• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Plata ANT poate începe abia din luna mai. Șeful APIA explică situația!

  Roxana Dobre -

  Termene care întârzie subvenția pe suprafață achitată fermierilor din bugetul de stat. Plata subvenției pentru Ajutorul Național Tranzitoriu (ANT), atât pentru sectorul vegetal dar și cel zootehnie, este așteptată de fermieri după ce bugetul de stat pentru anul 2022 a fost aprobat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial. Fermierii au însă de respectat anumite termene limită clare care ar putea întârzia plata chiar până în luna mai.

  Directorul general al APIA, Adrian Pintea, a declarat pentru Agrointeligența-AGROINTEL.RO că plățile pentru Ajutoarele Naționale Tranzitorii (ANT) pot începe doar după expirarea termenelor obligatorii pentru sectorul vegetal, la care fermierii au de adus documente justificative pentru finalizarea dosarului de subvenții. ”Avem acele termene la ANT pentru cânepă și ANT pentru tutun care trebuie respectate”, a precizat șeful APIA.

  De menționat însă că în anul 2020 APIA împreună cu MADR au luat decizia de a chema fermierii mai devreme cu documentele necesare astfel că plata a putut începe în luna ianuarie. Anul trecut, în 2021 subvențiile au demarat însă pe 19 aprilie, atât pentru culturile în teren cât și pentru sectorul de creștere a animalelor.

  Plafoanele pentru Ajutoarele Naționale Tranzitorii (ANT) sunt stabilite ”la pachet” de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) în același proiect de hotărâre de Guvern lansat inițial în dezbatere publică și aprobat ulterior în ședință de Guvern și publicat în Monitorul Oficial. Pentru campania 2021 fermierii au de respectat însă mai multe termene care ar putea întârzia plata pentru sumele care se achită de la bugetul de stat.

  Iată care sunt termenele obligatorii pentru fermierii care au ANT vegetal:

  – 31 martie 2022 inclusiv sau 26 aprilie cu penalități: termen pentru fermierii care au solicitat ANT 3 pentru cânepă pentru fibră. Conform Ghidului informativ pentru solicitanții de plăți directe și Ajutoare Naționale Tranzitorii în sectorul vegetal, stabilit de APIA pentru anul 2021 și publicat pe site-ul propriu, pentru cultura de cânepă, fermierul trebuie să prezinte până la data de 31 martie inclusiv a anului următor anului de cerere (adică 2022 dacă cererea a fost depusă în 2021 n.r) acte doveditoare privind livrarea, respectiv proces-verbal de recepție, factură, bon fiscal, fila/filele din carnetul de comercializare.

  Pentru aceste plăți fermierii trebuie să mai respecte următoarele condiții:
  a) cultura să fie amplasate pe parcele agricole de minim 0,3 ha;
  b) cererea unică de plată să fie însoţită de etichetele oficiale aplicate pe ambalajele seminţelor certificate oficial, în conformitate cu Directiva 2002/57/CE a Consiliului privind comercializarea seminţelor de plante
  oleaginoase şi pentru fibre, care se vor păstra la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al APIA, după caz.

  În cazul în care semănatul are loc după data finală stabilită pentru depunerea cererii unice, etichetele sunt furnizate cel târziu până la 30 iunie. Dacă etichetele trebuie furnizate, de asemenea, altor autorităţi naţionale, APIA restituie originalele etichetelor beneficiarilor de îndată ce au fost prezentate în conformitate cu dispoziţiile de la litera menţionată. Etichetele înapoiate se ştampilează de către APIA ca fiind utilizate pentru o cerere unică de plată.
  c) culturile de cânepă trebuie să fie menţinute în condiţii de creştere normale, conform tehnologiei de cultivare, timp de cel puţin 10 zile de la data la care se încheie înflorirea, astfel încât să poată fi efectuate controalele necesare pentru stabilirea conţinutului de THC, în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară;
  d) pentru cultura de cânepă, fermierul trebuie să depună la A.P.I.A. până la data de 1 septembrie, inclusiv a anului de recoltă copia contractului/angajamentului încheiat între fermier şi prim-procesator şi copia autorizaţiei de cultivare a cânepei pentru fibră emisă de DAJ;
  e) declaraţia privind varietăţile de cânepă pentru fibră cultivate şi cantităţile de seminţe utilizate la hectar pentru înfiinţarea culturii, până la data de 1 septembrie 2021.
  f) pentru cultura de in, fermierul trebuie să depună la APIA până la data de 1 septembrie, inclusiv, a anului de recoltă certificatul de calitate a seminţelor utilizate sau factura de cumpărare a seminţelor certificate oficial, pentru fiecare parcelă şi copia contractului/angajamentului încheiat între fermier şi prim-procesator;
  g) pentru cultura de in, fermierul trebuie să prezinte până la data de 1 noiembrie a anului de recoltă inclusiv, acte doveditoare privind livrarea, respectiv proces-verbal de receptie, factura, bon fiscal;
  h) pentru cultura de cânepă, fermierul trebuie să prezinte până la data de 31 martie inclusiv a anului următor anului de cerere acte doveditoare privind livrarea, respectiv proces-verbal de receptie, factura, bon fiscal, fila/filele din carnetul de comercializare;
  i) inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor recoltează probele pentru determinarea conţinutului de 9-tetrahidrocanabinol, denumit în continuare THC, la soiurile de cânepă cultivate şi transmit Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească – Filiala Blaj probele preluate, însoţite de datele de identificare ale fiecărui fermier (numele şi prenumele, codul numeric personal/codul unic de înregistrare, adresa, sediul) şi datele de identificare ale fiecărei parcele cultivate (dimensiunea, parcela/lotul), până la data de 15 septembrie a anului de recoltă;
  j) Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească – Filiala Blaj are obligaţia să transmită Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, şi APIA până la data de 1 noiembrie a anului de recoltă raportul cu privire la conţinutul de THC pentru fiecare parcelă cultivată cu cânepă pentru fibră şi seminţe care include următoarele informaţii: conţinutul de THC, împărţit în tranşe/gradări de 0,1%, procedura utilizată, precum şi datele transmise de inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor.

  Pentru ANT 3 Cânepă pentru fibră fermierii au primit în campania 2020 un cuantum de 5,6065 euro pe hectar adică 27,3176 lei/hectar.

  2 mai 2022 inclusiv sau 27 mai cu penalități: termen pentru ANT 4 tutun. Conform Ghidului informativ pentru solicitanții de plăți directe și Ajutoare Naționale Tranzitorii în sectorul vegetal, stabilit de APIA pentru anul 2021 și publicat pe site-ul propriu, pentru cultura de tutun, fermierul/grupul de producători depune declaraţia de livrare a tutunului livrat la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al APIA, după caz, până la data de 2 mai a anului următor recoltării; declaraţia de livrare se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat, pentru atestarea cantităţii şi a calităţii tutunului livrat; dacă fermierul este membru al unui grup de producători, declaraţia de livrare se vizează şi de grupul în cauză. Lipsa vizei/vizelor pe declaraţia de livrare determină neeligibilitate la plată pentru ANT 4 – tutun.

  Pentru aceste plăți fermierii trebuie să mai respecte următoarele condiții:

  a) fermierul sau grupul de producători trebuie sa încheie un contract de cultură cu un prim-procesator, să îl înregistreze la DAJ şi ulterior să îl depună la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al APIA. Contractul trebuie sa fie încheiat până la data de 30 aprilie a anului de recoltă și fie depus la APIA până cel târziu la data de 30 iunie a anului de recoltă inclusiv;
  b) contractul va avea ca anexă lista nominală a membrilor grupului şi suprafeţele aferente fiecăruia, atunci când unitatea prim-procesatoare încheie contracte de cultură cu un grup de producători;
  c) un fermier/grup de producători încheie contract de cultivare cu un singur prim-procesator;
  d) grupurile de producători nu pot exercita activitate de prim-procesare a tutunului;
  e) un fermier, producător de tutun poate să aparţină unui singur grup de producători;
  g) tutunul livrat trebuie să îndeplinească condiţiile minime de calitate, aşa cum sunt prevăzute în anexele nr. 2 şi 2a) la Legea nr. 236/2003 privind organizarea pieţei tutunului brut în România;
  h) suprafeţele solicitate conform cererii unice de plată pe suprafaţă sunt supuse controalelor administrative și la fața locului de către structurile de control ale APIA, cu privire la respectarea suprafeţelor şi
  culturilor declarate şi ale MADR, cu privire la lucrările agrotehnice specifice, astfel încât la recoltare să se asigure o densitate medie de cel puţin 2 plante/mp.

  Pentru ANT 4 Tutun fermierii au primit în anul 2020 un cuantum de  790,5778 euro pe hectar adică 3.852,0903 lei/hectar.

  De precizat însă că fermierii care au ANT intră la plata subvenției cu schemele pentru care se cunosc cuantumurile pe hectar. Acestea sunt:

  Schema de plată unică pe suprafață – SAPS: 95,4751 euro/ha, echivalentul a 472,3630 lei/ha
  Plata redistributivă
  – primul interval 1-5 ha, inclusiv: 5 euro/ha, echivalentul a 24,7375 lei/ha
  – al doilea interval peste 5 ha și până la 30 ha, inclusiv: 48,1457 euro/ha, echivalentul a 238,2008 lei/ha
  Plata pentru înverzire: 57,8931 euro/ha, echivalentul a 286,4261 lei/ha
  Plata pentru tinerii fermieri: 40,4514 euro/ha, echivalentul a 200,1333 lei/ha
  Sprijin cuplat ovine și caprine: 16,55 euro/cap, echivalentul a 81,8811 lei/cap
  SCZ bivolițe: 158,6102 euro pe cap/animal adică 784,723 lei cap/animal
  SCZ taurine de carne: 256,4077 euro pe cap/animal adică 1.313,104 lei cap/animal
  SCZ vaci lapte: 360,3490 euro pe cap/animal adică 1.782,826 lei cap/animal
  SCZ viermi de mătase: 90.00 euro/kg gogoși adică 445,275 lei /kg gogoși.


  Te-ar mai putea interesa

  Subvențiile și controalele pentru banii APIA – pe agenda directorilor agențiilor de plăți din toată Europa Guvernul a aprobat subvențiile la hectar. Cuantumurile vor fi plătite de APIA! Adresă transmisă către primării privind accesul fermierilor la subvențiile APIA

  Ultimele știri

  Fermierii, chemați urgent astăzi la APIA! Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, este primul invitat în cadrul emisiunii AGROSTRATEGIA Războiul Grâului – conflictul în care România va avea un rol esențial