• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Ajutor de minimis apicultură 2021: condiții, acte, termene, cuantum, plăți!

  agrointeligenta.ro -

  Ajutorul de minimis pentru apicultură 2021 vine cu o serie de condiții și acte necesare pe care apicultorii trebuie să le depună la APIA în termene bine stabilite. Regulile ajutorului de stat pentru apicultori sunt incluse într-o hotărâre de guvern care adoptă inclusiv cuantumul și plățile pe care le încasează stuparii ca subvenție pe familia de albine în 2021.

  Hotărârea de Guvern pentru aprobarea ajutorului de minimis în apicultură în 2021 a fost aprobată în ședința de Guvern de miercuri, 17 noiembrie, și publicată în Monitorul Oficial nr. 1097 ca HG nr. 1.219/2021 Hotărâre privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie—mai 2021 asupra sectorului apicol”.

  Pentru ce se acordă ajutorul de minimis în apicultură în 2021

  De ce se acordă ajutor de minimis în apicultură în 2021

  Ajutorul de minimis în apicultură se acordă în 2021 pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie—mai 2021 asupra sectorului apicol, astfel încât să se asigure continuarea ciclului de producție.

  Schema de ajutor de minimis se aplică pe tot teritoriul României în acest an.

  DOCUMENT: Hotărâre de Guvern privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie—mai 2021 asupra sectorului apicol” – PDF forma aprobată

  Beneficiari eligibili pentru ajutorul de minimis în apicultură în 2021

  Ajutor de minimis apicultură 2021: Beneficiari eligibili

  Beneficiarii ajutorului de minimis pentru apicultură sunt întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectorul apicol, în domeniul producției primare, pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie—mai 2021 asupra sectorului apicol, astfel încât să se asigure continuarea ciclului de producție.

  Aceste întreprinderi din apicultură pot fi:

  a) apicultori, persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii;
  b) apicultori, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;
  c) apicultori, persoane juridice.

  Condiții de eligibilitate pentru ajutorul de minimis în apicultură 2021

  Ajutor de minimis apicultură 2021: Condiții de eligibilitate

  Condițiile ce trebuie îndeplinite pentru încasarea ajutorului de minimis țin de activitatea desfășurată în apicultură și care să fie luată în evidența autorităților.

  Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii sau condiții de eligibilitate:
  a) să aibă familii de albine înscrise în baza de date națională apicolă la data 1 martie 2021, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor, gestionat de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor, cu modificările și completările ulterioare;
  b) să aibă stupine înregistrate/autorizate la direcția sanitar veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, la data depunerii cererii;
  c) să fie înregistrați în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI, și să dețină cod unic de înregistrare atribuit
  de către APIA.

  Ce pot face apicultorii care nu au RUI și nu sunt înregistrați la APIA

  Apicultorii care nu sunt înregistrați în registrul unic de identificare – RUI, și care nu au cod de exploatație la APIA, nu pot beneficia de ajutor de minimis în 2021. De aceea, pentru a încasa subvenția pe familia de albine, acești crescători de albine au obligația obținerii acestuia de la centrele județene ale APIA, prin completarea și depunerea formularului prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de politica agricolă comună.

  Acte necesare la ajutorul de minimis apicultură 2021

  Ajutor de minimis apicultură 2021: Acte necesare

  Ajutorul de minimis în apicultură se acordă în baza unei cereri la care se atașează mai multe documente obligatorii. După ce apicultorii iau legătura cu APIA pentru a-și verifica eligibilitatea la plată (mai ales condiția de a nu depăși pragul de 20.000 de euro încasați ca ajutor de stat/minimis în ultimii trei ani), apoi transmit cererea sau o depun la APIA.

  Cererea pentru ajutorul de minimis în apicultură este într-un format tipizat, inclus în hotărârea de Guvern. Apicultorii trebuie să completeze cererea de solicitare a ajutorului de minimis în funcție de numărul de familii de albine care se încadrează în sumele rămase și potențial a fi primite prin prezenta schemă și o depun însoțită de următoarele documente:
  a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
  b) copie a atestatului de producător, dacă este cazul;
  c) copie a certificatului de înregistrare la registrul comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică;
  d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
  e) copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar veterinară a stupinei/stupinelor, eliberat de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, pe a cărei rază teritorială se desfășoară permanent activitatea stupinei.

  Termen de depunere a cererii la APIA pentru ajutorul de minimis în apicultură în 2021

  Ajutor de minimis apicultură 2021: Termen depunere cerere

  Termenul de depunere a cererilor și documentelor pentru ajutorul de minimis apicol în 2021 este 26 noiembrie 2021, inclusiv. Data de la care se primesc cererile apicultorilor este 19 noiembrie, adică a doua zi după publicarea HG în Monitorul Oficial.

  ”Perioada de depunere a cererilor și documentelor însoțitoare (…) este cuprinsă între a doua zi lucrătoare după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri și 26 noiembrie 2021”, se arată în HG nr. 1.219/2021.

  Cererea, însoțită de documentele cerute, poate fi transmisă la centrele județene APIA și respectiv al municipiului București și prin mijloace electronice și/sau poștă/curierat.

  Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate și datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul” de către solicitant.

  Ajutor de minimis apicultură 2021: Model cerere APIA

  Modelul cererii pentru ajutorul de minimis în apicultură este publicat în HG nr. 1.219/2021.

  Modelul de cerere pentru ajutorul de minimis are două pagini și poate fi vizualizat și descărcat dând click pe facsimilul de mai jos:

   

  În situația în care solicitantul deține în exploatație mai multe stupine care sunt situate în unități administrativ-teritoriale diferite, acesta va formula și va depune o singură cerere la centrele județene APIA, respectiv al municipiului București, und are domiciliul/sediul social sau deține numărul cel mai mare de familii de albine.

  Cuantum subvenție familia de albine 2021

  Ajutor de minimis apicultură 2021: Cuantum subvenție pe familia de albine

  Cuantumul ajutorului de minimis, adică a subvenției pe familia de albine în 2021 este fix, stabilit la nivelul de 23,7 lei pe familia de albine. ”Sprijinul financiar reprezentând ajutor de minimis (…), pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie — mai 2021 asupra sectorului apicol, astfel încât să se asigure continuarea ciclului de producție, în cuantum de 23,7 lei/familia de albine”, se arată în textul HG nr. 1.219/2021.

  Suma maximă pe care o poate încasa un apicultor la ajutorul de minimis este de 20.000 de euro per stupină. ”Valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși suma de 20.000 euro pe durata a 3 exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii și în cele două exerciții financiare precedente”, precizează actul normativ în vigoare.

  Termen de plată la ajutorul de minimis apicol 2021

  Ajutor de minimis apicultură 2021: Termen de plată

  Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranșă, în anul 2021. Fiind sume alocate din bugetul alocat Ministerului Agriculturii pe acest an, termenul de plată este 31 decembrie 2021.

  APIA central publică pe site-ul instituției Lista beneficiarilor ajutoarelor de minimis și sumele acordate potrivit prezentei hotărâri.


  Te-ar mai putea interesa

  Copa-Cogeca cere UE să adopte un obiectiv de 0% miere falsificată până în 2030 Bani pentru apicultori – listă măsuri. Cererile, la APIA până pe 4 august Oficial MADR: România – locul 2 în UE la numărul de familii de albine, după Spania

  Ultimele știri

  Plăți APIA 2023. Valoarea unui euro din subvenție în acest an Polonia și Ungaria nu au participat la discuțiile pentru licențierea exporturilor de cereale din Ucraina Ministrul Agriculturii: ANT bovine se va plăti numai pentru junincile oprite în fermă