• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Sprijin financiar de 4 miliarde euro. Convențiile de garantare pentru IMM INVEST PLUS, semnate de FGCR la Guvern

  Roxana Dobre -

  Semnarea convenţiilor pentru noul program guvernamental IMM Invest Plus, la Palatul Victoria, a avut loc marți, în prezenţa premierului Nicolae Ciucă, a ministrului Finanţelor, Adrian Câciu și a ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea. Fondul de Garantare a creditului Rural (FGCR) a fost reprezentat de către președintele director general, Alina Toma.

  Alina Toma, directorul General al Fondului de Garantare a creditului Rural ((foto: www.gov.ro)

  Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR), alături de Fondul Român de Contragarantare şi de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM), au fost mandatate de către Ministerul Finanţelor pentru a implementa Schema de ajutor de stat IMM Invest Plus, a anunțat FGCR într-un comunicat remis marți, 20 septembrie.

  Conform sursei citate, Guvernul alocă prin IMM Invest Plus sprijin financiar de 4 miliarde euro pentru susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii din România.

  Semnarea convenţiilor pentru noul program guvernamental IMM Invest Plus a avut loc în prezenţa premierului Nicolae Ciucă și a ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea (foto: gov.ro)

  Cu această ocazie, premierul Nicolae Ciucă a mulțumit tuturor celor implicați în derularea acestui Program și a afirmat că „în situaţie de criză există o singură soluţie – investiţii, investiţii şi iarăşi investiţii”. „Ca atare, prin tot ceea ce am întreprins şi vom întreprinde în continuare, vom continua să susţinem mediul de afaceri şi vom folosi toate rersursele financiare la dispoziţie, atât cele de la bugetul de stat, cât şi cele care ne provin din fondurile europene. Trebuie să depăşim această situaţie. Nu o putem face decât împreună”, a spus premierul.

  FGCR a fost reprezentat la acest eveniment de Alina Toma, preşedinte director general. Aceasta și-a exprimat încrederea în succesul noului Program, asigurând că ”singurul Fond dedicat exclusiv dezvoltării rurale va rămâne același partener de încredere”.

  Plafonul alocat FGCR este în sumă de 3,5 miliarde lei pe anul 2022

  Fondul de garantare mai precizează că în cadrul Programul IMM INVEST PLUS, plafonul alocat FGCR este în sumă de 3,5 miliarde lei pe anul 2022, din care suma de 2,5 miliarde lei aferenți componentei RURAL INVEST și 1 miliard lei componentei AGRO IMM INVEST.

  RURAL INVEST are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat în mod transparent și nediscriminatoriu pentru creditele de investiții și creditele/liniile de credit pentru capital de lucru acordate fermierilor, întreprinderilor mici și mijlocii, precum și întreprinderilor mari din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar.

  Termenul până la care se pot transmite de către instituțiile de credit la FGCR documentațiile de solicitare a garanțiilor este 23.12.2022. Termenul de valabilitate al schemei este 31.12.2022.

  Tot marți, a fost publicat în Monitorul Oficial și un ordin comun al ministrului finanțelor, al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, al ministrului antreprenoriatului și turismului și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 2.167/2.474/1.535/280/2022 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului IMM INVEST PLUS și componentele sale.

  Programul IMM INVEST PLUS a devenit operațional la data emiterii deciziei de autorizare a schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană.

  Citiți și: Agro IMM Invest 2022: beneficii, fermieri eligibili, acte necesare, sume sprijin

  Conform unei informări a Guvernului, în cadrul acestei măsuri, ajutorul va fi acordat sub formă de:

  -garanții de împrumut cu un buget maxim de 3,6 miliarde de euro (aproximativ 17,75 miliarde de lei);
  -subvenții directe cu un buget maxim de 390 de milioane de euro (aproximativ 1,93 miliarde de lei) pentru a compensa părți din costurile datorate în cadrul împrumuturilor garantate.

  Schema are ca scop asigurarea faptului că societățile afectate continuă să dispună de lichidități suficiente, permițând băncilor să continue să acorde împrumuturi economiei reale.

  Cum se înscriu fermierii în Program

  Înregistrarea beneficiarilor în program se face în aplicația online disponibilă pe site-ul www.imminvest.ro la secțiunea imminvestplus iar înscrierea online se desfășoară în sesiune continuă, până la epuizarea plafonului alocat componentei și a bugetului aprobat al Programului.

  Mai departe, fiecare potențial beneficiar aplicant trebuie să bifeze opțiunea pentru Programul IMM INVEST PLUS pe componentele acesteia: IMM INVEST ROMANIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD si GARANT CONSTRUCT și să completeze online datele de identificare, să atașeze declarația IMM în format .pdf, completată și semnată pe formatul prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, declarația privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, precum și opțiunea pentru tipul de credit solicitat.

  În cazul bifării subcomponentei de susținere a proiectelor de investiții pentru UAT-uri, solicitantul trebuie să completeze online datele de identificare, sa atașeze o copie după codul unic de înregistrare iar aplicația software va genera automat solicitantului numărul de înregistrare, precum și un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării. După efectuarea verificării datelor și elementelor înregistrate de potențialul beneficiar aplicant, se va emite acordul de principiu privind eligibilitatea în cadrul programului.

  FGCR va pune la dispoziția instituției de credit selectate de potențialul beneficiar aplicant, în format electronic, datele și documentele înregistrate de acesta, precum și acordul de principiu privind eligibilitatea beneficiarului aplicant. Instituția de credit analizează cererea beneficiarului și adoptă intern decizia de acordare a creditului de investiții/creditului/liniei de credit pentru capital de lucru, conform solicitării beneficiarului, cu stabilirea valorii creditului în conformitate cu normele interne de creditare, până la valoarea maximă prevăzută la art. 9 alin (2) din prezenta procedura.

  Cine poate beneficia de creditele garantate de stat 

  Beneficiarii componentelor schemei de ajutor de stat IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST si IMM PROD din categoria IMM-urilor, respectiv din categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie sunt eligibili dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

  a) se încadrează în normele de creditare ale finanțatorului și în normele de garantare ale F.G.C.R, după caz;
  b) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, la data solicitării garanției de stat sau, dacă înregistrează restanțe,
  c) nu figurează în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți cu interdicție de a emite cecuri și cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat;
  d) împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenței în temeiul legilor aplicabile;
  e) prezintă instituției de credit garanții colaterale care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele de investiții acordate pentru achiziția de părți sociale sau acțiuni, în completarea ipotecii legale mobiliare asupra părților sociale, prezintă și alte garanții colaterale care, împreună cu garanția de stat, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele de investiții acordate pentru achiziția de soft-uri, beneficiarul prezintă și alte garanții colaterale (depozite colaterale) care, împreună cu garanția de stat, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. În cazul creditelor de investiții, finanțarea garantată de stat este garantată cu ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, proporțional cu procentul de garantare. Pentru creditele de investiții valoarea de piata a activelor aduse în garanție trebuie să fie mai mare sau cel puțin egala cu valoarea finanțată.
  f) la data acordării garanției nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligații restante, beneficiarul se obliga sa le achite prin creditul/linia de credit pentru capital de lucru acordat. In cazul creditelor de investitiei beneficiarul se obliga sa faca dovada achitarii lor inainte de solicitarea de garantare.
  g) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
  h) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile;
  i) administratorul nu are fapte înscrise în cazierul judiciar și cazierul fiscal.
  j) este afectat de criza in conformitate cu prevederile Comunicarii Comisiei Europene -Cadru Temporar de criza pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei nr. 2022/C 131 I/01.(conform declaratiei pe propria raspundere, completata si semnata de beneficiarul finantarii);
  k) finanțarea pentru acoperirea nevoilor de lichidități în conformitate cu prevederile art. 1.3 alin. (2) lit.c) reprezintă diferența ce a rămas neacoperită cu finanțare aferentă nevoilor de lichiditate acordate în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19 pentru asigurarea nevoile de lichidități prin ajutoarele acordate în cadrul programelor IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL INVEST sau alte ajutoare acordate în temeiul unor scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19 (conform declaratiei pe propria răspundere, completata si semnata de beneficiarul finanțării).

  Granturi acordate pentru fermierii care au accesat credite 

  În cadrul programelor menționate se vor acorda și finanțări, în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanției acordate, pe toată durata de valabilitate a garanției acordate, și a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit, acordate pe o perioadă de maximum 12 luni, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro pe întreprindere, respectiv echivalentul în lei a 62.000 euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare si 75.000 euro in cazul beneficiarilor din domeniul pescuitului și acvaculturii.

  În cazul UAT-urilor, valoarea grantului acordat nu poate depăși echivalentul în lei a 500.000 euro.


  Te-ar mai putea interesa

  Vremea se schimbă radical. Meteorologii anunță temperaturi scăzute, dar și vijelii și căderi de grindină O familie de fermieri și-a găsit culturile din solar arse cu erbicid Județul unde jumătate din suprafața semănată cu grâu este deja calamitată de secetă

  Ultimele știri

  Avertismentul unui șef APIA: Fermierii care rămân fără subvenții în acest an! Anchetat de fraudă după ce a câștigat licitația pentru a cumpăra un port la Dunăre ANAF s-a răzgândit! Noua taxă pentru transport nu se va mai aplica pentru micii fermieri!