• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Decontarea facturilor la curent pentru fermierii care irigă. Când se depun actele la ANIF

  Roxana Dobre -

  Decontarea facturilor la curent pentru fermierii care irigă – termenele pentru agricultorii care decontează în procent de 50 la sută facturile la energia electrică, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF). Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1872/2005.

  Conform modificărilor propuse de MADR, care se află în dezbatere publică, adică nu sunt încă în vigoare și au nevoie de aprobarea Guvernului și publicarea în Monitorul Oficial, în anul 2022 decontarea cotei aferentă cheltuielilor pentru consumul de energie electrică pentru irigații se realizează astfel:

  până la data de 30 septembrie 2022, pentru cheltuielile aferente consumului de energie electrică pentru irigații în perioada de până la 30 iunie 2022, care se suportă din bugetul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, în limita sumelor alocate cu această destinație din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
  -până la data de 15 decembrie 2022 pentru cheltuielile aferente consumului de energie electrică pentru irigații realizat în perioada 1 iulie-30 octombrie 2022, care se suportă din bugetul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, în limita sumelor alocate cu această destinație din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

  Document util: Proiect-HG-modificare-norme-metodologice-Legea-imbunatatirilor-funciare (1)

  Sursa citată mai precizează că pentru decontarea cotei privind irigațiile care s-au realizat până la 30 iunie, se procedează după cum urmează:

  a) în termen de zece zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, beneficiarii transmit către filialele teritoriale ale Agenţiei Naționale de Îmbunătățiri Funciare facturile pentru contravaloarea energiei electrice consumate pentru irigaţii până la data de 30 iunie 2022, însoțite de următoarele documente:
  i) declarația pe propria răspundere prin care confirmă faptul că sumele care se vor solicita spre decontare reprezintă cheltuieli aferente consumului de energie electrică necesar funcţionării acestor sisteme, la aplicarea primei udări;
  ii) comanda de apă înregistrată la filialele teritoriale ale Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, după caz;
  iii) proces-verbal pentru stabilirea cantităţii de energie electrică consumată pentru irigaţii pentru fiecare loc de consum/punct de livrare pentru care a fost emisă factura, încheiat între beneficiari şi reprezentanții filialelor teritoriale ale Agenţiei Naționale de Îmbunătățiri Funciare;
  b) în două zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. a) Agenţia Națională de Îmbunătățiri Funciare transmite situaţia centralizată a cheltuielilor cu energia electrică pentru irigaţii cu propunerea privind valoarea cotei procentuale la direcția de specialiate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea emiterii ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru stabilirea cotei aferentă cheltuielilor pentru consumul de energie electrică pentru irigații, în limita sumei alocată cu această destinație din bugetul ministerului;
  c) în 5 zile de la aprobarea ordinului prevăzut la lit. b) beneficiarii transmit documentele justificative privind sumele facturate/refacturate potrivit cotei stabilite;
  d) în 15 zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. c) Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare transmite centralizatorul general către Direcţia generală buget, finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea deschiderii creditelor bugetare necesare efectuării plăţilor către beneficiari.

  Pentru decontarea cotei pentru irigații realizat în perioada 1 iulie-30 octombrie, se procedează după cum urmează:

  a) până la data de 20 noiembrie 2022 beneficiarii transmit către filialele teritoriale ale Agenţiei Naționale de Îmbunătățiri Funciare facturile pentru contravaloarea energiei electrice consumate pentru irigaţii până la data de 30 octombrie 2022, însoțite de următoarele documente:
  i) declarația pe propria răspundere prin care confirmă faptul că sumele care se vor solicita spre decontare reprezintă cheltuieli aferente consumului de energie electrică necesar funcţionării acestor sisteme, la aplicarea primei udări;
  ii) comanda de apă înregistrată la filialele teritoriale ale Agenției, după caz;
  iii) proces-verbal pentru stabilirea cantităţii de energie electrică consumată pentru irigaţii pentru fiecare loc de consum/punct de livrare pentru care a fost emisă factura, încheiat între beneficiari şi reprezentanții filialelor teritoriale ale Agenţiei Naționale de Îmbunătățiri Funciare;
  b) Agenţia Națională de Îmbunătățiri Funciare transmite către directia de specialiate din cadrul Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, până la data de 25 noiembrie 2022, situaţia centralizată a cheltuielilor cu energia electrică pentru irigaţii, în vederea emiterii ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru stabilirea cotei, în limita sumei suplimentare alocată cu această destinație din bugetul ministerului;
  c) în 5 zile de la aprobarea ordinului prevăzut la lit. b) beneficiarii transmit documentele justificative privind sumele facturate/refacturate potrivit cotei stabilite;
  d) în 7 zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. c) Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare transmite centralizatorul general către Direcţia generală buget, finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea deschiderii creditelor bugetare necesare efectuării plăţilor către beneficiari.

  Ce obligații au fermierii care decontează facturile la energie prin ANIF 

  Beneficiarii au obligaţia de a se asigura că factura lunară de energie electrică, de la fiecare loc de consum care le aparţine, conţine cantitatea reală, efectiv consumată. Facturile aferente consumului de energie electrică pentru irigaţii care nu se transmit de către beneficiari la filialele teritoriale în termenele prevăzute nu se decontează.

  Beneficiarii trebuie să asigure pe parcursul sezonului de irigaţii accesul necondiţionat al reprezentanţilor Agenţiei pentru verificarea consumului de energie electrică pentru irigaţii. Beneficiarii au obligaţia de a avea montate aparate de măsură a debitului de apă utilizat pentru irigaţii în baza contractelor încheiate cu furnizorii de apă. Pentru orice modificare privind dotarea cu agregate şi/sau echipamente pentru irigaţii, pentru care se asigură apa pentru irigaţii în baza contractelor, beneficiarii au obligaţia de a comunica, către filialele teritoriale ale Agenţiei, în termen de 48 de ore de la intervenirea modificării.

  În vederea decontării cotei pentru cheltuielile aferente consumului de energie electrică, beneficiarii îşi deschid conturi la unităţile Trezoreriei Statului în a căror rază teritorială sunt înregistraţi fiscal, cu excepţia celor prevăzuţi la punctul 6.1.4 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor
  derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

  Actele pot fi depuse la sediul filialelor teritoriale sau transmise electronic, la adresele de e-mail disponibile pe site-ul ANIF, secțiunea date de contact,  https://www.anif.ro/contact/.

  Reamintim că, pentru anul 2021, a fost stabilită cota de 49,99% pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică necesar funcționării agregatelor sau echipamentelor pentru irigații pentru care se asigură apa pentru irigații în baza contractelor multianuale/sezoniere încheiate cu Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare. Fermierii au avut doar 2 zile la dispoziție, vineri, 17 decembrie și luni, 20 decembrie să depună documentele la ANIF iar contravaloarea energiei electrice consumate pentru irigații s-a plătit doar pentru perioada începând cu data de 1 iulie 2021.


  Te-ar mai putea interesa

  Programul Early Sales de la Agricover. Fermierii economisesc 20% din prețul inputurilor și pot achita la recoltă Șef APIA: Ministerul Agriculturii va veni cu un sprijin pentru crescătorii de vaci afectați de secetă Dimitrie Muscă: ”Mulți se plâng că nu au forță de muncă. Nu i-au plătit, de aceea nu au muncitori”

  Ultimele știri

  Rentează irigarea prin picurare în câmpurile de porumb? Rezultatul votului din Elveția la referendumul privind interzicerea creșterii animalelor în ferme Taxa de solidaritate ar putea aduce o scădere a prețurilor la îngrășăminte