• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Guvernul a aprobat OUG pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul silviculturii

  Roxana Dobre -

  La propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Guvernul României a aprobat, Ordonanţa de Urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul silviculturii.

  Prin această OUG se completează sau modifică o serie de acte normative din domeniul silviculturii. Astfel, se reglementează măsuri pentru punerea în aplicare a PNRR, la Componenta C2 – Păduri și Protecția Biodiversității, Țintele 25 și 26 Investiții 1. Campanie națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, unde România s-a angajat să împădurească și să reîmpădurească o suprafață de 56.700 ha, până în anul 2026. Pentru realizarea acestor împăduriri este necesară instituirea unei noi categorii de vegetație forestieră din afara fondului forestier național, și anume: „culturi agroforestiere de pe terenuri agricole”, având în vedere interesul fermierilor de a realiza asemenea tipuri de împăduriri.

  De asemenea, se modifică definiția materialelor lemnoase (de la pct. 21 din anexa nr. 1) prin încadrarea puieților forestieri în categoria materialelor lemnoase, scopul fiind reducerea costurilor de producere a acestora, precum și stimularea producerii puieților forestieri prin utilizarea sumelor din fondul de conservare și regenerare a pădurilor.

  Prin acest act normativ se elimină orice barieră în acțiunea de împădurire a terenurilor afectate de factori biotici și abiotici, fiind eliminată constrângerea limitativă a proprietarilor de fond forestier proprietate privată a persoanelor fizice și juridice și proprietate publică și privată a unităților administrativ-teritoriale, de a fi înscriși în Registrul național al asociațiilor de proprietari de păduri, pentru a beneficia de facilitățile prevăzute la art. 971 alin. (4).

  Prin Ordonanța de urgență aprobată astăzi se completează legislaţia naţională privind evaluarea de mediu a amenajamentelor silvice, cerință a Comisiei Europene în Cauza 2020/2033, determinată de faptul că prevederile ordinelor de ministru care reglementau acest aspect au fost suspendate de instanţa de judecată.

  Prin aprobarea actului normativ se asigură cadrul legal pentru amplasarea/extinderea componentelor Rețelei Naționale de Supraveghere Meteorologică și a infrastructurii de telecomunicații speciale pe terenurile forestiere proprietate publică a statului. Extinderea rețelei naționale de observare a Sistemului Meteorologic Național Integrat (SIMIN), se va realiza de Administrația Națională de Meteorologie, instituție aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în parteneriat cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, ca și componentă a PNRR.

  Un alt aspect este reglementat în prezentul proiect de ordonanță de urgență a Guvernului este majorarea termenului, de la 30 de zile la maximum 90 de zile, necesar accesului în regim de urgență, pentru remedierea unor defecțiuni prin operațiuni speciale la alte orizonturi de exploatare din cadrul capacităților existente și a repunerii în funcțiune a capacităților de producție nefuncționale, în vederea suplimentării producției de petrol și gaze naturale, precum și pentru intervențiile cu caracter urgent pentru execuția lucrărilor de punere în siguranță a infrastructurii de transport rutier și feroviar.

  De asemenea, se instituie dispoziții derogatorii de la Legea nr. 175/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, în sensul reglementării exportului de lemn pentru încălzirea locuinței către Republica Moldova, pe o perioadă limitată, la solicitarea acesteia.

  La articolul III se instituie dispoziții tranzitorii cu privire la revizuirea prin reluarea procedurii de evaluare de mediu și a celei de evaluare adecvată a amenajamentelor silvice care se suprapun, parţial sau total, cu arii naturale protejate de interes comunitar, precum și obligațiile titularilor amenajamentelor silvice.


  Te-ar mai putea interesa

  În Grădina Danei. Mixul de trei produse cu care puteți stropi pomii primăvara Îngrijirea pomilor fructiferi primăvara. 8+1 sfaturi din partea unui pomicultor cu experiență De ce se pune naftalină în pomi. Tehnica pas cu pas

  Ultimele știri

  Carmen Avram îl confruntă pe comisarul european pentru Agricultură pe tema compensațiilor pentru fermierii români Vom avea din nou secetă? Șefa ANM a anunțat cum va fi vara 2023! ANSVSA: România mai are doar 10 focare de pestă porcină africană. Unul singur este într-o fermă