• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Subvenții APIA 2023. Culturile din fermă la care este interzisă folosirea pesticidelor

  agrointeligenta.ro -

  Culturile, mai exact suprafețele din fermă la care fermierii au obligația să nu folosească pesticide dacă doresc să beneficieze de subvențiile APIA fără sancțiuni. Mai mulți fermieri ne-au întrebat dacă pot să erbicideze sau să trateze mazărea sau soia pe care o declară în cadrul ecoschemei PD-04 Practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil. Răspunsul este da, cu condiția ca acea suprafață să nu fie declarată și pentru cerința b) la GAEC 8.

  Ecoschema Practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil înlocuiește din acest an plata pe înverzire, subvenție în cadrul căreia fermierii aveau interzis la folosirea pesticidelor pentru suprafețele ce formau zona de interes ecologic (ZIE). De precizat că ecoschema PD-04 se adresează doar fermelor de peste 10 hectare, în timp ce exploatațiile cu suprafață mai mică pot opta pentru ecoschema PD-05 Practicarea unei agriculturi prietenoase cu mediul în fermele mici, respectiv gospodăriile tradiționale.

  Revenind la tema articolului nostru, anume dacă se pot face tratamente la culturile de leguminoase, proteice, declarate la ecoschema PD-04, potrivit Ordinului 80/2023, acest lucru este permis, însă cu o excepție la care agricultorii trebuie să fie foarte atenți.

  Conform Ordinului MADR, fermierii care solicită sprijinul aferent eco-schemei PD-04 trebuie să respecte următoarele cerințe generale obligatorii, începând cu anul 2024:
  a) rezervarea a minimum 5% din terenul arabil pentru elemente neproductive, inclusiv teren lăsat pârloagă; în cazul fermelor cu peste 75% din terenul arabil utilizat pentru producția de iarbă sau de alte plante furajere erbacee, culturi de leguminoase, culturi aflate sub apă o mare parte a ciclului de cultură, sau combinații ale acestora, ponderea elementelor neproductive, inclusiv teren lăsat pârloagă, trebuie să depășească 3%;
  b) cultivarea pe minimum 5% din totalul terenului arabil declarat a culturilor de leguminoase, fixatoare de azot, amestecuri de leguminoase și graminee perene, prevăzute în anexa nr. 12 la prezentul ordin, în cultură principală.

  În contextul aplicării derogării prevăzute de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1.317, fermierii au obligația, în anul de cerere 2023:
  a) să cultive pe minimum 10% din totalul terenului arabil declarat în cultură principală și/sau secundară culturi de leguminoase, fixatoare de azot, amestecuri de leguminoase și graminee perene, prevăzute în anexa nr. 12, fără restricții privind utilizarea produselor de protecție a plantelor, cu excepția suprafețelor declarate pentru îndeplinirea opțiunii b) la GAEC 8;
  b) să declare toate suprafețele de teren arabil alocate elementelor neproductive, inclusiv suprafețele de teren lăsat pârloagă; suprafețele de teren lăsat pârloagă pot fi utilizate pentru culturi agricole destinate producției alimentare, precum: cereale, leguminoase, oleaginoase, culturi proteice, cu excepția culturilor de porumb și soia pentru boabe.

  Fermierii care accesează această eco-schemă au obligația ca în perioada cuprinsă între 15 iunie-15 octombrie să țină terenul arabil acoperit pe cel puțin 85% din suprafața arabilă a exploatației cu: culturi agricole sau cu miriștea rămasă după recoltare sau culturi secundare sau culturi de acoperire verzi sau culturi de toamnă nou-înființate, timpul necesar pentru pregătirea terenului și înființarea noii culturi fiind de cel mult 2 săptămâni.

  De asemenea, ecoschema PD-04 mai prevede că cerințele generale obligatorii se cumulează cu una din următoarele cerințe specifice, la alegerea fermierului, astfel:
  a) să practice diversificarea culturilor pe terenul arabil, în funcție de suprafață, după cum urmează:
  – în cazul suprafețelor cuprinse între 10,01 ha și 30 ha, fermierul trebuie să cultive cel puțin două culturi diferite, iar cultura preponderentă să acopere maximum 75% din terenul arabil;
  – în cazul suprafețelor de peste 30 ha, fermierul trebuie să cultive cel puțin trei culturi diferite, iar cultura preponderentă trebuie să acopere maximum 70% din terenul arabil, respectiv două culturi preponderente să acopere împreună maximum 85% din terenul arabil;
  – în cazul în care suprafața de teren arabil este acoperită în proporție de peste 80% cu iarbă/plante erbacee/leguminoase sau cu culturi aflate sub apă o mare parte a ciclului de producție sau amestecuri ale acestora prevăzute în anexele nr. 2 și nr. 12 la prezentul ordin, condiția privind practica de diversificare a culturilor este îndeplinită;
  b) să practice o tehnologie de tip conservativ pentru sol, no/minimum/strip tillage, pe minimum 50% din suprafața cultivată a exploatației, bazată pe următoarele elemente:
  – semănat fără pregătirea prealabilă a solului, no tillage;
  – semănat în benzi pregătite fără intervenție pe intervalul dintre rânduri, strip tillage;
  – semănat după o pregătire superficială a solului, fără întoarcerea brazdei, minimum tillage;
  c) să planteze anual cel puțin 2 pomi fructiferi și/sau arbori pe ha, la nivel de exploatație, din speciile prevăzute în Anexa nr. 14 a ordinului MADR.

  În sensul lit. a), „cultură“ înseamnă oricare dintre următoarele:
  a) o cultură din oricare dintre diferitele genuri definite în clasificarea botanică a culturilor;
  b) o cultură a oricăreia dintre specii în cazul Brassicaceae, Solanaceae și Cucurbitaceae;
  c) terenuri lăsate pârloagă;
  d) ierburi sau alte plante furajere erbacee, prevăzute în Anexa nr. 2 a ordinului;
  e) culturi aflate sub apă o mare parte a ciclului de cultură, cu titlu de exemplu, orez;
  f) culturi de leguminoase, amestecuri de leguminoase și graminee perene, prevăzute în Anexa nr. 12 a ordinului.

  Subvenții APIA. Suprafețele ce nu se pot erbicida și pe care nu se pot aplica pesticide

  Pentru a beneficia de subvențiile APIA, există suprafețe și culturi care nu se pot erbicida, pe care nu se pot folosi pesticide. Acestea sunt, conform Ordinului nr. 80/2023, suprafețele declarate pentru îndeplinirea opțiunii b) la GAEC 8.

  Iată care sunt cerințele pentru fermieri de a îndeplini GAEC 8, o condiție obligatorie pentru accesarea subvențiilor APIA:

  1. Se asigură procentajul minim din suprafaţa agricolă dedicat zonelor sau elementelor neproductive la nivel de fermă, prin aplicarea uneia dintre următoarele opţiuni:
  a) cel puţin 4% din terenul arabil la nivel de fermă este alocat zonelor şi elementelor neproductive, inclusiv terenurilor lăsate pârloagă;
  b) cel puţin 7% din terenul arabil la nivel de fermă destinat zonelor şi elementelor neproductive, inclusiv terenurilor lăsate pârloagă, culturilor secundare şi/sau culturilor fixatoare de azot, cultivate fără utilizarea de produse de protecţie a plantelor, din care 3% reprezintă zone şi elemente neproductive, inclusiv terenuri lăsate pârloagă. Pentru culturile intermediare se utilizează factorul de ponderare 0,3.
  2. Se menţin elementele de peisaj, incluzând rigole, garduri vii individuale şi grupuri de rânduri de arbori, terase, movile, existente pe terenul agricol. Elementele de peisaj sunt eligibile pentru calcularea procentului minim din terenul arabil alocat zonelor sau elementelor neproductive la nivel de fermă.
  3. Este interzisă tăierea gardurilor vii şi a arborilor în perioada de reproducere şi creştere a păsărilor sălbatice (15 martie-31 august).
  4. Se iau măsuri pentru evitarea instalării şi extinderii speciilor de plante invazive pe terenul agricol.

  Lista caracteristicilor (elemente şi zone neproductive eligibile pentru calcularea ponderii minime): benzi-tampon; movile; rigole; margini de câmp, petice sau zone-tampon pentru parcele; garduri vii individuale şi grupuri de rânduri de arbori, inclusiv fâşii împădurite, arbori izolaţi, arbori în aliniament, grup de arbori şi pâlcuri arbustive; terenuri lăsate pârloagă; iazuri mici; zone umede mici; terase.

  Sunt exceptate de la obligaţia privind procentul minim din suprafaţa arabilă dedicată zonelor sau elementelor neproductive exploataţiile agricole care îndeplinesc următoarele condiţii:
  a) peste 75% din terenul arabil este utilizat pentru producţia de iarbă sau alte plante furajere erbacee, este teren lăsat pârloagă, este cultivat cu culturi de leguminoase sau face obiectul unei combinaţii între aceste utilizări;
  b) peste 75% din suprafaţa agricolă eligibilă este pajişte permanentă, este utilizată pentru producţia de iarbă sau alte plante furaje erbacee sau pentru cultivarea unor culturi aflate sub apă fie pentru o mare parte a anului, fie o mare parte a ciclului de cultură sau face obiectul unei combinaţii între aceste utilizări;
  c) exploataţiile au o suprafaţă de teren arabil de până la 10 hectare.

  Atenție la derogarea pentru anul de cerere 2023

  Derogare: pentru anul de cerere 2023, la standardul GAEC 8, prima cerinţă ”Procentajul minim din suprafaţa agricolă dedicat zonelor sau elementelor neproductive la nivel de fermă: cel puţin 4% din terenul arabil la nivel de fermă alocat zonelor şi elementelor neproductive, inclusiv terenurilor lăsate pârloagă, sau cel puţin 7% din terenul arabil la nivel de fermă destinat zonelor şi elementelor neproductive, inclusiv terenurilor lăsate pârloagă, culturilor secundare şi/sau culturilor fixatoare de azot, cultivate fără utilizarea de produse de protecţie a plantelor, din care 3% reprezintă zone şi elemente neproductive, inclusiv terenuri lăsate pârloagă”, se aplică derogarea prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1.317 al Comisiei din 27 iulie 2022 de stabilire a unor derogări de la Regulamentul (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea standardelor privind bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor (GAEC) 7 şi 8 pentru anul de cerere 2023, referitor la utilizarea în scopul producţiei a terenului lăsat pârloagă.

  Derogarea vizează exclusiv terenurile lăsate pârloagă alocate zonelor neproductive, pentru realizarea procentajului minim din suprafaţa agricolă dedicat zonelor sau elementelor neproductive (prima cerinţă la GAEC 8) şi nu se aplică altor elemente neproductive. Astfel, prin aplicarea derogării, pentru anul de cerere 2023, terenul arabil alocat zonelor neproductive (terenul lăsat pârloagă) poate fi utilizat pentru culturi agricole destinate producţiei alimentare, precum: cereale, leguminoase, oleaginoase, culturi proteice, inclusiv plante furajere utilizate prin cosit sau păşunat, cu excepţia culturilor de porumb, soia pentru boabe sau specii forestiere cu ciclu scurt de producţie.


  Te-ar mai putea interesa

  Subvenția APIA care ajunge acum în conturi! Suma transferată către beneficiari! Fermieri chemați de urgență la APIA. Fără clarificări, nu pot intra la plata avansului din subvenții! Carte tehnică tractor. Documente necesare, preț

  Ultimele știri

  O combină agricolă a luat foc în timp ce recolta porumb Polițiștii au prins o bandă de hoți specializați în furturi de tractoare și echipamente agricole Hoții au furat motorina dintr-un tractor aflat chiar în curtea fermierului