• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Noua PAC: 10 schimbări importante la plata subvențiilor și accesarea fondurilor europene

  Roxana Dobre -

  Schimbări importante în plata subvențiilor și accesarea fondurilor europene Acord pentru reforma Politicii Agricole Comune! Eurodeputatul Daniel Buda anunță pe pagina personală de Facebook că după mai mult de trei ani de negocieri intense, de eforturi susținute, instituțiile europene au ajuns la un acord privind noua Politică Agricolă Comună, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2023 și va dura până la sfârșitul anului 2027.

  ”Discuțiile interinstituționale au vizat toate cele trei regulamente care alcătuiesc pachetul de reformă a PAC: Planurile strategice PAC, Organizarea comună unică a piețelor, Finanțarea, gestionarea și monitorizarea PAC. Acest acord pregătește terenul pentru o PAC mai echitabilă, mai verde, mai favorabilă bunăstării animalelor și mai flexibilă. Începând din ianuarie 2023 urmează să fie puse în aplicare obiective mai ambițioase în materie de mediu și climă, aliniate la obiectivele Pactului verde. Noua PAC va asigura, de asemenea, o distribuire mai echitabilă a sprijinului, în special către fermele familiale mici și mijlocii și către tinerii fermieri”, anunță Buda.

  O PAC mai echitabilă

  Daniel Buda mai anunță că redistribuirea sprijinului pentru venit va fi obligatorie. Statele membre vor redistribui cel puțin 10 % în beneficiul fermelor mai mici și trebuie să descrie în planul lor strategic modul în care intenționează să facă acest lucru.

  ”Noul nivel minim obligatoriu al sprijinului pentru tinerii fermieri (fermierii în vârstă de până la 40 de ani) va fi de 3% din bugetele statelor membre alocate sprijinului pentru venit în cadrul PAC. Acesta ar putea include sprijin pentru venit, investiții sau ajutor la înființare pentru tinerii fermieri”, mai arată oficialul european.

  O PAC mai verde

  Noua PAC, arată Buda, va sprijini tranziția către o agricultură mai sustenabilă, cu obiective mai ambițioase în ceea ce privește clima, mediul și bunăstarea animalelor. ”Noua PAC va permite punerea în aplicare prin intermediul planurilor strategice naționale, în conformitate cu Pactul verde, cu strategia „De la fermă la consumator” și cu strategia din domeniul biodiversității”.

  Potrivit lui Daniel Buda, noua politică introduce, de asemenea, noi instrumente care, împreună cu noul mod de lucru, vor permite obținerea unor rezultate mai eficace și mai bine direcționate în materie de mediu, de climă și de bunăstare a animalelor:

  1. Coerența cu Pactul verde european: Noua PAC va integra pe deplin legislația UE în materie de mediu și de climă. Planurile PAC vor contribui la atingerea obiectivelor strategiei „De la fermă la consumator” și ale strategiei din domeniul biodiversității și vor fi actualizate pentru a ține seama de modificările aduse de Pactul verde european legislației privind clima și mediul.
  2. Condiționalitate: cerințele minime pe care trebuie să le respecte beneficiarii PAC pentru a primi sprijin sunt acum mai ambițioase. De exemplu, în cadrul fiecărei ferme, cel puțin 3 % din terenul arabil va fi dedicat biodiversității și elementelor neproductive, cu posibilitatea de a primi un sprijin prin intermediul programelor ecologice pentru a atinge 7 %. Toate zonele umede și turbăriile vor fi protejate.
  3. Statele membre vor trebui să propună programe ecologice. Acest nou instrument voluntar va recompensa fermierii pentru punerea în aplicare a unor practici favorabile climei și mediului (agricultura ecologică, agroecologia, gestionare integrată a dăunătorilor, etc.), precum și pentru îmbunătățirea bunăstării animalelor. Statele membre trebuie să aloce programelor ecologice cel puțin 25 % din bugetul lor alocat sprijinului pentru venit, ceea ce corespunde unui total de 48 de miliarde euro din bugetul plăților directe.
  4. Cel puțin 35 % din fondurile de dezvoltare rurală vor fi alocate angajamentelor de agromediu, care promovează practicile favorabile mediului, climei și bunăstării animalelor.
  5. Bugetul PAC trebuie să contribuie în mod semnificativ la cheltuielile globale ale Uniunii legate de climă. Pentru a garanta un calcul realist și fiabil, Comisia va propune până în 2025 o abordare nouă, diferențiată, care depășește metodele existente.

  O PAC mai flexibilă

  Oficialul european mai arată că noua PAC introduce un nou mod de lucru, în cadrul căruia fiecare stat membru va elabora un plan strategic național PAC care să descrie modul în care vor fi îndeplinite obiectivele PAC, precum și obiectivele Pactului verde, astfel cum sunt descrise în strategia „De la fermă la consumator” și în strategia din domeniul biodiversității.

  În plus, mai spune Buda, noua PAC se axează pe performanță, datorită următoarelor elemente:

  1. Norme mai simple la nivelul UE.
  2. Un raport anual privind performanța care urmează să fie prezentat Comisiei de către statele membre începând cu 2024, însoțit de o reuniune anuală de evaluare.
  3. Comisia va evalua performanța planurilor strategice PAC în 2025 și în 2027, această evaluare fiind urmată, atunci când este necesar, de o solicitare de a lua măsuri adresată de Comisie statelor membre.
  4. Un set de indicatori comuni pentru monitorizarea punerii în aplicare a PAC și evaluarea performanței planurilor strategice PAC.
  5. Noua PAC menține o orientare generală către piață, fermele din UE funcționând în conformitate cu semnalele pieței, profitând în același timp de oportunitățile din afara UE care decurg din comerț. ”Noua PAC consolidează poziția fermierilor în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente prin extinderea posibilităților fermierilor de a-și uni forțele, inclusiv prin intermediul anumitor excepții de la legislația din domeniul concurenței. Va fi introdusă o nouă rezervă pentru agricultură, în vederea finanțării măsurilor de piață în cazul unor crize, cu un buget anual de minimum 450 de milioane euro. Noua Politică Agricolă Comună va fi cu siguranță mai echitabilă, cu accent crescut pe componenta de înverzire, dar cu instrumente concrete de consolidare a poziției fermierilor astfel încât aceștia să furnizeze în continuare alimente de calitate și la prețuri accesibile pentru consumatori!”, a conchis Daniel Buda.


  Te-ar mai putea interesa

  AFIR a publicat Ghidul solicitantului pentru DR-25 Modernizarea infrastructurii de irigații AFIR: S-au epuizat fondurile europene pentru drumuri agricole și comunale Calendar fonduri europene pentru fermieri în 2024 – ordine depunere proiecte la AFIR Finalizarea proiectului „Creșterea competitivității societății KOMORA ENGINEERING SRL prin achiziția de active corporale și necorporale” Schemă de 20.000.000 euro/beneficiar, prelungită până la 15 ianuarie. Cine beneficiază de bani

  Ultimele știri

  Cum se aplică GAEC 8 pentru subvențiile APIA din acest an. Comisia Europeană, notificată Ucraina cere ajutorul României în exportul de cereale. S-a propus o nouă rută pe Dunăre Avansul la programele Tomata și Usturoiul – aprobat de Comisia Europeană Anunț făcut astăzi de APIA pentru crescătorii de bovine Subvenția APIA care a scăzut la jumătate față de anul trecut