• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • ANSVSA: Amenzi pentru crescătorii de animale care nu respectă regulile privind pășunatul

  Roxana Dobre -

  Regulile privind pășunatul și respectarea normelor privind igiena și siguranța furajelor, în orice etapă de producție, prelucrare, distribuție și utilizare a acestora trebuie riguros respectate. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Animalelor (ANSVSA) a publicat în dezbatere publică un proiect de Hotărâre de Guvern în care se precizează ce amenzi riscă fermierii care nu respectă normele privind pășunatul și furajarea animalelor.

  Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Animalelor (ANSVSA) a publicat în dezbatere publică un proiect de
  Hotărâre pentru stabilirea unor norme sanitar – veterinare referitoare la sănătatea și bunăstarea animalelor, subprodusele care nu sunt destinate consumului uman, importul/exportul/tranzitul de animale vii, produse de origine animală și nonanimală, laboratoarele supuse controlului sanitar veterinar și pentru sigurnța alimentelor, produsele medicinale veterinare, reagenții și kiturile de diagnostic de uz veterinar şi pentru sancţionarea contravenţiilor la normele sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.

  Conform documentului, care are nevoie de aprobarea Guvernului și publicarea în Monitorul Oficial, următoarele fapte constituie contravenţii la normele sanitar – veterinare privind igiena și siguranța furajelor şi se sancţionează după cum urmează:

  a) cu amendă de la 2.500 lei la 3.000 lei:
  1. nerespectarea cerinţelor referitoare la gestionarea pășunatului;
  2. neasigurarea aparaturii de măsură, control şi/sau înregistrare a parametrilor tehnologici şi/sau de microclimat, neluarea măsurilor necesare pentru funcţionarea corespunzătoare a acestora;
  3. neaplicarea măsurilor necesare pentru menținerea în stare de funcţionare a liniilor de fabricaţie/instalatiilor/echipamentelor sau neimplementarea unui program de mentenanță și verificare periodică a acestora;
  4. lipsa spaţiului destinat depozitării produselor neconforme în unităţile din sectorul nutriţiei animale;
  5. fabricarea/manipularea furajelor de personal necalificat/neinstruit;

  b) cu amendă de la 4.000 lei la 5.500 lei:
  1. depozitarea necorespunzătoare a materialelor, ustensilelor şi substanţelor utilizate pentru igienizare, dezinfecţie sau deratizare;
  2. neasigurarea păstrării, de către producător, a probelor sigilate și etichetate, pe o perioadă cel puțin egală cu cea a valabilității furajului, în condiții care să împiedice modificarea compoziției;
  3. achiziționarea de furaje din unități neînregistrate/neautorizate sanitar – veterinar/care nu au notificat activitatea din domeniul nutriției animale;
  4. transportul/depozitarea/comercializarea/utilizarea în hrana animalelor a furajelor fără documente de proveniență;

  c) cu amendă de la 7.000 lei la 10.000 lei:
  1. neîntocmirea şi/sau nerespectarea de către unităţile din domeniul nutriţiei animale a unui plan de control al calității și siguranței furajelor care să cuprindă verificări ale procesului de fabricație/ proceduri și frecvențe de prelevare a probelor;
  2. absenţa documentelor bazate pe principiile HACCP, necompletarea sau completarea necorespunzătoare, neimplementarea sau implementarea parţială a acestora sau lipsa actualizării evidenţelor;
  3. neîntreţinerea în condiţii de igienă a incintelor, a echipamentelor sau a instalaţiilor din unitățile de producţie, prelucrare, depozitare şi/sau comercializare a hranei pentru animale;
  4. depozitarea, chiar și provizorie, a deşeurilor periculoase, îngrăşămintelor, produselor fitofarmaceutice și/sau a ambalajelor pentru furaje în condiţii care pot determina contaminarea furajelor, sau în spațiul destinat hrănirii animalelor;
  5. lipsa/neactualizareadocumentelor/inregistrarilor necesare pentru asigurarea trasabilității referitoare la achiziții, producție, vânzări, produse neconforme/retrase de pe piață;
  6. lipsa din unitățile de producție a furajelor a documentelor care să demonstreze eficiența dispozitivelor de amestecat;
  7. nerespectarea obligațiilor privind producerea, circulaţia, transportul şi/sau comercializarea, furajelor sau transportul furajelor cu mijloace de transport neigienizate;
  8. neaplicarea programelor privind controlul dăunătorilor;
  9. neaplicarea măsurilor de protectie destinate prevenirii introducerii de boli contagioase transmisibile la animale prin intermediul furajelor;
  10. comercializarea sau utilizarea în hrana animalelor a furajelor, ulterior expirării duratei minime de valabilitate și/sau de furaje neconforme;
  11. nerespectarea obligațiilor privind ambalarea şi/sau etichetarea furajelor;
  12. desfășurarea activităților de producție, ambalare, comercializare, transport a furajelor fără deținerea unei înregistrări și/sau a unei autorizații sanitar-veterinare;
  13. producerea de furaje cu utilizarea de proteine de origine animală, fără deținerea unei autorizații sanitar- veterinare pentru această activitate.

  d) cu amendă de la 12.000 lei la 20.000 lei:
  1. lipsa evidențelor/înregistrărilor privind aplicarea măsurilor pentru evitarea contaminării încrucișate a furajelor;
  2. lipsa din unitățile de producție a furajelor a documentelor care să demonstreze efectuarea operațiunilor de spălare/igienizare a echipamentelor/liniilor de producție, precum și verificarea eficienței operațiunilor de spălare/igienizare a liniei, acolo unde este cazul, în vederea evitării contaminării încrucișate;
  3. refuzul operatorilor din domeniul nutriţiei animale de a prezenta documentele pentru furajele produse, ambalate, comercializate, transportate;
  4. punerea pe piaţă sau utilizarea în hrana animalelor a materiilor prime interzise și/sau restricționate și/sau a furajelor ce conțin astfel de materii prime;
  5. punerea pe piaţă sau utilizarea în hrana animalelor a furajelor ce nu prezintă siguranță;
  6. nerespectarea prevederilor privind producția, comercializarea și/sau utilizarea furajelor medicamentate.

  e) cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei:
  1. scoaterea de sub restricţii sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi/sau reţinere oficială a furajelor;
  2. neiniţierea imediată a procedurilor pentru retragerea hranei pentru animale de către operatorul cu activitate în domeniul hranei pentru animale atunci când hrana pentru animale importată, produsă, prelucrată, fabricată sau distribuită nu satisface cerinţele de siguranţă privind hrana pentru animale sau reprezintă un pericol pentru sănătatea animalelor şi a oamenilor;
  3. refuzul de a executa dispoziţiile autorităţii sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente privind destinaţia furajelor aflate sub restricţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi a celor aflate sub reţinere oficială.
  4. producerea, utilizarea sau punerea pe piaţă a aditivilor furajeri neautorizați;
  5. punerea pe piaţă sau utilizarea în hrana animalelor a furajelor ce conțin aditivi furajeri neautorizați;
  6. producția de furaje destinate rumegătoarelor în unități în care se produc și furaje destinate animalelor de fermă nerumegătoare cu utilizarea de făină de pește, fosfat dicalcic și tricalcic de origine animală sau produse din sânge care provin de la animale nerumegătoare, în instalații care nu sunt separate fizic de cele în care se fabrică furajele combinate destinate animalelor nerumegătoare;
  7. depozitarea și/sau ambalarea furajelor destinate rumegătoarelor în unități în care se depozitează și/sau ambalează furaje destinate animalelor de fermă nerumegătoare ce conțin făină de pește, fosfat dicalcic și tricalcic de origine animală sau produse din sânge care provin de la animale nerumegătoare, în instalații care nu sunt separate fizic de cele care depozitează și/sau ambalează furajele combinate destinate animalelor nerumegătoare;
  8. transportul furajelor destinate rumegătoarelor cu mijloace de transport cu care se transportă furaje destinate animalelor de fermă nerumegătoare ce conțin făină de pește, fosfat dicalcic și
  tricalcic de origine animală sau produse din sânge care provin de la animale nerumegătoare, fără o separare fizică.

  Contravenţiile prevăzute la lit. e) se sancţionează, pe lângă sancțiunea contravenţională principală, şi cu sancţiunea complementară constând în suspendarea activităţii.


  Te-ar mai putea interesa

  Noi alerte meteo. ANM avertizează cu privire la un fenomen periculos în următoarele două zile Dezastrul lăsat în urmă de vijeliile cu grindină cât un ou și rafale de peste 100 de km/h! Roșii mari de grădină – cinci secrete ale cultivatorilor cu experiență

  Ultimele știri

  Plata ajutorului de 25 lei/familia de albine. Termenul oficial privind virarea banilor în conturi Plafonare de preț pentru fermierii care dețin tractoare și alte mașini agricole Auchan aduce în prim plan importanța agriculturii regenerative și a decarbonizării la prima ediție Climate Supplier Event