• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Formularele care se depun acum la APIA pentru plata subvenției pe cap de animal

  Roxana Dobre -

  Formularele obligatorii la APIA pentru toți fermierii care vor să facă modificări la cerere unică. Crescătorii de animale care au cerut subvenții pot depune până la 10 iunie inclusiv mai multe formulare de modificare pentru plățile APIA, pot adăuga sau retrage animale, etc.

  Conform informațiilor transmise de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), fermierii pot aduce modificări cererii unice de plată, sau pot retrage în totalitate cererea unică de plată, sau părţi ale acesteia numai dacă:

  – APIA nu a informat deja beneficiarul cu privire la eventualele neconformităţi din cererea unică de plată;
  – APIA/ ANZ nu a notificat fermierului intenţia sa de a efectua un control la faţa locului.

  În cazul în care în cadrul unui control la faţa locului, a fost constatată o neconformitate, modificările sau retragerile nu sunt autorizate pentru animalele la care se referă neconformitatea.

  În cazul în care modificările aduse cererii unice de plată au incidenţă asupra documentelor justificative sau asupra contractelor care trebuie prezentate, respectivele documente sau contracte se vor actualiza în consecinţă.

  Modificări pentru subvenții – din inițiativa crescătorilor de animale

  Fermierii pot completa și depune la Centrele locale / judeţene / Municipiul Bucureşti APIA următoarele formulare:

  Formularul M1: Schimbarea cantităţii de lapte în cererea unică de plată – sector zootehnic pentru schema decuplată de producție ANT bovine sector lapte.  Prin completarea acestui formular se modifică cantitatea de lapte livrat/vândut direct în anul de cotă 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 şi/sau a cantităţii de lapte comercializată în perioada de referinţă 1 aprilie 2015 – 29 februarie 2016, 1 martie 2016 – 28 februarie 2017, 1 martie 2017-28 februarie 2018, 1 martie 2018 -28 februarie 2019, 1 martie 2019- 29 februarie 2020, 1 martie 2020 – 28 februarie 2021, 1 martie 2021 – 28 februarie 2022 cu condiția ca schema ANTZ 7-L să fie solicitată în cererea inițială. Dacă această schemă nu figurează solicitată în cererea iniţială, schema se poate adăuga prin intermediul formularului Adăugare declaraţie sector zootehnic în cererea unică de plată-M2.

  Termenul limită de depunere pentru modificarea cantităţii de lapte comercializate (creşterea cantităţii de lapte deja declarată, schimbarea anului de cotă de referinţă/perioadei de referinţă)
  este data de 31.05.2022 fără penalizări. Modificările la cererile unice de plată pot fi depuse şi după data de 31.05.2022 până la data limită de depunere cu penalizări (10.06.2022 inclusiv),
  cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere pentru cantităţile de lapte suplimentate.

  Formularul M2: Adăugare declaraţie sector zootehnic în cererea unică de plată.  Adăugarea de informaţii în cadrul declaraţiei privind sectorul zootehnic, prin intermediul formularului de adăugare declaraţie în cerere unică de plată (M2) permite următorele operaţii:
  – adăugarea de exploataţii noi;
  – adăugarea de animale noi;
  – adaugarea unei cantitați de lapte pentru ANTZ 7-L
  – solicitarea de sprijin pentru ANTZ sau SCZ;

  Toate completările efectuate se vor justifica cu documente doveditoare specifice fiecărei scheme de plată.

  Termenul limită pentru depunere la APIA aformularelor de tip M1, M2, în conformitate cu art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014, a fost până la data de 31 mai 2022 inclusiv, fără aplicarea de penalizări. Fermierii au putut depune modificări ale cererii unice de plată după data de 31 mai 202 până la data limită de depunere a cererilor unice de plată (10 iunie 2022), cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă modificarea cererii unice de plată ar fi fost depusă până la data de 31 mai 2022.

  Formularele M1 şi M2 depuse după data de 10 iunie 2022, vor fi primite şi înregistrate, dar sunt considerate inadmisibile, solicitările adăugate/modificate fiind excluse de la plată pentru anul 2022.

  Cum se retrag animalele de la subvenție

  Fermierii care din diverse motive vor să retragă animalele de la plata subvenției au la dispoziție Formularul M3. Prin intermediul formularului de retragere declaraţie sector zootehnic din cererea unică de plată – M3, depus până la data limită de depunere fără penalizări (până la 16.05.2022, au fost permise următoarele operaţii:
  – retragerea totală a declaraţiei sector zootehnic;
  – retragerea exploataţiilor pentru care se solicită sprijin
  – retragerea animalelor pentru care se solicită sprijin;
  – retragerea cantității de lapte pentru care se solicită sprijin ANTZ 7 -L;
  – retragerea integrală a schemei de plată solicitate;
  – retragerea unei scheme de plată dacă pentru un animal sunt solicitate două scheme

  Prin intermediul formularului de retragere declaraţie sector zootehnic din cererea unică de plată – M3, care a putut fi depus după data limită de depunere fără penalizări (după 16.05.2022), sunt
  permise următoarele operaţii:

  – retragerea totală a declaraţiei sector zootehnic;
  – retragerea exploataţiilor pentru care se solicită sprijin;
  – retragerea animalelor pentru care se solicită sprijin (doar pentru schema ANTZ 8 -C);
  – retragerea cantității de lapte pentru care se solicită sprijin ANTZ 7 –L;
  – retragerea integrală a schemei de plată solicitate;
  – retragerea unei scheme de plată pentru un animal (doar pentru schema ANTZ 8-C)

  Formularul de retragere poate fi depus până la emiterea deciziei/deciziilor de plată, mai puţin în situaţiile în care solicitantul a fost informat cu privire la neconformităţile din cererea sa de plată sau a fost înştiinţat cu privire la intenţia APIA/ANZ de a efectua un control la faţa locului şi dacă, în urma controlului la fața locului, au fost identificate neconformităţi, conform art. 3 din Regulamentul UE nr. 809/2014 cu modificările și completările ulterioare.

  Solicitantul care a retras total/parţial cererea nu mai poate solicita schema de plată retrasă pentru anul de cerere în curs. Un animal retras de pe o schema prin formularul M3 nu mai poate fi adăugat prin formularul M2 pe aceeași schemă.

  Cum se modifică datele persoane – dacă acestea au fost schimbate 

  Modificarea datelor cererii ca urmare a modificării datelor beneficiarului: nume/ denumire, adresă domiciliu / sediu, cont bancar, fără a se modifica CUI  se poate face prin formularul M4.  Formularul se depune la CL/CJ al APIA de către fermier, fără a fi penalizat, în orice moment după depunerea cererii unice de plată, până la emiterea Deciziei de plată.

  Documente anexate: după caz, la solicitarea de modificare a datelor cererii:
  – copie CUI/CIF/CI pentru modificare denumire/ nume/adresa;
  – dovadă coordonate bancare ca urmare a modificării datelor bancare.

  Formularul pentru animalele care se află în perioada de retenție

  Prin depunerea formularului de modificare – M5  se poate schimba /adăuga în cerere exploataţia cu cod ANSVSA în care animalele sunt menținute în perioada de reținere. Acest formular este valabil doar pentru schemele de plată aferente sectorului zootehnic. Formularul prin care se modifică/adaugă în cerere exploataţia cu cod ANSVSA în care animalele sunt menținute în perioada de reținere poate fi depus la CL/CJ al APIA de către fermier, fără a fi penalizat, în orice moment după depunerea cererii unice de plată, până la finalizarea perioadei de reținere a animalelor.

  Formular M5.1 pentru modificarea rasei bovinei solicitată la plata SCZ/ANTB 

  Prin intermediul formularului M5.1 se poate modifica rasa animalelor din cerere dacă, ulterior datei de depunere, au fost efectuate modificări ale denumirii rasei, atât în RNE cât și în pașapoarte. Odată cu depunerea formularului M5 de modificare a rasei, se vor depune și copiile pașapoartelor animalelor pentru care s-a modificat rasa.

  Dacă prin M5 se modifică rasa animalelor formularul va fi depus în termen de 15 zile calendaristice de la data modificării rasei în RNE/paşaport.

  Ce formular se depune dacă vă schimbați forma de organizare 

  În acest caz se completează ”Cererea pentru transfer de exploataţie/schimbarea formei de organizare” care se depune la CL/CJ al APIA de către fermier, fără a fi penalizat, în orice moment după depunerea cererii unice de plată, până la finalizarea controlului administrativ.

  Acest tip de modificare se notifică în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariţiei ei.

  Documente anexate:
  – copie certificat de înregistrare / respectiv dovada radierii, după caz;
  – dovadă coordonate bancare.

  Formularele pot fi descărcate gratuit de pe site-ul APIA: https://apia.org.ro/wp-content/uploads/2022/04/Ghid-solicitant-ANT-SC_SZ-Ed-VIII-12.04.2022.pdf


  Te-ar mai putea interesa

  Ce se pune în gropi la plantarea răsadurilor de castraveți Anunț pentru fermieri: Astăzi s-a făcut plata pentru subvenția de 100 euro la hectar! Încrețirea sau răsucirea frunzelor la ardei. Cauze, remedii

  Ultimele știri

  Comisia Europeană ne trântește ușa în nas: Nu există temei juridic pentru utilizarea neonicotinoidelor! Seceta – subiect fierbinte la Bruxelles. România a cerut Comisiei Europene măsuri concrete pentru fermieri O familie de oieri își vinde produsele prin propriile magazine. Cel mai cerut este cotletul de berbecuț