• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Termen urgent pentru proprietarii de terenuri agricole și pășuni

  Roxana Dobre -

  Proprietarii de terenuri agricole au de respectat un termen fix, stabilit de autorități, pentru a evita penalizări pentru suprafețele pe care le dețin. Astfel, până la 30 septembrie, inclusiv, aceștia trebuie să achite a doua rată pentru impozitul datorat în anul 2022 pentru aceste suprafețe.

  Fermierii și alți deținători de terenuri agricole și pășuni trebuie să se prezinte până la 30 septembrie la sediile Unităților Administrativ Teritoriale (UAT) de care aparțin pentru a achita cea de-a doua tranșă pentru impozitul aferent anului 2022.

  Termenele de plată pentru impozitul pe teren și pășuni în 2022 sunt stabilite de Codul Fiscal, document care a fost publicat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) Astfel, conform actului normativ, proprietarii au avut de plătit acest impozit în două rate egale – primul a avut termen până la 31 martie iar al doilea termen expiră la 30 septembrie, inclusiv.

  Proprietarii de terenuri trebuie să achite impozitul pe întreg anul fiscal 

  Dacă ați vândut un teren în anul 2022, nu înseamnă că ați scăpat de plata impozit. Acesta este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

  În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, şi datorează impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul este datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.

  Dacă încadrarea terenului în funcţie de rangul localităţii şi zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren, impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. În cazul modificării categoriei de folosinţă a terenului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data modificării folosinţei, şi datorează impozitul pe teren conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

  În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

  a) impozitul pe teren se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul;
  b) în cazul în care contractul de leasing financiar încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe teren se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care terenul a fost predat locatorului prin încheierea procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;
  c) atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoţită de o copie a acestor documente.

  Despre sumele care se achită pentru impozitul pe 2022, aici: Impozitul pe teren în 2022: cum se calculează, termene, scutiri la plată!


  Te-ar mai putea interesa

  Anunț pentru fermieri: Astăzi s-a făcut plata pentru subvenția de 100 euro la hectar! Fasolea, cea mai nouă cultură în ferma familiei Gheorghiță. De la 2 hectare, la 100 de hectare Ce se pune în gropi la plantarea răsadurilor de castraveți

  Ultimele știri

  Comisia Europeană ne trântește ușa în nas: Nu există temei juridic pentru utilizarea neonicotinoidelor! Seceta – subiect fierbinte la Bruxelles. România a cerut Comisiei Europene măsuri concrete pentru fermieri O familie de oieri își vinde produsele prin propriile magazine. Cel mai cerut este cotletul de berbecuț