• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Hotărâre de Guvern: Ajutor pentru crescătorii de animale – până la 150.000 euro/fermă

  Roxana Dobre -

  Ajutor de până la 150.000 de euro pe fermă în cadrul unei scheme co-finanțate din fonduri europene pentru sprijinirea crescătorilor de animale. Exploatațiile care se încadrează pentru a încasa în această toamnă noul ajutor sunt cele de porci și de păsări, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern publicat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

  Ajutor excepțional de maxim 150.000 euro și 100.000 de euro pentru crescătorii de porci, respectiv sectorul avicol. Un cuantum de 200 euro/UVM și respectiv 50 euro/UVM va fi achitat crescătorilor până la 30 septembrie 2022 printr-o schemă derulată prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli, crescători de animale din sectoarele suin și avicol.

  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a lansat astăzi, joi – 28 iulie, în dezbatere publică un proiect care prevede alocare financiară pentru crescătorii de porci sau găini. Ajutoarele financiare reprezintă sumele care se acordă pentru susținerea unor cheltuieli angajate în perioada 24 februarie 2022 – 31 iulie 2022 necesare activităților:

  a) de creștere și/sau reproducție a suinelor;
  b) de creștere și/sau reproducție și/sau incubație a păsărilor.

  Schema se ajutor se aplică pe întreg teritoriul României, pentru producătorii agricoli, crescători de animale care dețin exploataţii comerciale de suine sau exploatații comerciale de păsări, autorizate sanitar-veterinar până la data de 24 februarie 2022. Cheltuielile în legătură cu plățile menționate de prezenta schemă se efectuează până la data de 30 septembrie 2022.

  Document util: HG-ajutoare-exceptionale-sectoarele-suin-avicol

  Agrointeligența-AGROINTEL.RO vă spune tot ce trebuie să știți despre schema propusă de MADR, document ce are nevoie de aprobarea Guvernului și publicarea în Monitorul Oficial ca să intre în vigoare.

  Schemă de ajutor pentru sectorul suin și avicol: beneficiari

  Beneficiarii schemei de ajutor sunt producătorii agricoli, crescători de suine sau păsări, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, și/sau persoane juridice, care dețin exploataţii autorizate sanitar veterinar.

  Schemă de ajutor pentru sectorul suin și avicol: condiții

  SUIN: Beneficiarii cărora li se acordă ajutoarele excepționale pentru sectorul suin trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate cumulative:
  a) să fie înregistraţi în registrul unic de identificare (RUI) şi să deţină cod unic de înregistrare atribuit de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)
  b) să dețină exploatație cu cod ANSVSA, autorizată sanitar – veterinar,
  c) să desfășoare activitate de creștere/ îngrășare și/sau reproducție a suinelor în perioada 24 februarie 2022 – 31 iulie 2022, cu condiția menținerii activității până la data de 31 decembrie 2022,
  d) ajutorul de adaptare excepțional destinat sectorului suin se acordă pentru capacitatea de producție în condiții minime de bunăstare deținută de beneficiar, echivalent UVM, în funcție de categoriile de suine, respectiv, suine la îngrășat și/sau animale de reproducție (scroafe și/sau scrofițe montate), cu scopul de a menține exploatația în bune condiții tehnologice;
  e) valoarea totală ce poate fi acordată per beneficiar nu depășește echivalentul în lei a 150.000 euro.

  AVICOL: Beneficiarii cărora li se acordă ajutoarele excepționale pentru sectorul avicol, trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate cumulative:
  a) să fie înregistraţi în registrul unic de identificare (RUI) şi să deţină cod unic de înregistrare atribuit de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA);
  b) să dețină exploatație cu cod ANSVSA, autorizată sanitar – veterinar;
  c) să desfășoare activitate de reproducție/incubație și/sau creștere a păsărilor în perioada 24 februarie 2022 – 31 iulie 2022, cu condiția menținerii activității până la data de 31 decembrie 2022;
  d) ajutorul de adaptare excepțional destinat sectorului avicol se acordă pentru capacitatea de producție în condiții minime de bunăstare deținută de beneficiar, echivalent UVM, în funcție de speciile și de categoriile de păsări, respectiv, pui de carne, pui de curcă, găini reproducție rase grele și/sau tineret de reproducție, găini ouătoare și/sau tineret de înlocuire, precum și pui de
  găină eclozionați și/sau pui de curcă eclozionați, cu scopul de a menține exploatația în bune condiții tehnologice;
  e) valoarea totală ce poate fi acordată per beneficiar nu depășește echivalentul în lei a 100.000 euro. 

  Schemă de ajutor pentru sectorul suin și avicol: documentele necesare

  Beneficiarii care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate vor depune/transmite la centrele județene APIA, respectiv al municipiului București pe raza căruia au sediul social sau unde au depus cererea de solicitare pentru Măsura 14 – Bunăstarea animalelor, după caz, o cerere de solicitare a ajutorului excepțional, însoţite de:

  a) copia certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a beneficiarului, împuternicire şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal/împuternicitului, dacă sunt
  modificări față de documnetele depuse pentru solicitare M14;
  b) documentul privind coordonatele bancare/trezorerie, dacă sunt modificări față de documentele depuse pentru solicitare M14;
  c) mişcarea cumulată a efectivelor de suine pentru perioada 24 februarie 2022 – 31 iulie 2022, din care să rezulte că a desfăşurat activitate de creştere a suinelor, însuşită prin semnătură de conducătorul unităţii,
  d) fişa urmăririi activităţii la păsări, inclusiv situaţia incubaţiei, după caz, pentru perioada 24 februarie 2022 – 31 iulie 2022, din care să rezulte că a desfăşurat activitate de reproducţie şi/sau incubaţie şi/sau creştere a păsărilor, însuşită prin semnătură de conducătorul unităţii,
  e) copia documentului emis de Direcţia judeţeană sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, care atestă capacitatea de producţie în condiţii minime de bunăstare aferentă unui ciclu de producție, calculată potrivit prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentată de locurile de cazare şi exprimată în UVM, aferente fiecărei categorii de suine, dacă aceste date nu se regăsesc în autorizația sanitară veterinară a exploatatiei;
  f) copia documentului emis de Direcţia judeţeană Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, care atestă capacitatea de producţie în condiţii minime de bunăstare aferentă unei serii/ciclu de producție, calculat/ă potrivit Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protecţia găinilor ouătoare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 136/2006, cu modificările ulterioare, Normei sanitare veterinare privind stabilirea normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 30/2010, cu modificările ulterioare, şi Normei sanitare veterinare care stabileşte standardele minime privind protecţia păsărilor în fermă şi în timpul transportului, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 63/2012, reprezentată de locurile de cazare şi exprimată în UVM, aferente speciilor și categoriilor de păsări, dacă aceste date nu se regăsesc în autorizația sanitară veterinară a exploatatiei;
  g) copie autorizație sanitară veterinară aferentă exploatației/stației de incubație pentru care solicită ajutor excepțional;
  h) copia documentului oficial emis de către ANZ prin Oficiile județene de zootehnie/ Direcţiile judeţene Sanitare-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, după caz, care atestă capacitatea stației de incubație, aferentă unei serii de pui eclozionați de găină/curcă.

  Schemă de ajutor pentru sectorul suin și avicol: când se depun cererile

  Proiectul de hotărâre de Guvern are nevoie de aprobarea Executivului și publicarea în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare. Perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului excepțional și a documentelor obligatorii este de 20 de zile, începând cu a 2 a zi de la intrarea în vigoare a hotărârii de Guvern.

  Documentele depuse/transmise în copie de către beneficiar, vor purta sintagma „conform cu originalul”, vor fi datate și însușite prin semnătură de către beneficiar.

  Schemă de ajutor pentru sectorul suin și avicol: sume alocate, cuantumuri

  Resursele financiare totale necesare implementării schemei de ajutor excepțional în sectoarele suin și avicol sunt de 129.166,292  lei, echivalentul sumei de 26.100.000 euro care se asigură astfel:

  a) 63.075,336 lei, echivalentul sumei de 12.745.320 euro, finanțare externă nerambursabilă conforma Anexei la Regulamentul delegat (UE) 2022/467;
  b) 66.090,956 lei, echivalentul sumei de 13.354.676euro, de la bugetul de stat.

  Valoarea totală a schemei de ajutor excepțional este repartizată astfel:

  a) 71.759,050 lei, echivalentul sumei de 14.500.000 euro, pentru sectorul suine;
  b) 57.407,240 lei, echivalentul sumei de 11.600.000 euro, pentru sectorul avicol.

  Cursul utilizat este cel stabilit la rata de schimb de 4,9489 lei pentru 1 euro în conformitate cu prevederile alin. (6) al art.1 din Regulamentul delegat (UE) 2022/467.

  Valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare dintre beneficiarii cărora li se acordă ajutoarele excepționale pentru sectorul suin se calculează în funcție de capacitatea de producţie în condiții minime de bunăstare deţinută, echivalent UVM, până la concurenţa plafonului echivalent în lei a 150.000 euro. Cuantumul ajutorului excepțional care se acordă beneficiarilor din sectorul suin pe
  capacitatea de producție deținută este de:

  a) 200 euro/UVM pentru capacitatea de producție animale de reproducție (scroafe și/sau scrofițe montate);
  b) 50 euro/UVM pentru capacitatea de producție suine la îngrășat.

  Valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare dintre beneficiarii cărora li se acordă ajutoarele excepționale pentru sectorul avicol se calculează în funcție de capacitatea de producţie în condiții minime de bunăstare deţinută, echivalent UVM, până la concurenţa plafonului echivalent în lei a 100.000 euro.

  Cuantumul ajutorului excepțional care se acordă beneficiarilor din sectorul avicol pe capacitatea de producție deținută este de:

  a) 50 euro/UVM pentru capacitatea de producție găini reproducție rase grele și/sau tineret de reproducție, găini ouătoare și/sau tineret de înlocuire;
  b) 20 euro/UVM pentru capacitatea de producție pui de carne, pui de curcă, precum și pui de găină eclozionați și/sau pui de curcă eclozionați pe serie.

  Transformarea efectivelor de suine/păsări în UVM se realizează potrivit coeficienţilor de conversie stabiliţi în anexa nr. 1 la Regulamentul (UE) 2018/1.091 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind statisticile integrate referitoare la ferme şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1.166/2008 şi (UE) nr. 1.337/2011, respectiv:
  a) 0,3 UVM pentru porc gras, 0,5 UVM pentru animale de reproducție (scroafe și/sau scrofițe montate);
  b) 0,007 UVM pentru pui de carne şi pui eclozionaţi, 0,03 UVM pentru pui de curcă și pui de curcă eclozionați, respectiv 0,014 UVM pentru tineret de înlocuire şi găini ouătoare, tineret de reproducţie şi găini rase grele.

  Schemă de ajutor pentru sectorul suin și avicol: Termen pentru efectuarea plăților

  Plata ajutoarelor excepționale se efectuează până la data de 30 septembrie 2022.

  Schemă de ajutor pentru sectorul suin și avicol: condiții suplimentare

  Pentru respectarea condițiilor de eligibilitate beneficiarii ajutoarelor excepționale acordate în baza prezentei hotărâri a Guvernului depun la centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, unde au depus cererea de solicitare a acestora, mişcarea cumulată a efectivelor de suine pentru perioada 1 august 2022 – 31 decembrie 2022 sau fişa urmăririi activităţii la păsări, inclusiv situaţia incubaţiei, după caz, pentru perioada 1 august 2022 – 31 decembrie 2022, însuşită prin semnătură de conducătorul unităţii, până la data de 01 februarie 2023, cu excepția celor care se află în una dintre următoarele situații: faliment, lichidare, forță majoră sau dețin exploatații supuse restricțiilor sanitare veterinare privind mișcarea animalelor cauzate de bolile prevăzute la art.5 alin.(1) lit.a) din Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”).

  Transferul sau vânzarea exploatației pentru care s-a acordat ajutor excepțional în baza hotărârii Guvernului se va face cu preluarea obligaţiei de menţinere a activităţii până la data de 31 decembrie 2022, cu condiţia depunerii documentelor aferente acestei acţiuni și a documentului de mișcare la centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, unde s-a depus solicitarea ajutorului excepțional.

  Beneficiarul are obligaţia să anunţe orice modificare privind datele din cerere la centrul judeţean al APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, unde a depus cererea de solicitare, în termen de 5 zile lucrătoare de la respectiva modificare, dar nu mai târziu de data aprobării la plată.

  În cazul în care, după efectuarea de către structurile APIA a controalelor administrative, se constată nerespectarea condițiilor de eligibilitate, beneficiarii schemei sunt obligați la restituirea contravalorii ajutorului.

  Recuperarea sumelor se realizează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.


  Te-ar mai putea interesa

  Tuta absoluta la tomate. Prevenire, combatere Condiție nouă la APIA pentru fermierii care încasează subvenția pe pășune Subvenții 2024 – listele cu fermierii controlați de APIA în fiecare județ

  Ultimele știri

  Austriecii care au cumpărat fabrica de zahăr de la Buzău au anunțat că o închid de la 1 octombrie Furturile de apă devin miză politică. USR îi cere ministrului Agriculturii să trimită Corpul de Control la ANIF Plăți subvenții APIA – banii virați în conturile fermierilor în aceste zile