• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Jurnalul Oficial al UE: Autorizația pentru utilizarea glifosatului a fost prelungită cu încă 10 ani

  Roxana Dobre -

  Utilizarea glifosatului a fost prelungită cu 10 ani, dar cu unele noi restricții privind condițiile de utilizare. În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (UE) a fost publicat astăzi Regulamentul de punere în aplicare 2023/2660 de reînnoire a aprobării substanței active glifosat.

  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/2660 al Comisiei din 28 noiembrie 2023 de reînnoire a aprobării substanței active glifosat a fost publicat astăzi, miercuri – 29 noiembrie, în Jurnalul Oficial al UE și intră în vigoare în a treia zi de la data publicării, adică în 3 decembrie. Regulamentul se va aplica efectiv de la 16 decembrie 2023 după ce pe 15 decembrie va expira aprobarea care se află în prezent în vigoare.

  Citiți și: Comisia Europeană a propus reînnoirea pe 10 ani a autorizației pentru erbicidul glifosat

  Conform Conform regulamentului CE, aprobarea substanței active glifosat a fost prelungită până la 15 decembrie 2033

  Aprobarea pentru glifosat – prelungită până la 15 decembrie 2033

  La 28 noiembrie 2023, Comisia Europeană a adoptat Regulamentul de punere în aplicare 2023/2660 de reînnoire a aprobării substanței active glifosat. ”Este  necesar să se prevadă o reînnoire a aprobării glifosatului pentru o perioadă de 10 ani. În plus, aprobarea substanței active poate fi revizuită în orice moment, în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009”, se arată în Regulamentul CE.

  Conform regulamentului, aprobarea substanței active glifosat a fost prelungită până la 15 decembrie 2033.

  Citiți și: Finalizarea concluziilor EFSA – un moment crucial în procesul continuu de reînnoire a aprobării pentru glifosat

  Condiții de utilizare a glifosatului

  Aprobarea substanței active glifosat a fost aprobată cu o serie de specificații prevăzute în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare 2023/2660 și a fost reînnoită ”sub rezerva îndeplinirii condițiilor și a respectării restricțiilor menționate în anexa respectivă”.

  În Regulament se precizează că dozele maxime de aplicare nu pot fi depășite decât dacă rezultatul unei evaluări a riscurilor efectuate în legătură cu utilizările specifice pentru care se solicită autorizarea arată că doza mai mare nu are ca rezultat efecte inacceptabile asupra micilor erbivore, mamifere astfel:

  Ce prevede Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare 2023/2660:

  – Pot fi autorizate numai utilizările ca erbicid.

  – În vederea punerii în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de reînnoire privind substanța glifosat, în special de apendicele I și II la acesta.

  – În cadrul acestei evaluări generale statele membre acordă o atenție deosebită:

  — coformulanților prezenți în produsele de protecție a plantelor care conțin glifosat, ținând seama în special de criteriile de identificare a coformulanților neacceptabili, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/574;

  — evaluării expunerii consumatorilor în ceea ce privește reziduurile care pot fi prezente în plantele de cultură cultivate ulterior în rotație;

  — protejării apelor subterane din zonele vulnerabile și a apelor de suprafață, în special a celor utilizate pentru captarea apei potabile, luând în considerare în mod specific utilizările pe suprafețe impermeabilizate;

  — protejării mamiferelor erbivore mici. Atunci când se consideră necesar, statele membre impun măsuri de atenuare, cum ar fi limitarea timpului de utilizare, a numărului de aplicări sau a ratei dozei maxime. Următoarele rate maxime de aplicare trebuie să nu fie depășite, cu excepția cazului în care rezultatul evaluării riscurilor efectuate pentru utilizările specifice pentru care se solicită autorizația demonstrează că o rată mai mare nu conduce la efecte inacceptabile asupra mamiferelor erbivore mici:

  — pentru utilizare în agricultură: 1,44 kg de glifosat per hectar și per an;

  — pentru utilizarea care vizează controlul speciilor invazive în zonele agricole și neagricole: 1,8 kg de glifosat per hectar și per an;

  — pentru utilizare în zonele neagricole: 3,6 kg de glifosat per hectar și per an;

  — protecția plantelor terestre și acvatice nevizate împotriva expunerii prin derivă rezultată în urma pulverizării;

  — efectele indirecte asupra biodiversității prin interacțiuni trofice, odată ce metodele și orientările relevante pentru identificarea unor astfel de efecte sunt convenite la nivelul Uniunii. În absența unor astfel de metode și orientări, statele membre pot aplica metode pe care le consideră adecvate pentru a determina potențialele efecte indirecte ale produselor de protecție a plantelor care conțin glifosat și care țin seama de condițiile lor specifice de agromediu. În acest sens, în cazul în care identifică astfel de efecte indirecte posibile asupra biodiversității, statele membre stabilesc condiții sau restricții specifice de utilizare pentru produsele de protecție a plantelor care conțin glifosat, având în vedere în special dacă sunt disponibile metode alternative practice de control sau de prevenire cu impact mai mic asupra biodiversității;

  — utilizările de către utilizatori neprofesioniști;

  — conformitatea utilizărilor anterioare recoltării cu dispozițiile Directivei 2009/128/CE coroborate cu articolul 55 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009. Nu se autorizează utilizările care implică desicarea care vizează controlul momentului recoltării sau optimizarea treieratului.

  Condițiile de utilizare includ măsuri de atenuarea a riscurilor, inclusiv combinații ale acestora, după caz. În special, deriva se reduce în cazul aplicărilor prin pulverizare efectuate de utilizatori profesioniști pe terenuri agricole. În mod implicit, pentru a proteja plantele terestre nevizate, este necesară o fâșie-tampon în câmp care să rămână nepulverizată, de cel puțin 5-10 m de la marginea câmpului, în funcție de utilizarea specifică și de duzele de reducere a derivei care reduc deriva rezultată în urma pulverizării cu cel puțin 75 %, sau alte măsuri de atenuarea a riscurilor care imprimă o reducere echivalentă a derivei, cu excepția cazului în care rezultatul evaluării riscurilor efectuate pentru utilizarea specifică a produsului de protecție a plantelor indică faptul că astfel de măsuri de atenuarea a riscurilor nu sunt necesare sau pot fi reduse deoarece nu există riscuri neacceptabile cauzate de deriva rezultată în urma pulverizării.

  În plus, statele membre pot stabili cerințe de monitorizare atunci când acordă autorizații, pentru a completa monitorizarea efectuată în temeiul Directivelor 2000/60/CE și 2009/128/CE. Statele membre asigură faptul că utilizarea produselor de protecție a plantelor care conțin glifosat este redusă la minimum sau interzisă în zonele specifice enumerate la articolul 12 litera (a) din Directiva 2009/128/CE.

  Solicitantul trebuie să transmită Comisiei, statelor membre și autorității informații de confirmare în ceea ce privește posibilele efecte indirecte asupra biodiversității prin interacțiuni trofice, în termen de trei ani de la data aplicabilității unui document de orientare relevant andosat de Comitetul permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale.


  Te-ar mai putea interesa

  Anunțul unui șef APIA pentru toți fermierii care au cerut subvenții Fungicidul Cuproxat Flowable învinge mana din culturile roșii, castraveți, ardei și vinete Cireașa și căpșuna – rezultatele analizelor de laborator pentru fructele românești din piețe

  Ultimele știri

  Șef din APIA – anunț pentru crescătorii de animale care vor să ia subvențiile în avans Pajiștile sunt pârjolite, prețul nutrețului a explodat. Crescător de vaci: ”Trebuie să găsim un ajutor” Agrometeo: Secetă puternică la porumbul neirigat. Zonele unde culturile sunt cel mai afectate