• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • MADR a introdus o plată diferențiată pentru subvenția APIA la bovine. Condiții, acte necesare

  agrointeligenta.ro -

  Plată diferențiată la subvenția APIA la bovine pe lapte și carne. Începând din acest an, crescătorii de vaci care accesează subvenția pe lapte – ANTZ lapte și subvenția pe carne  – ANTZ carne, vor beneficia de o plată diferențiată, în raport cu data de referință.

  O serie de modificări la condițiile de eligibilitate pentru Ajutorul Național Tranzitoriu la bovine au fost introduse prin Ordinul MADR nr. 190/2023 publicat în Monitorul Oficial joi, 18 mai. Cea mai importantă schimbare vizează modul de plată diferențiat în raport cu anul de referință. De asemenea, există clarificări privind documentele necesare cu care se face dovada valorificării laptelui.

  Ordinul n.r 190/2023 vine cu o serie de elemente menite să sprijine fermierii crescători de vaci să acceseze mai ușor Ajutoarele Naționale Tranzitorii. Aceste scheme de sprijin sunt achitate din bugetul național și au o dată de referință pentru efectivele eligibile – februarie 2018.

  Conform noului ordin MADR, o modificare importantă vizează condițiile de accesare a Ajutorului Național Tranzitoriu pentru lapte, achitat la specia bovine.

  Astfel, pentru ANTZ lapte, schemă decuplată de producție, specia bovine, în sectorul lapte, avem următoarele modificări:

  Modificări la ANTZ lapte pentru fermierii care au avut exploatații la data de referință:

  Articolul 97 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „Art. 97. — (1) ANTZ pentru schema prevăzută la art. 96 lit. a) se acordă fermierilor crescători de bovine care îndeplinesc
  cumulativ următoarele condiții:
  a) solicitantul să fi produs și valorificat o cantitate de minimum 3 tone de lapte în anul 2018;
  b) la data solicitării ANTZ, exploatația să fie înregistrată în BND în care există cel puțin un animal din specia bovine, identificat și înregistrat în conformitate cu legislația sanitarveterinară în vigoare.
  (2) Plata ANTZ pentru fermierii prevăzuți la alin (1) se acordă în cuantumuri diferențiate, calculate de APIA, pentru cantitatea
  de lapte produsă și valorificată în anul 2018, în funcție de cea din perioada 1.03.2022—28.02.2023.
  (3) Ulterior anului 2023, plata ANTZ pentru fermierii prevăzuți la alin. (1) se acordă în cuantumuri diferențiate, calculate de APIA, pentru cantitatea de lapte produsă și valorificată în anul 2018, în funcție de cea din perioada de referință a anului de
  cerere.”

  Modificări la ANTZ lapte pentru fermierii care au exploatații înființate după anul de referință:

  „Art. 98. — (1) ANTZ pentru schema prevăzută la art. 96 lit. a) se acordă și fermierilor crescători de bovine cu exploatații înființate în perioada 1.01.2019—28.02.2023, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  a) solicitantul să fi produs și valorificat o cantitate de minimum 3 tone de lapte per exploatația cu cod ANSVSA în perioada 1.03.2022—28.02.2023;
  b) la data solicitării ANTZ, exploatația să fie înregistrată în BND în care există cel puțin un animal din specia bovine, identificat și înregistrat în conformitate cu legislația sanitarveterinară în vigoare.
  (2) Plata ANTZ pentru fermierii prevăzuți la alin. (1) se acordă pentru o cantitate de minimum 3 tone de lapte per exploatația cu cod ANSVSA, produsă și valorificată în perioada 1.03.2022— 28.02.2023.
  (3) Ulterior anului 2023, plata ANTZ pentru fermierii prevăzuți la alin. (1) se acordă în cuantumuri diferențiate, calculate de
  APIA, pentru cantitatea de lapte produsă și valorificată în perioada 1.03.2022—28.02.2023, în funcție de cea din perioada de referință a anului de cerere.”

  Actul normativ nou intrat în vigoare aduce unele completări și în lista de documente cu care se face dovada producției și valorificării cantităților de lapte. Astfel, tot pentru ANTZ lapte, articolul 102 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „Art. 102. — Documentele specifice care se depun împreună cu cererea de plată pentru schema prevăzută la art. 96 lit. a) și care atestă cantitatea de minimum 3 tone lapte produsă și valorificată în perioada de referință a exploatației, precum și cantitatea produsă și valorificată în perioada de referință a anului de cerere sunt următoarele, după caz:
  a) în cazul valorificării către prim-cumpărător, copia contractului cu un prim-cumpărător, încheiat pentru o perioadă de minimum 6 luni, însoțită de copii de pe documente din care rezultă cantitatea de lapte valorificată în perioada de referință:
  (i) facturi/documente contabile în cazul producătorului PJ/PFA/II/IF;
  (ii) factura fiscală sau filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol însoțită de copia de pe atestatul de producător; și/sau
  (iii) dovada emisă de prim-cumpărător care atestă că s-a valorificat o cantitate de lapte, în baza contractului încheiat, în cazul producătorului persoană fizică;
  b) în cazul altor tipuri de valorificare sunt următoarele:
  (i) în cazul valorificării laptelui, în perioada de referință, de către producătorul persoană fizică: copie de pe factura fiscală sau copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care rezultă cantitatea de lapte valorificat, însoțită de copie de pe atestatul de producător;
  (ii) în cazul valorificării laptelui, în perioada de referință, de către producătorul PJ/PFA/II/IF: copii de pe rapoarte fiscale de închidere zilnică/factură/ facturi/documente contabile din care rezultă cantitatea de lapte valorificat;
  (iii) în cazul valorificării laptelui de către producător, prin intermediul automatelor de lapte, în perioada de referință: copie de pe avizul de însoțire a mărfii și de pe documentele fiscale de încasare a valorii aferente laptelui valorificat/documente contabile/copie de pe factura/facturile fiscală(e) sau copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol însoțită(e) de copii de pe atestatul de producător și de pe documentul sanitar-veterinar pentru valorificare, în funcție de forma de organizare;
  (iv) în cazul valorificării laptelui, de către producători, prin unități de procesare proprii, în perioada de referință:
  copie de pe avizele de însoțire a mărfii care atestă livrarea și de pe notele de intrare-recepție la unitatea proprie de procesare sau documente contabile, din care să rezulte cantitatea de lapte livrată și recepționată, în perioada de referință, precum și copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte.”

  Plata diferențiată va fi introdusă și pentru ANTZ carne, o schemă care se încasează atât pentru bovinele de lapte, cât și pentru cele din rase specializate pentru carne sau metise.

  Pentru ANTZ carne, schemă decuplată de producție, specia bovine, în sectorul carne, avem următoarele modificări:

  Articolul 99 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „Art. 99. — (1) ANTZ pentru schema prevăzută la art. 96 lit. b) se acordă fermierilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  a) dețin un efectiv de minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la 31 ianuarie 2018 înregistrate în BND;
  b) la data solicitării ANTZ exploatația cu cod ANSVSA să fie înregistrată în BND în care există cel puțin un animal din specia
  bovine, identificat și înregistrat în conformitate cu legislația sanitar-veterinară în vigoare.
  (2) Plata ANTZ pentru fermierii prevăzuți la alin (1) se acordă în cuantumuri diferențiate, calculate de APIA, pentru efectivul
  de bovine de la data de 31 ianuarie 2018, în funcție de cel de la data de 28 februarie 2023.
  (3) Ulterior anului 2023, plata ANTZ pentru fermierii prevăzuți la alin. (1) se acordă în cuantumuri diferențiate, calculate de
  APIA, pentru efectivul de bovine de la data de 31 ianuarie 2018, în funcție de cel de la data de referință a anului de cerere.”

  27. Articolul 100 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „Art. 100. — (1) ANTZ pentru schema prevăzută la art. 96 lit. b) se acordă și fermierilor crescători de bovine cu exploatații înființate în perioada 1.02.2018—28.02.2023, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  a) dețin un efectiv de minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 28.02.2023 înregistrate în BND;
  b) la data solicitării ANTZ exploatația cu cod ANSVSA să fie înregistrată în BND în care există cel puțin un animal din specia bovine, identificat și înregistrat în conformitate cu legislația sanitar-veterinară în vigoare.
  (2) Plata ANTZ pentru schema prevăzută la art. 96 lit. b) se acordă pentru minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni, precum și pentru tineretul bovin mascul și/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploatația cu cod ANSVSA la data de referință 28.02.2023.
  (3) Ulterior anului 2023, plata ANTZ pentru fermierii prevăzuți la alin. (1) se acordă în cuantumuri diferențiate, calculate de APIA, pentru efectivul de bovine de la data de 28.02.2023, în funcție de cel de la data de referință a anului de cerere.”

  Vă reamintim că termenul limită de depunere a cererii unice de plată pentru anul 2023 este 31 mai.


  Te-ar mai putea interesa

  Amendă uriașă încasată de un fermier de la Garda de Mediu pentru că avea prea mulți porci Tranșa a doua din subvenția APIA. Sumele care intră în conturile fermierilor MADR: Subvenția care intră în conturile fermierilor până pe 29 decembrie

  Ultimele știri

  APIA – anunț oficial pentru fermierii care nu au luat niciun leu din subvenție! AGROTAIFAS cu Ana-Maria Andrei | S.2 EP. 6 | AUREL SIMION Schemă de 20.000.000 euro/beneficiar, prelungită până la 15 ianuarie. Cine beneficiază de bani