• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Comisia Europeană a aprobat un ajutor de 24 mil. de euro pentru investiții în porturile românești

  Oana Timar -

  Ajutoare de stat pentru modernizarea porturilor din România. Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutoare în valoare de 24 de milioane de euro notificată de România pentru sprijinirea investițiilor în porturile maritime și interioare în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, potrivit unui comunicat de presă.

  Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutoare în valoare de până la 24 de milioane de euro (118,6 milioane de euro) notificată de România pentru sprijinirea investițiilor în porturile maritime și interioare în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Schema a fost aprobată în temeiul cadrului temporar de criză și de tranziție privind ajutoarele de stat, adoptat de Comisie la 9 martie 2023 pentru a sprijini măsuri în sectoare care sunt esențiale pentru accelerarea tranziției verzi și reducerea dependenței de combustibili. Noul cadru modifică și prelungește parțial cadrul temporar de criză, adoptat la 23 martie 2022 pentru a permite statelor membre să sprijine economia în contextul actualei crize geopolitice; acesta a făcut deja obiectul unor modificări la 20 iulie 2022 și la 28 octombrie 2022.

  Măsura notificată de România

  România a notificat Comisiei, în temeiul cadrului temporar de criză și tranziție, o schemă de ajutoare în valoare de până la 24 de milioane EUR (118,6 milioane RON) pentru sprijinirea operatorilor portuari privați în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

  În cadrul schemei se vor acorda ajutoare sub formă de granturi directe cu o valoare limitată. Măsura, finanțată parțial din fondurile de coeziune, va sprijini operatorii portuari privați pentru ca aceștia să îmbunătățească funcționarea culoarelor de solidaritate Ucraina-UE.

  Scopul măsurii este de a remedia deficiențele legate de capacitatea suprastructurii porturilor, printre altele în ceea ce privește achiziționarea de echipamente pentru transportul de mărfuri pe distanțe scurte și extinderea capacităților de depozitare temporară. De asemenea, se va facilita astfel transportul cerealelor și tranzitul prin porturile românești care au nevoie de sprijin urgent pentru a face față fluxurilor tot mai mari de trafic de mărfuri.

  Comisia a constatat că schema de ajutoare notificată de România îndeplinește condițiile prevăzute în cadrul temporar de criză și de tranziție. În special, ajutorul (i) nu va depăși 2 milioane EUR pe beneficiar și (ii) se va acorda până la 31 decembrie 2023.

  Comisia a concluzionat că schema de ajutoare acordată de România este necesară, adecvată și proporțională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE și cu condițiile prevăzute în cadrul temporar de criză și de tranziție. Având în vedere aceste considerente, Comisia a aprobat măsura în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

  Un nou cadru temporar de criză și de tranziție

  La 9 martie 2023, Comisia a adoptat un nou cadru temporar de criză și de tranziție cu scopul de a încuraja luarea de măsuri de sprijin în sectoarele esențiale pentru tranziția la o economie cu zero emisii nete, în concordanță cu Planul industrial al Pactului verde. Împreună cu modificarea Regulamentului general privind exceptarea pe categorii de ajutoare pe care Comisia l-a aprobat în aceeași zi, cadrul temporar de criză și de tranziție va contribui la accelerarea investițiilor și a finanțării producției de tehnologii curate în Europa. Aceste modificări vor ajuta totodată statele membre să realizeze proiecte specifice din planurile naționale de redresare și reziliență.

  Noul cadru modifică și prelungește în parte cadrul temporar de criză adoptat la 23 martie 2022, permițând statelor membre să utilizeze flexibilitatea prevăzută de normele privind ajutoarele de stat pentru a sprijini economia în contextul războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei. Cadrul temporar de criză a fost modificat la 20 iulie 2022 pentru a completa pachetul de măsuri „Să economisim gazele pentru siguranță la iarnă” și în concordanță cu obiectivele planului REPowerEU. Cadrul temporar de criză a fost modificat din nou la 28 octombrie 2022, în concordanță cu Regulamentul privind o intervenție de urgență pentru abordarea problemei prețurilor ridicate la energie și cu Regulamentul privind consolidarea solidarității printr-o mai bună coordonare a achizițiilor de gaze, prin indici de referință fiabili ai prețurilor și prin schimburi transfrontaliere de gaze.

  Cadrul temporar de criză și tranziție prevede următoarele tipuri de ajutoare care pot fi acordate de statele membre:

  Entitățile controlate de Rusia cărora li s-au aplicat sancțiuni vor fi excluse din domeniul de aplicare al acestor măsuri.

  Până la 31 decembrie 2025 vor fi în vigoare măsuri deosebit de importante pentru accelerarea tranziției verzi și reducerea dependenței de combustibili. Este vorba, în special, de măsuri de accelerare a introducerii surselor regenerabile de energie și a stocării energiei, de măsuri de facilitare a decarbonizării proceselor industriale și de accelerare în continuare a investițiilor în sectoare-cheie pentru tranziția către o economie cu zero emisii nete.

  Celelalte prevederi ale cadrului temporar de criză menite să ofere un răspuns mai rapid situației de criză (valori limitate ale ajutoarelor, sprijin pentru lichidități sub formă de garanții de stat și de împrumuturi subvenționate, ajutoare pentru compensarea prețurilor ridicate ale energiei, măsuri vizând sprijinirea reducerii cererii de energie electrică), rămân aplicabile până la 31 decembrie 2023. Pentru asigurarea securității juridice, Comisia va evalua ulterior dacă va fi eventual necesar să se prelungească acest cadru.

  Cadrul temporar de criză și de tranziție adoptat astăzi completează numeroasele posibilități oferite statelor membre de a lua măsuri care să fie conforme cu normele UE existente privind ajutoarele de stat. De exemplu, normele UE privind ajutoarele de stat permit statelor membre să ofere ajutor întreprinderilor care se confruntă cu deficite de lichidități și care au nevoie de ajutoare pentru salvare urgente. Mai mult, în temeiul articolului 107 alineatul (2) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, statele membre pot acorda compensații întreprinderilor pentru daunele cauzate în mod direct de evenimente excepționale, cum sunt cele provocate de criza actuală.

  Versiunea neconfidențială a deciziei (cu numărul de caz SA.107101) va fi disponibilă în Registrul ajutoarelor de stat, pe site-ul web al Comisiei privind concurența, de îndată ce vor fi fost soluționate eventualele probleme legate de confidențialitate. Buletinul informativ electronic Competition Weekly e-News conține lista deciziilor referitoare la ajutoare de stat publicate recent pe internet și în Jurnalul Oficial.


  Te-ar mai putea interesa

  Viermele prunelor: caracteristici, semne, combatere Vremea de Florii, 1 Mai și Paște 2024. Meteorologii au anunțat prognoza meteo de sărbători Se schimbă vremea! Șefa ANM a anunțat de când vin ploile

  Ultimele știri

  Florin Dragomir, producător: Pentru un kilogram de telemea de Sibiu folosim 5 litri de lapte de oaie Furtuna Renata ajunge în România – sunt așteptate ploi, vijelii și temperaturi scăzute Fermierii spun că războiul din Ucraina scumpește usturoiul românesc