• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Ministerul Agriculturii organizează concursuri pentru șefia a trei agenții-cheie: ADS, ANIF și ANPA

  Roxana Dobre -

  Trei instituții-cheie care se află în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) își caută conducere. Ministerul de resort a scos la concurs posturile de director general pentru Agenția Domeniilor Statului (ADS), Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) și Agenția Naționale pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA).

  Potrivit unor anunțuri publice postate de MADR pe pagina proprie, concursul privind viitoarea conducere a ADS va avea loc la sediul MADR în data de 6 septembrie 2021, ora 10:00 proba scrisă. Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

  Conform sursei citate, dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 5-24 august iar candidații trebuie să respecte următoarele
  condiţii specifice:

  – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  – studii de master absolvite cu diplomă în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.

  Documentele utile pentru mai multe detalii: Anunt-concurs-dir-gen-ADS-06.09.2021

  De precizat că Agrointeligența-AGROINTEL.RO a scris în premieră că pe 15 iulie, Camelia Procop, fosta directoare a fost schimbată de la conducerea ADS, fiind ”mutată” pe funcția de director general adjunct al Agenției. În prezent conform site-ului ADS, la funcția de director apare Andreea Ciobanu.

  Se caută director și pentru conducerea ANIF

  O altă instituție importantă care își caută manager este ANIF, societate-cheie care se ocupă de irigațiile din agricultură. Astfel, MADR anunță organizarea concursului în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de natură contractuală de conducere de director general al Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare.

  Dosarul de concurs se va depune la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Direcția Management Resurse Umane, la secretariatul comisiei de concurs în intervalul 3-16 august.

  Proba scrisă va avea loc în data de 24 august, ora 10.00, iar interviul se va susține în maximum patru zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, conform art. 24 alin. (5) din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

  Conform MADR, Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:
  -are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  -cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  -are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  -are capacitate deplină de exerciţiu;
  -are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  -îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  -nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
  -are studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din domeniile: îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală, amenajări și construcții hidrotehnice, agricultură
  -vechime în specialitatea studiilor – minimum 7 ani;
  – are cunoștințe de operare/programare pe calculator: Microsoft Office (Word, Excel) – nivel mediu

  Abilități, calități și aptitudini necesare:
  -Capacitate de lucru individual și în echipă;
  -Capacitate de lucru în condiții de stres;
  -Abilități de comunicare;
  -Capacitate de integrare în colectiv;
  -Inițiativă, seriozitate, conștiinciozitate și flexibilitate;
  -Capacitate de analiză și sinteză.

  Cerințe specifice:
  – experiență de minim 5 ani în evaluare și implementare proiecte europene într-o instituție publică;
  – deplasarea la sediile autorităților și instituțiilor centrale și locale în vederea soluționării problemelor de serviciu.

  Document util: Anunt-concurs-dir-gen-ANIF-24.08.2021

  În prezent funcția de director general al ANIF este ocupată de Ștefan Constantin. 

  MADR mai anunță de asemenea scoaterea la concurs a funcţiei publice de conducere de stat vacante de președinte – director general din cadrul Agenției Naționale penru Pescuit și Acvacultură, instituție publică aflată în subordinea MADR.

  Concursul va avea loc la sediul MADR în data 6 septembrie, orele 10:00 proba scrisă. Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

  Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 5 – 24 august la secretarul comisiei de concurs.

  Document util: Anunt-concurs-director-general-ANPA-06.09.2021


  Te-ar mai putea interesa

  Apicultorii au primit și cea de-a doua tranșă din subvențiile prin PNA Situația la zi privind pesta porcină africană: 591 de focare active și 363.107 de animale afectate Grevă la John Deere. Angajații cer salarii mai mari și condiții mai bune de muncă

  Ultimele știri

  Schimbare importantă la subvențiile APIA începând de anul viitor! România are tehnologia pentru a scăpa de secetă! Ploaia artificială, posibilă și la noi, dar nu se vrea! Plăți APIA pentru subvenția la bovine 2021. Când încep să se vireze banii