• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Ajutor pentru fermieri: 35.000 euro/beneficiar. Cererile se depun la APIA, condiții, acte necesare

  Roxana Dobre -

  Ajutor excepțional pentru fermieri de maxim 35.000 euro/beneficiar.  Un cuantum de 875 lei/ha, echivalentul sumei de 176,80 euro/ha, va fi achitat beneficiarilor care depun o cerere la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), conform unei hotărâri privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal publicate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

  MADR a lansat în dezbatere publică un proiect care prevede alocare financiară pentru pomicultori, cultivatori de fructe de pădure sau de viță de vie. Astfel, ajutorul este dedicat producătorilor agricoli din sectorul vegetal, pentru cheltuieli angajate cu achiziția de resurse materiale, respectiv de produse fertilizante și/sau produse de protecție a plantelor și/sau motorină, necesare în anul 2022 pe suprafețele cu plantații pomicole pe rod și/sau cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin, care au în vedere realizarea obiectivelor de utilizare eficientă a resurselor, gestionarea nutrienților și aplicarea unor metode de producție favorabile mediului și climei.

  Document util: HG-Ajutoare-exceptionale-sectorul-vegetal

  Schema respectă prevederile Regulamentului delegat (UE) 2022/467 al Comisiei din 23 martie 2022, de acordare a unor ajutoare excepționale de adaptare producătorilor din sectoarele agricole, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 96 din 24 martie 2022.

  Autoritățile competente responsabile cu implementarea schemei sunt Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin structurile sale teritoriale, respectiv centrele județene și locale /al municipiului București .

  Grantul financiar reprezintă suma care se acordă pentru susținerea unor cheltuieli angajate în perioada 24 februarie 2022 – 12 august 2022 pentru achiziția de resurse materiale respectiv de produse fertilizante și/sau produse de protecție a plantelor și/sau motorină, necesare în anul 2022 activităților pe suprafețele cu plantații pomicole pe rod și/sau cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin.

  Suprafața minimă – 0,1 ha de plantație

  Schema se aplică pe întreg teritoriul României, pentru producătorii agricoli care utilizează suprafețe cu plantații pomicole pe rod și/sau cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin, potrivit cererii unice de plată 2022, de minim 0,1 ha inclusiv și maxim 200 ha inclusiv indiferent dacă suprafața declarată în cererea unică de plată 2022 este mai mare de 200 ha și achiziționează resursele materiale necesare.

  Beneficiarii schemei trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate cumulative:

  a) să solicite ajutorul excepțional;
  b) să fie înregistrați în evidențele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură cu cererea unică de plată 2022 cu suprafețe declarate de teren cu plantații pomicole pe rod și/sau cu arbuști
  fructiferi și/sau cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin, prevăzute la codurile menționate în anexa nr. 1; suprafețele declarate se încadrează în intervalul de la minim 0,1 ha inclusiv, până la maxim 200 ha inclusiv chiar dacă suprafețele declarate în cererea unică de plată 2022 sunt mai mari de 200 ha;
  c) să achiziționeze resurse materiale pe bază de documente justificative, precum documente fiscale respectiv factura, bon fiscal, din care să rezulte datele de identificare ale solicitantului respectiv nume și prenume/denumire, în perioada 24 februarie 2022 – 12 august 2022.
  d) să mențină suprafața aferentă culturilor pentru care beneficiază de ajutor excepțional, în anul de cerere 2023.

  Beneficiarii care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate depun/transmit la centrele locale / județene APIA, respectiv al municipiului București unde au depus cererea unică de plată 2022, o cerere de solicitare a ajutorului excepțional,  însoţită de următoarele documente:

  a) copie a documentelor justificative de achiziție de la furnizori a resurselor materiale necesare, respectiv produse fertilizante, motorină, produse de protecție a plantelor, după caz, emise în perioada 24 februarie 2022 – 12 august 2022;
  b) copie document coordonate bancare în condițiile în care coordonatele bancare sunt diferite față de coordonatele bancare înscrise în cererea unică de plată 2022; copiile documentelor de
  identificare existente la dosarul cererii unice de plată depuse la APIA pentru anul de cerere 2022 rămân valabile și pentru acordarea ajutorului de stat prevăzut de prezenta hotărâre, dacă nu au
  fost modificări față de acestea.

  Cererile se depun la APIA în perioada 16 august-29 august 2022

  Cererile și documentele se depun/transmit în perioada 16 august 2022 – 29 august 2022. Cererea de solicitare a ajutorului, însoţită de documentele obligatorii poate fi transmisă la centrele locale / județene APIA, respectiv al municipiului Bucureşti şi prin fax sau poştă sau în format electronic prin e-mail;

  Documentele depuse/transmise în copie de către beneficiar, vor purta sintagma “conform cu originalul”, vor fi datate și însușite prin semnătură de către beneficiar.

  Dovada menținerii suprafaței aferentă culturilor care beneficiază de ajutor excepțional, se realizează de către beneficiari prin depunerea cererii unice la APIA în anul de cerere 2023, cu excepția succesiunilor și a contractelor de vânzare înregistrate în registrul agricol, precum și a cazurilor de forță majoră.

  Succesiunile, contractele de vânzare se realizează cu condiția preluării obligației de menținere a suprafeței care a beneficiat de ajutor excepțional și a depunerii documentelor aferente acestei acțiuni la centrele locale/județene ale APIA împreună cu cererea unica de plata aferentă anului 2023.

  Subvenția pentru pomicultori: ce cuantum a fost stabilit pe hectar

  Grantul financiar unitar este în cuantum de 875 lei/ha, echivalentul sumei de 176,80 euro/ha, stabilit la rata de schimb de 4,9489 lei pentru 1 euro în conformitate cu prevederile alin. (6) al art.1 din Regulamentul delegat (UE) 2022/467.

  Resursele financiare totale necesare implementării schemei de ajutor sunt de 126.150.673  de lei, echivalentul sumei de 25.490.649 de  euro stabilit în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (6) din Regulamentul delegat (UE) 2022/467, care se asigură astfel:

  a) 63.075.3364 de lei, echivalentul sumei de 12.745.3425 de euro, finanțare externă nerambursabilă conforma Anexei la Regulamentul delegat (UE) 2022/467;

  b) 63.075.3364 de lei, echivalentul sumei de 12.745.3425 de euro, de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile art.2 din Regulamentul delegat (UE) 2022/467 și în limita prevederilor bugetare aprobate pe anul 2022 Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu această destinaţie.

  Suma care se acordă beneficiarilor este obținută din înmulțirea grantului financiar unitar, exprimat în lei/hectar, cu suprafața declarată cu plantații pomicole pe rod și/sau cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin, din cererea unică de plată 2022 de minim 0,1 ha inclusiv și maxim 200 ha inclusiv indiferent dacă suprafața declarată este mai mare de 200 ha, exprimată în hectare și nu poate depăși valoarea maximă de 173.211,50 lei / beneficiar, respectiv echivalentul sumei de 35.000 euro/beneficiar.

  Atenție! Actul normativ pentru aprobarea noului ajutor pentru fermieri nu este încă aprobat. El va sta în dezbatere publică minim 10 zile, timp în care prevederile sale pot suferi modificări.


  Te-ar mai putea interesa

  Rezultate alegeri europarlamentare 2024. Lista cu noii eurodeputați Polonezii se plâng că cireșele românești le-au invadat piețele și se vând la prețuri foarte mici Grindina a făcut prăpăd! Culturi puse la pământ și case distruse. ”Era cât oul de găină”

  Ultimele știri

  Alexandru Potor, fost secretar de stat MADR, este noul primar al municipiului Slobozia: “Deschidere totală către fermieri!” Ucraina va impune prețuri minime la exporturile de cereale și oleaginoase Franța, Ucraina și Rusia – ”lovite” de raportul USDA la producțiile la grâu