalii explicative a acestui fenomen, important este de ştiut că limitele extreme de pH, blochează macronutrienti principali ca: fosfor, potasiu şi a ionului NITRIC, prin blocarea reacţiei de nitrificare, deoarece şi nitrificarea încetează la pH<5, crescând, acumularea azotului amoniacal care nu intodeauna este utilizat de plante, sau de către anumite plante de cultură. Atunci când un fermier va fertiliza un îngrăşământ care are azotul sub formă amoniacală pe un sol foarte acid s-ar putea de fapt să nu dea azot la acea plantă.

  De fapt deja vorbim de sorturi de îngrăşăminte care trebuie alese în funcţie de pH solului şi implicit de conţinutul de calciu al solului-un fapt puţin cunoscut în producţie şi chiar neglijat în tehnologia de fertilizare. De exemplu: ureea cu eliberare lentă este exclusă de la fertilizare pe un astfel de sol foarte acid şi neamendat.

  Calciul ESTE UN ARBITRU pe terenul de fotbal al Macronutrientilor. Imaginaţi-vă cum ar fi un meci de fotbal fără un arbitru, aşa este şi un sol fără calciu.

  Să urmărim o analiză comparativă între TERRACALCO® şi un alt produs de pe piaţă:

  Diferenţă foarte mare de pH între cele două produse de amendare şi precum de conţinut de calciu efectiv.

  TerraCalco 95® este produs net superior la tot ce este pe piaţă la ora actuală, prin PUTEREA MARE DE AMENDARE ÎNGLOBATĂ ÎNTR-UN VOLUM MIC, care se administrează cu uşurinţă.

  TERRACALCO®95 se dizolvă foarte bine (o tonă de Terracalco 95 conţine aproximativ 25.000.000 granule!), bineînțeles în funcţie de umiditate şi încorporare, între 75-100% imediat, apoi dacă rămâne, restul cantităţii pe parcurs (astfel că va acţiona imediat, deblocând elementele nutritive, dar şi în timp, reuşind să aprovizioneze cultură cu calciu, îmbunătăţind pe termen lung solul). Foarte important, din prima lună de la administrare se văd deja efectele (demonstrabile cu analize de sol).

  Cât TERRACALCO®95 aplicăm?

  În funcţie de efectele dorite şi doze, se poate administra asfel:

  1. O doză de 200-500 kg/ha, pe solurile uşoare –medii cu efect clar şi direct în:
  1. O doză între 500-1000 kg/ha se aplică pe solurile grele cu scop clar în afânarea solului, creşterea pH-ului şi deblocarea elementelor nutritive (sau scăderea pH ului spre neutru pe solurile cu sărăturate, exces de Na).
  2. O doză > de 1000 kg/ha se aplică în urma analizelor de sol, pe suprafeţele cu probleme mari, sol foarte greu, argilă > 40 %, dorinţa de rezultate rapide.

  Pentru a avea rezultate perfecte, măsurabile şi un sol afânat, cu un pH în apă neutru, ideal oricărei culturi, specialiştii noştri din teren vor crea un program de aplicare a TERRACALCO®95 pe unul sau mai mulţi ani, cu efectuarea de analize de sol şi monitorizarea acestora.

  Cum şi când TERRACALCO®95 aplicăm?

  În concluzie, Terracalco® şi-a dovedit eficacitatea în îmbunătăţirea radicală a solului, aducând reale beneficii solului, iar în baza unui program de aplicare fie doză unică, fie făcut pe 2-3-4 ani, creşte în timp record calitatea şi cantitatea producţiilor.

  Avantajele folosirii sale sunt:

  TERRACALCO® 55 ECO este un amendament clasic (carbonat de calciu), micronizat (90-260 microni), cu aplicare în cultura ecologică. El este carbonatul de calciu ideal, datorită granulometriei (cu cât este mai fin măcinat cu atât este mai reactiv). Intră în reacţie foarte rapid (net superior oricărui alt tip de carbonat), iar doza/ha este mai redusă decât în cazul carbonatelor uzuale.

  Câteva noţiuni despre TerraCalco® 55:
  – Amendament pe bază de carbonat de calciu cu 56 % CaO (>98% CaCO3);
  – Ideal pentru cultura Eco/Bio;
  – Cel mai bun tip de carbonat de calciu (ca şi acţiune, ca şi dizolvare, ca şi intrare în reacţie);
  – Conţinut de apă: zero;
  – Doza la unitatea de suprafaţa: între 1-3 tone/ha;
  – Granulometrie 0,09-0,26 mm; granulometrie a carbonatului care permite intrarea în reacţie cu acizii din sol cu începere imediată;
  – Intrare rapidă în acţiune.

  Pentru detalii suplimentare precum şi discuții contactaţi echipa Carmeuse Agricultură!

  Dr. Ing. Bogdan COSTEA

  Team Leader Agricultura Romania & Republica Moldova

  M:+40.757 929 157

  Email:agricultura@carmeuse.ro

  http://www.carmeuse-agricultura.ro/

  www.terracalco.ro

  https://www.facebook.com/CarmeuseHolding/

   


  Te-ar mai putea interesa

  Val de caniculă cu noi recorduri termice. Județele care au intrat sub alertă meteo până vineri Dezastrul lăsat în urmă de vijeliile cu grindină cât un ou și rafale de peste 100 de km/h! Roșii mari de grădină – cinci secrete ale cultivatorilor cu experiență

  Ultimele știri

  Super concurs pentru fermierii parteneri Rodbun, cu premii fantastice Ce facem cu solul – îl îmbunătăţim sau sperăm în continuare în ploi optime şi la timp? Producătorii europeni de îngrășăminte cer taxe suplimentare pentru fertilizanții din Rusia și Belarus