• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Ordin MADR: Subvenții APIA numai pentru fermierii cu certificat de formare profesională

  Roxana Dobre -

  Certificatul de formare profesională dobândit prin instruire privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor – document ce devine obligatoriu pentru toți agricultorii care solicită subvenții de la APIA la culturi pentru care se aplică produse fitosanitare, potrivit unui proiect de act normativ pus în dezbatere de Ministerul Agriculturii.

  Practic, certificatul de formare profesională devine obligatoriu din acest an pentru plata subvențiilor la hectar. Pentru a primii banii de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – APIA, fermierii, indiferent de dimensiunea exploatației, sunt obligați să dețină un certificat de formare profesională pentru utilizarea durabilă a produselor de protecţie a plantelor.

  UPDATE: În urma articolului Agrointeligența – AGROINTEL.RO, proiectul de ordin de ministru a fost retras de pe site-ul Ministerului Agriculturii. Detalii în articolul: Victorie Agrointeligența! Ordinul ”Subvenții cu certificat” a fost retras de pe site-ul Ministerului Agriculturii

  Măsura face parte din normele privind condiționalitatea, care se aplică în cadrul intervențiilor sub formă de plăți directe  și măsuri pentru dezvoltare rurală, începând cu anul de cerere 2023.

  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat în dezbatere publică un ordin pentru punerea în aplicare a normelor privind condiționalitatea în cadrul intervențiilor sub formă de plăți directe și unor intervenții și măsuri pentru dezvoltare rurală, începând cu anul de cerere 2023. Documentul trebuie publicat în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare.

  Citiți și: Subvenții APIA 2023. Cele 9 GAEC-uri cu condiții obligatorii pentru plata la hectar

  Certificatul poate fi obținut numai de fermierii care au bacalaureat

  Cu mai puțin de o lună până la începerea campaniei de depunere a cererilor pentru subvențiile APIA, Ministerul Agriculturii introduce, prin ordin de ministru, obligativitatea ca fermierii să dețină un certificat de formare profesională pentru utilizarea produselor fitosanitare. Acest document devine, din acest an, obligatoriu pentru fermierii care prin activitatea lor utilizează produse de protecţie a plantelor, conform noilor reglementări propuse pentru normele de condiționalitate SMR 7 și SMR 8.

  O mare problemă în obținerea acestui certificat de formare profesională este că numai fermierii care au cel puțin studii medii, deci minim liceul cu diplomă de bacalaureat, se încadrează pentru a efectua aceste cursuri care costă 193 de lei și se efectuează online.

  Pentru a putea face cursul, fermierul trebuie să prezinte, pe lângă o copie după actul de identitate, și o copie după diploma de studii, după cum urmează:

  Cursurile de instruire durează 18 ore, repartizate în zilele de luni, marți și miercuri, între orele 8-14, testarea se face în zilele de joi, sub forma unui test grilă. Fermierii află mai multe detalii despre sesiunea la care vor putea participa la momentul depunerii dosarului.

  Atât înscriere, cât și cursurile se fac prin oficiile județene ale Autorității Naționale Fitosanitare. 

  Iată ce presupun normele de condiționalitate propuse de Ministerul Agriculturii

  SMR 7 – Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1): art. 55 primele două teze.

  Fermierii care prin activitatea lor utilizează produse de protecţie a plantelor au următoarele obligaţii:
  a) să utilizeze numai produse de protecţie a plantelor omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, care se regăsesc în baza de date PEST-EXPERT. Referințe: http://www. madr.ro/ro/fitosanitar
  b) să utilizeze produsele de protecţie a plantelor numai în scopul pentru care acestea au fost omologate şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare de pe eticheta produsului;
  c) să se asigure că produsele de protecţie a plantelor cărora le este atribuit cuvântul de avertizare pericol și frazele de pericol corespunzătoare sunt utilizate numai de către persoanele juridice care deţin autorizaţie pentru utilizarea acestor produse, emisă de oficiul fitosanitar din raza teritorială în care îşi desfăşoară activitatea;
  d) să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidenţă contabilă a produselor de protecţie a plantelor depozitate şi utilizate în exploataţie, precum şi Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor.

  Notă: Clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor se realizează conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006: anexa 1.

  Respectarea cerinţelor SMR 7 se verifică la nivel de exploataţie agricolă.

  Citiți și: Listă subvenții APIA 2023. Schemele de plată pentru fermieri începând din acest an

  SMR 8 – Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor.

  Obligaţiile fermierilor privind utilizarea durabilă a produselor de protecţie a plantelor:

  a) să dețină certificatul de formare profesională dobândit prin instruire privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor;
  b) să efectueze periodic etalonări și controale tehnice ale echipamentului de aplicare a produselor de protecție a plantelor, conform cunoștințelor dobândite la instruirea inițială;
  c) să dețină certificatul de inspecție pentru echipamentele de aplicare a produselor de protecție a plantelor de uz profesional;
  d) să nu aplice tratamente cu produse de protecţie a plantelor în zonele de protecţie a resurselor de apă, în zonele de protecţie sanitară şi ecologică, precum şi în alte zone protejate stabilite prin legislația în vigoare;
  e) să respecte condiţiile privind depozitarea, manipularea, diluarea și amestecul produselor înainte de utilizare, manipularea ambalajelor și a deşeurilor de produse de protecție a plantelor, eliminarea amestecurilor din rezervor rămase după aplicare, curăţarea echipamentului utilizat pentru aplicarea produselor, recuperarea sau eliminarea deșeurilor de produse de protecție a plantelor şi a ambalajelor acestora în conformitate cu legislaţia privind deșeurile. Spaţiile pentru depozitarea produselor de protecție a plantelor de uz profesional să fie construite astfel încât să împiedice emisiile accidentale și să respecte normele privind amplasarea, dimensionarea, dotarea și materialele de construcţie a depozitelor.

  Obligațiile prevăzute la lit. d) și e) se aplică în concordanță cu dispozițiile relevante din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare și Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu obiectivele și măsurile specifice prevăzute în Planul naţional de acţiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecţie a plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 135/2019, referitor la reducerea riscului de contaminare a apelor, solului şi aerului, conservarea biodiversităţii și protecția mediului.

  Respectarea cerinţelor SMR 8 se verifică astfel: cerințele a), b), c) și e) se verifică la nivel de exploataţie agricolă; cerința d) se verifică la nivel de parcelă agricolă.


  Te-ar mai putea interesa

  Prețul roșiilor românești s-a prăbușit după sărbători. Cât costă acum un kilogram de tomate la fermieri O familie de fermieri și-a găsit culturile din solar arse cu erbicid Mușuroirea tomatelor. Când și cum se face

  Ultimele știri

  Avertismentul unui șef APIA: Fermierii care rămân fără subvenții în acest an! Anchetat de fraudă după ce a câștigat licitația pentru a cumpăra un port la Dunăre ANAF s-a răzgândit! Noua taxă pentru transport nu se va mai aplica pentru micii fermieri!