• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Despăgubiri de secetă 2022: culturi eligibile, condiții, acte necesare, termene limită, sume

  Roxana Dobre -

  Despăgubiri de secetă în 2022. Care sunt culturile eligibile, ce condiții de accesare sunt pentru acest sprijin, acte necesare, termene de depunere a cererilor și sumele care vor fi achitate fermierilor care au avut culturi calamitate din cauza secetei.

  Ordonanță de Urgență pentru despăgubirile care vor fi acordate fermierilor sub formă de subvenție directă pe fiecare hectar calamitat. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat marți în dezbatere publică un proiect de Ordonanță de Urgență pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant financiar acordat producătorilor agricoli care au inființat culturi în toamna anului 2021 și au fost afectate de seceta pedologică. Documentul are nevoie de avizarea Guvernului și publicarea în Monitorul Oficial pentru a intra in vigoare, dar și aprobarea Comisiei Europene (CE).

  După cum a anunțat ministrul Agriculturii, Petre Daea, pentru cititorii Agrointeligența – AGROINTEL.RO, fermierii vor primi în acest an despăgubiri pentru culturile de toamnă, înființate în 2021, care au fost afectate de seceta pedologică, în proporție de minim 30 la sută și maxim 100 la sută. Seceta pedologică din anul 2022 este semnalată atât de Administraţia Naţională de Meteorologie cât și de Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, care au emis avertismente și informări cu privire laefectul negativ al temperaturilor ridicate peste limita de confort asupra plantelor, precipitaţii reduse și rezervă de umiditate în sol redusă.

  Resursele financiare necesare implementării schemei sunt de 365.638,26 mii lei și se asigură de la bugetul de stat. În situația în care sumele necesare depășesc plafoanele bugetare aprobate cu această destinație, valoarea ajutorului se reduce proporțional pentru toți beneficiarii schemei de ajutor de stat.

  Schema se aplică până la data de 31 decembrie 2022.

  Citiți și: Ministrul Petre Daea: Acordăm fermierilor despăgubiri de secetă de 1.500 de lei la hectar!

  Despăgubiri de secetă 2022. Fermieri eligibili pentru sprijin

  Fermierii eligibili să primească despăgubiri pentru secetă sunt cei care lucrează terenuri agricole, adică fermieri din sectorul vegetal.

  În proiectul publicat de MADR se precizează categoriile de beneficiari care vor primi ajutorul pe hectar, pentru culturile afectate de secetă. Astfel, fermierii care vor primi bani sunt producătorii agricoli care au inființat culturi în toamna anului 2021 și au fost afectate de seceta pedologică în grade de afectare cuprinse între 30% și 100% conform proceselor-verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturi, respectiv:

  a) producătorii agricoli persoane fizice;
  b) producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare;
  c) producătorii agricoli persoane juridice, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de organizare.

  Despăgubiri de secetă 2022. Culturi eligibile

  Ce culturi primesc ajutor de secetă în acest an. Despăgubirile de secetă acordate de MADR nu se adresează tuturor culturilor calamitate ci lista categoriilor de culturi care sunt eligibile este clar menționată în proiect.

  Despăgubirile de secetă 2022 se vor acorda fermierilor care au înființat în toamna anului 2021 următoarele culturi și care au fost afectate de seceta pedologică în grade de afectare cuprinse între 30% și 100% conform proceselor-verbale de constatare și evaluare a pagubelor:

  a) grâu;
  b) secară;
  c) triticale;
  d) orz;
  e) orzoaică;
  f) ovăz;
  g) rapiță.

  Despăgubiri de secetă 2022. Condiții sprijin

  Pentru a primi despăgubiri de secetă, fermierii trebuie să îndeplinească o serie de condiții.

  Beneficiarii schemei de ajutor de stat sunt eligibili la solicitarea grantului financiar dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

  a) solicită ajutorul reprezentând grantul financiar prevăzut de ordonanța de urgență;
  b) dețin proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, întocmit până cel târziu la data de 15 august 2022 inclusiv conform modelului prevăzut în anexa nr.3 la Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020, cu modificările și completările ulterioare, pentru culturile agricole înființate în toamna anului 2021 și suprafețele afectate de seceta pedologică cu un procent de calamitare cuprins între 30% și 100%;
  c) sunt înregistraţi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu cererea unică de plată 2022, din care se identifică culturile înființate în toamna anului 2021, respectiv grâu și/sau secară și/sau triticale și/sau orz și/sau orzoaică și/sau ovăz și/sau rapiță, precum și suprafețele de teren declarate aferente acestor culturi;
  d) nu sunt în dificultate, respectiv în reorganizare, în lichidare sau în faliment, la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat, în baza evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului.

  Pentru culturile prevăzute în proiectul de OUG, suprafața afectată în procente cuprinse între 30% și 100% pentru care se acordă ajutorul de stat nu poate fi mai mare decât suprafața aceleiași culturi declarată în cererea unică de plată 2022.

  Prin excepție, dacă cererea unică de plată 2022 a fost înregistrată la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură ulterior datei de întocmire a procesului –verbal de constatare și evaluare a pagubelor, pentru beneficiarii care au suprafețe calamitate cu oricare dintre culturile de toamnă prevăzute în OUG, confirmate prin procesul – verbal de constatare și evaluare a pagubelor, care au fost întoarse sau nu au mai fost însămânțate după calamitare și nu se regăsesc, în totalitate sau parțial în cererea unică de plată 2022, suprafețele afectate avute în vedere pentru ajutorul de stat sunt cele cuprinse în procesul – verbal de constatare și evaluare a pagubelor.

  Despăgubiri de secetă 2022. Ce sume primesc fermierii

  Sumele pe care le vor primi fermierii ca ajutor de secetă. Grantul financiar unitar este în cuantum maxim de 1.500 lei/ha aferent unui grad de afectare de 100% care este prevăzut în procesul-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, pentru oricare dintre culturile menționate în proiect.

  Dacă gradul de afectare prevăzut în procesul – verbal de constatare și evaluare a pagubelor, pentru oricare dintre culturile menționate este cuprins în intervalul 30% până la 100%, cuanumul grantului financiar unitar care se poate acorda se diminuează procentual corespunzător și se obține prin înmulțirea cuantumului maxim cu procentul de afectare prevăzut în procesul-verbal.

  Sumele reprezentând grant financiar care se pot acorda unui beneficiar se determină prin înmulțirea cuantumului maxim al grantului financiar unitar cu gradul de afectare prevăzut în procesul – verbal de constatare și evaluare a pagubelor și cu suprafața calamitată prevăzută în procesul – verbal de constatare și evaluare a pagubelor, pentru oricare dintre culturile menționate în OUG, iar rezultatul obținut se împarte la o sută.

  Compensațiile acordate ca ajutor de stat sub forma de grant financiar unitar pe hectar, pentru fiecare cultură afectată, reprezintă maxim 40% din Cheltuielile eligibile, respectiv maxim 40% din cheltuielile tehnologice prevăzute în Tehnologiile cadru la culturi recolta 2021- 2022, realizate de Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală ( ICEADR) și corespund cerințelor punctelor 360 și 361 litera b) din cadrul secțiunii 1.2.1.2 din Orientările UE.

  Despăgubiri de secetă 2022. Unde se depun cererile

  Cererile pentru despăgubirile de secetă se depun la Direcțiilor Agricole de la nivelul județelor.

  Beneficiarii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate vor depune/transmite la Direcția Agricolă Județeană (DAJ) o cerere de solicitare a grantului financiar care cuprinde și declarația pe proprie răspundere că nu se află în reorganizare, lichidare sau faliment, conform evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), la data depunerii solicitării pentru ajutor, însoţită de următoarele documente:
  a) copie a procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, întocmit până cel târziu la data de 15 august 2022 inclusiv;
  b) copiile documentelor de identificare a coordonatelor bancare, precum banca comercială, codul IBAN, în care să fie virate sumele.

  Despăgubiri de secetă 2022. Termen depunere cerere

  Termenul pentru depunerea cererii pentru despăgubirile de secetă din acest an este stipulat în proiectul de act normativ. Cererile și documentele obligatorii vor fi depuse în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.

  Despăgubiri de seceră 2022. Situația la nivel național

  Situația culturilor de toamnă calamitate de seceta din acest an indică până la acest moment că o suprafață de circa 250.000 de hectare este eligibilă pentru plata ajutorului de stat.

  Potrivit MADR, care citează Rapoartele de sinteză cu pagubele la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică, întocmite de către Comitetele județene pentru situații de urgență pe baza proceselor-verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturi, un număr de peste 16.740 fermieri au fost afectați de seceta pedologică și circa 250.000 de ha cu culturi înființate în toamna anului 2021 au fost afectate în grade diferite de afectare cuprinse între 30% și 100% pe areale agricole importante la nivel național, dintre care: grâu – 187.358,35 ha, secară – 208,76 ha, triticale – 1.880,33 ha, orz– 25.294,42 ha, orzoaică – 2.062,59 ha, ovăz – 235,33 ha și rapiță – 26.719,06 ha.


  Te-ar mai putea interesa

  Fertilizarea castraveților cu îngrășăminte bio – 6 rețete simple Macerat de coada calului – rețetă. Beneficii Făinarea la măr. Semnele atacului, combatere

  Ultimele știri

  MARSAT vine în sprijinul micilor fermieri care vor să își cumpere utilaje cu fonduri europene! Parlamentul European a votat simplificarea PAC cu flexibilitate pentru condițiile de mediu Stațiunea Dancu, ”pepinieră” de vaci campioane. Producția medie de lapte în ferma ”de stat”