• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Anunț urgent de la APIA! 2 august – noul termen pentru subvenția pe culturi și animale!

  Roxana Dobre -

  Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) face un anunț important pentru toți fermierii! O plată importantă acordată în acest an producătorilor agricoli are un nou termen pentru depunerea cererilor. Mai exact este vorba despre ajutorul de stat la motorină pentru care noua dată este 2 august, aceasta fiind ultima zi pentru depunerea cererii de plată pentru rambursarea privind cantităţile achiziţionate şi utilizate în agricultură pentru trimestrul II.

  Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) reamintește printr-un comunicat remis vineri, 23 iulie, către Agrointeligența-AGROINTEL.RO, potenţialilor beneficiari că primește cereri de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 01.04. – 30.06.2021 (trimestrul II al anului 2021), în conformitate cu HG nr.1174/2014 și OMADR 1727/2015 cu modificările și completările ulterioare.

  ”Având în vedere faptul că ultima zi de depunere al cererilor de plată este 31 iulie,iar aceasta este zi nelucrătoare, termenul de depunere se prelungește până pe data de 2 august inclusiv, în conformitate cu prevederile art.12 din Regulament Delegat UE nr. 640/2014 şi ale Codului de Procedură Civilă: „În cazul în care data limită de depunere a unei cereri de ajutor, a unei cereri de sprijin, a unei cereri de plată sau a altor declarații sau a oricăror documente justificative sau contracte sau data limită pentru modificări aduse cererii unice sau cererii de plată este o zi de sărbătoare legală, o sâmbătă sau o duminică, termenul limită se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează”, precizează agenția de plăți.

  Conform sursei citate, cererile se transmit prin mijloace electronice, dar si pe suport de hârtie, la Centrele Judeţene ale Agenției de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al Municipiului Bucureşti, de către administratorul/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, însoţite de următoarele documente:

  Pentru sectorul vegetal:

  a) situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 (OMADR nr.1727/2015, cu modificările și completările ulterioare);
  b) copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;
  c) documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz;
  d) documente justificative dacă au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare.

  Pentru sectorul zootehnic:

  a) situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 (OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare;
  b) copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;
  c) situația privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, întocmită de beneficiar și vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.10 ( OMADR nr.1727/2015, cu modificările și completările ulterioare);
  d) copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente;
  e) documente justificative dacă au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare.

  Pentru sectorul îmbunătățiri funciare:

  a) situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru irigații, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 ( OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare);
  b) copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;
  c) situația centralizatoare a cantităților de apă pentru irigații, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.11 (OMADR nr.1727/2015, cu modificările și completările ulterioare);
  d) copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar/procesul-verbal de confirmare a volumului de apă livrat pentru irigații, întocmit de către orice furnizor de apă de irigații;
  e) situația suprafețelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul de stat;
  f) documente justificative dacă au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare.

  ”Toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitantul sprijinului, însușite prin semnatură și vor purta sintagma “conform cu originalul”. În conformitate cu HG nr. 409/2021, pentru anul 2021, diferenţa dintre nivelul de 1.674,55 lei/1.000 litri al accizei şi rata accizei reduse este în cuantum unitar de 1,572 lei/litru şi se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare”, mai informează APIA.


  Aplicația Agrointeligența

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  Decizie subvenții APIA! Crescătorii de animale care sunt penalizați la plată! APIA – anunț făcut astăzi: Ajutor de stat multianual de până la 7.000.000 euro/fermă! Avans APIA 2021. Sumele pe hectar și pe cap de animal care intră la plată de luna viitoare!

  Ultimele știri

  Ziua Porumbului 2021 la Vezendiu, un eveniment-cheie pentru nord-vestul României, unde jumătate din suprafețe sunt cultivate cu porumb Legislație nouă pentru exploatarea terenurilor. Anunțul făcut de europarlamentarul Dan Motreanu! Chiar nu vă pasă de fermieri?! Semnal de alarmă tras la Bruxelles despre situația producătorilor de hrană!