• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • PPE și-a prezentat strategia pentru o agricultură durabilă a UE, în cadrul conferinței ”O viziune pentru fermieri și agricultură”

  Roxana Dobre -

  Viziunea Partidului Popular European (PPE) asupra agriculturii. Pe 19 septembrie a avut loc la Bruxelles conferința pentru agricultură a grupului PPE: ”O viziune pentru fermieri și agricultură”, eveniment la care a luat parte și eurodeputatul român, Dan Motreanu, reprezentant al României care a contribuit la stabilirea priorităților PPE pe teme importante precum mărirea bugetului PAC sau convergența subvențiilor.

  În cadrul conferinței, PPE a prezentat viziunea strategică pentru o agricultură durabilă a Uniunii Europene. Eurodeputatul Dan Motreanu a contribuit la stabilirea priorităților PPE, în calitate de membru în Comisia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (AGRI) din Parlamentul European, în special în ceea ce privește mărirea bugetului PAC, convergența subvențiilor, investițiile în modernizarea agriculturii și în atragerea tinerilor fermieri în zonele rurale.

  Documentul este discutat săptămâna aceasta la EPP Study Days – eveniment organizat în Split, Croația.

  Viziunea Partidului Popular European (PPE) asupra agriculturii

  Viziunea strategică a PPE pentru o agricultură durabilă a Uniunii Europene se conturează în jurul fermierilor și a intereselor acestora, după cum se arată în documentul prezentat în cadrul conferinței.

  ”PPE este partidul agricultorilor europeni. Suntem cu dumneavoastră și ne vom apăra interesele. Ați introdus alimente nutritive și de înaltă calitate pe mesele noastre. Produceți la cele mai înalte standarde din lume. Aveți grijă de natură și mențineți comunități dinamice în zonele noastre rurale, făcându-le locuri atractive pentru a trăi. Iar produsele pe care le produceți cu pricepere unice, perfecționate de-a lungul secolelor, reprezintă mult mai mult decât alimentele. Ele reprezintă o parte importantă a patrimoniului nostru cultural comun, fiind ferm în centrul identității noastre europene și suntem admirați pentru excelența lor în întreaga lume. Ați asigurat securitatea alimentară pentru UE și în afara acesteia în condițiile cele mai dificile. Ați depus deja eforturi enorme pentru a produce în mod durabil și vă angajați să faceți și mai mult în viitor. Ați ajuns la provocarea de a produce pe tot parcursul pandemiei și faceți acest lucru din nou în condiții de testare cauzate de invadarea Ucrainei de către Rusia. Suntem recunoscători. Ascultăm preocupările dumneavoastră, deoarece ne angajăm să menținem un sector agricol intern puternic și rezilient. Îi condamnăm pe cei care, din motive ideologice, vă acuză pentru distrugerea mediului. Acest lucru descurajează în special tinerii fermieri să rămână în agricultură și ne amenință securitatea alimentară. Nu ne putem permite să ne bazăm pe alții pentru aprovizionarea cu alimente esențiale, cel mai puțin pentru toate. Pentru PPE, agricultura este un sector de importanță strategică. Ne angajăm să colaborăm cu dumneavoastră pentru a asigura un model agricol european care să vă permită să obțineți un trai echitabil din activitatea dumneavoastră, răspunzând în același timp preocupărilor societale legate de mediu, biodiversitate, schimbările climatice și bunăstarea animalelor. Toată lumea câștigă dintr-un sector agricol durabil din punct de vedere economic, ecologic și social. Ne concentrăm asupra tuturor celor trei”, se arată în documentul de poziție al Grupului PPE.

  Fără fermieri, fără alimente: asigurarea perspectivelor economice și sociale ale agricultorilor din UE

  În UE există aproximativ 9 milioane de ferme, cu o forță de muncă de aproximativ 17 milioane de persoane. Sectorul aprovizionării cu alimente în sens mai larg, în centrul căruia se află agricultura, reprezintă aproximativ 8 % din totalul locurilor de muncă din UE. Cu toate acestea, veniturile fermelor se situează cu mult sub nivelul mediu al salariilor în majoritatea statelor membre. În plus, din 2005, UE a pierdut aproximativ o treime din exploatațiile sale agricole, iar ponderea persoanelor angajate în agricultură a scăzut de la 6,4 % din totalul locurilor de muncă din UE în 2005 la 4,2 % în 2020. PPE s-a angajat să stopeze acest declin.

  ”PPE reprezintă un model agricol european competitiv, bazat pe familii și fermieri profesioniști, aflat în centrul comunităților rurale dinamice din întreaga UE. Recunoaștem, de asemenea, importanța promovării unor activități economice diverse în zonele noastre rurale care contribuie la reziliența economiilor rurale. Acordăm o atenție deosebită nevoilor fermierilor din zonele care se confruntă cu constrângeri naturale, cum ar fi regiunile montane, insulare și îndepărtate, regiunile ultraperiferice și zonele depopulate, deoarece agricultura este adesea principalul motor al dezvoltării economice în aceste părți ale Europei. Considerăm că în UE pot coexista diferite modele de agricultură și susținem libertatea de alegere. Există o mare diversitate în ceea ce privește modelele agricole și principiile agroecologice care pot fi aplicate și ar trebui să aveți posibilitatea de a alege în funcție de piață, de orientarea comercială, de provocările agronomice, de tradițiile agricole, de profitabilitate și de costuri„, se arată în poziția PPE.

  PPE: ”Distribuirea sprijinului PAC trebuie să fie echitabilă atât între statele membre, cât și în interiorul acestora”

  PPE reamintește că a apărat constant o politică agricolă comună (PAC) puternică și bine finanțată și va insista asupra unui buget al PAC mai mare, având în vedere provocările cu care fermierii se confruntă.

  ”Monitorizăm foarte îndeaproape punerea în aplicare a PAC pentru perioada 2023-2027, pentru a ne asigura că planurile strategice naționale îndeplinesc obiectivele pe care le-am stabilit. Suntem pregătiți să tragem la răspundere Comisia și statele membre dacă vedem că noul sistem are ca rezultat o complexitate și o birocrație mai mari – nu mai mici –, dacă există mai puțină echitate în distribuirea sprijinului și dacă noul regim de condiționalitate și alte măsuri de mediu pun în pericol capacitatea fermierilor de a asigura securitatea alimentară. Vom fi vigilenți pentru a ne asigura că prerogativele constituționale ale regiunilor UE asupra politicii agricole sunt protejate și că fermierii sunt tratați în mod egal în toate statele membre. Considerăm că distribuirea sprijinului PAC trebuie să fie echitabilă atât între statele membre, cât și în interiorul acestora. Cei aleși în 2024 vor decide cu privire la viitoarea PAC pentru perioada de după 2027. Ne angajăm să aducem toate îmbunătățirile necesare în beneficiul dumneavoastră, asigurând un pilon economic solid care să permită tranziția către practici agricole mai durabile, să sprijine reînnoirea generațiilor și să vă protejeze mai bine pe o piață mondială extrem de volatilă. Considerăm că fermierii ar trebui să fie în măsură să corecteze erorile comise cu bună-credință înainte de a se confrunta cu sancțiuni financiare și vom insista ca acest drept pe care l-am asigurat în cadrul PAC să fie respectat”, se arată PPE.

  PPE: ”Fără ca tinerii să dorească să practice agricultura ca profesie, sectorul primar va dispărea”

  Grupul parlamentar de la nivel european insistă asupra intensificării eforturilor de combatere a lipsei alarmante de reînnoire a generațiilor în agricultură, în special prin creșterea atractivității zonelor rurale pentru tânăra generație. ”Fără ca tinerii să dorească să practice agricultura ca profesie, sectorul primar va dispărea, iar viața economică din zonele rurale se va prăbuși. Doar 11,9 % dintre administratorii de ferme din UE aveau sub 40 de ani în 2020. Acest lucru nu este durabil. Vom sprijini toate măsurile care permit tinerilor să asigure viitorul sectorului prin abordarea provocărilor legate de accesul la terenuri și la finanțare, prin promovarea serviciilor de consiliere, a educației și a formării, prin asigurarea coerenței între măsurile locale, naționale și ale UE pentru tinerii fermieri, precum și prin strategii de succesiune a exploatațiilor agricole”, este poziția PPE.

  ”Sprijinim măsurile regionale menite să facă regiunile rurale mai atractive pentru ca oamenii, tineri și vârstnici, să trăiască. Salutăm faptul că procentul femeilor în agricultură a crescut, ajungând la 31,6 % în 2020, dar trebuie să utilizăm PAC și alte instrumente pentru a merge și mai departe. Recunoaștem rolul vital al agricultoarelor în economia rurală. Insistăm ca statele membre să garanteze drepturile sociale ale tuturor fermierilor și ale persoanelor angajate în acest sector. Susținem cu fermitate acordarea unei atenții sporite bunăstării mintale a fermierilor, în contextul provocărilor complexe cu care se confruntă aceștia, inclusiv incertitudinile financiare, riscurile profesionale și aprecierea insuficientă pentru contribuția lor la societate”, s-a mai subliniat în conferința PPE ”O viziune pentru fermieri și agricultură”.

  PPE: ”Nu primiți un preț echitabil pentru produsele dumneavoastră din lanțul valoric, iar acest lucru este scandalos”

  O altă chestiune arzătoare pentru fermieri abordată de către PPE este situația din piața cerealelor și plantelor oleaginoase. ”Înțelegem că o politică agricolă bazată pe piață îi poate expune pe fermieri la efectele volatilității extreme a prețurilor. Afluxul rapid de cereale în UE ca urmare a invadării Ucrainei de către Rusia ilustrează cât de repede pot fi destabilizate piețele, în special în țările învecinate cu Ucraina, și solicităm acțiuni decisive pentru a restabili stabilitatea pieței și a compensa fermierii afectați. Ne angajăm să depunem mai multe eforturi pentru a vă proteja de consecințele dezastruoase ale volatilității prețurilor și vom îmbunătăți în continuare instrumentele de stabilitate a prețurilor în viitoarea PAC. Am luptat cu greu pentru a consolida instrumentele PAC și pentru a spori resursele financiare pentru a face față crizelor, oferind posibilități sporite de gestionare a riscurilor, consolidând rolul organizațiilor de producători și îmbunătățind structura lanțului de aprovizionare cu alimente. Adoptarea primei directive menite să elimine practicile comerciale neloiale din lanțul de aprovizionare cu alimente a fost un succes al PPE și ne vom asigura că aceasta vă dă roade. Nu primiți un preț echitabil pentru produsele dumneavoastră din lanțul valoric, iar acest lucru este scandalos. Merită un venit echitabil și ne vom continua eforturile pentru a vă asigura că obțineți acest venit. Susținem condiții de concurență echitabile pentru toți fermierii din UE în cadrul pieței unice. Respingem orice încercare a marilor întreprinderi neagricole de a se instala doar pentru a exploata PAC în beneficiul financiar. Acești bani aparțin fermierilor activi și dumneavoastră”, este mesajul PPE pentru fermieri.

  Conform PPE, pădurile și întregul lanț valoric forestier reprezintă o parte esențială a zonelor rurale. Pădurile oferă locuri de muncă, asigură bunăstarea economică, furnizează servicii de atenuare a schimbărilor climatice, oferă beneficii pentru sănătate și combat deșertificarea. PPE consideră că cel mai bun know-how pentru gestionarea durabilă a pădurilor aparține statelor membre și, prin urmare, respectăm competența statelor membre în ceea ce privește legislația în domeniul forestier. Sprijinim ferm fermierii și silvicultorii din UE care se află în centrul economiei circulare, producând energia din surse regenerabile atât de necesară și alte biomateriale. Dezvoltarea turismului rural, inclusiv conceptul de destinații rurale inteligente, oferă noi oportunități de diversificare a veniturilor agricole și de stimulare a zonelor rurale și o sprijinim activ.

  ”Susținem agricultura tradițională și alte sisteme de creștere a animalelor în aer liber, recunoscând rolul acestora în conservarea biodiversității și în menținerea activității agricole în întreaga Europă. Acesta este motivul pentru care insistăm asupra necesității urgente de a se asigura că agricultura și turismul rămân posibile în aceste zone, având în vedere provocările generate de creșterea populației de carnivore mari. Problema carnivorelor mari trebuie rezolvată fără întârziere. Este momentul unei abordări echilibrate, în care să nu mai fie tabu să se reexamineze statutul de protecție al lupilor și urșilor”, se mai arată în document.

  PPE sprijină o politică comercială deschisă și bazată pe norme. Cu toate acestea, reprezentanții PPE rămân fermi: produsele importate trebuie să respecte standarde de mediu, sanitare, fitosanitare, de bunăstare a animalelor și sociale echivalente cu cele așteptate de la producătorii noștri. ”Vom sprijini toate eforturile pentru a obține recunoașterea internațională a standardelor noastre și pentru a asigura reciprocitatea, astfel încât să fiți tratat echitabil. Nu are niciun sens să ne reducem productivitatea și să ne transferăm producția, precum și impactul asupra climei, cum ar fi relocarea emisiilor de dioxid de carbon și deficitul de apă, către țări terțe. În plus, trebuie să ne protejăm producția de impunerea unor tarife de retorsiune pentru litigiile comerciale care provin din alte sectoare. Acordurile comerciale ale UE trebuie să includă dispoziții pentru protejarea produselor sensibile. Clauzele de salvgardare ar trebui activate atunci când creșterea volumului schimburilor comerciale amenință stabilitatea pieței noastre. Indicațiile noastre geografice excelente trebuie protejate în toate acordurile comerciale”, se mai arată în documentul prezentat la Bruxelles pe 19 septembrie.

  PPE: ”Solicităm să se pună din nou accentul pe cercetarea și inovarea agricolă în toate statele membre”

  Investițiile în tehnologii de vârf și accesul la acestea sunt esențiale pentru a menține competitivitatea agriculturii europene pe piața mondială, pentru a ne menține standardele ridicate și pentru a asigura metode de producție durabile, în conformitate cu așteptările societății, potrivit PPE, care arară că ”indiferent dacă este vorba de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, de îmbunătățirea bunăstării animalelor sau de utilizarea unui număr mai mic de factori de producție, considerăm că cercetarea și inovarea vor produce rezultate mai bune decât simpla impunere a unor obiective descendente”. ”Solicităm să se pună din nou accentul pe cercetarea și inovarea agricolă în toate statele membre, în funcție de prioritățile Uniunii. Trebuie să reducem impactul asupra mediului, fără a reduce neapărat producția noastră agricolă. Solicităm proceduri de aprobare mult mai bune pentru noile tehnici și alternative”, punctează PPE.

  Strategia pentru o agricultură durabilă la nivelul UE implică ”mai multe investiții în tehnologie și infrastructură, în sisteme de gestionare a energiei, într-un internet accesibil, fiabil și rapid în zonele rurale și trebuie să consolidăm interoperabilitatea, competențele digitale, centrele de inovare digitală și să dezvoltăm noi modele de afaceri și de guvernanță”. ”Vom lupta pentru a majora bugetul programului de cercetare Orizont dedicat agriculturii, alimentației și bioeconomiei și subliniem necesitatea de a îmbunătăți accesul pe piață pentru inovatorii mai mici și pentru cei noi. Trebuie să ne intensificăm eforturile pentru a ne asigura că know-how-ul este transferat rapid la nivel de fermă prin intermediul unui sistem îmbunătățit de consiliere agricolă. Vom continua să promovăm în mod decisiv utilizarea inteligenței artificiale, a volumelor mari de date, a digitalizării și a utilizării tehnologiei spațiale europene pentru a optimiza gestionarea terenurilor. Vom dezvolta în continuare inițiative promițătoare, cum ar fi Satele inteligente”, arată oficialii PPE care mai punctează: ”Considerăm că un proces decizional bazat pe date științifice, care permite utilizarea noilor tehnologii, oferă căi mult mai bune către un sector agricol mai durabil decât abordările pur „ideologice”. Permiterea utilizării noilor tehnici de reproducere în UE, de exemplu, nu numai că vă va permite, în calitate de fermieri, să produceți culturi care necesită mai puțini factori de producție, cum ar fi apa, îngrășămintele și pesticidele, ci va însemna, de asemenea, investiții în BR &Iși și locuri de muncă în întreaga Europă. Cu toate acestea, vom insista ca NBT să fie compatibile cu drepturile de proprietate asupra soiurilor de plante și cu legislația privind brevetele”.

  PPE vede un mare potențial pentru fermieri de a-și diversifica veniturile și de a aduce beneficii majore pentru mediu prin lansarea unor inițiative voluntare, bazate pe piață, de sechestrare a carbonului în solurile agricole. ”Ne angajăm să ne asigurăm că astfel de sisteme sunt instituite cu cât mai puțină birocrație cu putință. Trebuie să ne intensificăm producția europeană de proteine, atât pentru alimente, cât și pentru hrana pentru animale. Credem în inovare și în infrastructura necesară pentru creșterea circularității, cum ar fi utilizarea fluxurilor reziduale și a gunoiului de grajd pentru a produce energie din surse regenerabile în cadrul exploatației sau pentru a înlocui îngrășămintele chimice costisitoare”, precizează oficialii PPE în documentul de poziție.

  ”Considerăm că PAC este principalul motor pentru asigurarea unei agriculturi mai inovatoare, mai competitive și mai durabile în Europa. Am demonstrat că suntem pregătiți, dacă este necesar, să eliminăm propunerile legislative greșite care încearcă să înlocuiască PAC, eliminând fondurile acesteia și creând noi sarcini pentru dumneavoastră, fără a oferi alternative viabile și compensații. Propunerile privind refacerea naturii, pesticidele și emisiile industriale sunt cazuri în acest sens. Cu siguranță, nu este momentul să punem în pericol securitatea noastră alimentară. Dimpotrivă, trebuie să ne intensificăm producția pentru a garanta disponibilitatea alimentelor în UE și în afara acesteia, în special într-un moment în care Rusia amenință exporturile de cereale către continentul african și către alte regiuni vulnerabile. Respingem propunerile care pun în pericol drepturile dumneavoastră de proprietate și care nu dispun de evaluări cuprinzătoare ale impactului, în special în ceea ce privește viabilitatea fermelor și reînnoirea generațiilor. Nu ar trebui să rămâneți singuri pentru a obține o mai mare sustenabilitate!

  PPE este alături de fermieri și de eforturile enorme pe care le-au depus deja pentru a spori eficiența utilizării apei. Trebuie să oferim sprijin suplimentar pentru a permite o utilizare mai durabilă a apei. Considerăm că noile investiții în infrastructura de apă și în tehnologiile de adaptare la schimbările climatice sunt esențiale pentru viitorul sectorului agricol din acele state membre mai vulnerabile la efectele deficitului de apă și ale secetei.

  Înțelegem că vă confruntați cu provocarea imensă de a produce mai multe și mai bune, pe o piață globalizată foarte competitivă, cu un impact mai redus asupra mediului, dar și de a suferi direct de pe urma efectelor schimbărilor climatice. Nu ne putem aștepta ca dumneavoastră, în calitate de fermieri, să faceți acest lucru mult mai mult cu mai puțin sprijin. Știm că, adesea, piața nu recompensează costurile de producție mai ridicate care decurg din practici mai durabile. În cele din urmă, am dori să facilităm un nou consens în cadrul societății. Dorim ca consumatorii să rămână cu adevărat în urmă și să sprijine alimentele produse în mod mai sustenabil și să reflecte acest lucru în alegerile pe care le fac în magazinele alimentare locale”, mai arată viziunea Partidului Popular European (PPE) asupra agriculturii.

  La conferință au fost prezenți miniștrii agriculturii din PPE, comisarii europeani ai PPE, reprezentanții fermierilor europeni și ai organizațiilor lor sectoriale, parlamentarii PPE specializați în domeniul agricol, experți în domeniul agricol.


  Te-ar mai putea interesa

  Un mare lac, o sursă de apă pentru irigații, pe cale să dispară din cauza secetei Subvenții 2024 – listele cu fermierii controlați de APIA în fiecare județ Fermierii afectați de secetă vor fi despăgubiți. Ministrul Barbu: Cuantum între 200 și 250 euro/ha

  Ultimele știri

  Sprijin pentru micii producători! DAJ Giurgiu redeschide piața volantă! Terenuri agricole vândute cu 10.000 euro/ha pentru construirea unui parc fotovoltaic Egiptul și Algeria – achiziții masive de grâu din Rusia, Ucraina și Bulgaria